Projevení

20150113_212600 (2)
autor: Libor Šmejkal

V tomto týdnu se objevuje několik „přechodů“ z jedné energie do druhé a vytváří se mnoho aspektů, což symbolizuje aktivní týden. Konec roku je ve znamení aspektu Slunce v Kozorohu v sextilu s Neptunem do 3. 1. Tento aspekt zesiluje vnímání, citlivost, dojetí, ohleduplnost a soucítění. Také je ale potřeba počítat se silnějším působení alkoholu.

Jupiter v konjunkci se Vzestupným uzlem v Panně, která bude působit až do konce února, symbolizuje naplněné prožívání každodennosti, služby, schopnosti žít tady a teď. Je možné vnímat a prožívat spokojenost v obyčejných, až někdy stále se opakujících povinnostech. S láskou a vděčností, že mohu právě to vše vykonávat. Dokud nenaplním vše láskou, nenaleznu skutečnou podstatu dané věci.  Kolektivní vědomí během tohoto roku bylo natolik otevřeno a došlo k zásadním změnám, kdy skončil „starý příběh“.

Pokud jste byli mezi lidmi, mohli jste si všimnout zásadní změny, jak lidé prožívají jinak přípravy na vánoční svátky. Stále jsem byla volána mezi lidi a vědomě jsem chodila na místa, kde dříve byl shon a stres před vánoci. Nevěděla jsem, proč jsem posílána mezi lidi. Už jsem nemusela nikam chodit, již několik dní před vánoci jsem měla vše hotovo. Když jsem procházela mezi lidmi a cítila v lidech jejich rozpoložení, jejich vědomí a nevědomí, byla jsem dojata. Tento rok bylo pochopeno, „štěstí bylo nalezeno“, naplnění pravdou, vírou a spokojeností. Růst a expanze Jupiterského roku byla splněna. Lidé jsou v kontaktu sami se sebou stále více a silněji.

Slunce 31. 12. (do 12. 1.) vytváří konjunkci s Plutem v kvadratuře s Uranem. S jakým pocitem „uzavíráme“ (umíráme) s takovým pocitem „otevíráme“ (rodíme se). Tato konjunkce je přerodová a transformační, plná změn a zvratů. Staré končí a nové má být vybudováno. Vstupujeme do roku, kterému vládne astrologický vládce Mars a dle numerologie číslo 9, to je číslo celistvosti, zodpovědnosti a nové učební lekce. 

Končíme rok při konjunkci Luny s Jupiterem a Vzestupným uzlem v harmonii s Merkurem, naplnění, moudrost, celistvost, přijetí „obyčejného“ života. Život je Dar. Tedy i na závěr roku se nám objevuje důležitost Luny – paměti duše (jak individuální, tak i kolektivní) je přepsána a sjednocena s vírou, pravdou, svobodou a štěstím, která je v souladu s rozumem. Cit a rozum jsou v jednotě. A s tímto novým vědomím a nevědomím v roce 2016 budeme vytvářet novou realitu.

Jak jsem na počátku článku napsala, planety z jednoho znamení přecházejí do následných znamení. Venuše (láska) přechází do znamení Střelce 30. 12., Merkur (mysl) do znamení Vodnáře 2. 1. a Mars (čin) do znamení Štíra 3. 1. To, co v životě milujeme (Venuše – láska, hodnoty) určuje, čemu věnujeme pozornost (Merkur – mysl) a to dává pokyny ke konání (Mars – čin). Získat to, co milujeme, protože nás to činí šťastnými, naplněnými. Každý milujeme něco jiného a podle toho vypadají naše životy.

Venuše ve Střelci miluje pravdu, svobodu, poznání, které je získáno přes zkušenost. Potřebuje mít pocit, že jeho láska má smysl. Nebezpečím Venuše ve Střelci je povrchnost, protože uvidí velkou rozmanitost možností a ztratí to, co miluje, protože chce všechno. Proto to, co skutečně není v hloubce pravdy, tedy ukotveno v srdci, zboří se vám jako domeček z karet. Merkur ve Vodnáři to uchopí vizionářsky a velmi originálně. Projevíte svou individualitu bez předešlých omezení, jak se věci mají dělat. Nové inspirace, nápady a neotřelé myšlenky, které často budou mít nádech drzosti a bláznovství, mají otevřené dveře. To, jak se mají projevit v realizaci, ukazuje Mars ve Štíru, který je o houževnatosti a odvážnosti vstoupit do tajemných sklepení, kde se nebojí ani temnoty ani smrti. Dokáže jít až na dřeň svých sil, jen aby zrealizoval vizi své mysli. Kdo jiný by mohl mít takovou sílu. Jen taková láska je opravdová, když dokážete za ni dát i svůj „život“. Jen, aby Láska žila.

Takže je to vlastně všechno o lásce. Venuše se dostává do kvadratury s Neptunem, sklon růžovým brýlím nebo marnivosti a povrchnosti. Počátkem roku je důležitá láska a podle toho, jestli je hluboká a pravdivá, tak na konci roku 2016 se budete cítit zaplaveni láskou nebo zjistíte, že to, co jste milovali, nebyla láska, ale iluze. Nový rok začíná v pátek a tomu vládne Venuše – láska. Láska má vést a inspirovat konání – projevení. Chcete vědět více?

Srdečně vás zvu na přednášky o roce 2016:

Hradec Králové 12. 1.

Královské Poříčí 14. 1.

Plzeň 19. 1.

České Budějovice 27. 1.

Saturn v trigonu s Uranem 1. 1. – 1. 5. 2016 přináší zmiňovanou změnu, novou strukturu společnosti. A v této době je to jen počátek, protože tento aspekt se ještě navrátí.

Saturn ve Střelci přináší moudrost v oblasti svobody, pravdy a víry. Uran v Beranu aktivuje nalezení vlastního Já ve vědomé úrovni vlastního Bytí. Nalezení vizionáře, který skrze vlastní Já projevuje vědomí celku a koná v zájmu celku. A tyto dvě planety se propojí a začnou spolupracovat. Moudrý poutník, který poznal svět, různé pravdy, různé víry, různé kultury nalézá vlastní moudrost ve svém nitru. Pravda, víra a svoboda neleží tam někde venku, ale uvnitř nás. Uran – vyšší oktáva mysli, která znamená překročit svou nižší mysl, tedy dostat se za mysl, za mentální programy (Matrix), bylo spojeno s Já, které má jednat a zasévat semínka skrze své jednání. Tento proces již probíhá od roku 2010 a bude dokončen 2018. Máme 2 roky na to, aby bylo projeveno vědomé Já. V aspektu se Saturnem je symbolizováno, že vědomé Já je schopno změnit zavedené pořádky a vytvořit novou strukturu společnosti. Nejdříve se to tvoří v jemnohmotné úrovni, pak následně v mysli a poté ve hmotě.

Od počátku roku se v nás strukturalizuje nové sjednocení srdce, mysli a činu. 

Požehnaný týden Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

zdroj: www.astrologiepetranel.cz