Světelné myšlenky

Slunce se odpoutává od Chirona, kdy se snadněji můžeme nadechnout a opustit přemítání nad tím, kdo jsem a kam směřuji a jestli život má smysl. Bylo nutné zůstat v důvěře v sám sebe, ať se děje, co se děje! Tlak na tuto schopnost odeznívá.

V tomto týdnu přebírá silnější vliv konjunkce Merkura s Neptunem v Rybách. Merkur je retrográdní do 28. 3. 14:59 hod. a do té doby stále přemítáme o starých záležitostech, těžko se nám komunikuje a vysvětlují naše myšlenkové pochody, které jsou svým způsobem zastřené a nejasné. Rozpouštíme staré mentální formy a děje se v nás něco neuchopitelného. Stále je zvýšená zapomnětlivost a sklon k omylům.

Jak přestane být Merkur retrográdní, uvolní se schopnost komunikace. Snadněji se vyjádříme. Vzhledem k tomu, že přesná konjunkce s Neptunem způsobuje stále zastření, nesoustředěnost a neuchopitelnost svých myšlenek, je potřeba počítat s tím, že čas podporuje spíše uvnitřnění, ticho, meditaci, tvůrčí práci o samotě. Neptun je božské vědomí, milost, blaženost a nyní dochází k rozpuštění starých mentálních vzorců. Tak, jak jsme si měli možnost prožít milost a požehnání na úrovni Já, nyní toto prochází přes mysl, kde jsou uloženy matrixové programy, které jsou spojeny se strachem, vypočítavostí a egem. Tyto programy, které máte ve své mysli, procházejí v určité míře vymazáváním, což může způsobovat pocit zmatku, pochybností a ztracenosti. Snadněji vás dostane dojetí, pocit nevím a nové reakce, kterým nebudete rozumět. Dovolte se otevřít novým možnostem. Celý týden působí přesná konjunkce, což je nejsilnější působení, kdy je možné projít branou laskavosti, odpuštění ve své mysli a přepsat své mentální vzorce a postoje. Nyní můžete pochopit, procítit lásku a změnit svůj postoj k sobě, ke své minulosti a všem událostem svého života, https://www.youtube.com/watch?v=acmjxZ18IrM&t=4s. Konjunkce působí do 13. 4. 2019.

Stále působí napětí mezi mužským a ženským principem. Venuše změní znamení, přejde do Ryb a Mars též změní svou pozici, přejde do Blíženců. Tím kvadratura zůstává a jiskřivost mezi principy pokračuje. Jen rozpor mezi ideou a realitou se promění na rozpor citu a mysli. Venuše vstupuje do Ryb 26. 3. před 21. hodinou. Ponořuje se tak do hloubky citů, prožívání hlubokých pocitů, touhy po romantice a odevzdání se v touze po splynutí. U Marse ale v tomto týdnu doznívá kvadratura s Černou lunou a přecitlivělost Venuše je ohrožující a nebezpečná. Mars vstupuje 31. 3. po 8. hodině do znamení Blíženců a o to více se zde objevuje touha po nezávislosti, svobodě i povrchnosti. Napětí bude působit do 6. 4., pak se Venuše více ponoří do svých hloubek a Mars si půjde více do světa. Již to nebude vytvářet napětí, každý se prostě bude dělat co potřebuje a druhý princip to přestane dráždit.

Významně přerodová a dlouho trvající konjunkce Saturnu, Pluta a Karmického uzlu v Kozorohu, která pomalu zesiluje a ukazuje na smrt a znovuzrození řádu a systému, se po celé Zemi projevuje osudovými událostmi, přírodními katastrofami a projevy negativního nastavení. Naše reakce na to všechno je velmi důležitá. Místo strachů a negativních emocí, vyšlete soucit, pochopení a podporu. Věnujte pozornost mírumilovnému řešení, lásce a soucitu, tím podpoříte mírné projevení této dlouho trvající konjunkce. Tak, aby ve vás zvítězil mír, láska a lidskost.

Ať se projeví v nás naše božská přirozenost a plně nás prostoupí.

Krásný a klidný týden. S láskou a vděčností Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz