Karmická očista a odměna

Slunce vstupuje do znamení Lva 23. 7. a vytváří konjunkci s Dračí hlavou, kvadraturu s Uranem a opozici s Marsem. Slunce ozařuje cestu do budoucnosti, cestu, kam máme jít, směřovat. Jdi cestou vášnivého srdce, odvahy, šlechetnosti a spontánnosti.

Jak bylo zmíněno již v minulém týdnu, čeká nás hektický čas, kdy změna bude střídat změnu. Zrychlí se čas, ve kterém snadněji podlehneme stresu, pokud nebudeme přizpůsobiví a připraveni na jiné varianty. Vše bude rozvířeno, rozpohybováno, zaktivováno, aby se vše mohlo pohnout kupředu a abychom mohli vystoupit ze zvyklostí, stereotypů a pohodlnosti. Slunce ve Lvu podporuje srdečnost, spontánnost a tvořivou sílu projevení své individuality. Slunce je ve svém znamení a Lev miluje dramatičnost, pozornost, ocenění, vášnivost. Retrográdní Mars ve Vodnáři je naopak vizionářský, intelektuální, a tak trochu chladný. Srdce nám vášnivě bije a vůle je trochu arogantně nad věcí. Což vášnivého Lva může ještě více rozohnit. Máme jít cestou srdce, lásky, tvořivosti a obohatit trochu chladného a vzdáleného Marse ve Vodnáři. Zápal a zájem může Lví Slunce dát Marsovi a naopak trochu nadhledu Mars Slunci. Budeme v sobě cítit různé kolísavé emoce, které se budou pohybovat nahoru a dolů. Nálady se budou měnit každou chvilku a my zažijeme nekonečnou pestrost lidského prožívání. Během těchto 14 dní prožijeme mnoho emocí, abychom poznali, jaké možnosti máme. Záleží na nás, co chceme ve svém životě prožívat. Není třeba hodnotit, jestli tyto emoce jsou negativní, pozitivní, protože všechny jsou stejně hodnotné a důležité. Jen je máme prožít plně a vědomě. Mohu si plně užít, že právě takovou emoci prožívám, bez hodnocení, jaká byla, zda pozitivní nebo negativní.

Veškeré naše vnitřní napětí, pocit chaosu a podrážděnosti, vede k tomu, abychom byli pravdiví. Pravdiví v tom, co cítíme. Opustili kontrolní systémy, jak se máme chovat a co by se mělo. Každý papiňák musí vypustit páru. Snažíme se všechno zvládat, splňovat vlastní představy, naplňovat představy druhých, plnit své povinnosti, svou zodpovědnost. Přitom potlačujeme spoustu emocí, přání a snů. A jednou přijde doba, kdy kontrolní systémy přestanou fungovat a vše, co člověk v sobě potlačil, se dostane na povrch. Nastane výbuch emocí. Ideální je, když žijete tak, že nemusíte potlačovat emoce a umíte se svými pocity pracovat. Pak nemusí dojít k průlomu bariér.

Přichází velký příliv energie, která nás rozvibruje na všech rovinách. Nechte ji projít a pusťte ji zase ven. A pokud se dostanete do víru emocí, tak si to užijte a pak se pochvalte, že jste si to dovolili.

Úplněk a zatmění měsíce nastává 27. 7. ve 22: 20 hodin, kdy měsíc bude vypadat jako krvavý měsíc. Luna se dostane do konjunkce s Marsem a bude zviditelněno kolik potlačené frustrace, vzteku, lítosti v sobě máme. Možná právě tato doba nás může propojit s vlastní kořenovou čakrou, s vlastní životadárnou energií, energií Či. Zviditelní se téma novoluní – změny, osvobození, rozhodnutí, vystoupení ze starých systémů. Dostaneme se do nových situací. Jde o to propojit rozum se srdcem, uvědomit si své skutečné pocity. Luna symbolizuje paměť duše. Je zde emocionální ego, které se potřebuje vyhnout bolesti, kterou má člověk ve své paměti duše, i když se stala v dřívějších inkarnacích. V této době se tyto bolesti, zážitky mohou dostat na povrch, abyste je mohli uvidět, přijmout a vyléčit. Aby vaše duše byla zahojena a vy jste mohli uzavřít karmickou lekci. Právě proto potřebujeme dostatek odvahy a tlaku překonat své obranné mechanismy, které nás na jedné straně chrání a na druhé straně omezují, když dozrajeme. Dozrajeme k síle, kde náročný zážitek, zkušenost dokážeme bez traumatu prožít. Když dokážeme dojít k pochopení, co nás situace učí a využít z ní zdroj ke svému vývoji, probuzení svého božství uvnitř sebe sama.

Když nás čeká důležitá doba a píši horoskop, někdy je tvořen i více dní, ale především musí projít alespoň přes jednu noc. Když píši horoskop, propojuji se s vyšším záměrem, co má být skrze horoskop zviditelněno. Když jsem zastavena a horoskop je rozepsán pouze z části, požádám, aby mi bylo v noci zviditelněno, co má být pro vás ukázáno. Jak nejlépe vám může být pomoženo. Modlitbou se spojím s Královstvím nebeským, abych tam byla vyučována a obeznámena s principy a Moudrostí dění.

Vaši pozornost proto nyní obrátím směrem k lásce. Ano, čeká nás náročnější čas, ale z pohledu Božského vědomí je to velká příležitost k zásadnímu osvobození každého člověka (Venuše opozice Neptun, sextil Jupiter, trigon Pluto). Aby člověku bylo odebráno, co pro něho již není přínosem. Je to projev Lásky k Vám a když si to i třeba v těžkém okamžiku uvědomíte, rozlije se ve vás láska, důvěra a pocit bezpečí. Strachy a bolesti se rozpustí.

Věřte, že máme v sobě plno lásky a mezi lidmi je mnoho lásky, pochopení a soucitu. Jsme bytostmi lásky a je ji kolem nás mnoho. Jen si ji stačí všímat. Čím více se otevíráme lásce, tím více ji můžeme přijímat. Kdybyste se najednou dotkli Božské lásky, která je tak velká, mocná, intenzivní, nejsme ji schopni vůbec unést. Láskou byste se rozprskli do nekonečna. Byl by to třesk ke stvoření nové galaxie. Otevíráme se proto více lásce postupně, abychom mohli přijímat větší a silnější projevy lásky. I toto má svůj proces vývoje. Když se vám podaří procítit v sobě kousek božské lásky, tou silou oněmíte. Jste Láskou tak zasaženi, že vše ostatní ztrácí význam, přestáváte vnímat jakékoliv vnímání polarity. Jste v blaženosti Lásky. Píši Lásky s velkým L, protože je to láska jiná, než známe v lidském zamilování. Lidská láska je velmi často spojena nebo zaměňována s vášní. Tam většinou má člověk potřebu svou lásku vykřikovat, dokazovat. Když prožijete skutečnou Lásku, tak ta ve vás zní, je ve vás, jste jí naplněni a o takové lásce se nemluví. Ta jedná, koná. Když potkáte člověka naplněného Láskou, vy ji ucítíte. Tato láska sídlí v ženském principu každého člověka a můžete ji otevřít jen vy sami. Nejdříve nám pomáhá partner, děti, druzí lidé. Pomáhají nám otevírat tento chrám lásky, až jednou zjistíte, že láska nepřichází skrze toho druhého člověka či vnější věci, ale že tato láska vychází z vašeho nitra a můžete ji prožívat i bez vnějšího aktivování. Jen tím, že se spojíte se svým chrámem Lásky.

Jsem Láska, jsi Láskou, jsme Láskou, zrozeni z Lásky, pro Lásku a k návratu do Lásky.

S Láskou a vděčností, Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz