Síla vůle EDSC_0001455

Slunce vstupuje 22. 8. v 18 hodin 39 minut do znamení Panny. Přichází čas sklizně a roztřídění. V době Panny je vhodný čas udělat si jasno, pořádek skrze analýzu a zdravou kritičnost. Rozhodnutí, co je potřeba spotřebovat hned, co bude na uskladnění a co se ponechá, aby bylo co v příštím roce zasít. Pořádek je potřeba udělat na všech úrovních, ve své mysli, ve vnějším světe, ale také ve své duši. Znamení Panny se vyznačuje velkou pracovitostí, pečlivostí a schopností být ve službě. Na druhé straně si v Panně musíte dát pozor, abyste v zájmu náročnosti stihnout hodně povinností, nepopřeli své potřeby věnovat péči o sebe.

Konjunkce Marse a Saturna ve Střelci (do 3. 9. ) symbolizuje soustředěnost a opatrnost. Mars pod rozvážným vedením Saturna, musí být rozvážný a hluboce soustředěný. Jakýkoliv krok má být dobře promyšlen, aby energie Marse byla dobře využita. Mars je spojený s egem a tělem, fyzickou energií. Tělo bude oslabeno, bude více unavené, pomalé a náchylné k vyčerpání. Opatrně na přetížení, které by se objevilo bolestmi zad a velkou únavou. Pokud někde neuváženě budete plýtvat energií, nebo nebudete pokorní, budete okamžitě zastaveni. Právě překážky, komplikace nás vedou k tomu, abychom více vše promysleli. Co děláme a jak to děláme. Jsme tlačeni ke skromnosti, zralosti, pokoře, zodpovědnosti a trpělivosti, přes omezení a zásadní zpomalení. Pokud nepochopíte, že jde o rozvinutí těchto vlastností, snadno můžete spadnout do strachu a pesimismu. Je omezena naše svoboda a jsme více citliví ke všem povinnostem, což může způsobovat tíhu života. Na konjunkci působí kvadratura Neptuna, která přináší nevysvětlitelné hluboké smutky. Naše duše se dotýká emočních zápisů, kde je osamělost, marnost a beznaděj. Ano, ztratila se naděje. Je nám překryta. Proč? Je to záměr. Pro nás je důležité, abychom se naučili nepodlehnout těmto pocitům apatie, marnosti a beznaděje. Použít svou vůli a překročit pocity smutku a pasivity. Vstát a přes to jít konat užitečné. Pomůže vám, udělat praktickou činnost, kde uvidíte hned výsledek. To vám dá sílu a dobrý pocit. Uvědomte si, že Duch je nad hmotou a ducha nemůžete uvěznit, omezit a zničit. Duch ovládá hmotu. My žijeme v přesvědčení, že hmota je to, co vše ovládá. Tím se pak stáváte vězněm hmoty, a o to více na vás okolnosti života dopadají. Když vám bude těžko a budete mít pocit, že už víc neunesete, vzpomeňte si, že Duch – Světlo je nad hmotou, nemá nikde hranice, žádná omezení a vládne v něm “zákon” Spravedlnosti. A toto Světlo je i ve vás, v každém z vás. Neexistuje člověk, který je bez Ducha, třeba jen spí, ale je tam. Postačí si v těžké situaci na něj vzpomenout. Když je vám těžko, tak velmi často, i když vlastně nejste věřící, začnete se dovolávat: “Pane Bože …“ a obracíte se k něčemu většímu. Začněte oslovovat svého Ducha – Světlo, skrze vlastní vůli se propojte se svým Duchem – Světlem a konejte.

Neptun v harmonickém aspektu na Černou lunu (do 1. 9. ), podporuje možnost zázraků, milostí a požehnání. Božské vědomí “zasahuje”, aby bylo dle vyššího řádu, dle řádu Spravedlnosti. Tam, kde se člověk zasloužil a je otevřen, bude pomoženo zásahem “osudu.” Možnost vyléčení bolesti a zranění mysli a duše. Otevřete se odpuštění. Na to vždy musí být dvě strany. Ten, kdo je otevřený a rozhodnutý odpustit a ten, kdo požádá o odpuštění. Když jste připraveni odpustit a bylo vám ublíženo, tak na druhé straně je možnost, že dojde k uvědomění, že bylo ublíženo a bude žádáno o odpuštění, je-li naplněno – tedy pochopeno. Také bezpodmínečně přijmout v sobě své slabosti a “nedokonalosti” je milost a odpuštění sám sobě, protože nejvíce ubližujeme sami sobě. Odpusť si. Lidé, kteří jsou otevření a schopni odpouštět a odevzdat se vyšší vůli, mohou začít prožitek Kristova vědomí.

Jupiter v konjunkci s Merkurem a Venuší (do 4. 9.) podporuje optimismus. Jupiter je vývoj a prohloubení Moudrosti. Právě přes víru a lásku je cesta. Věřit a silou vůle působit na udržování své naděje a lásky, i když venku ji nevidíte. Jupiter podporuje dobré podmínky ve vztazích, k otevřené a ohleduplné komunikaci. Objevuje se větší potřeba radosti, zábavy a tvořivosti.

V tomto týdnu je důležitá bdělost. Jsou aktivní podvodníci, lháři, zloději a nečestné formy, jak získat to, co chce získat ego, když se mu to nedostává přirozenou cestou. Pocit ublížení dává člověku pocit, že má právo si vzít, co mu náleží, i nečestnou cestou. Pomsta, lest a lež. Tato složka je uvnitř každého z nás. Pokud se objeví tato část, která nás bude nabádat k manipulaci, či lži, je potřeba jí svou vůlí říci „Ne!“ Spravedlnosti bude učiněno zadost z Božského vědomí. Když to dokážete, vystupujete ze zákonitosti karmy a prožijete si odlehčení. Budete cítit svobodu, lehkost a krásu života.

Přeji požehnané dny Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz