Posvátné Ticho    CAM00613

 
Stále působí Slunce v harmonickém aspektu na Neptuna , což přináší milost. Merkur 3. 11. začne též vytvářet harmonický aspekt s Neptunem, tudíž vliv Neptuna začne působit skrze myšlenky a komunikaci. Mysl je otevřena laskavosti, smíření, pochopení a odpuštění. Harmonický vliv Neptuna je o rozpuštění rozporu a pochybností v myšlenkách. Stále opakuji, že mysl je nástroj, posel , který informuje a záleží jak se s myslí ztotožníme. Zároveň naše vnitřní postoje, názory, domněnky a očekávání vytvářejí náš osobní filtr a skrze něj se díváme na život. A právě v této době může nastat příjemná změna, kdy opustíme své mentální vzorce a budeme vnímat mystiku a zázraky života. Můžeme pociťovat hloubku, posvátné ticho a smíření. Nedokážete logicky vysvětlit proč a kde se to ve vás bere, prostě tak to je. Mysl je otevřená k tajemství života a stvoření. Zintezivňuje se intuice, živé sny, vize, jasnozřivost a promlouvání vašeho vyššího vědomí, které na vás dohlíží. V této době jste nejblíže k propojení mysli a svého božství v sobě, které je spojeno s podstatou Božství.

Konjunkce Venuše a Marse v Panně se dostává do konjunkce se Vzestupným uzlem (Dračí hlavou) což předznamenává příznivou dobu pro tvořivost, hravost, spontánnost a lásku. Vztahy jsou to, co má dostat největší pozornost a je potřeba je naplnit radostí, tvořivostí a láskou. V této době si můžete uvědomit, co pro vás druzí znamenají a jak moc vám obohacují život. Zároveň se podívejte, jak vy obohacujete životy druhých. Chcete dávat nebo jen brát? Co druhým nabízíš? Jak jsi bohatý ve svém nitru?

Jupiter v opozici s Chironem (do 15. 11.) ukazuje na bolesti růstu. Říká se: „víra tvá tě uzdraví“ a nyní se můžeme dotknout toho, že nás uzdraví, ale ne podle našich představ. A v tom je důležité zůstat ve víře a v naději. A být ochoten vidět svoje uzdravení. Pokud chceme věřit a uskutečnit vnitřní růst, musíme za sebou nechat vše staré, omezující, lpění, chtění, představy a očekávání. Pokud se opustí víra a ztratí se naděje, propadne se marnosti. Co je lepší věřit nebo se uvrhnout do marnosti? To je vaše volba! To venku nezměníte dle vašich představ. Tam má každý sám za sebe svou volbu. Ano, je smutné se dívat, že ve 21 století se lidé ještě zabíjejí a nerespektují božství v sobě ani v druhém. Jsme tady proto, abychom jednou došli k poznání, že máme volbu uvnitř sebe Láska nebo boj. A vy to můžete vykonat hned! V každém okamžiku života si volíš. Záleží na Tobě víra nebo beznaděj?

Od 4. – 14. 11. se Slunce dostává do trigonu s Chironem, kdy procházíme samoléčbou, které předchází setkání  se svou bolestí. Přiznáš si své zranitelné stránky, slabosti své osobnosti a tím se smíříš sám se sebou. Pak se vyléčíš, tím, že se plně a bezvýhradně přihlásíš sám k sobě a projevíš se takový jaký jsi.

Hodně štěstí Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz