Signály

S

Slunce v konjunkci s Venuší již opustilo neharmonické aspekty, a proto se může v plné míře projevit tato konjunkce plná lásky, harmonie, hravosti, tvořivosti, radosti a krásy. Vnímání, že život je radostný a snadný. Tím, že je tato konjunkce v Blížencích, tak dává schopnost sdílení, potřeby komunikovat a seznamovat se. Jde spíše o intelektuální spřízněnost, než o nějaká silné a hluboké vášně. Je to o lehkosti a kráse bytí ve společnosti druhých lidí.

Konjunkce je v harmonii s Uranem, který přináší nové možnosti a především pohyb vpřed. Schopnost se rozhodnout, prosadit, aktivovat a nalézt nové možnosti. Možností je nekonečně mnoho. Život je tak rozmanitý a nelze tvrdit, že jen něco je správné. Přesto bychom měli být bdělí, protože v těch všech možnostech lze snadno zabloudit. Kvadratura Chirona na Slunce a Venuši zviditelňuje, že můžeme uslyšet volání něčeho…. Nenechte se zmást rozmanitostí a různými nabídkami, držte se svého srdce, vnímejte svůj pocit a jděte pouze tam, kam vás srdce táhne. Když děláte vše srdcem, má to důležitost pro vaše vědomí, které to potřebuje prožít, aby se obohatilo.

Ne vždy to přinese jen krásné prožitky, ale i vaše vědomí potřebuje prožít to „nepříjemné.“ Tak si nevyčítejte, že jste něco udělali špatně. Všechno k něčemu slouží a možná zrovna takový prožitek potřebujete, abyste směřovali svou správnou cestou.

Kdybyste viděli, jak nás vždy obklopují bytosti, které pomáhají, jak je o vše postaráno a vše je pod ochranou, strach nemá šanci. Otázkou je, jestli člověk je dostatečně vnímavý, otevřený a v důvěře, aby to vnímal. Přesto tyto bytosti jsou kolem nás a dělají, co můžou, aby nám pomáhaly. Mluví přes znamení. Něco chcete a ono to nejde, stále se to komplikuje, tím vám jen říkají: „Opusť to, tady tvoje cesta nevede, tady ti hrozí nebezpečí.“ Když jste otevření a v plné důvěře, že jste pod ochranou, dostáváte jasné signály, co ano a co ne. A když se dostanete do osudové situace, kterou si musíte prožít, jsou vám též nablízku jako podpora.

Merkur vstoupil do znamení Blíženců, do svého znamení, kde je doma. Naše mysl je bystrá, otevřená, schopna se učit a dobře se vyjadřovat. Využijte příznivé podmínky. Přes mysl vám budou přicházet nové myšlenky, inspirace, jste schopni vnímat signály. Do pátku je velmi příznivá doba k občerstvení se optimismem, nadhledem a jednoduchostí. Od pátku začne působit velký tlak přes mysl. Zaktivují se strachy, pesimismus, nedorozumění a přehlcenost mysli. Objevuje se Kosmický kříž 18. – 24. 6. Nyní to půjde přes mysl – myšlenky, komunikaci, smlouvy. Je potřeba nespadnout do nástrah astrálního světa – Matrixu. Objeví se spousta myšlenek a informací, které budou zavádějící a klamné, které se budou snažit dostat lidi do strachu. Nenechte se mentálně manipulovat. Vy sami si udržujte bdělost a optimistickou mysl. Pokud vás budou obtěžovat myšlenky, které nemůžete dostat z hlavy, tak si můžete požádat o pomoc větou, vyslovenou nahlas: „To, co je mé, ať u mě zůstane, to co mi nepatří, ať odejde! Jdu cestou světla a lásky.“

Naučte se rozlišovat, ne hodnotit – dobré či zlé. Rozlišování znamená přestat hodnotit, něčemu dávat nebo nedávat hodnotu. Rozlišování je bdělost a schopnost rozhodnout se, čemu říci ano a čemu říci ne, bez vytváření polarity. V té velké škále možností a nekonečnosti stvoření, my lidé se učíme vyznat, vše je stvořeno Jedním. Volba je naše síla. Božská jiskra (vědomí), která sestoupila do hmoty, se přišla skrze prožitek zvědomit – uvědomit se: I tohle jsem Já, Božství. A strach byl vytvořen skrze zapomenutí, odpojení se od Prapodstaty. Právě mysl je nástroj spojit lidskou a božskou přirozenost. Lidskou přirozenost milovat.

Využijte proto tento týden k radosti, užívání si, spontánnosti a lásce. Načerpejte to krásné, uvědomte si, jak bohatý a krásný život je, abyste tím vším byli naplněni a dokázali si tento pocit udržet i v dalším týdnu.

Venuše 18. 6. vstupuje do znamení Raka a začne vytvářet harmonický aspekt s Černou lunou 19. – 23. 6. Síla lásky, soucitu a bezpodmínečnosti jak sobě, tak k druhým. Prožitek lásky rozpustí negativní myšlenky.

Připravujeme se na letní slunovrat, který nastává 21. 6. v 0, 40 hodin. Slunce vstupuje do znamení Raka a vytváří konjunkci s Venuší. Prožitek lásky. Ale o tom více příští týden.

Přeji vám láskyplný a radostný týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz