Vůle a představivost

Slunce v harmonii s Plutem a Jupiterem ukazuje na týden pod vládou růstu, expanze, vývoje a zmoudření. Planeta štěstěny Jupiter podporuje příznivé okolnosti k možnosti se posunout. Důvěra a víra je základním prvkem projevení štěstěny a požehnaných okolností. Pokud nevěříte, nemůžete si všimnout pozitivních podmínek. Pluto ve spojení se Sluncem nabízí být v souladu s osudem. Ne vůle má, ale vůle Tvá se staň, Pane. Když jste v souladu se svým osudem, jste v důvěře, beze strachu, ve spojení se svým vyšším já. A vaše vyšší já je spojeno s božským vědomím, které vás vede a ochraňuje. Tvoří vše pro vaše dobro a váš vývoj.

Silné novoluní, které nastalo 9. 9. po 20. hodině, ukázalo pravou podstatu věcí. Je zbytečné nad tím spekulovat a analyzovat, je potřeba jen přijmout věci takové jaké jsou. Být tady a teď, tím můžete být pravdiví, autentičtí, svobodní, protože reagujete na přítomnost. Jen tak vaše reakce může být pravdivá, ať už je pozitivní či negativní, což hodnotí pouze mysl. Žádná emoce není špatná.

Toto je téma zářijového novoluní až k novému novoluní, které nastane 9. 10. 2018.

V době novoluní již působil Velký kříž, kdy Venuše přestoupila do Štíra. Můžete si to představit jako čtverec, který má čtyři hroty, základnu pyramidy. Velký kříž je složený z planet Venuše, Uran, Mars a Karmických bodů.

Celá konfigurace ukazuje, že se můžete dostat do situace, kde jste postaveni před hotovou věc. Je to situace, které se nemůžete vyhnout, nelze ji obejít, odložit ji na jindy, ale musíte jí projít, odžít, zažít. Především záleží, s jakou reakcí tu situaci projdete a jaký výstup uděláte. K jakému pochopení dojdete.

Čeho se to týká? Kvadratura mezi Marsem a Venuší je disharmonický aspekt mezi mužským a ženským principem, který je základem celého stvoření Světa. Tyto dva principy jsou základem všeho. I v nás jsou oba dva principy. Jeden je projevený a druhý neprojevený. Nejvíce se tato kvadratura, tento rozpor projeví ve vztazích mezi mužem a ženou.

Další disharmonické aspekty jsou od Urana, což znamená změnu, prozření, ale i nebezpečí zbrklých rozhodnutí. A karmické uzly ukazují, že je to zásadní a zlomová doba pro budoucnost, pro to, co budeme žít ve vztazích. Každý se dostane do nějaké situace podle toho, jak žije vztah a lásku jako takovou. Na čem své vztahy staví. Pokud je základ dobrý a vychází ze skutečné lásky, tak vztah projde potřebným oživením a toto vše ustojí. Pokud základem lásky je klam a iluze, tak vše bude rozbořeno. Situace mohou být velmi různé. Pokud je například člověk závislý na něčí lásce, tak prohlédne svou závislost a odpoutá se.

Venuše ve Štíru odhalí ryzost neboli hloubku citu, lásky či povrchnost. Mars je během září v konjunkci s Mínusovým uzlem (karmický bod) a Černou lunou. Mužský princip, vůle, rozhodnost, vykonavatel, ego, agrese, hněv, si projde osudovou dobou, kde hrozí nebezpečí udělat osudovou chybu. Mars vstupuje 11. 9. do Vodnáře a zůstane tam do 15. 11. Během září má mužský princip najít nový způsob svého projevu. Pokud zůstane jen v hlavě bez prožití srdcem, bude mužský princip bojovat, dokazovat, ničit a sobecky prosazovat své. Nestane se ochráncem, rytířem, který umí ovládat a plně využívat svou sílu. Být ve své síle a pevnosti srdce, odvahy a odhodlání nalézt to vyšší. Mystici to nazývají „vzít Býka za rohy.“ K tomu je potřeba znát svou sílu a schopnost ovládat svou představivost.

Jak se to dělá? Muži mají „problém“ ovládat svou představivost, ženy mají „problém“ se svou vůlí. Jak umět zacházet se svou představivostí a svou vůlí, které jsou dvěma základními principy vědomého tvoření? Protože pokud neumím tyto dva principy používat, tak ani nevím, co si ve svém životě tvořím. (Více se tímto zabývá seminář Alchymie života, který se koná 13. – 15. 10. 2018,  https://astrologiepetranel.cz/akce/alchymie-zivota-2/.) A právě téma vůle, směřování bude ústředním tématem v září. Nejvíce se bude zviditelňovat přes muže. Kam muž směřuje? Čím je veden? Umí ovládat svou představivost, aby ho nevláčela sem tam? Umí mužský princip propojit svou vůli s Božským vědomím? Jak se to dělá a jak se to pozná? Kolektivně nás čeká doba nejistot a zbrklých reakcí, což ukazuje Mars v kvadratuře s Uranem. Zbrklost, podrážděnost, zvýšený stres a napětí, zkratovitost. Zrychlení času a událostí.  Technické poruchy, větší počet nehod a kolabování sítí.

Mars je v kvadratuře s Uranem do 7. 10. a v kvadratuře s Venuší do 21. 10. Venuše je v opozici s Uranem do 23. 9. V tomto období ženy silně reagují na muže, jsou velmi emotivní a poukazují na nespokojenost. Pokud se žena váže pouze na muže a spoléhá jen na něho, o to horší dopady to bude mít. Ženy jsou vedeny k tomu, aby byla pravdivé a nepotlačovaly své emoce. Často si ženy stěžují, že muži je milují jen, když jsou v pohodě. Když projeví nespokojenost, tak muži je odmítají nebo i zdrhají. Jen opravdový muž dokáže obejmout a milovat emotivní ženu, i když v té chvíli působí velmi nebezpečně. Když muž je ve své síle, nechá ženu, aby projevila své emoce, která to velmi často dělá i za potlačené emoce muže. Žena je Luna a muž Slunce, Luna – žena odráží Světlo či tmu Slunce – muže. Když se žena miluje s mužem, on ji odevzdává vše – vědomé i nevědomé, potlačené i projevené energie a žena to skrze sebe transformuje. Pokud je ve vztahu láska, je pro ženu snadnější vyrovnat se se všemi přijímanými energiemi. Ale toto téma je na další seminář Lásky a sexuality :-) . V tomto čase ženy mají náročnější dobu na zpracovávání jak svých emocí, tak i partnera. Kde to je na hraně únosnosti, tak tam přijdou rozchody.

Venuše v kvadratuře na Černou lunu 12. – 24. 9. ukazuje na odmítání – závislost. Je to karmické vyrovnání pro ženský princip, ženy, emoce, lásku. Ženský princip vstoupí do „podsvětí“, aby tam odhalil své city, svou hloubku, svá zranění, svá požehnání. Černá luna ve Vodnáři vede k uvědomění si a osvobození, ale disharmonický aspekt může vyvolat napěťovou situaci, která se objeví z ničeho nic. To může ženský princip zranit, ublížit, pokud tam není láska k sobě. Jakákoliv potřeba či chtění, závislost, bude zviditelněna. Jedinou lásku, kterou máme, je ta naše vlastní. Pokud naši lásku spojujeme s něčím nízkým, tak vždy přijde zklamání, rozčarování a ztráty. Pokud svou láskou spojujeme s božským, jsme obdarováni a požehnáni. Láska má několik úrovní a také ona je prožívána dle našeho vědomí.

Venuše je v kvadratuře na Karmické uzly do 23. 9. – aby naše mysl byla propojena se srdce, tak můžeme vnímat harmonii lásky.

Toto všechno jsou čtyři body základu pyramidy. Když jsme na okraji jednoho, tak jsme pod velkým tlakem. Když se dostaneme do středu, na špičku pyramidy, jsme v nadhledu a vidíme celý program, vidíme hru Matrixu.

Do toho všeho se přidá Merkur, který vytvoří konjunkci se Sluncem. Merkur je v Alchymii symbolem pro plod – pochopení, spojení vůle a představivosti. Jaký z něčeho máme výsledek, je podle pochopení, co v tom vidíme. Bude tedy vůbec mysl schopna zpracovat všechny impulzy a vnímání tohoto období?

Mysl bude zastřena. Merkur je v opozici na Neptuna 12. – 15. 9., objeví se zapomínání a omyly, než vytvoří harmonický aspekt s Plutem 14. -18. 9., což je síla myšlenky a projevení. Tady můžeme dojít k důležitému prozření, které povede ke změně postojů.

Nevažte se na lidskou lásku, která je pomíjivá a velmi nestálá, protože je spojena s projekcemi. Pamatujte, že máte v sobě Chrám lásky, kde je ukryto tajemství lásky. Tam panuje láska, tam se obracejte a spojujte se s láskou uvnitř sebe. Tak rozpustíte strach a budete vždy vycházet z lásky. Láska má krásné fluidum, přitahuje lásku. Když si zavřete oči a naladíte se na svůj Chrám lásky a řeknete na hlas „Miluji, miluji vás, miluji Tě živote, miluji vás světelné bytosti“, vaše buňky se začnou tetelit, začne se rozlévat příjemný pocit po celém těle, začne se harmonizovat celé vaše tělo, duše, mysl a Duch přebírá „velení“.

Přeji s láskou prožitý týden, s láskou Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz