autor: Libor Šmejkal
autor: Libor Šmejkal

Cesta ke štěstí

Slunce se dostává do harmonického aspektu s Jupiterem, který přináší optimismus, lehkost, humor a štěstí. To, co do této doby nešlo, se konečně rozběhne a vyřeší. Jsme podporováni k vývoji a najdou se tedy řešení, aby bylo vyřešeno. Nastane to v té nejlepší možné míře – spravedlivě ve vztahu k našim inkarnacím. Tak důvěřujte, že se vám dostává spravedlnosti. Tím, že jsou obě dvě planety v zemském znamení, jde především o praktické záležitosti.

Venuše, která vstupuje do konjunkce se Saturnem (4. – 14. 1.), prochází zráním a prohloubením Lásky, hodnot, investic. Zralejší a zodpovědnější přístup k citům, lásce, tvoření a k investování hodnot. Co ve svém životě tvořím? Jaké hodnoty vytvářím? Tato konjunkce je v harmonickém aspektu na Urana, to přináší dobré podmínky k navázání nových dlouhodobých vztahů.

Mars v harmonickém aspektu na Neptuna (do 29. 1.): čin a vůle jsou vedeny v souladu s vyšším záměrem. Člověk je ovlivněn silně city a měl by dát na intuici a na schopnost naslouchat znamení. Na těle se objeví větší únava.

Jupiter se stal 8. 1. retrográdním (zdánlivý zpětný chod) a zůstane až do 9. 5. 2016. Retrograditu můžeme přirovnat k tomu, když ve stanici sedíte ve vlaku a druhý vlak se rozjíždí, vy máte pocit, že couváte, přitom stojíte. Retrogradita planety vede více člověka do nitra v daném tématu symboliky planety. Nyní je Jupiter v Panně. Jupiter je symbolika PRAVDY, MOUDROSTI, VÍRY, NADĚJE, EXPANZE, SVOBODY, HOJNOSTI, ŠTĚSTÍ. V Panně je Jupiter projevován co nejdokonaleji. Panna symbolizuje čistotu, nevinnost, dokonalost a především udělat ve všem pořádek. Udělat JASNO! Nalézt v sobě svou duchovní podstatu.

Retrogradita zviditelní rozpor mezi světskou a universální pravdou, mezi vírou a nevírou, různými náboženstvími, soudy a úřady. Důležité budou zákonodárné instituce. Panna je zaměřená na detail a schopnost vidět i ten nejmenší nepořádek, proto se objeví vše, co bylo skryto, neviděno, zastřeno a záměrně zameteno pod koberec. Jupiter v Panně odtáhne všechny skříně a koberce, aby se uklidilo tam, kde se dlouho neuklízelo, což může způsobit hodně nepříjemností. Možná právě na vás bude, abyste upozornili, že něco není v pořádku. Snadno se odhalí lidé, kteří kradou a to kdekoliv. Nečekejte jen velké kauzy, ale mohou to být i nepatrné krádeže v obchodě.

Začít musí každý sám u sebe, aby ti „nahoře“, kteří nám vládnou, nám nemuseli zviditelňovat rozkrádání. Uvědomte si, že pokud si vezmete něco, co vám nepatří, zaplatíte za to. V tomto životě nebo v příštím. Kdyby každý znal zákonitost karmy, tak nikdo nebudete mít zapotřebí, vytvářet si novou, zátěžovou karmu. Mít ve všem pořádek a jasno, to je záměr Jupitera v Panně. Samozřejmě, že to bude probíhat i v našem nitru. Mít pořádek a jasno ve své pravdě, víře, svobodě, využití a rozvinutí svého potenciálu.  A každá mince má dvě strany. Jupitera v Panně je malichernost (nespokojenost, rozmrzelost), což může vést až ke sterilitě – dokonalosti, která je bez citu a prožívání. V důsledku toho se může objevit „manager“, který chce mít vše pod kontrolou a despoticky vyžadující poslušnost nebo náboženský fanatik. Jupiter v Panně je velkou výzvou. Jupiter je do července 2016 v konjunkci se Vzestupným uzlem (Dračí hlavou) a s Minusovým uzlem v Rybách – toto ukazuje, co máme naplnit. Udělat si v životě, ve státu, ve světě pořádek, jasno a snést Božskou celistvost na Zem do praktického, obyčejného lidského života. Božské vědomí sídlí v každém člověku a začne se projevovat a skrze nás konat, až když Ho v sobě objevíme.) Jupiter zviditelňuje vývoj a příznivé podmínky, abychom naplnili, co máme. K tomu potřebujeme žít pravdu a víru, projevit moudrost a vždy být spojeni s NADĚJÍ.

Retrográdní Merkur, viz horoskop minulého týdne, vytvoří harmonický aspekt s Jupiterem. Příznivé pro dokončení, pochopení a pro vývoj v oblasti mentálních programů, kterým podléháme. Příznivé také pro učení, zkoušky, komunikaci i pro opravy zkoušek a vysvětlení při nedorozumění v komunikaci s druhými, výhodné obchodní smlouvy a kontrakty, které budou potřebovat čas a zapracování, aby přinesly plodné výsledky. Zhmotněné výsledky budou trvalé a stabilní, protože budou vycházet z vlastního niterného přesvědčení. Slunce, které jde naproti Merkuru, zviditelní důležitost sebevzdělávání, sebezdokonalování, objevení podstaty vlastního potenciálu a projevení své moudrosti a zralých zkušeností, které člověk za život nasbíral.

K opozici Černé luny a Urana (do 18. 2.) z minulého týdne se přidává naplnění karmy – rovnováhy přátelství, rovnosti – bratrství, sesterství. V té nejvyšší formě Uran symbolizuje Vědomí kosmické.  Nejdříve zůstaneme u lidského prožívání, protože téma tohoto aspektu je „zamrznutí pocitů“, netečnost, vydělování se. Uran symbolizuje odlišnost, originalitu a genialitu. Pokud máte nějaký jedinečný Dar, potřebujete se s ním naučit zacházet, využívat ho s láskou a citem. Proto „zamrznutí“ rozpustí jen slzy, přiznání si svých pocitů a dovolení si pláče. Pak je propojeno vědomí se srdcem – kosmické se propojí s člověkem. (Krásný příběh, který tento aspekt zviditelňuje, je pohádka Ledové království). Sjednocení s druhými, být jedinečnou kapkou, která patří do moře. Bez spojení s druhými netvoříte moře (celistvé vědomí). Zůstáváte samostatní, vyčlenění a osamocení, ale nezávislí. Přesto jste závislí právě na své nezávislosti, a když byste se měli vnořit do moře, najdete si důvod, proč to nejde a začnete se chovat nečekaně, až bláznivě. Hlavně nikoho nemilovat, nepotřebovat. Toto ukazuje, že došlo k zamrznutí pocitů, pod tím je strach ze sjednocení s druhými. Následek toho je stagnace, kdy nedochází k vzájemné výměně vědomí (zkušeností). Když se propojí vaše vědomí s vědomím druhých, navzájem se obohacujete o vědomí druhého. Když je to ve spolupráci s druhými, je to kolektivní spolupráce, vytváříme kolektivní vědomí. Toto kolektivní lidské vědomí se má propojit s kosmickým vědomím. Kosmické vědomí má být vlito do lidského vědomí. Tento impuls přichází od Božské Matky, vědomí Božské Matky má být vlito do lidského vědomí. Skrze lidské vědomí bylo již prožito a vlito a nyní se bude rozšiřovat. Proto je velmi silné téma Matka – Žena. Jak se chová milující matka, ochraňuje své děti, pečuje o své rodiče, základ je rodina, pak společenství.

Z pohledu kosmického vědomí se nyní konají velké přílivy této energie, aby pomohla lidem překročit a povýšit jejich vědomí. Tři vývojové sny (úrovně vědomí) popisují Toltékové a mluví o nich velmi srozumitelně pan Dušek (https://www.youtube.com/watch?v=LzLfjEsvtgw). Tělo – mysl, emoce – duše, vědomí – Duch. Každá jedna úroveň má tři mezi úrovně. Když se dostáváme na hranici mezi „přestoupením z jednoho do druhého“, tak pro nás to znamená, že máme zvýšit nebo spíše změnit své vědomí. Každý je individuálně podle svého vývoje na hranici „mezi“ a dá se to přirovnat k porodním cestám. Opouštíte starý známý svět a vstupujeme do nového, který neznáte. Když se rodíme, tak jsou nutné porodní stahy – tlak, který dítě vytlačuje ven, do nového světa. A toto se nyní děje. Jsme v porodních cestách. Kosmické vědomí pulsuje a vytváří tlak, abyste se zrodili v nové úrovni vědomí. Začnete prožívat svůj život jinak a tím začnete jinak konat. Nastane změna vědomí a budete se učit, jak žít s novými poznatky. Nebo těmi porodními cestami neprojdete.

Tak a teď asi čekáte extrémní změny vlastního života a celého světa, pokud „projdete“. Zklamu vás. Změní se vám vědomí a pohled na sebe, na život, ale tyto změny musíte ve svém životě vykonat vy, právě na základě nového poznání, protože skrze nás všechny se projevuje kosmické vědomí na Zemi, skrze vlastní tvoření jej zhmotňujeme a tvoříme svět. Podle toho se bude odvíjet naše budoucnost a budoucnost světa.

Přeji radostný příchod na svět Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

zdroj: www.astrologiepetranel.cz