Tento článek nemohl být napsán dříve, než proběhly konstelace 9.6. – den po vstupu Černé Luny do Raka. Ke psaní jsem „vpuštěna“ po vnitřní přípravě celého tématu. Toto téma mnou prochází (i několik týdnů) a kolikrát jsem já sama postavena do situací, kdy si prožitkem sáhnu na dané téma, abych co nejvíce dané téma pochopila. Až následně potom s lehkostí plyne psaní článku.

Právě konstelace mi krásně ukázaly, co vše se bude řešit v tomto tématu – viz. níže je podrobný popis, co vše Rak symbolizuje a „ovládá“. Ve spojení s Černou Lunou se zaktivují nejcitlivější témata v oblasti: vnitřní dítě, matka, rodina, vlast a duše. Každý si sáhne (dle své individuality) na své zraněné vnitřní dítě, velmi silně se bude reagovat na rány z dětství a dospělí díky tomu začnou mít větší potřebu chránit, zastávat se a bránit potřeby, bezpečí a práva dětí. Rodiče se budou více stavět za svá práva dětí, pokud bude potřeba. Především matky se více postaví a budou vyžadovat naplnění potřeb dětí ze strany otce, který s dítětem nežije a nestará se (finančně, pozorností). Proto se objeví více soudních sporů o péči dítěte a alimenty.

Ve skutečnosti se „staráme“ o nenaplněné potřeby svého vnitřního dítěte. Pokud jsme v dětství měli pocit, že se nás rodiče v nějaké situaci nezastali, pak právě tato situace se nám nějak vrátí do života a my ji budeme moci naplnit – přetvořit. Objeví se bolesti z rodiny, to co vás zranilo a možnost se od tohoto odpoutat. Nejdříve je potřeba si zranění pojmenovat, pak přijmout a zahojit-odpustit a opustit. Proto se objeví velká potřeba vytvořit rodinu, kde panuje bezpečí. Rak symbolizuje domov. Jak jste se cítili doma? Bylo vám tam bezpečně, příjemně nebo jste z domova utíkali?

Jak umíte vytvořit domov a zahnízdit? Domov je v přeneseném smyslu „děloha“, kam se každý den vracíme ze světa, zpátky do vnitřního světa. Je zajímavé, že se velmi odlišně chováme ve vnějším světě a odlišně ve světě vnitřním – doma. Dá se spojit pocit, jak jsme se cítili u maminky v bříšku, pak jsme se tak cítili v biologické rodině a je dobré se podívat, pokud již mám svůj domov-rodinu, čím a jak tento domov vytváříte. To vám velmi mnoho řekne o sobě. Proto se věnovaná pozornost přemístí do rodin, rodinných vztahů a k rodinnému majetku. To, jestli budete sbírat plody nebo splácet dluhy, záleží na tom, jak individuálně máte toto téma vyrovnáno.

Objeví se rozpad rodiny, zázemí a zároveň vytváření nových rodin. Větší potřeba a touha po rodině, dětech a vytvoření bezpečného zázemí, kam se člověk tak trochu může schovat. Vrátí se větší důležitost rodiny, mezilidských vztahů a hodnoty spojené s tím. Tím pádem se změní i hodnoty a priority v této době.

S vnitřním dítětem je samozřejmě automaticky spojený vztah s matkou a to je další téma, které se objeví. Jaký máte vztah s matkou ? Tento vztah bude procházet karmickým vyrovnáním. Ženy se budou zabývat svým vlastním mateřstvím, ať již realizovaným nebo nenaplněním touhy po mateřství. Je čas vzdát úctu mateřství – Matce a to nejen biologické, ale zároveň také Božské matce – Matce Zemi, která je opomíjená.

Pokud jste ženou a vychováte děti, pak si často budete klást otázku: Jaká jsem matka? Proto se objeví i stíny mateřství: bolesti a zranění, které si prožívají matky. Ze zkušenosti vím, že se matky stydí mluvit o tom, že některé věci prožívají bolestivě a někdy je napadají negativní myšlenky vůči své roli matky. Říká se: Vždyť přece těhotenství a mateřství je považováno za nejkrásnější období ženy! A jsem překvapena, kolik žen v posledních letech prožívá své mateřství „tak trochu náročně“(negativně). Proč? S mateřstvím se čeká na pozdější věk. Za tu dobu si ženy vytvoří spoustu očekávání a předsudků, a pokud žena ještě čeká na vhodného partnera nějaký ten rok déle, začne se mateřství „přeceňovat“. A také pocit, že pouze mateřství udělá ženu šťastnou, a že je to To, co ženě naprosto chybí, může ještě zintenzivnit již tak silné rozčarování, které se dostaví. Musí se „rozpustit“ všechna falešná očekávání.

Kolik je webů o mateřství, kojení! Správná péče o dítě, správné těhotenství! Všechna ta doporučení, co by se všechno MĚLO atd. Různé metody porodů, které zacházejí až do extrémů a pak se zákonitě objeví těžké porody, aby extrém byl vyrovnán. Ztrácí se přirozenost. A když se ztratí přirozenost, nastane nerovnováha. Tedy přeceňování. Pak se musí odžít negativními pocity mateřství a tím se dostat zase do rovnováhy – přirozenosti.

Je to prostě jedna část ženského života – přirozenost mít děti a přirozenost postarat se o dítě, když žena poslouchá svou ženskou stránku. Tím, že žena propadne touze být dokonalá, perfektní a vědomá matka – udělá více škody než užitku, když se k tomu nedostane svou přirozenou moudrostí a zralostí. Pak ženy, když přecení mateřství, odsunou partnera za své dítě a vytvoří se nerovnováha, objeví se rodinné problémy. Z konstelací je vždy patrné a potvrzuje se, jak je velmi důležité, aby si žena udržela správné zachování místa v rodině – vedle sebe stojí matka a otec a pak následuje dítě.

Ale v životě se často stává, že ženy postaví své dítě vedle sebe a tím se rozpadá partnerství mezi mužem a ženou. Tak to je další téma Černé Luny v Raku. Správné postavení v rodině.

Zároveň je krásné vidět proměny ženy a rozvinutí ženství po narození dítěte. Žena v sobě objeví naprosto novou složku, která se zaktivuje až s narozením dítěte. Zároveň se aktivuje vnitřní síla ženy. Když žena cítí ohrožení svého dítěte, tak je schopna až nadlidských výkonů, aby ochránila své dítě.

Ženy, které nemohu mít děti nebo teprve čekají na naplnění svého mateřství, by si v této době měly dát pozor na „posedlost“ svým mateřstvím. Pozor na naplnění mateřství za každou cenu. Raději nejdříve zahojit svá zranění s tím spojená. I když ještě nemáte nebo možná nikdy nebudete mít dítě, neznamená to, že nejste plnohodnotnou ženou. Možná právě to máte pochopit. Jste plnohodnotnou ženou i bez dětí. A máte možnost být „matkou“ vícero dětem, lidem, protože máte na to prostor.

Muži si budou též řešit vztah s matkou, k ženám, k dětem, k rodině. Prvotní vztah, který navazujeme, je ve skutečnosti s matkou a podle toho navazujeme vztahy s druhými a především ty partnerské. Je to jedno, jestli jsme mužem nebo ženou, prvotní vztah k matce určuje schopnost či neschopnost navazování vztahů s partnerem a dokonce – a to je to nejdůležitější – sami se sebou. Ano, navázání vztahu se svou Duší je to nejzákladnější a prvotní téma Černé Luny v Raku. Jste v kontaktu se svou Duší? Právě v konstelacích se velmi silně projevila podstata Duše. Je zajímavé vidět osobnost, která něco chce, vnímá, prezentuje, ale když se postaví (v konstelaci) Duše, je ve skutečnosti vše úplně jinak. Nebo se projeví, že člověk je ve spojení s Duší, a tím je v souladu sám se sebou a s vlastní cestou. Takový člověk se cítí vyrovnaný, celistvý, a protože je veden Duší a jde v souladu naplnění své cesty, pak jeho život je spokojený, úspěšný a v pravdě.

Proto se objeví situace, kdy Duše začne „cloumat“ se svým člověkem, aby ji začal objevovat. A použije k tomu různé prostředky. Smutky, deprese, nemoci, ztráty, sny, „zázraky“, pošle své posly, jiné lidi, kteří mají inspirovat. Záleží na citlivosti člověka.

Často je nám pomáháno, ale my to nevidíme. Pak „musí“ přijít důraznější upozornění a to již přes bolest. Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Často až je lidem špatně, začnou hledat a snadněji se dostanou do kontaktu se svou Duší.

Zároveň je důležité téma kolektivní – Duše národa.

Přeji vám, ať nasloucháte, vnímáte promlouvání vaší Duše a necháte se vést.

Petra Nel Smolová

Symbolika Raka:

Rak je vodní znamení – kardinální.

Archetypy osob: žena, matka, dítě do 4 let, vnitřní dítě,

Symbolika: těhotenství (všeobecně), dětství do 4 let, podvědomí, domov, rodina, vlast, kořeny, mateřství, porod, bezpečí, zázemí, nemovitosti, stáří, minulost, (paměť) duše, emoce

Den: pondělí

Číslice: 5

Lidské tělo: žaludek, pohrudnice, spodní laloky plic, střední žebra, prsy, prsní kost, bránice.

Povolání: související s vodou a zemědělstvím, námořníci, rybáři, hostinští, sociální služby, porodní asistentka, porodník, historik, mnich, jogín

Drahé kameny: smaragd, opál, selenit.

Nerosty: stříbro

Barva: bílá, světlehnědá, mořská zeleň

Země: Afrika (severní a západní), Alžír, Bavorsko, Bengálsko, Champagne, Čína, Dauphine, Nový Zéland, Skotsko, Honduras, Flandry, Holandsko (pobřeží), Jáva, Paraguay, Tunis, Indie.

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.