Černá luna 10. 11. 2017 vstupuje do znamení Kozoroha a

tím se mění téma,  ve kterém budeme zkoušeni, na kolik jsme zralí. Jde o zodpovědnost versus respektování svých pocitů, také téma zrady a viny. Černá luna v Kozorohu má strach z bolesti a utrpení, proto se prožívání zavře, aby se necítilo. Člověk tak snadno přestane vnímat sám sebe a jedná jako stroj, naplňuje vše, co se musí, bez ohledu na sebe. Dojde tak k přepracování a k nedorozumění. To vše se zapisuje do těla, které potom projeví všechny potlačené emoce a stresy. Buď se zodpovědnost a stav MUSÍM přehání nebo se popírá přijmutí zodpovědnosti – NESMÍM. Vyhýbání se veškerým povinnostem, zralosti a zodpovědnosti. Co nás bude velmi dostávat a dráždit je nezodpovědnost druhých. Často budeme přebírat zodpovědnosti na sebe. Ale pozor, někdy je to proto, abyste nemuseli řešit svou vlastní zodpovědnost ve svém životě. Uvědomte si, jestli opravdu přijímáte svou zodpovědnost ve všech oblastech života. Je snazší řešit druhého než sebe. Jestli se dostáváte do situací, kde máte pocit, že druzí se chovají nezodpovědně, nespolehlivě a dětinsky, tak se podívejte, kde se ve svém životě chováte podobně. Jen vám zrcadlí to, co u sebe nevidíte. Zároveň je důležité respektovat své pocity a možnosti svého těla. Umět říci dost a věnovat pozornost sobě. To je odpovědnost sám za sebe, za své možnosti a své tělo. Zrada vlastních pocitů se vždy objeví jako zrada vás od někoho zvenku. Možná někomu vyjdete vstříc na úkor sebe a ten druhý vás zradí při první příležitosti. Nebude na vás brát ohled, stejně jako jste nebrali ohled sami na sebe.

Bude nám připadat, že život je těžký a je jen samá povinnost. Snadno propadneme strachu ze selhání a dostaneme se do pocitu viny. Strach ze selhání se objevuje tehdy, když máme pocit, že musíme naplnit nějakou formu, pravidla, co se má a co se nemá. To nám bylo nastaveno často v dětství. Tam nám bylo říkáno, co je dobré a co není, co smíme a nesmíme a co hodné děti nedělají, aby je mohly mít rodiče rády. Vykoukne na nás naše vnitřní dítě, které je za tím vším schované. Když selžeme, nejsme hodni lásky. Snažíme se proto mít vše pod kontrolou, abychom neudělali chybu, neselhali jsme a tím neztratili lásku. Tady není žádné místo na pocity, spontánnost, hravost a radost ze života. Někdo naopak v dítěti ustrne, a i v dospělosti odmítá dospět, protože by to znamenalo, všechnu tíhu strachu a selhání vzít na sebe. Objevují se tady tak dva extrémy. Nejvyšší kontrola zodpovědného a nezodpovědný floutek, který chce žít v lehkosti. Zajímavé je, že se nám v našem životě ve skutečnosti objeví oba dva.

Černá luna v Kozorohu je zkouškou z dospělosti, zkouška z naučených zkušeností, které mají vést k zodpovědnosti, spolehlivosti, moudrosti a zralosti. Ukončení jedné životní etapy, aby se ve Vodnáři mohla vytvořit nová.

Zkouška ze závazku, jak umíme přijímat závazek. Někdo bude ukončovat základní školu, někdo projde maturitou, někdo bude skládat diplomovou práci, někdo bude skládat zkoušky ve spirituální zralosti a někdo z Mistrovství svého oboru a schopnosti druhé lidi vést.

Zralá Černá luna v Kozorohu přináší moudrou autoritu, která má v sobě pevnost objeveného Mistrovství v sobě. Být učitelem, mudrcem, šéfem či vůdcem, požaduje velkou dávku zralosti a schopnosti převzít zodpovědnost za rozvíjení společnosti. Tato autorita by proto měla mít svou vlastní osobnost a život již ve zralosti. Objeví se hodně nepravd v oblasti společenského řádu, od malých institucí až po národní a státní. Autority, které nejsou ve skutečné službě vyššímu celku, se projeví nějakým selháním, skandálem, zradou. Objeví se nové zralé autority. Budeme si více všímat morálky lidí, kteří zastupují veřejné funkce. Více se objeví potřeba, aby lidé přijímali svou zodpovědnosti za veřejná selhání, pokud zastupují ostatní ve státních úřadech. Touha po větší konkrétnosti, jasných pravidlech a novém systému. Starý společenský, politický, firemní, rodinný řád je nadále neudržitelný a projeví se všechna selhání starého systému, aby mohl být nastaven jiný.

Přeji Vám laskavé respektování sama sebe. S láskou Petra Nel

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem. autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: č. účtu: 8274212621/5500, IBAN: CZ 1755 0000 0000 8274212621, Raiffeisen bank, a. s., SWIFT: RZBCCZPP, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.