adventMotto:

V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš:
„Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mě“. Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku – zevnitř. Ježíš Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my…

Slovo “Advent” je z latinského „adventus” a znamená „příchod”.

V západní tradici je advent obdobím zklidnění, které odpovídalo životnímu stylu našich předků, přizpůsobenému dlouhým prosincovým nocím. Dobu adventní provází adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, které odpovídají počtu adventních nedělí. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Ježíše Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchodu Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života. Ať věříme Bohu, světlu, univerzální moudrosti, každý si svoji víru pojmenujme po svém …

Přijďte se naladit a v adventním čase odevzdat své strachy, obavy, zranění a nalézt v sobě světlo, které příchodem Vánoc je možné v sobě objevit nebo posílit.

Kdy:neděle 18. 12. 2011 od 9 h – 13 h
Kde: Nadace táta a máma, Klimenstká 1, Praha
Cena: 600,- Kč
Přihlášky do 10.12.2011
Přihlášky zde