Srdečně Vás zvu na festival

SVATOVÁCLAVSKÉ INSPIRACE dne 29.9.2012

pro více informací klikněte na baner

Svatovaclavske inspirace

ASTROLOGICKÝ POHLED NA HOROSKOP

ČESKÉ REPUBLIKY VE SPOJENÍ S DATEM

FESTIVALU

Proč 29. 9. 2012, den po svátku svatého Václava? Z horoskopu vzniku České republiky (1.1.1993) vyplývá, že lid – masa je zde symbolizována Lunou v Beranu. Jaká je symbolika Luny v Beranu, která mluví o lidu?

Máme silně v paměti, že nemůžeme být sami sebou, prosadit se, zviditelnit se, máme potlačené ,,Já”. Proto si odžíváme druhou polaritu, a sice prosazení se za každou cenu, snahu upřednostňovat své vlastní zájmy, raději nic nekomentovat, dělat, že se nás to netýká a věnovat se jen zajištění svých vlastních potřeb. Vystoupilo sobectví, egoismus a bezohlednost. Zůstala v nás křivda. Ta křivda říká, že pokud se budeme ozývat, ptát a starat se, hájit svá práva, svobodu, pak budeme potrestáni. Nemáme hodnotu, nikoho ve skutečnosti nezajímáme. A nyní si to snažíme vynahradit.

V horoskopu vzniku Československé republiky (28.10.1918) je lid symbolizován Lunou ve Lvu – což znamená „tvořivost“. Vznikem České republiky jsme tvořivost opustili a začala se projevovat energie Luny v Beranu – prosazení se a hájení si pouze svého. Chtěli jsme žít svobodu, kterou jsme si přebrali po svém. Nakonec je náš stát 21 let po revoluci rozkradený, rozprodaný, většina se stará jen o to, jak si ,,nahrabat”. Jak být sebevědomým občanem nás nikdo nenaučil, neměli jsme k tomu podmínky. Máme se učit být samostatnými, sebevědomými lidmi, kteří se umí postavit za svá práva. Lidmi, kteří jsou si vědomi vlastních schopností a hodnot, které mohou nabídnout společnosti ke spolupráci. Pouze člověk, který si je vědom své hodnoty, vlastní zodpovědnosti, vlastních schopností a darů, má možnost nabídnout spolupráci s druhými lidmi  (Luna stojí v 7.domě, v domě spolupráce, veřejného vlivu a schopnosti kompromisů). A tímto procesem „sebe-uvědomění“ si český lid již prochází od roku 2011. Můžeme říci, že český lid se začíná probouzet k uvědomění si sebe sama a též se probouzí k zodpovědnosti, potřebuje se angažovat a touží po změně. Přehlcení konzumem a naplnění svých potřeb ke štěstí nestačí. Kde tedy leží to štěstí? Zřejmě jsme se museli dostat až do takové nespokojenosti s naším státem, abychom se konečně probudili a začali se angažovat, ozvali se a začali nalézat novou, jinou cestu.

Řekněme si upřímně, že naše situace, situace státu i naše vláda jsou jen odrazem lidu. Když se lid probudí, změní se, tak se zákonitě promění i vláda. Budeme hledat lidi s morálními hodnotami, kteří nás budou zastupovat, kteří budou klást důraz na prospěch lidu – státu, nikoliv na prospěch vlastní kapsy a zneužívání moci.

A právě na podzim se objevují stále větší tendence k potřebě změny, které vycházejí z aktivity obyčejných lidí. Právě v den po svatém Václavovi, symbolu moudrého českého vladaře, chceme připomenout, že naše bohatství – jak českého národa, tak i lidského bytí – má podstatně hlubší rozměr. Máme duševní i duchovní bohatství, a když ho budeme v sobě objevovat, žít ho, tak následně máme možnost skutečně žít v pravdě a v lásce, jak hlásí naše zástava: Pravda a láska zvítězí.

Tranzitní Uran konjunkce Luna v Beranu v 7. domě

Tranzitní Uran ve spojitosti s Lunou horoskopu republiky symbolizuje změnu ve vědomí lidu, jeho probuzení, rebelství a projevení se novou úrovní pohledu na sebe sama a okolní svět. Nová úroveň pohledu na sebe a na svět kolem sebe. Mohou se objevit demonstrace a protesty nebo konstruktivní nabídka nového pohledu a jeho realizace. Máme příležitost vytvořit jinou variantu reakce na nespokojenost, než si jen stěžovat. Naskýtá se možnost spojit své síly, schopnosti, vědomosti, poznání a nabídnout lidem také jiné varianty a nápady, jak postupovat a tvořit změny. Je třeba pořádat veřejné akce, zviditelnit svůj nesouhlas
a nutnost změny. Je čas vymezit se. Nalézat vědomí sebe sama, sebevědomí, vědomí vlastní zodpovědnosti, síly a práva se ozvat. Být respektován a umět respektovat. Tento proces běží (od 2011) a potrvá až do dubna 2013.
Ve spojení s dalšími aspekty je patrno, že nyní jsme těsně před „finišem“ ve změně
a probuzení lidí. Jsme schopni osvobodit se od své minulosti a nalézt nový postoj k sobě samým a ke světu.

Tranzitní Slunce na Ascendentu ve Vahách 29.9. 2012

symbolizuje světlo, naději, tvořivost, úspěch. “Svítání a začátek nového dne.” Můžete podotknout, že každý rok se dostane Slunce na Ascendent a svítáním začne nový den. Ano, ale záleží na tom, jaký si ten den vytvoříme a jak ho prožijeme.
Pro nás jako celek trvá den celý rok a nové svítání nastane až za rok. Nyní jsme podporováni dalšími aspekty, které symbolizují velkou možnost změny. Dostáváme pomocnou ruku a záleží na nás, zda a jak ji využijeme. Můžeme přispět ke změně nebo čekat na změnu.

Tranzitní Mars konjunkce Pluto ve Štíru ve 2. domě

Vzhledem k tomu, že Pluto stojí ve druhém domě, který symbolizuje hodnoty a  postoje k penězům. Je zřejmé, že jsme velmi zatíženi nečestnými tajnými obchody, nemorálními hodnotami a ovládáni skrytou mocí, lidmi, kteří jsou v utajení a mají vliv na běh věcí v republice. Jsme ovládáni někým, kdo není vidět. Zároveň je zřejmé, že jejich jedinou hodnotou je udržení moci a možnost manipulace. Tam, kde leží Pluto, vždy projde velká transformace, přerod, smrt – zrození nových hodnot. To předznamenává finanční pád a naprostou deformaci lidských hodnot, která však odstartuje jejich přerod v našich myslích.
Tranitní Mars, který symbolizuje aktivitu, energii, vůli, čin, aktivuje Pluta, který symbolizuje duševní a mocenský potenciál. Tím, že se Mars dostává do konjunkce s Plutem, je možná aktivace duševní síly, probuzení Ducha českého národa nebo také destrukce, zvýšení vlivu mocných a vlivných lidí, kteří si chtějí za každou cenu udržet svoji moc. Zaktivují se tady dvě síly – ta mocenská a síla Ducha. Záleží na nás, jakým způsobem využijeme aktivní sílu, pro kterou se rozhodneme. Objevuje se touha po nových a podstatně hlubších hodnotách než doposud.

Tranzitní Pluto kvadratura Ascendent, Descendent

Tranzitní Pluto symbolizuje přerod a aktivuje právě sebeprosazení a schopnosti spolupráce s druhými. Dostáváme se do situací, kde si musíme uvědomit sami sebe, své možnosti, své hranice, a tím pak můžeme spolupracovat s druhými. Být sám za sebe a přitom být součástí společnosti. Obě dvě strany mince se aktivují, vedou nás. Našim úkolem je nalézt propojení a objevení třetí – vyšší cesty, cesty v zájmu všech zúčastněných.

Tranzitní Jupiter trigon Saturn ve Vodnáři v 5. domě

Saturn ve Vodnáři symbolizuje naši zdrženlivost, nedůvěru, pesimismus, odstup od velkých shromáždění, nových vizí, vizionářů, objevitelů, průkopníků, což již předem brzdí možný pokrok a změnu. Saturn symbolizuje v podstatě strach ze svobody, a proto ji máme věnovat o to větší pozornost. Jak se žije svobodně a ve svobodě? Saturn učí a vede k moudrosti. My máme dozrát a zmoudřet v oblasti svobody a naučit se zralého žití svobody  ve svobodě.

Jupiter symbolizuje pravdu, víru, naději, poznání a produchovnění života. Harmonický aspekt od Jupitera pomáhá překročit náš pesimismus, omezení, strachy a obavy. Otevírá se nám nová cesta, která má „Vodnářskou“ energii, což je svoboda, pravdivost, otevřenost, rovnocennost, nová úroveň vědomí a poznání, jak vytvořit nové společenství, které má základy ve vzájemném respektování se a ctění lidských hodnot.
Aspekt mezi Jupiterem a Saturnem symbolizuje položení základního kamene, postavení pevných a stabilních základů nového “domu“.

Jsou zde zdůrazněny jen ty nejdůležitější a velmi přesné aspekty. Stojí však ještě za to se zmínit o procesu, který symbolizuje tranzitní Pluto a který má až několikaletý vliv.

Tranzitní Pluto, které se dostane až k našim kořenům (Imum Coeli) a k naší vládě, k mocným (Slunce), předznamenává velký přerod v České republice již na přelomu roku 2012/13 a bude probíhat  po celý rok 2013 a 2014.

Lid nejdříve projde osvobozením a probuzením, pak padne vše staré (vládní systém, moc, zkostnatělost) a budeme mít možnost přetransformovat své vlastní kořeny, obnovit správné morální hodnoty lidství, bytí a českého národa.

Podle horoskopu vzniku Československa 28.10. 1918 a vzniku České republiky
1. 1. 1993 přechází stejná linie naplnění, stejný úkol. Zůstává stejná osa Lunárních uzlů, která vypovídá o minulých zkušenostech a cestě rozvíjení nových vlastností.  Lunární uzly ve znamení Blížence a Střelce znamenají, že v minulosti jsme snadno podléhali povrchnosti, přizpůsobovali se, tedy bylo-li to výhodné, řídili jsme se heslem „Kam vítr, tam plášť“.  Naším úkolem je rozvíjení a naplnění znamení Střelce: naplnění pravdy, víry, upřímnosti, věrnosti sám sobě a držení se vlastního záměru. Prohloubení a žití duchovního rozměru v každodennosti. Podmínkou je být pravdivý a žít v lásce. Pak můžeme naplnit náš úkol.

Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

Na text Svatováclavské inspirace – astrologický pohled se vztahují autorská práva a jeho šíření lze jen pod jménem autorky a v plném znění.