Léčení    20160116_115336 (2)

V tomto týdnu nás čeká zatmění Slunce, novoluní v Rybách na Dračím ocasu.

Zatmění Slunce, viditelné sice jen z Indonésie, působí stejně celoplošně. Nejvíce to ovlivní narozené děti a ty, kteří mají narozeniny.

Co symbolicky zatmění v Rybách přináší? Možný pocit ztracení se, neviditelnosti cesty dál, zastřené vědomí, kdy vystupují na povrch nevědomé zápisy, které jsou zviditelněné skrze Ryby – a to je zapomenuté tajemství. Z nevědomí bude vyneseno individuální tajemství a také se objeví tajemství kolektivního nevědomí. Své vlastní „tajemství“ přijměte a uvědomte si, že to je to, co vám bránilo jít dál. Nyní nastal čas, uzráli jste, aby se nevědomé mohlo dostat na povrch a vy pomyslnou „slepou“ cestu opustili. Slunce symbolizuje otce, muže, Boha, světlo, vědomí, Já jsem, impuls, životní cestu, projevení svého potenciálu – osobnosti. Slunce v Rybách je to o odevzdání se sám sobě, ženy – mužům, odevzdání se Bohu, světlu, vědomí, projevení.

Novoluní v Rybách nastává 9. 3. dvě hodiny po půlnoci, na sabiánském symbolu: Mistr učí svého žáka. 

Klíčová myšlenka: Přenos sil, schopností a vědomostí, v němž je uchován původní spirituální a tvůrčí Impuls cyklu aktivní a nezkreslený.

Aktivní Síla a archetypální vědění, uvolněné „na počátku“ každého cyklu musí být dále předáváno až po samotný „Poslední Den“- stav Omega. Tato Aktivní Síla je „niterným Já“ cyklického projevení, neměnným Tónem ÓM. Lze jej přenést z mistra na žáka při žákově Zasvěcení. Toto Zasvěcení probíhá podle obecného a neměnného postupu, zároveň však působí s ohledem na zvláštní a individuální okolnosti.

Každý dostane pouze to, jak je jeho vědomí otevřeno a pročištěno. Tak, aby se každý v sobě mohl posunout po pomyslném žebříčku růstu. S tím je spojeno potřebné objevení – „ztracení se, zapomenutí se, tajemství“.

To vše se děje za „asistence“ Chirona – duchovního učitele a léčitele, který zná veškerá mystická tajemství vědomí, duše, mysli, těla a stvoření. Ať vaše léčení probíhá na jakékoliv úrovni, odevzdejte se a nechte proběhnout to, co má. Vynechte analýzu a potřebu rozumět.

Merkur v Rybách se dostává do konjunkce s Neptunem a to ukazuje, že i naše mysl je spojena s něčím, co nás přesahuje. Rozpouští se mentální programy, přesvědčení a logika. V tomto týdnu budete více zapomínat a hůře se vyjadřovat. Logické myšlení je „vypnuto“. Je velmi silná intuice.

Do mysli vstupuje inspirace, poznání, božské vědomí, které vás má nasměrovat.

Koncem týdne opatrně na podléhání strachu, právě proto, že budete chtít všemu rozumět a logicky si to vysvětlit. Je dobré víkend věnovat rozjímání, obrácení se dovnitř k sobě, k samotě nebo meditacím.

Téma novoluní působí do dalšího novoluní 7. 4. 2016 a zasahuje i do Velikonoc.

I když se můžete cítit tak rozjitřeni a všechny své bolesti a zranění můžete vnímat podstatně citlivěji než kdy jindy, je to doba velmi požehnaná a léčivá, která vede k novému…

Laskavý týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

www.astrologiepetranel.cz