Provázím Konstelacemi svým hlubokým vhledem do propojenosti vědomí, nevědomí a zákonitostí Stvoření. Uvidění svého nevědomí skrze konstelační techniku se člověk proměňuje.