Petra Nel SmolováAstrologii jsem začala studovat v roce 1997. Od 17. 10. 2005 se astrologii a terapeutické práci věnuji profesně. Díky spojení astrologie a vlastní zvolené cesty sebepoznání, která mi odhalovala tajemství o mně, se mi postupně otevíralo vědomí. Díky této cestě se mi dostalo probuzení mých darů. Astrologie, bez pochopení hlubokých principů těla, mysli, duše, psyché, fyzikálních zákonitostí a celistvosti stvoření, zůstává pouhou technikou. Proto mě nejvíce oslovila karmická astrologie, která odhaluje příčinu a následek, vede k pochopení vlastního života, možnému vysvobození ­ vyrovnání karmy, probuzení potenciálu a darů. K tomu používám různé techniky: meditace, konstelace, rituály a působení Světla.

Vytvořila jsem desítky prožitkových seminářů a meditačních večerů, kde učím jak porozumět sám sobě, zákonitostem života, jak zacházet sám se sebou a v každodennosti vše používat. Což je nejdůležitější součástí poznání, praktikovat v životě, jinak poznání zůstává pouhou informací. Zároveň pracuji s tématy, které jsou v dané chvíli, z pohledu kolektivního vědomí, nejaktivnější. Kvalitu času popisuji v pravidelných týdenních horoskopech.

Důležitou součástí je pro mě zpětná vazba mých klientů, tam nacházím velké obohacení a projevení nekonečné pestrosti života. Jak jeden aspekt se může projevit nesčetnými způsoby. Proto je pro mě velmi důležitý individuální přístup ke každému klientovi. Jsem vděčná, že se klienti ke mně vrací a já mohu pozorovat jejich vývoj. Zkušenosti dále prohlubují můj vhled do horoskopů a do práce s klienty při seminářích.

Uvnitř nás je vědomá bytost (Duch), která je stále spojena s božstvím. Bohužel je překryta různými mentálními vzorci, strachy, traumaty, iluzemi, domněnkami, které jsme nasbírali zkušenostmi během různých životů. Právě v horoskopu každého člověka je zapsána minulost, přítomnost a budoucnost. Porozuměním a odhalením těchto vrstev, které překrývají naše božství v nás, se stáváme probuzenými, vědomími lidmi, kteří využívají svůj potenciál. Stávající se zářícími bytostmi na Zemi, úspěšnými lidmi, kteří obohacují a inspirují druhé. Stávají se tvůrci vlastního života, přítomnosti i budoucnosti a konají v zájmu VE SMÍRU.

Vítám Vás na cestě poznání…

Petra Nel SmolováRozpoznáte, jaké hry hrajete především sami se sebou a následně se světem. Život je vaše projekce, proto máte možnost změnit jen svou projekci a tím se změní i váš svět. Vše, co je venku, je odraz vašeho nitra. Astrologie je schopna odkrýt vaši projekci, dary, karmu a směr života. Poznat sám sebe a uvidět své hry, své nevědomí, které nás ovládá. Poznat to, co odmítáte, co schováváte, k tomu je potřeba veliké odvahy. A když tu odvahu máte, radujte se, to je totiž ten nejdůležitější krok. Jste pak na správné cestě ….

Objevte důvěru odevzdat se životu a užívat si vše, co život přináší. Pak získáte schopnost brát život s lehkostí a radostnou tvořivostí. Dokážete se pak zasmát sami sobě a pochválit se, přijmout se i v bolestných (temných) situacích. Dojdete ke smíření vás samotných se sebou.

Těším se s vámi na dobrodružné objevování

Nel

 

MořeAno, existuje. Takovou mapou je horoskop, pocházející z řeckého slova horoscopos, což znamená: “Vhled do času”, přeneseně – časová mapa.

Naše duše se rozhoduje, kdy přijít na tento svět. Kvalita času při narození odpovídá životnímu plánu zde na zemi. Kvalita času se nám zrcadlí v horoskopu vypracovaném podle data, místa a přesné hodiny narození. Zde nalezneme naše povahové rysy, vzhled, vnímání světa a také to, co si přinášíme z minulosti. Naše bolesti, nevyřešené učební lekce, ale také naše dary, nadání a poznání.

Tady leží klíč k pochopení naší nynější učební látky a cesty. Máme předurčené osudové události, které si musíme prožít. Neděste se! Máme plně ve svých rukou rozhodnutí, jakými žáky budeme.

Horoskop nám může pomoci pochopit naše silné stránky a odhalí naše slabé stránky. Uvědomění kým jsem a co se zde mám naučit, odvrátí nesmyslné bloudění a prodlužování naší cesty. Když přijmeme zodpovědnost za svůj život, vědomě můžeme ovlivňovat intenzitu svého učebního plánu.

Jak jsem již napsala, horoskop je časová mapa, díky tomu můžeme pochopit, kdy nasměrovat svoji aktivitu na určitou oblast v životě. Představme si, že máme určený směr své cesty, když z něho odbočíme narazíme na mantinely a ucítíme bolest a trápení. To je první signál, že jdeme špatným směrem, horoskop nám naznačuje, co se od nás žádá, co pochopit či změnit, abychom sami sebe rozvíjeli a stali se celistvějšími.

Je jen na nás jestli nasloucháme sami sobě a nebo se řítíme nesmyslně vpřed a ani nevíme kam. Pak nás stíhá jeden životní kotrmelec za druhým a my nechápeme proč. Proč se nám podobné situace opakují v životě a my máme stále pocit, že běháme do kolečka a nemůžeme se z něj osvobodit. Jen když změníme postoj, situaci řešíme jiným způsobem než doposud, dokážeme se vymanit a postoupit dál.

Ani si neuvědomujeme, že v přítomnosti je největší síla. Spousta z nás se snaží znát svou budoucnost dopředu a netuší, jak mohou být tyto informace zavádějící. Síla myšlenky je podceňována a informace o budoucnosti mohou být zkreslené. Vždyť svou budoucnost tvoříme svou přítomností a jen na nás je, jak s ní naložíme a co si vytvoříme. “To co jsi zasel, to sklidíš.” Budoucnost lze měnit našimi rozhodnutími v přítomnosti a nebýt otrokem předem dané budoucnosti. Tady a teď je největší klíč k tomu, co teprve bude.

Nerada předpovídám co bude i když je to z horoskopu samozřejmě patrné. Když vidím v budoucnosti nějakou bolestivou událost, snažím se rozebrat situaci s klientem právě v přítomnosti, aby se zmírnila intenzita zkoušky. A přitom ho nezatěžovala negativními upozorněními a zároveň neposilovala energii budoucích událostí. Klientovi lze nabídnout pohled na danou situaci, ale záleží jen na něm samém, jestli informace využije ve svůj prospěch či ne. V životě nejde o velká gesta, ale o malé krůčky poznání a pochopení sebe sama. Uvedu příklad, jak můžeme ovlivnit naší budoucnost.

Učební plán ženy, byl v daném okamžiku oproštění se od závislostí a sebedestrukce, totální vnitřní proměny. Pluto se v horoskopu u ženy dostal na hrot 4. domu. Pluto naznačuje proměnu vnitřních zatěžujících struktur na podvědomé i vědomé úrovni, ztráty a také fyzickou smrt. Když se Pluto dostane na hrot 4. domu, můžeme to interpretovat na několika úrovních. Právě záleží na vývojovém stupni majitele horoskopu.

Protože se žena již několik let předtím rozhodla jít cestou sebepoznání, prožívala tento aspekt jako hlubinnou očistu a to v podobě regrese, kde si zpracovala bolestné mentální návyky z dětství. Pokud by žena šla nevědomou cestou a netušila nic o příčinách programu z dětství, tato proměna by šla mnohem intenzivnějším prožitkem např. ztrátou zázemí či smrtí v rodině. Tato bolest a trápení by ji dovedly k vnitřní proměně a uvědomění si své cesty.

Tím, že se žena rozhodla již několik let před tím, jít cestou sebepoznání, dostala příležitost pomocné ruky v podobě lidí a informací, jak změnit svoji minulost a zároveň ovlivnit svou budoucnost a vědomě prožít přítomnost.

Pokud věříme sami sobě a umíme naslouchat svému vnitřnímu ,,vyššímu já”, tak nás štestí bude provázet na každém kroku.

Ohlédněte se za svou minulostí a všimněte si své vyjímečnosti, co druhým lidem pozitivního přinášíte do života? Vyhledávají vás pro váš optimismus, pochopení, podporu, naději, naslouchání či dodávání odvahy? To je váš dar, který jste přišli předávat dál.

Tam, kde se Vám nedaří, je Váším úkolem změnit pohled a přístup. Nejdříve odpusťte sami sobě a mějte v srdci naději, že příště situaci vyřešíte jinak a lépe.

Jedinečné kouzlo přítomnosti využijme k tomu, abychom svým blízkým řekli, že je máme rádi a tím zahojíli bolestivá místa v srdíčku svých nejdražších. Tento dar máme všichni.

S láskou Petra Nel Smolová