Hluboce děkuji paní Petře, že existují její neuvěřitelné webové stránky. Přináší mi klid, poznání, pochopení a víru.