Jsem v bezpečí

Slunce v kvadratuře s Marsem ukazuje na sklon k podrážděnosti a plýtvání energie. Potlačené napětí vede ke vzteku a vznětlivosti. Objevují se hádky a boje, kdy si člověk více hlídá své hranice nebo spíše je přecitlivělý na ohrožení a nerespektování. Snadno vše řeší bojem, protože se někde cítí ohrožený. V druhé polovině týdne se Slunce začne přibližovat k Jupiteru a v dalším týdnu vyvrcholí konjunkce Slunce – Jupiter. Expanze a štěstí. Získáváme více naděje, optimismu a nalézání nového pochopení. Přicházejí nové příležitosti a příznivé podmínky.

Vzhledem k tomu, že Jupiter vytváří kvadraturu na Marse do 9. 12., tak bychom měli být opatrní na slabé stránky své povahy, roztříštěnost, nepozornost, sklon k přehánění a porušování „dobrých mravů“. Zesílí se pudovost, impulzivnost, arogance a nadřazenost, pokud se člověk příliš oddá egu. Pomocníkem v tomto a příštím týdnu je střízlivost.

Stále trvá aspekt Merkur sextil Černá luna 7. – 23. 11. Je o síle myšlenky a slova. Merkur kvadratura Neptun 7. – 25. 11. je disharmonický aspekt. Ukazuje na rozostřenou mysl, čímž se zeslabí harmonický aspekt s Černou lunou. Podrobný popis v horoskopu minulého týdne.

Listopad je hodně o mysli a komunikování, je to alfa a omega tohoto měsíce.

Poddáváš se hloupým myšlenkám své mysli, a přesto si myslíš, že jsi nezávislý! Sri Chinmoy

Venuše přestává být 16. 11. retrográdní. V oblasti lásky, vztahů, hodnot, harmonie, krásy a radosti ucítíme uvolnění. Minulost – staré lásky jsou „uzavřeny“. Ten, kdo se nám měl vrátit do života, se vrátil. Ostatní již nechme být. Venuše dále vytváří harmonický aspekt s Marsem, kdy nastává harmonie mužského a ženského principu. Snadné tvoření, kreativita a spokojenost. Opozice Venuše od Urana do 10. 12. ukazuje, že změníme pohled na svůj vztah k minulým vztahům a snadno uděláme změnu ve stávajícím vztahu. Objevuje se potřeba oživení lásky a romantiky.
Sice se také objevuje velká proměnlivost v citech, ale tím se hledá rovnováha mezi přijímáním a dáváním.

Retrográdní Uran se vrátil do znamení Berana a v tomto znamení zůstane do 6. 3. Retrogradita (zdánlivý zpětný chod) Urana působí do 6. 1. 2019, kdy se může navrátit nějaká situace z období měsíců červen až září 2017. Zde byla nějaká důležitá událost, důležité rozhodnutí. Toto jste poté následně nějak řešili – měli posunout v době měsíců březen až květen 2018. Počátek události byl silný emotivní a byla to nová možnost k větší pravdivost být sám sebou. Byl to podněcující impulz k novému životu. Mohlo to být pozitivní či negativní, ale vedlo to k probuzení, ke změně, která vedla k pravému Já. Projevení individuality a nalezení své cesty. Ukáže se ale, že v březnu až květnu 2018 na základě strachu a ega mohlo dojít k zapření této možnosti. Nedůvěra v sebe vás vedla k popření, odmítnutí výzvy a byla vybrána „jednodušší“, pohodlnější cesta. V době návratu Urana do Berana se projeví, že vaše popření a vybrání pohodlnější cesty přinese výsledek, kterého jste se původně báli, a proto jste výzvu nepřijali. Nyní je možnost se dostat k pochopení nedůvěry sebe sama a můžete přehodnotit své činy. Nelze sice vrátit rozhodnutí a popřípadě lidi do svého života, kterých se to týká, ale je potřeba plně si uvědomit svou sebehodnotu, sebedůvěru, sebeúctu a své strachy. Uvědomit si, že čemu se chceme v životě vyhnout, tak tím to v podstatě vytvoříme. Nepřijali jsme, že i tohle se může stát. Náš strach a odmítnutí tak přitáhne situace a lidi, kteří to naplní. Jste tam, kde jste nechtěli být a dostanete, co jste nechtěli. Nebo také se můžete dostat se do zcela stejné situace, se stejnými lidmi a nyní to můžete udělat jinak.

Do 6. 1. 2019 se nám proto budou navracet situace z těchto dvou časových stop (červen – září 2017 a březen – květen 2018), abychom mohli udělat změnu, která nebyla udělána. Nyní jsme již připraveni. Potřebovali jsme předešlé zkušenosti, abychom dozráli k tomu, že máme důvěřovat sami sobě a věřit, že nás potká to, co je správné pro náš vývoj, ať je to pozitivní či bolestivá situace. Změny se mají následně zrealizovat do 6. 3. 2019.

O víkendu Slunce vytvoří harmonický aspekt s Chironem, 17. 11. – 22. 11. 2018. Přichází období, kdy se léčí zraněné Já. Víra v sebe, schopnost odpuštění sobě, soucit, milosrdenství a rozpoznání své duchovní složky v sebe. Uznání, že v nás je větší bytost, než je mysl a ego. Objeví se silné mystické zážitky a léčivé sny.

S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz