Články, videa a horoskopy Petry Nel jsou pro mě velmi nápomocné k pochopení a zužitkování současných okolností – na vnější i vnitřní rovině. Jsem za tuto podporu velmi vděčná.