Překrásné citlivé příspěvky obohacené o vyšší princip, nádherný kultivovaný projev.
Nesmírně zajímavé a pro mě vysvětlující řadu okolností mého života zejména mého nastupujícího 49.roku.