Změna způsobu práce

26.8.2012

Meditace

Život se mě, proměňuje vyvíjí, stejně tak já se proměňuji, měním vyvíjím. souladu tím se měmůzpůsob práce. radostí Vám předkládám několik změmé práci:

Horoskopy: Již poslední rok pro mě bylo velmi nároč zpracovávat roční horoskopy písemnou formou. Proto nastal čas, abych přešla k ročním horoskopům, které budou namluvené na CD. Vytvořím audioknihu ročního horoskopu, tak abyste se během roka mohli k horoskopu vracet. Na CD budou vysvětleny vývojové fáze a témata v obdobích, které Vás v tom daném roce čekají. Místo na psaného ročního horoskopu dostanete nahrané CD, zbytek zůstává. Osobní setkání k horoskopům je dobré též si nahrávat.

Forma dětských horoskopů zůstává.

Ženské semináře: Poslední tři roky jsem se hodně věnovala tématu Lilit a Eva. Jejich čas se naplnil a nyní oznamuji, že poslední seminář Lilit a Evy proběhne v Plzni 5. – 7. 10. 2012. Nadále budu pracovat s těmito archetypy, ale v seminářích, kde je již celistvost ženství. Po 6. 6. 2012 nastala energetická změna v prožívání ženství a nyní vzniká nové téma, kterému je potřeba se věnovat.

Proto zůstává pouze jeden ženský seminář a sice Amulet. Je to systematická práce se ženskými tématy, které jsou v dané chvíli aktuální.

Lze vědomě pracovat se ženskými archetypy jako jsou Venuše, Bohyně, Královna, které jsou výsledkem propojení archetypů Lilit a Evy. Tento seminář probíhá již rok a následně bude otevřen nový ročník. Tentoseminář se těžko realizuje ve městech, protože čím dál tím častěji využívám pobyt v přírodě a meditace přímo v kontaktu s Matkou Zemí. Navrácení se k přirozenosti a naslouchání rytmům přírody je pro ženy (nejen pro ženy) velmi důležité, protože tam leží i ženská podstata. Žena je zodpovědná za produchovnění své rodiny, žena přináší inspiraci a vytváří duši rodiny. Když se navrátí žena k přirozenosti rytmům přírody, tím se navrátí se ženou i celá rodina.

Meditace: Večerní meditační setkání jsou takovou – na jedné straně – první pomocí a zároveň otevřenou skupinou pro “začátečníky”. Lidské vědomí je v této době velmi rychle otevíráno, probouzeno a je hodně nových lidí, kteří se potřebují někam obrátit. Když se setkají lidé, kteří neumějí meditovat a lidé, kteří přijdou meditovat do skupiny (protože tak je meditace hlubší), tak se urychluje otevírání našeho vědomí. Cesta se zrychluje a všichni si navzájem pomáháme.

Zároveň meditace by měla být naší denní očistouduševní hygienou.

Těším se na setkání s Vámi. Petra Nel Smolová

Komentáře k akcím

Seminář Lilit a Eva

Když se ohlédnu zpět za svými semináři, Lilit a Eva byl nejúspěšnější seminář , který jsem ,,vytvořila“. Velký zájem žen jen potvrdil, že ženy hledají svoji přirozenost a vědomě se snaží na sobě pracovat. Seminář trval 3 dny a sešlo se 25 žen.
Postavily jsme konstelaci archetypů Lilit a Evy, kde se ukázalo, že jedna bez druhé nemůžou být, ale především žena nemůže být celistvá a nalézt v sobě pravou podstatu ženskosti. Tuto podstatu můžeme nazvat ženskou energii Bohyně. Když jsme do konstelace přidaly archetyp Adama, bylo zřejmé, že Lilit a Eva na Adama reagují odlišně. A též Adam reagoval na každou ženu Lilit a Evu, odlišně. Byl fascinován Lilit a skutečně muž si vybírá ženu podle své Černé luny. Podle toho jak muž má postavenou Černou lunu, vybírá si svůj obraz ženy, která je zrcadlem jeho samotného, vše co v sobě odmítá vidí a projektuje na ženu. Lilit se vědomě rozhodla odejít do podsvětí a vzít sebou i své božské vědění, znala pravé jméno Boha a tím měla přístup k božské moudrosti. Lilit značí naší největší bolest, ale zároveň i božskou moudrost, když své podsvětí, bolest, prázdnotu…dokážeme přijmout, dostaneme přístup k hluboké moudrosti, poznání, jasnovidnosti, svobodě….. Na semináři se ukázalo, kolik bolesti a zranění si ženy nesou a předávají si své bolesti v ženské linii, z matky na dceru a potvrdilo se, že malé hříchy si odžijí děti, velké hříchy si odžijí naši vnuci. Pochopením jaký vzorec si neseme skrze svou matku, babičku, prababičku, je osvobozující. Podívaly jsme se na karmické vzorce každé ženy, skrze znamení Luny- Eva.. Černá luna- Lilit jak ji ženy žijí, jaké je jejich nejcitlivější místo. Po informacích a hlubokých astrokonstelacích ženské linie, jsme v podvečer dělaly rituál Odevzdání u ohně. Odevzdat minulost, bolest a zranění, tak aby oheň spálil vše a mohlo být transformováno v nové, čisté a svobodné. Rituál přinesl velkou úlevu a na ženách to bylo hezky viditelné. Meditace setkání s Lilit, setkání s Evou a Bohyní, byly vždy k tématu dne.
Poslední den byl věnován k pohledu, jak každá žena má svou Lilit, Evu a Bohyni postavenou sama v sobě. Je zajímavé, že na začátku, když se ženy měliy pocitově rozdělit na skupinky Lilit a Evy, byla velká rozdílnost v energiích. Skupinka Evy- ženy byly tiché, klidné až pasivní, zatímco skupinka Lilit byla hlučná, aktivní a snažíc se na sebe upozornit.
A jak vypadá žena, která má v rovnováze Lilit a Evu?
Žena zná svou hodnotu, kvalitu, potřeby, moudrost, sílu,tvořivost, přijímá svou sexualitu, zná své místo, má úctu k mužům, je svobodná, patří jen sama sobě. Svobodná je myšleno vnitřně svobodná, tím že přijímá své podsvětí, není vtahována do her ega a her druhých, citového vydírání a manipulování a při tom zůstává v pochopení vůči druhým. Zůstávat v touhách, naplnit, zavděčit se druhým, získat lásku, činí člověka nesvobodným. Bohyně má ráda sama sebe, taková jaká je a ví, že nemusí dělat nic, aby byla milována. Vědomě používá svou Evu a Lilit, vyzařuje z ní mateřskost a laskavost, má otevřenou náruč, je jak plný pohár, ze kterého žízniví potřebují pít. To vše dělá vědomě, pro druhého a nic nepožaduje. Odejde, nebo svou náruč zavře, když druhý se stává závislý, moc dobře ví, že to dělá pro blaho druhého a především zná své hranice. Stává se svobodnou partnerkou pro muže, takovou jakou potřebuje Věk Vodnáře. Být sama sebou a přitom být milující partnerkou a matkou.

Seminář jsem uzavřela rituálem Bohyně a to je mé tajemství….

Na seminář budou navazovat společná jednodenní setkání žen, kde bude možnost vždy obnovit spojení se svou Bohyní a dále vědomě pracovat se svou Lilit a Evou a využít jejich potenciál. Tento kruh je otevřen i ženám, které na semináři Lilit a Evy nebyly. Seminář Lilit a Evy plánuji na podzim opakovat.

Ženské téma je velmi široké a vše, co jsem měla připravené jsme na semináři nestihly. Proto setkání žen bude vždy přínosné a plodné…..

Těším se na setkání s Vámi uzdravující se Bohyně. Jste srdcem rodiny, jste srdcem společnosti, a proto se opatrujte.

S hlubokou úctou a vděčností, že mohu být vaší průvodkyni na cestě uzdravování.
Nel


Ohlasy klientek na seminář

Komentáře

Žena, která stála v konstelaci v roli Adama, mi napsala velmi zajímavé poznání, které má ze semináře pouze ona. Cítím, že toto poznání je velmi důležité i pro ostatní ženy, jak ze semináře, tak i další ženy.

Tento článek mě nadchl a děkuji Leoně, že ho napsala a dovolila mi ho uveřejnit.

Nela

Příspěvek zaslala Leona:

Poznání Adama

Poprvé a velmi intenzivně jsem to pocítila na semináři Lilit&Eva u Nely Smolové, která nám chtěla ukázat, jak fungují ženské principy v nás pomocí konstelace. Postavila Lilit (temnou ženu v nás) a Evu (Lunu – čistotu a nevinnost) a nechala konstelaci působit. Bylo krásně vidět, jakou má Lilit moc, jak z ní čiší vášeň a přitažlivost, kdežto Eva se krčila v koutku a z Lilit měla evidentní komplex. Chvíli se Lilit pokoušela Evu „svádět“, ale tím její averze vůči této silné ženě spíše narůstala.

Před touto konstelací se Nela zmínila, že se uvidí, zda do konstelace postaví i Adama, coby představitele mužského elementu a já v tuto chvíli cítila, že ten Adam jsem já, vnitřně jsem silně reagovala na Lilitiny svody a její neskrývanou sexualitu podobně jako muž. Bytostně jsem cítila příval mužské energie a upřeně hleděla na Nelu, kdy mě vyzve, abych vstoupila do konstelace jako Adam. V místnosti nás bylo 24 a ona skutečně vybrala mě! Na moment jsem se stala mužem! Mohla jsem pocítit jeho bezradnost v přítomnosti ženy-vamp, jeho pomatenost a neschopnost myslet na cokoli jiného, když je silně přitahován sex-appealem sebevědomé ženy. Uvědomila jsem si, že muži v tomto případě nemohou uvažovat racionálně, že jsou tím zcela ovládáni. Chápal(a) jsem, že Eva je moje partnerka, a že se dívá, ale nebyl(a) jsem schopen brát to jakkoli v úvahu, zajímala mě pouze „hra“, kterou se mnou začala hrát Lilit. Jakoby neexistovala minulost ani budoucnost, příčina ani důsledek, vytržen z časové osy v přítomném okamžiku s tímto objektem mého zájmu, mé touhy – byla to výzva!

Až když byl do konstelace přidán další prvek – Bohyně, byl(a) jsem schopna zase vnímat realitu. Bohyně totiž představovala spojení Evy (poslušné děvečky) a Lilit (sebevědomé rebelky). Jejím příchodem se v Adamovi probudila ctižádost a smysl pro čest a jako rytíř mohl pokleknout před Bohyni a dvořit se její velikosti. Najednou tam byla úcta a nutnost slušného vytříbeného chování a dobývání.

Není náhoda, že mi byl tento prožitek přisouzen, moje duše si to přála, moje duše dostala. Tato konstelace mi dala významné poznání a klíčový nadhled v tématech nevěry a žárlivosti, které provázejí můj život jako stín. Muži se totiž mohou octnout v pasti svodů necelistvých žen, mohou se snížit na jejich manipulativní hru, ale vsadím boty, že Bohyní je pro ně vždy jen jedna a jenom pro ni jdou a zabijí draka.

Leo(na)

Zpětná vazba od nejmenované účastnice semináře:

Eva dospěla

Snad tě bude zajímat, jak mě ovlivnil tvůj seminář Lilit a Eva. Jednak se mi převrátil vztah k mé mamince. Stále jsem měla pocit, že mě nepropustila. Je zajímavé, že ačkoli vím, že mám vždy řešit svůj postoj, svoje pocity, stále jsem se snažila i v meditacích, aby se ona změnila a byla jiná, podle mých vymyšlených představ. Díky konstelaci s maminkou se mi otevřel nový pohled na náš vztah. Já jsem se jí nepustila, já ji neberu takovou, jaká je. A tímto, že popírám i svojí víru, že právě taková jaká je, je pro mě dokonalá, že jsem si ji právě proto vybrala za matku. Bylo to pro mě docela převratné zjištění. A i toto se mi propojilo s mojí Evou a Lilit.

Eva, ta chudinka, ta malá zmatená holčička mohla dospět. Pustila jsem se své matky, už nejsem holčička, jsem dospělá ženská. Nemusím své matce dělat radost, nejsem zodpovědná za to, jestli cítí radost nebo smutek. V momentě, kdy mi dospěla Eva, se mi změnil i pohled na intimní chvíle s manželem. Pro malou holčičku je to opravdu něco nepředstavitelné, ale k dospělé ženské to patří. Je to radost, je to přirozenost, je to součást žití. Samozřejmě, že procházím zkouškami, jestli to, co se mi otevřelo i žiji. Ne vždy se mi to daří. Ale i daří. Objevila se i spontánnost a, světe div se, i vášeň.

Teď, když si pozvu Lilit a Evu do meditace, tak přicházejí dvě dospělé, hodně si podobné ženy. Jsem ráda, že jsem to mohla objevit a prožít. A těším se, co mi život přinese dalšího.

Svobodné děti

Přednáška

Úvodní přednáška k semináři Svobodné děti.

Jak lze pracovat s dětmi, tak aby se rozvíjel jejich přirozený potenciál?

Proč rozvíjet skryté schopnosti již v dětském věku?
Tyto skryté schopnosti máme všichni, ale nikdo nás nenaučil používat intuici, meditaci, důvěřovat svým pocitům, svým snům. Až v dospělém věku se zbavujeme balastu tvrzení, které nám bylo předkládáno. V této době jsou zde převážně děti, které mají velmi silnou intuici, vhledy a vnímají jemnohmotný svět. Dokážeme jim my – rodiče – zodpovědět jejich zvídavé otázky? Jak máme vychovávat tyto děti?

Nejbližší přednášky:

pro tento typ akce není naplánován žádný termín

Můj pohled (2005)

Hledáme svá poslání

Moře

V přírodě, jež nás obklopuje, se život rozvíjí od určitého vnitřního klíče. Všichni jsme součástí velkého celku, který má směřovat k vývoji, k poznání podstaty principu stvoření našeho života. Kolikrát jste si položili otázku: „Proč tu jsem? Jaké je zde mé poslání? Co mě udělá v životě šťastným?“
Má-li náš život být naplněný, úspešný a šťastný, musíme znát směr či plán tohoto procesu a vědomě se na něm podílet. Existuje však nějaký plán či mapa, která nás dokáže vést?

Ano, existuje. Takovou mapou je horoskop, pocházející z řeckého slova horoscopos, což znamená: „Vhled do času”, přeneseně – časová mapa.

Naše duše se rozhoduje, kdy přijít na tento svět. Kvalita času při narození odpovídá životnímu plánu zde na zemi. Kvalita času se nám zrcadlí v horoskopu vypracovaném podle data, místa a přesné hodiny narození. Zde nalezneme naše povahové rysy, vzhled, vnímání světa a také to, co si přinášíme z minulosti. Naše bolesti, nevyřešené učební lekce, ale také naše dary, nadání a poznání.

Tady leží klíč k pochopení naší nynější učební látky a cesty. Máme předurčené osudové události, které si musíme prožít. Neděste se! Máme plně ve svých rukou rozhodnutí, jakými žáky budeme.

Horoskop nám může pomoci pochopit naše silné stránky a odhalí naše slabé stránky. Uvědomění kým jsem a co se zde mám naučit, odvrátí nesmyslné bloudění a prodlužování naší cesty. Když přijmeme zodpovědnost za svůj život, vědomě můžeme ovlivňovat intenzitu svého učebního plánu.

Jak jsem již napsala, horoskop je časová mapa, díky tomu můžeme pochopit, kdy nasměrovat svoji aktivitu na určitou oblast v životě. Představme si, že máme určený směr své cesty, když z něho odbočíme narazíme na mantinely a ucítíme bolest a trápení. To je první signál, že jdeme špatným směrem, horoskop nám naznačuje, co se od nás žádá, co pochopit či změnit, abychom sami sebe rozvíjeli a stali se celistvějšími.

Je jen na nás jestli nasloucháme sami sobě a nebo se řítíme nesmyslně vpřed a ani nevíme kam. Pak nás stíhá jeden životní kotrmelec za druhým a my nechápeme proč. Proč se nám podobné situace opakují v životě a my máme stále pocit, že běháme do kolečka a nemůžeme se z něj osvobodit. Jen když změníme postoj, situaci řešíme jiným způsobem než doposud, dokážeme se vymanit a postoupit dál.

Ani si neuvědomujeme, že v přítomnosti je největší síla. Spousta z nás se snaží znát svou budoucnost dopředu a netuší, jak mohou být tyto informace zavádějící. Síla myšlenky je podceňována a informace o budoucnosti mohou být zkreslené. Vždyť svou budoucnost tvoříme svou přítomností a jen na nás je, jak s ní naložíme a co si vytvoříme. „To co jsi zasel, to sklidíš.” Budoucnost lze měnit našimi rozhodnutími v přítomnosti a nebýt otrokem předem dané budoucnosti. Tady a teď je největší klíč k tomu, co teprve bude.

Nerada předpovídám co bude i když je to z horoskopu samozřejmě patrné. Když vidím v budoucnosti nějakou bolestivou událost, snažím se rozebrat situaci s klientem právě v přítomnosti, aby se zmírnila intenzita zkoušky. A přitom ho nezatěžovala negativními upozorněními a zároveň neposilovala energii budoucích událostí. Klientovi lze nabídnout pohled na danou situaci, ale záleží jen na něm samém, jestli informace využije ve svůj prospěch či ne. V životě nejde o velká gesta, ale o malé krůčky poznání a pochopení sebe sama. Uvedu příklad, jak můžeme ovlivnit naší budoucnost.

Učební plán ženy, byl v daném okamžiku oproštění se od závislostí a sebedestrukce, totální vnitřní proměny. Pluto se v horoskopu u ženy dostal na hrot 4. domu. Pluto naznačuje proměnu vnitřních zatěžujících struktur na podvědomé i vědomé úrovni, ztráty a také fyzickou smrt. Když se Pluto dostane na hrot 4. domu, můžeme to interpretovat na několika úrovních. Právě záleží na vývojovém stupni majitele horoskopu.

Protože se žena již několik let předtím rozhodla jít cestou sebepoznání, prožívala tento aspekt jako hlubinnou očistu a to v podobě regrese, kde si zpracovala bolestné mentální návyky z dětství. Pokud by žena šla nevědomou cestou a netušila nic o příčinách programu z dětství, tato proměna by šla mnohem intenzivnějším prožitkem např. ztrátou zázemí či smrtí v rodině. Tato bolest a trápení by ji dovedly k vnitřní proměně a uvědomění si své cesty.

Tím, že se žena rozhodla již několik let před tím, jít cestou sebepoznání, dostala příležitost pomocné ruky v podobě lidí a informací, jak změnit svoji minulost a zároveň ovlivnit svou budoucnost a vědomě prožít přítomnost.

Pokud věříme sami sobě a umíme naslouchat svému vnitřnímu ,,vyššímu já”, tak nás štestí bude provázet na každém kroku.

Ohlédněte se za svou minulostí a všimněte si své vyjímečnosti, co druhým lidem pozitivního přinášíte do života? Vyhledávají vás pro váš optimismus, pochopení, podporu, naději, naslouchání či dodávání odvahy? To je váš dar, který jste přišli předávat dál.

Tam, kde se Vám nedaří, je Váším úkolem změnit pohled a přístup. Nejdříve odpusťte sami sobě a mějte v srdci naději, že příště situaci vyřešíte jinak a lépe.

Jedinečné kouzlo přítomnosti využijme k tomu, abychom svým blízkým řekli, že je máme rádi a tím zahojíli bolestivá místa v srdíčku svých nejdražších. Tento dar máme všichni.

S láskou Petra Nel Smolová

Můj pohled (2009)

Petra Nel SmolováPředávám jen to, co sama mám. Snažím se  v druhých probudit sílu, odvahu, pokoru a hlubokou víru, aby uměli zacházet sami se sebou a svým životem. Život je krásná a tvořivá hra, jen je potřeba ji umět hrát a k tomu vám pomůže poznání sebe sama, přijetí zodpovědnosti za svůj život a pochopení vesmírných zákonitostí.

Rozpoznáte, jaké hry hrajete především sami se sebou a následně se světem. Život je vaše projekce, proto máte možnost změnit jen svou projekci a tím se změní i váš svět. Vše, co je venku, je odraz vašeho nitra. Astrologie je schopna odkrýt vaši projekci, dary, karmu a směr života. Poznat sám sebe a uvidět své hry, své nevědomí, které nás ovládá. Poznat to, co odmítáte, co schováváte, k tomu je potřeba veliké odvahy. A když tu odvahu máte, radujte se, to je totiž ten nejdůležitější krok. Jste pak na správné cestě ….

Objevte důvěru odevzdat se životu a užívat si vše, co život přináší. Pak získáte schopnost brát život s lehkostí a radostnou tvořivostí. Dokážete se pak zasmát sami sobě a pochválit se, přijmout se i v bolestných (temných) situacích. Dojdete ke smíření vás samotných se sebou.

Těším se s vámi na dobrodružné objevování

Nel