Dlouhodobý aspekt: Černá Luna v Blížencích – KARMA

 

Co je to karma – Černá Luna (Lilit)?

Černá Luna v horoskopu symbolizuje karmu. Je to nejcitlivější téma. Když se tohoto tématu dotknete, vyvolá to uvnitř člověka paniku, bolest, strach, odmítání… Proč? Jak funguje karma?

Z celistvosti – blaženosti – Lásky se vyděluje Boží jiskra (nesmrtelný Duch), začíná proces individualizace (získávání ega) a při tomto oddělování je vnímání: ztráta celistvosti – pocitu blaženosti a Lásky. Boží jiskra obsahuje v sobě veškeré božské vlastnosti.

A dá se říci, že při individualizaci zapomínáme na božskou podstatu skrze ego, mysl, protože se začneme zabývat jen svým já. Je to vnímáno jako odchod do tmy. Tak abychom si mohli uvědomit světlo – božskou podstatu, musíme jít do tmy – pozemského života, abychom se rozpomenuli na vlastní božskou podstatu v sobě. Tento proces je při úplně prvním vydělením boží jiskry, která jde do reinkarnace. Proces individualizace začne fungovat při vydělení a začne vytvářet první postoje. Ztráta blaženosti se začne vysvětlovat “obviňováním”, proč muselo dojít k vydělení. Toto obvinění sebe sama vytváří téma karmy (Černá Luna ve znamení a astrologickém domě).

Představte si, že vše se vám daří, jste štastní a najednou to štěstí je pryč, dostanete se do nepříjemností a hned začnete řešit: dostanete strach, že to štěstí zmizelo, co jsem udělal špatně, proč se mi to musí dít? Přestanete důvěřovat, že je vše v pořádku. Stejně tak se cítí duše, která odchází ze světla. Nezůstane v důvěře a tím si vytváří učební látku. Kdyby zůstala v důvěře, že je to jen proces vývoje a ona zůstává stále světlem – Láskou a vnímala, že vše je v pořádku, zůstane stále svobodná a blažená. A ve tmě se “rozsvítí”.

Spuštění karmy je obvinění sebe sama, soud a potrestání, což znamená vykoupení. To vše se děje uvnitř nás. Pak následuje reinkarnace za reinkarnací a řešíme si téma, za které jsme se na začátku obvinili. Pocit dluhu, že postoj nesmím opakovat, nesmím opakovat chybu, to již nikdy nedovolím, volí se postoj NESMÍM a vykoupení je MUSÍM. Jak a čím splatím dluh, čím vyrovnám pocit nedostatku za vytvořenou chybu.

Postupem času, jak duše sebepoznáním roste skrze prožitky, zkušenosti, uvědomění, které vedou k osvobození od posuzování, vnímání polarity, se dostává duše k vědomému odchodu do reinkarnace, zůstává v propojení s celistvostí – blažeností s vědomím, že je poslem světla, aby pomáhala ostatním k uvědomění, osvobození a navrácení se do pocitu celistvosti – blaženosti – Lásky.

Takové duše zůstávají i po dobu pozemského života vědomé a tím šťastné. Rozumí “hře života” a tím jsou v nadhledu. Jsou spojovatelem, mostem mezi nebem a zemí.

Aby člověk v sobě rozvinul své božské vlastnosti a tím zaktivoval božskou podstatu na zemi, je vnitřně puzen k nalezení dokonalosti, stejně tak s jakou nutností ze semene trávy vyroste tráva a ze semene dubu dub, tak máme my z boží jiskry – zárodku – celistvosti – Lásky vyrůst v Božského člověka – celistvého člověka.

Celý život je ve skutečnosti přetváření starých postojů za nové, vědomější.
Potřebujeme projít uvědoměními, jak a čím vytváříme vlastní život.
Abychom si ujasnili alespoň nejobecnější pojmy o lidské Karmě, je nezbytné vydělit z tohoto souboru tři kategorie sil, které utvářejí lidský osud:

1. Myšlení člověka – tato síla utváří lidský charakter. Člověk je takový, jaké jsou jeho myšlenky. Mysl vytvoří postoje, přesvědčení, domněnky, iluze a masky.
2. Touhy a vůle člověka – touhy a vůle, které jsou dvěma póly jedné a téže síly, spojují člověka s předmětem jeho touhy a obrací jej tam, kde může být jeho touha uspokojena. Touha je nejsilnější karmické pouto.
3. Skutky člověka – přináší-li skutky druhým živým bytostem uspokojení a štěstí, odpovědí je stejné uspokojení a štěstí jemu samotnému. Jestliže přináší ostatním utrpení, přinesou stejné utrpení i jemu, ne menší, ne větší.

Pochopí-li člověk tyto tři základní části, ze kterých vzniká zákon Karmy a naučí-li se používat zákonitosti v každodenním životě, stane se tvůrcem vlastního života. Bude schopen vytvářet vlastní osud podle svých znalostí a vlastní vůle.

Pokračování na téma karmy někdy příště …

Aktuální téma karmy :

Černá Luna v Blížencích 12. 9. 2012 – 8. 6. 2013

Stejně tak se vyvíjí kolektivní vědomí, postavení Černé Luny ve znamení horoskopu ukazuje na příslušné téma.
V této době Černá Luna vstoupila do znamení Blíženců. Blíženci jsou symbolizováni dvojčaty – jeden je smrtelný(mysl – ego) a druhý nesmrtelný(duše- boží jiskra).
Blíženci ovládají mysl, komunikaci, informace.

Co nás čeká z pohledu karmy?

Pod vlivem karmy jsou informace, vzdělanost, média, komunikace, mysl, korespondence, obchodní smlouvy, obchody, krátké cesty.
Během Černé Luny v Blížencích vyjde pravda na povrch, tam kde jsou informace zmanipulované, dojde k vyjasnění. Veškerá lež bude mít karmické následky, zalžete a ztratíte na vždy důvěru a pro vás to bude velký dar zkušenosti – že lhát se nevyplácí. Média, která nejsou objektivní a s informacemi manipulují – vždy se objeví pravdivé informace a tím se dostanou do pozice nedůvěryhodných a tím zničí sami sebe.
Stejně tak zatajování informací ve všech oblastech, skutečnost vyjde na povrch. Přichází sundání masek.

Osobně se nás Černá Luna dotýká v citlivých místech posuzování, hodnocení, pesimismu, marnosti, že jsme hloupí, nevzdělaní, a proto je člověk hnán k neustálému sbírání informací, vzdělání, titulů, knížek. Povrchní informace, chytračení, poučování, pomluvy, mylné informace, drby, povrchnost, nesrozumitelnost, ironie, sarkasmus, hádavost, lži, jedovatá slova – to je negativní fungování mysli, toho všeho jsme schopni (každý v jiné intenzitě).

Zároveň, když budete mít potřebu s někým něco sdílet a on bude mlčet, jeho mlčení vás znejistí, podle toho nakolik jste si jistí sami sebou. Reakce mlčení na Černou Lunu v Blížencích dostává smrtelné (ego, mysl) dvojče do paniky a pochybností.
Písemná forma může být dobrým proti pólem, protože si ujasníte své myšlenky a pravdy.

Proč máte potřebu negativních vlastností použít? Je to vždy reakce na nějaký podnět, který způsobil újmu hodnoty. Tím použijete nevědomě vlastnosti jako vyrovnání pocitu své nedostatečnosti, buď dokázat svou hodnotu (kolik toho víte) nebo druhému ji vzít – shodit ho (ty nic nevíš). Je potřeba toto vše v sobě přijmout, uvědomit si a po přijetí máte možnost volby. Jak mysl použijete a jak budete komunikovat.

Je důležité si uvědomit, jakou sílu má mysl, myšlenka a jakou sílu má vyřčené slovo. Slovem můžete i zabít. Podívejte se, co dokázal třeba Hitler ”jen” díky perfektní schopnosti řečnění. Jak ovlivnil a zmanipuloval masu lidí. To vše dokáže “jen” slovo.

Proto se snadno můžete dostat do pomluv a nebo pomlouvat. Vyvarujte se: přebírání informací, které nepřefiltrujete skrze sebe. Ponechte si a rozšiřujte pouze to, co je vaší vnitřní pravdou. “Falešné” informace by vás mohly zavést na špatnou cestu a až byste to zjistili, museli byste se vrátit. A i kdyby se to tak stalo, nic se neděje, protože je to důležitý proces uvědomění, že nemáte všemu věřit a máte věřit sobě a řídit se svou pravdou. Tak to s mírem přijměte jako součást svého procesu sebepoznávání.
Jsme vedeni k moudrému používání své mysli, používání slova, k upřímnému sebevyjádření, k pravdě a k láskyplné komunikaci.

Změna mysli a vědomí. Fungování mysli starým způsobem se začne rozpadávat, prohlédneme závoj iluzí vytvořenou myslí, uvidíte svůj Matrix. Přehlcená mysl, která je bombardována médii, reklamami, neustálým nepravdivými informacemi, které vedou k manipulaci lidí prostě vypne. Nastane restart mysli. Všechny chybné programy budou vypnuty. To je ve skutečnosti ten konec světa a následný přechod do další úrovně – jak by naše děti řekly: jsme v dalším levlu. Mysl si projde třemi dny tmy – nic. Důležité je v této době důvěřovat, věřit, že je to proces, který vede k osvobození od starého myšlení. Možná ani nebudete vědět, jak se jmenujete, budete zmatení a ničemu nebudete rozumět. O to více je důležitá víra, věřit ve vyšší moudrost, záměr. Pak nastane nové vidění, fungování mysli, se kterou se budete učit zacházet. Zesílená bude intuice a telepatické schopnosti. Novým způsobem myšlení se budou stavět nové postoje, reakce, tvoření vlastního života. Povede vás to k přetvoření vlastního života, díky novému vidění.

Zároveň Blíženec symbolizuje svobodu, volnost a pokud vaše svoboda bude potlačena od druhých, nebo od vás samotných a budete se cítit, že jste dušeni, objeví se pocit, že nemůžete dýchat. Objeví se nemoci průdušek, zápal plic, onemocnění a zranění rukou. Průdušky a plíce jsou funkcí nádechu a výdechu, tedy přirozeného plynutí života – přijímání a dávání. Ruce jsou o uchopování života, o držení a pouštění věcí.
Tam, kde se objeví zdravotní problém, vás může navést k uvědomění, kde neplyne volně energie.

Blíženci ovládají:
Osoby: mladší bratr, mladší syn
Povolání: obchodník, cestující, mluvčí, žurnalista, spisovatel, úředník, zručný řemeslník, technik, posel, vyjednávač, prostředník.
Tělo: průdušky, plíce, paže, ruce, klíční kost, nervová soustava, orgán dechu a řeči.

Tam, kde není rovnováha, projeví se to ve výše popsaných oblastech. Vše, co vás potká, přijímejte s uvědoměním, že je to váš individuální proces sebepoznání a osvobozování se k cestě nalezení a projevení vlastní božské jiskry v sobě.

Jak jsem již zviditelňovala, je potřeba rozeznávat veškeré informace, nechat je přefiltrovat skrze sebe a ponechat si pouze to, co vám pomůže se rozvíjet, co povede k uvědomění sebe sama a rozvíjení celistvosti v sobě.

Proto nevěřte ani mně. Ponechte si pouze to, co vás obohatilo, pomohlo a co zlepšuje prožívání každodennosti. Ostatní odložte a pusťte z hlavy. V každém okamžiku víte, co potřebujete a pokud nějaká informace bude důležitá, rozpomenete se na ni tehdy, kdy ji budete potřebovat.

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Sdílejte ...

Dlouhodobý aspekt: Černá Luna v Raku (8.6.2013 – 4.3.2014)

Tento článek nemohl být napsán dříve, než proběhly konstelace 9.6. – den po vstupu Černé Luny do Raka. Ke psaní jsem „vpuštěna“ po vnitřní přípravě celého tématu. Toto téma mnou prochází (i několik týdnů) a kolikrát jsem já sama postavena do situací, kdy si prožitkem sáhnu na dané téma, abych co nejvíce dané téma pochopila. Až následně potom s lehkostí plyne psaní článku.

Právě konstelace mi krásně ukázaly, co vše se bude řešit v tomto tématu – viz. níže je podrobný popis, co vše Rak symbolizuje a „ovládá“. Ve spojení s Černou Lunou se zaktivují nejcitlivější témata v oblasti: vnitřní dítě, matka, rodina, vlast a duše. Každý si sáhne (dle své individuality) na své zraněné vnitřní dítě, velmi silně se bude reagovat na rány z dětství a dospělí díky tomu začnou mít větší potřebu chránit, zastávat se a bránit potřeby, bezpečí a práva dětí. Rodiče se budou více stavět za svá práva dětí, pokud bude potřeba. Především matky se více postaví a budou vyžadovat naplnění potřeb dětí ze strany otce, který s dítětem nežije a nestará se (finančně, pozorností). Proto se objeví více soudních sporů o péči dítěte a alimenty.

Ve skutečnosti se „staráme“ o nenaplněné potřeby svého vnitřního dítěte. Pokud jsme v dětství měli pocit, že se nás rodiče v nějaké situaci nezastali, pak právě tato situace se nám nějak vrátí do života a my ji budeme moci naplnit – přetvořit. Objeví se bolesti z rodiny, to co vás zranilo a možnost se od tohoto odpoutat. Nejdříve je potřeba si zranění pojmenovat, pak přijmout a zahojit-odpustit a opustit. Proto se objeví velká potřeba vytvořit rodinu, kde panuje bezpečí. Rak symbolizuje domov. Jak jste se cítili doma? Bylo vám tam bezpečně, příjemně nebo jste z domova utíkali?

Jak umíte vytvořit domov a zahnízdit? Domov je v přeneseném smyslu „děloha“, kam se každý den vracíme ze světa, zpátky do vnitřního světa. Je zajímavé, že se velmi odlišně chováme ve vnějším světě a odlišně ve světě vnitřním – doma. Dá se spojit pocit, jak jsme se cítili u maminky v bříšku, pak jsme se tak cítili v biologické rodině a je dobré se podívat, pokud již mám svůj domov-rodinu, čím a jak tento domov vytváříte. To vám velmi mnoho řekne o sobě. Proto se věnovaná pozornost přemístí do rodin, rodinných vztahů a k rodinnému majetku. To, jestli budete sbírat plody nebo splácet dluhy, záleží na tom, jak individuálně máte toto téma vyrovnáno.

Objeví se rozpad rodiny, zázemí a zároveň vytváření nových rodin. Větší potřeba a touha po rodině, dětech a vytvoření bezpečného zázemí, kam se člověk tak trochu může schovat. Vrátí se větší důležitost rodiny, mezilidských vztahů a hodnoty spojené s tím. Tím pádem se změní i hodnoty a priority v této době.

S vnitřním dítětem je samozřejmě automaticky spojený vztah s matkou a to je další téma, které se objeví. Jaký máte vztah s matkou ? Tento vztah bude procházet karmickým vyrovnáním. Ženy se budou zabývat svým vlastním mateřstvím, ať již realizovaným nebo nenaplněním touhy po mateřství. Je čas vzdát úctu mateřství – Matce a to nejen biologické, ale zároveň také Božské matce – Matce Zemi, která je opomíjená.

Pokud jste ženou a vychováte děti, pak si často budete klást otázku: Jaká jsem matka? Proto se objeví i stíny mateřství: bolesti a zranění, které si prožívají matky. Ze zkušenosti vím, že se matky stydí mluvit o tom, že některé věci prožívají bolestivě a někdy je napadají negativní myšlenky vůči své roli matky. Říká se: Vždyť přece těhotenství a mateřství je považováno za nejkrásnější období ženy! A jsem překvapena, kolik žen v posledních letech prožívá své mateřství „tak trochu náročně“(negativně). Proč? S mateřstvím se čeká na pozdější věk. Za tu dobu si ženy vytvoří spoustu očekávání a předsudků, a pokud žena ještě čeká na vhodného partnera nějaký ten rok déle, začne se mateřství „přeceňovat“. A také pocit, že pouze mateřství udělá ženu šťastnou, a že je to To, co ženě naprosto chybí, může ještě zintenzivnit již tak silné rozčarování, které se dostaví. Musí se „rozpustit“ všechna falešná očekávání.

Kolik je webů o mateřství, kojení! Správná péče o dítě, správné těhotenství! Všechna ta doporučení, co by se všechno MĚLO atd. Různé metody porodů, které zacházejí až do extrémů a pak se zákonitě objeví těžké porody, aby extrém byl vyrovnán. Ztrácí se přirozenost. A když se ztratí přirozenost, nastane nerovnováha. Tedy přeceňování. Pak se musí odžít negativními pocity mateřství a tím se dostat zase do rovnováhy – přirozenosti.

Je to prostě jedna část ženského života – přirozenost mít děti a přirozenost postarat se o dítě, když žena poslouchá svou ženskou stránku. Tím, že žena propadne touze být dokonalá, perfektní a vědomá matka – udělá více škody než užitku, když se k tomu nedostane svou přirozenou moudrostí a zralostí. Pak ženy, když přecení mateřství, odsunou partnera za své dítě a vytvoří se nerovnováha, objeví se rodinné problémy. Z konstelací je vždy patrné a potvrzuje se, jak je velmi důležité, aby si žena udržela správné zachování místa v rodině – vedle sebe stojí matka a otec a pak následuje dítě.

Ale v životě se často stává, že ženy postaví své dítě vedle sebe a tím se rozpadá partnerství mezi mužem a ženou. Tak to je další téma Černé Luny v Raku. Správné postavení v rodině.

Zároveň je krásné vidět proměny ženy a rozvinutí ženství po narození dítěte. Žena v sobě objeví naprosto novou složku, která se zaktivuje až s narozením dítěte. Zároveň se aktivuje vnitřní síla ženy. Když žena cítí ohrožení svého dítěte, tak je schopna až nadlidských výkonů, aby ochránila své dítě.

Ženy, které nemohu mít děti nebo teprve čekají na naplnění svého mateřství, by si v této době měly dát pozor na „posedlost“ svým mateřstvím. Pozor na naplnění mateřství za každou cenu. Raději nejdříve zahojit svá zranění s tím spojená. I když ještě nemáte nebo možná nikdy nebudete mít dítě, neznamená to, že nejste plnohodnotnou ženou. Možná právě to máte pochopit. Jste plnohodnotnou ženou i bez dětí. A máte možnost být „matkou“ vícero dětem, lidem, protože máte na to prostor.

Muži si budou též řešit vztah s matkou, k ženám, k dětem, k rodině. Prvotní vztah, který navazujeme, je ve skutečnosti s matkou a podle toho navazujeme vztahy s druhými a především ty partnerské. Je to jedno, jestli jsme mužem nebo ženou, prvotní vztah k matce určuje schopnost či neschopnost navazování vztahů s partnerem a dokonce – a to je to nejdůležitější – sami se sebou. Ano, navázání vztahu se svou Duší je to nejzákladnější a prvotní téma Černé Luny v Raku. Jste v kontaktu se svou Duší? Právě v konstelacích se velmi silně projevila podstata Duše. Je zajímavé vidět osobnost, která něco chce, vnímá, prezentuje, ale když se postaví (v konstelaci) Duše, je ve skutečnosti vše úplně jinak. Nebo se projeví, že člověk je ve spojení s Duší, a tím je v souladu sám se sebou a s vlastní cestou. Takový člověk se cítí vyrovnaný, celistvý, a protože je veden Duší a jde v souladu naplnění své cesty, pak jeho život je spokojený, úspěšný a v pravdě.

Proto se objeví situace, kdy Duše začne „cloumat“ se svým člověkem, aby ji začal objevovat. A použije k tomu různé prostředky. Smutky, deprese, nemoci, ztráty, sny, „zázraky“, pošle své posly, jiné lidi, kteří mají inspirovat. Záleží na citlivosti člověka.

Často je nám pomáháno, ale my to nevidíme. Pak „musí“ přijít důraznější upozornění a to již přes bolest. Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Často až je lidem špatně, začnou hledat a snadněji se dostanou do kontaktu se svou Duší.

Zároveň je důležité téma kolektivní – Duše národa.

Přeji vám, ať nasloucháte, vnímáte promlouvání vaší Duše a necháte se vést.

Petra Nel Smolová

Symbolika Raka:

Rak je vodní znamení – kardinální.

Archetypy osob: žena, matka, dítě do 4 let, vnitřní dítě,

Symbolika: těhotenství (všeobecně), dětství do 4 let, podvědomí, domov, rodina, vlast, kořeny, mateřství, porod, bezpečí, zázemí, nemovitosti, stáří, minulost, (paměť) duše, emoce

Den: pondělí

Číslice: 5

Lidské tělo: žaludek, pohrudnice, spodní laloky plic, střední žebra, prsy, prsní kost, bránice.

Povolání: související s vodou a zemědělstvím, námořníci, rybáři, hostinští, sociální služby, porodní asistentka, porodník, historik, mnich, jogín

Drahé kameny: smaragd, opál, selenit.

Nerosty: stříbro

Barva: bílá, světlehnědá, mořská zeleň

Země: Afrika (severní a západní), Alžír, Bavorsko, Bengálsko, Champagne, Čína, Dauphine, Nový Zéland, Skotsko, Honduras, Flandry, Holandsko (pobřeží), Jáva, Paraguay, Tunis, Indie.

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Sdílejte ...

Změna způsobu práce

26.8.2012

Meditace

Život se mě, proměňuje vyvíjí, stejně tak já se proměňuji, měním vyvíjím. souladu tím se měmůzpůsob práce. radostí Vám předkládám několik změmé práci:

Horoskopy: Již poslední rok pro mě bylo velmi nároč zpracovávat roční horoskopy písemnou formou. Proto nastal čas, abych přešla k ročním horoskopům, které budou namluvené na CD. Vytvořím audioknihu ročního horoskopu, tak abyste se během roka mohli k horoskopu vracet. Na CD budou vysvětleny vývojové fáze a témata v obdobích, které Vás v tom daném roce čekají. Místo na psaného ročního horoskopu dostanete nahrané CD, zbytek zůstává. Osobní setkání k horoskopům je dobré též si nahrávat.

Forma dětských horoskopů zůstává.

Ženské semináře: Poslední tři roky jsem se hodně věnovala tématu Lilit a Eva. Jejich čas se naplnil a nyní oznamuji, že poslední seminář Lilit a Evy proběhne v Plzni 5. – 7. 10. 2012. Nadále budu pracovat s těmito archetypy, ale v seminářích, kde je již celistvost ženství. Po 6. 6. 2012 nastala energetická změna v prožívání ženství a nyní vzniká nové téma, kterému je potřeba se věnovat.

Proto zůstává pouze jeden ženský seminář a sice Amulet. Je to systematická práce se ženskými tématy, které jsou v dané chvíli aktuální.

Lze vědomě pracovat se ženskými archetypy jako jsou Venuše, Bohyně, Královna, které jsou výsledkem propojení archetypů Lilit a Evy. Tento seminář probíhá již rok a následně bude otevřen nový ročník. Tentoseminář se těžko realizuje ve městech, protože čím dál tím častěji využívám pobyt v přírodě a meditace přímo v kontaktu s Matkou Zemí. Navrácení se k přirozenosti a naslouchání rytmům přírody je pro ženy (nejen pro ženy) velmi důležité, protože tam leží i ženská podstata. Žena je zodpovědná za produchovnění své rodiny, žena přináší inspiraci a vytváří duši rodiny. Když se navrátí žena k přirozenosti rytmům přírody, tím se navrátí se ženou i celá rodina.

Meditace: Večerní meditační setkání jsou takovou – na jedné straně – první pomocí a zároveň otevřenou skupinou pro “začátečníky”. Lidské vědomí je v této době velmi rychle otevíráno, probouzeno a je hodně nových lidí, kteří se potřebují někam obrátit. Když se setkají lidé, kteří neumějí meditovat a lidé, kteří přijdou meditovat do skupiny (protože tak je meditace hlubší), tak se urychluje otevírání našeho vědomí. Cesta se zrychluje a všichni si navzájem pomáháme.

Zároveň meditace by měla být naší denní očistouduševní hygienou.

Těším se na setkání s Vámi. Petra Nel Smolová

Sdílejte ...

Komentáře k akcím

Seminář Lilit a Eva

Když se ohlédnu zpět za svými semináři, Lilit a Eva byl nejúspěšnější seminář , který jsem ,,vytvořila“. Velký zájem žen jen potvrdil, že ženy hledají svoji přirozenost a vědomě se snaží na sobě pracovat. Seminář trval 3 dny a sešlo se 25 žen.
Postavily jsme konstelaci archetypů Lilit a Evy, kde se ukázalo, že jedna bez druhé nemůžou být, ale především žena nemůže být celistvá a nalézt v sobě pravou podstatu ženskosti. Tuto podstatu můžeme nazvat ženskou energii Bohyně. Když jsme do konstelace přidaly archetyp Adama, bylo zřejmé, že Lilit a Eva na Adama reagují odlišně. A též Adam reagoval na každou ženu Lilit a Evu, odlišně. Byl fascinován Lilit a skutečně muž si vybírá ženu podle své Černé luny. Podle toho jak muž má postavenou Černou lunu, vybírá si svůj obraz ženy, která je zrcadlem jeho samotného, vše co v sobě odmítá vidí a projektuje na ženu. Lilit se vědomě rozhodla odejít do podsvětí a vzít sebou i své božské vědění, znala pravé jméno Boha a tím měla přístup k božské moudrosti. Lilit značí naší největší bolest, ale zároveň i božskou moudrost, když své podsvětí, bolest, prázdnotu…dokážeme přijmout, dostaneme přístup k hluboké moudrosti, poznání, jasnovidnosti, svobodě….. Na semináři se ukázalo, kolik bolesti a zranění si ženy nesou a předávají si své bolesti v ženské linii, z matky na dceru a potvrdilo se, že malé hříchy si odžijí děti, velké hříchy si odžijí naši vnuci. Pochopením jaký vzorec si neseme skrze svou matku, babičku, prababičku, je osvobozující. Podívaly jsme se na karmické vzorce každé ženy, skrze znamení Luny- Eva.. Černá luna- Lilit jak ji ženy žijí, jaké je jejich nejcitlivější místo. Po informacích a hlubokých astrokonstelacích ženské linie, jsme v podvečer dělaly rituál Odevzdání u ohně. Odevzdat minulost, bolest a zranění, tak aby oheň spálil vše a mohlo být transformováno v nové, čisté a svobodné. Rituál přinesl velkou úlevu a na ženách to bylo hezky viditelné. Meditace setkání s Lilit, setkání s Evou a Bohyní, byly vždy k tématu dne.
Poslední den byl věnován k pohledu, jak každá žena má svou Lilit, Evu a Bohyni postavenou sama v sobě. Je zajímavé, že na začátku, když se ženy měliy pocitově rozdělit na skupinky Lilit a Evy, byla velká rozdílnost v energiích. Skupinka Evy- ženy byly tiché, klidné až pasivní, zatímco skupinka Lilit byla hlučná, aktivní a snažíc se na sebe upozornit.
A jak vypadá žena, která má v rovnováze Lilit a Evu?
Žena zná svou hodnotu, kvalitu, potřeby, moudrost, sílu,tvořivost, přijímá svou sexualitu, zná své místo, má úctu k mužům, je svobodná, patří jen sama sobě. Svobodná je myšleno vnitřně svobodná, tím že přijímá své podsvětí, není vtahována do her ega a her druhých, citového vydírání a manipulování a při tom zůstává v pochopení vůči druhým. Zůstávat v touhách, naplnit, zavděčit se druhým, získat lásku, činí člověka nesvobodným. Bohyně má ráda sama sebe, taková jaká je a ví, že nemusí dělat nic, aby byla milována. Vědomě používá svou Evu a Lilit, vyzařuje z ní mateřskost a laskavost, má otevřenou náruč, je jak plný pohár, ze kterého žízniví potřebují pít. To vše dělá vědomě, pro druhého a nic nepožaduje. Odejde, nebo svou náruč zavře, když druhý se stává závislý, moc dobře ví, že to dělá pro blaho druhého a především zná své hranice. Stává se svobodnou partnerkou pro muže, takovou jakou potřebuje Věk Vodnáře. Být sama sebou a přitom být milující partnerkou a matkou.

Seminář jsem uzavřela rituálem Bohyně a to je mé tajemství….

Na seminář budou navazovat společná jednodenní setkání žen, kde bude možnost vždy obnovit spojení se svou Bohyní a dále vědomě pracovat se svou Lilit a Evou a využít jejich potenciál. Tento kruh je otevřen i ženám, které na semináři Lilit a Evy nebyly. Seminář Lilit a Evy plánuji na podzim opakovat.

Ženské téma je velmi široké a vše, co jsem měla připravené jsme na semináři nestihly. Proto setkání žen bude vždy přínosné a plodné…..

Těším se na setkání s Vámi uzdravující se Bohyně. Jste srdcem rodiny, jste srdcem společnosti, a proto se opatrujte.

S hlubokou úctou a vděčností, že mohu být vaší průvodkyni na cestě uzdravování.
Nel


Ohlasy klientek na seminář

Komentáře

Žena, která stála v konstelaci v roli Adama, mi napsala velmi zajímavé poznání, které má ze semináře pouze ona. Cítím, že toto poznání je velmi důležité i pro ostatní ženy, jak ze semináře, tak i další ženy.

Tento článek mě nadchl a děkuji Leoně, že ho napsala a dovolila mi ho uveřejnit.

Nela

Příspěvek zaslala Leona:

Poznání Adama

Poprvé a velmi intenzivně jsem to pocítila na semináři Lilit&Eva u Nely Smolové, která nám chtěla ukázat, jak fungují ženské principy v nás pomocí konstelace. Postavila Lilit (temnou ženu v nás) a Evu (Lunu – čistotu a nevinnost) a nechala konstelaci působit. Bylo krásně vidět, jakou má Lilit moc, jak z ní čiší vášeň a přitažlivost, kdežto Eva se krčila v koutku a z Lilit měla evidentní komplex. Chvíli se Lilit pokoušela Evu „svádět“, ale tím její averze vůči této silné ženě spíše narůstala.

Před touto konstelací se Nela zmínila, že se uvidí, zda do konstelace postaví i Adama, coby představitele mužského elementu a já v tuto chvíli cítila, že ten Adam jsem já, vnitřně jsem silně reagovala na Lilitiny svody a její neskrývanou sexualitu podobně jako muž. Bytostně jsem cítila příval mužské energie a upřeně hleděla na Nelu, kdy mě vyzve, abych vstoupila do konstelace jako Adam. V místnosti nás bylo 24 a ona skutečně vybrala mě! Na moment jsem se stala mužem! Mohla jsem pocítit jeho bezradnost v přítomnosti ženy-vamp, jeho pomatenost a neschopnost myslet na cokoli jiného, když je silně přitahován sex-appealem sebevědomé ženy. Uvědomila jsem si, že muži v tomto případě nemohou uvažovat racionálně, že jsou tím zcela ovládáni. Chápal(a) jsem, že Eva je moje partnerka, a že se dívá, ale nebyl(a) jsem schopen brát to jakkoli v úvahu, zajímala mě pouze „hra“, kterou se mnou začala hrát Lilit. Jakoby neexistovala minulost ani budoucnost, příčina ani důsledek, vytržen z časové osy v přítomném okamžiku s tímto objektem mého zájmu, mé touhy – byla to výzva!

Až když byl do konstelace přidán další prvek – Bohyně, byl(a) jsem schopna zase vnímat realitu. Bohyně totiž představovala spojení Evy (poslušné děvečky) a Lilit (sebevědomé rebelky). Jejím příchodem se v Adamovi probudila ctižádost a smysl pro čest a jako rytíř mohl pokleknout před Bohyni a dvořit se její velikosti. Najednou tam byla úcta a nutnost slušného vytříbeného chování a dobývání.

Není náhoda, že mi byl tento prožitek přisouzen, moje duše si to přála, moje duše dostala. Tato konstelace mi dala významné poznání a klíčový nadhled v tématech nevěry a žárlivosti, které provázejí můj život jako stín. Muži se totiž mohou octnout v pasti svodů necelistvých žen, mohou se snížit na jejich manipulativní hru, ale vsadím boty, že Bohyní je pro ně vždy jen jedna a jenom pro ni jdou a zabijí draka.

Leo(na)

Zpětná vazba od nejmenované účastnice semináře:

Eva dospěla

Snad tě bude zajímat, jak mě ovlivnil tvůj seminář Lilit a Eva. Jednak se mi převrátil vztah k mé mamince. Stále jsem měla pocit, že mě nepropustila. Je zajímavé, že ačkoli vím, že mám vždy řešit svůj postoj, svoje pocity, stále jsem se snažila i v meditacích, aby se ona změnila a byla jiná, podle mých vymyšlených představ. Díky konstelaci s maminkou se mi otevřel nový pohled na náš vztah. Já jsem se jí nepustila, já ji neberu takovou, jaká je. A tímto, že popírám i svojí víru, že právě taková jaká je, je pro mě dokonalá, že jsem si ji právě proto vybrala za matku. Bylo to pro mě docela převratné zjištění. A i toto se mi propojilo s mojí Evou a Lilit.

Eva, ta chudinka, ta malá zmatená holčička mohla dospět. Pustila jsem se své matky, už nejsem holčička, jsem dospělá ženská. Nemusím své matce dělat radost, nejsem zodpovědná za to, jestli cítí radost nebo smutek. V momentě, kdy mi dospěla Eva, se mi změnil i pohled na intimní chvíle s manželem. Pro malou holčičku je to opravdu něco nepředstavitelné, ale k dospělé ženské to patří. Je to radost, je to přirozenost, je to součást žití. Samozřejmě, že procházím zkouškami, jestli to, co se mi otevřelo i žiji. Ne vždy se mi to daří. Ale i daří. Objevila se i spontánnost a, světe div se, i vášeň.

Teď, když si pozvu Lilit a Evu do meditace, tak přicházejí dvě dospělé, hodně si podobné ženy. Jsem ráda, že jsem to mohla objevit a prožít. A těším se, co mi život přinese dalšího.

Sdílejte ...

Svobodné děti

Přednáška

Úvodní přednáška k semináři Svobodné děti.

Jak lze pracovat s dětmi, tak aby se rozvíjel jejich přirozený potenciál?

Proč rozvíjet skryté schopnosti již v dětském věku?
Tyto skryté schopnosti máme všichni, ale nikdo nás nenaučil používat intuici, meditaci, důvěřovat svým pocitům, svým snům. Až v dospělém věku se zbavujeme balastu tvrzení, které nám bylo předkládáno. V této době jsou zde převážně děti, které mají velmi silnou intuici, vhledy a vnímají jemnohmotný svět. Dokážeme jim my – rodiče – zodpovědět jejich zvídavé otázky? Jak máme vychovávat tyto děti?

Nejbližší přednášky:

pro tento typ akce není naplánován žádný termín
Sdílejte ...