Červenec je pod vládou 7, která je o pohybu vpřed, aktivitě, poznání tajemství a odpuštění. Ve spojení s vibrací roku 8 nám součet dává 15 a dle Tarotu je to symbol Ďábel/ Pan. Ale opusťte obavy, v červenci zásadně převažují harmonické aspekty, je měsícem tvůrčím, aktivním a rozhodně se nebudeme nudit. Když se podíváme na symbol tarotu Ďábel/Pan, tak poselstvím je brát život s humorem a lehkostí. Umět se zasmát sám sobě, někdy uvolní energii napětí a tragičnosti. Záleží na nás, jestli podlehneme těžkostem a tragédiím své mysli a pocitech nebo zůstaneme v nadhledu. Pokušení se objeví. Někdy je to naše naučená reakce brát věci příliš vážně a utrápeně. Symbol Ďábel/Pan je o životní tvůrčí energii, nakolik jsme spojeni se základní živočišnou energií a jak ji přijímáme a kultivujeme.

Vstupujeme do července, kdy působí aspekt Merkura v opozici s Plutem, což je sklon podléhat pesimismu, manipulace, podezírání a strhávání pozornosti na sebe. Merkur vstoupí 2. 7. do znamení Lva a ten miluje dramatičnost, čímž získává pozornost. Proto si udržte nadhled. Toto je pouze na začátku měsíce.

Nejsilněji působí Černá luna v harmonickém aspektu na Pluta. Osudová doba, kdy se dotýkáme síly svého Ducha, skrze kterou můžeme vědomě zažít tvoření své reality. Zároveň se vynášejí nevědomé programy, které již splnily svůj účel a můžeme se od nich osvobodit.  

Slunce v harmonickém aspektu s Marsem, který je až do 22. 8. 2024, ukazuje na aktivní léto, kdy je podporováno vědomí sebe sama, sebeprosazení, uvědomování si, co chci a co ne. Získáváme větší odvahu projevit se. Přibude hodně energie, a proto je velmi důležitý i fyzický pohyb. Celé léto jde spíše o aktivní prázdniny, něž odpočívání. Pohyb vpřed je zde jasně viditelný.

Novoluní je za harmonických aspektů, které ukazují na požehnání a přízeň pozitivního vývoje do dalšího cyklu novoluní v srpnu. Uvnitř nás, v našich pocitech, se tvoří nová semínka potenciálu prožívání sebe sama.

Slunce v harmonických aspektech se Saturnem, Uranem a Neptunem během první půlky července ukazují na podporu moudrosti, zralosti, otevřenosti, originalitě, svobodě a hlubokém prožívání reality. Konjunkce Marse a Urana od 3. 7. do 27. 7. ukazuje na rychlost událostí, mnoho překvapení a změn. Je to aspekt odvahy, až riskování. Můžeme vnímat vnitřní napětí, které je dobré uvolnit přes pohyb.

Aspekt Slunce a Neptuna je nejvyšší ochrana, požehnání a milost, které se nám může dostat. Od 17. 7. začne působit Slunce v opozici s Plutem a tady je důležitá bdělost, protože se budou objevovat pokušení ega, touha po moci, manipulace, „abych získal to, co chci“, jakýmkoliv způsobem. Nejsilnější toto bude v období úplňku od 20. 7. – 26. 7. Úplněk nastává 21. 7. ve 12:16 hodin a následně Slunce vstupuje do znamení Lva 22. 7. v 9:45 hodin.

Úplněk nastává za konjunkce Luny právě s Plutem, v harmonickém aspektu na Marse a Černou lunu. Je to silné postavení. Je to o správném užívání odvahy, živočišné energie, kdy Slunce ukazuje, abychom byli ve vědomí sebe sama ve své jedinečnosti a zároveň i v respektování jedinečnosti druhých.

Černá luna v harmonických aspektech tuto dobu silně ovlivňuje. Jde o karmické odměny, setkání a naplnění. V horoskopu se objevuje konfigurace Velkého draka (Šťastného draka) hned dvakrát a na vrcholech těchto konfigurací jsou Neptun – milost a Slunce – projevení vědomí člověka. Člověk je tvůrčím vysílačem a záleží na úrovni jeho vědomí, jestli tvoří rozvoj a hojnost nebo rozehrává hru ega – získat vlastní důležitost, pozornost a moc, protože to mu dodává hodnotu.  

Je důležité udržet rovnováhu mezi přijímáním a dáváním. Střídmost, zlatá střední cesta. Aspektů je mnoho a jsou opravdu velmi podporující a požehnané, s přílivem silné tvůrčí energie a sebevědomí. Objevuje se také zesílená pudová část v nás.

Začal působit dlouholetý aspekt Urana v harmonii s Neptunem, červen 2024 – srpen 2028. Je to generační aspekt, který promění naše kolektivní vědomí. Nové poznání v širších souvislostech promění člověka a naše kolektivní vědomí ve větší harmonii a soulad se stvořitelskou rovinou. Harmonie, láska, soucit, sounáležitost. Děti narozené v této době již přicházejí s novou úrovní vědomí. Více vysvětlím ve videu, které ve správný čas natočím.

Černá luna trigon Pluto 11. 6. – 28. 7.

Tento aspekt je o síle Ducha, projevení transformační síly, přerodu a proměně. Možno jej nazvat osudovou dobou, kdy síla vědomí hýbe s námi a světem. Je to harmonický aspekt, a tím bychom se v sobě měli dotknout svého potenciálu. Jde o sílu, po které saháme, až když je nejhůř. Nyní však se jí můžeme dotknout i bez potřebných krizí. Je to síla, která nás přesahuje, což může na někoho působit, že bude mít strach sám ze sebe. Je to také pudová síla, která v nás je ukryta a přirozeně lidstvo vede k udržení bytí. Proto bude i zesílena sexuální síla, což je síla tvořivá. Až Černá luna přestoupí do Vah 29. 6., tak začíná to nejsilnější působení tohoto aspektu, které je určující pro naši budoucnost lidstva.

Tento aspekt je v největší síle. Síla Ducha roste a projevení našeho osudu je jednoznačné. To, co se nyní děje v našem životě, je zásadní, proto buďte bdělí k událostem a zužitkujte příležitosti síly, které se vám dostává. Když si nebudete vědět rady či správně rozlišit, co udělat, uvědomte si: „Jdu s důvěrou, že vše je možné a poznám, kdy mám co udělat. Potkávám správné lidi a okolnosti na své cestě, abych došel ke svému potenciálu.“

Saturn harmonie Venuše 25. 6. – 9. 7.

Stabilita a prohlubování citů. Naše hodnoty jsou nám opěrným bodem. Vztahy získávají více zralosti a můžeme si uvědomit, jak hluboká je naše schopnost lásky.

Černá luna vstupuje do Vah 29. 6. v 11:24 hodin – 27. 3. 2025

Mění se nám téma karmy. Váhy jsou znamením samy o sobě karmickým, protože jsou o rovnováze dvou polarit, ze kterých je stvořen svět. Vnitřní a vnější, projevené a neprojevené, dobré a zlé, láska a nenávist, přijetí a soud. Tématem Vah je spravedlnost. Černá luna ve Vahách je o veřejném odsouzení a nepřijetí, a proto budeme velmi citliví na odmítnutí od druhých a společnosti. A jestli ztratíme sami sebe, jen abychom byli přijatí a milovaní. Vztahy dostávají karmickou přichuť, protože se zviditelní, jestli jsme na vztahu závislí nebo vztahy odmítáme.

Mars sextil Saturn 25. 6. – 15. 7.

Mars v Býku získává schopnost realizovat a zhmotnit své záměry. Zvyšuje se větší fyzická odolnost a houževnatost.

Slunce trigon Saturn 3. 7. – 19. 7.

Energie stability, rozvážnosti, praktičnosti a spokojenosti. Vidíme vše reálně a v naší pocitové rovině máme: „Přijímám sebe takového, jaký jsem. Jsem v pořádku a spokojen sám se sebou.“ Tento aspekt nám dodává sílu, abychom si v sobě uvědomovali svůj opěrný bod.

Mars konjunkce Uran 3. 7. – 19. 7.

Mars je poslední osobní planetou, která projde přes Urana, aby mohlo proběhnout osvobození sebe na všech rovinách. Nyní se to týká změny naší vůle, reakcí, schopnosti rozhodnutí, zvládnutí své pudovosti a vzteku. Energie Marse je buď dobyvatel – ničitel, bez ohledu na dopad vůči druhým, kdy si chce naplnit svoje chtění, čímž se projevuje sobectví. Nebo je Mars již kultivován, je využíván k budování, ochraně a tvoření, nese zodpovědnost za to, jak to ovlivní druhé. Uran přináší silnou energii, kdy se nám ukáže, jak na tom jsme.

Novoluní nastává 6. 7. v 00:57 hodin na sabiánském symbolu:

V přepychové jídelně hosté odpočívají po velkém banketu.

Klíčová myšlenka: Potřeba, která existuje v raném stádiu lidského růstu: zhmotnit pojem naplnění. Materializace myšlenky a duchovna.

Novoluní v harmonickém aspektu na Saturna ukazuje na schopnost zhmotňování. Co v nitru prožijeme, to materializujeme. Prožij v sobě vděčnost, že jsi tak bohatý člověk, protože tvé bohatství je vše, co jsi zažil, prožil, přežil, pochopil, vytvořil a také zhmotnil. Když toto prožiješ, přestaneš mít hranice, které tě omezují. Stejně tak prožij vděčnost za každou maličkost a „samozřejmost“, kterou máš ve svém životě. Možná pocítíš až posvátnou vděčnost sám k sobě a objevíš Nebeské království v sobě.

Venuše trigon Neptun 7. 7. – 17. 7.

Krásný aspekt propojení lidské a bezpodmínečné lásky. Obě planety jsou ve vodním znamení, tím to posiluje emočnost a intenzitu, která může vést až k dojetí. Je to krásný aspekt pro zamilování, oživení vztahu, navrácení se do romantiky, prohloubení vztahu, zásnuby a svatby.

Venuše opozice Pluto 8. 7. – 18. 7.

Zvětšuje se vášnivost, přitažlivost a magičnost lásky, citů. Krásný pocit blaženosti a být milován vede ale k touze tento pocit udržet a tudíž udržet toho, kdo nám tento pocit dává. To však může vést k žárlivosti a majetnictví. V takové chvíli začínají mocenské hry v lásce.

Slunce harmonie Uran 10. 7. – 27. 7.

Uran vždy přináší svobodu, lehkost a nadhled. Jsou nám otevírány nové možnosti a máme k dispozici dostatek odvahy, abychom je využili. Je to období, které je aktivní, činorodé a přátelské.

Slunce opozice Pluto 12. 7. – 2. 8.

Mezi dvěma velmi příznivými aspekty je jeden, který je pokušením, čemu člověk dá přednost. Je to o vlastním stínu, vnitřním soudci, mocenském principu, který chce mít vše v moci. Boj o moc, pozornost a nadvládu nad druhými. Nechte druhé, ať jsou sami sebou.

Slunce trigon Neptun 13. 7. – 30. 7.

Harmonický aspekt přináší jemně laskavou energii, která je o větší citlivosti a vnímavosti. Můžeme vnímat dojetí, vděčnost a tichý vnitřní hlas, který nás vede. Zesiluje intuice. Je to požehnaný čas, buďte pozorní na znamení.

Venuše sextil Jupiter 14. 7. – 30. 7.

Krásný a bohatý aspekt, který symbolizuje lásku, hojnost a romantiku. Láska jen kvete, vztahy se rozvíjí, prohlubují a vznikají nové. Je to aspekt naplněné lásky, zasnoubení, svateb a radosti ze života. Ženský princip je naplněn, spokojen a požehnán.

Mars trigon Pluto 15. 7. – 31. 7.

Pluto zesiluje sílu Marse. Mars je živočišná rovina ega a Pluto je síla ducha. Pluto je vyšší oktáva Marse, a proto, když se spojují v harmonickému aspektu, se osobní vůle spojuje s vůlí Ducha, naše nevědomí s něčím, co nás dalece přesahuje. Proto můžeme v této době pociťovat, že zvládneme absolutně vše. Zesiluje pocit osudovosti, touhy a dosažení svých cílů. Mužský princip je tady v největší síle své přirozenosti.

Mars trigon Černá luna 16. 7. – 2. 8.

Zesiluje schopnost prosazení se, jít si svou vlastní cestou a mít více energie ke svým cílům. Je to harmonický aspekt, a proto jsou podpořeny pozitivní energie Marse – mužského principu, rozhodnutí, zacílenost, důvěra v sebe.

Merkur kvadratura Uran 16. 7. – 29. 7.

Neklidná mysl, roztěkanost, čímž se nedotahují věci do konce. Začíná se mnoho věcí najednou. Nervozita a napětí vede k nespavosti a podrážděnosti. Přestaňte tolik přemýšlet.

Slunce sextil Černá luna 19. 7. – 31. 7.

Uvědomění se své síly individuality, radosti ze života a schopnosti tvořit a obohacovat svět. Sbíráme pozitivní karmu za svou schopnost být sám sebou a být tvůrcem svého života. Nakolik umíme vidět obě dvě strany polarity a přijmout obě strany se stejnou láskou?

Jupiter kvadratura Saturn 19. 7. – 30. 9.

Dynamický aspekt mezi hojností a strádáním. Můžeme to přirovnat k přejídání se a pak ze špatného pocitu držíme diety. A když jsme tak vyhladovělí, vrhneme se na to, co jsme si nedopřáli a zase se přejíme. Je to jeden extrém proti druhému. Tady je potřeba střídmost, hospodárnost a střízlivost. Tak se nebudeme dostávat do pocitu přehánění či odpírání. Kde a v čem plýtváte? Kde a v čem si odpíráte? A jak tyto dvě věci spolu souvisí?

Úplněk nastává 21. 7. ve 12:16 hodin

Slunce v Raku a Luna v Kozorohu v konjunkci s Plutem, ve spojení s Černou lunou a konjunkcí Marse a Urana vytvářejí konfigurace Velkého draka. Je to velmi požehnaná a šťastná konfigurace, která má velkou sílu. Vynese stíny, které vám brání být šťastní a spokojení. Kde sobě bráníte být naplnění a spokojení sami se sebou? Jaké přesvědčení o životě vám vládne?

Slunce vstupuje do znamení Lva 22. 7.  v 9:45 hodin

Z citlivého Raka se Slunce přesouvá do ohnivého Lva, kde panuje kreativita, srdečnost a také sebestřednost. Lev nás prověří, jak umíme být sami sebou, spontánní, hraví a jestli si umíme užívat života. Lvu vládne Slunce. Jak umíme vládnout sami sobě, umíme být svým Pánem? Vládne vám vědomí sebe sama nebo jiná část osobnosti?

Slunce sextil Jupiter 28. 7. – 18. 8.

Aspekt štěstí, expanze, hojnosti a spokojenosti. Příznivý vývoj v rozvoji sebe sama, svého konání, sebeprosazení a zviditelnění. Přicházejí nové nabídky a projevuje se štěstěna v našem životě. Důvěřujte si a uvědomte si, jak jste bohatí.

Moji milí, končíme červenec za hezkých aspektů, kromě bouřlivých emocí v citech. Proto užívejte příjemný měsíc, plný podpory k radosti ze života a hojnosti. A že se na konci měsíce projeví více potřeby svobody a vlastního prostoru, není zase tak špatně. S láskou, moudrostí a pochopením si užívejte. S láskou Nel