Potěšení

Saturn s Neptunem v Rybách se staly retrográdními a naše hluboké procesy v nás se více obracejí do introspekce. To je nám nápomocné, abychom odhalili to, co nám brání být spokojenými a více sami sebou. Zesílí promlouvání nevědomí skrze živé sny, aby bylo vyneseno do vědomí, a tím se uvolnila energie.

Černá luna je v nejsilnějším působení s Plutem, kdy síla vědomí a vůle se v nás aktivují, a díky tomu si můžeme být vědomi svých schopností. Sáhneme si na prožitek, že můžeme důvěřovat sami sobě a své transformační síle. Můžeme čerpat mnoho podpory, požehnaní a hojnosti.

Mars se přibližuje k Uranu a každým dnem můžeme více vnímat pulzující energii přinášející neklid, netrpělivost a změny, které se budou dít v druhé polovině týdne a počátkem týdne příštího.

Venuše a Slunce jsou nejvíce aspektovány, a to přináší téma lásky, radosti, užívání si života, seberealizaci a být v kontaktu sám se sebou. Vytvoří se konfigurace Velkého draka, kdy na vrcholu je právě Venuše ve spojení s Černou lunou. Síla lásky, harmonie a našich hodnot má první slovo. Jen opatrně na žárlivost a majetnictví. Je důležité být si vědom svých zásad, zodpovědnosti a lidství.

Je to požehnaný týden plný pestrosti života. O víkendu buďte opatrní na silnicích. Zrychlí se události a lidé budou spěchat. Zachovejte si bdělost a trpělivost.

Černá luna trigon Pluto 11. 6. – 28. 7.

Tento aspekt je o síle Ducha, projevení transformační síly, přerodu a proměně. Možno jej nazvat osudovou dobou, kdy síla vědomí hýbe s námi a světem. Je to harmonický aspekt, a tím bychom se v sobě měli dotknout svého potenciálu. Jde o sílu, po které saháme, až když je nejhůř. Nyní však se jí můžeme dotknout i bez potřebných krizí. Je to síla, která nás přesahuje, což může na někoho působit, že bude mít strach sám ze sebe. Je to také pudová síla, která v nás je ukryta a přirozeně lidstvo vede k udržení bytí. Proto bude i zesílena sexuální síla, což je síla tvořivá. Až Černá luna přestoupí do Vah 29. 6., tak začíná to nejsilnější působení tohoto aspektu, které je určující pro naši budoucnost lidstva.

Tento aspekt je v největší síle. Síla Ducha roste a projevení našeho osudu je jednoznačné. To, co se nyní děje v našem životě, je zásadní, proto buďte bdělí k událostem a zužitkujte příležitosti síly, které se vám dostává. Když si nebudete vědět rady či správně rozlišit, co udělat, uvědomte si: „Jdu s důvěrou, že vše je možné a poznám, kdy mám co udělat. Potkávám správné lidi a okolnosti na své cestě, abych došel ke svému potenciálu.“

Slunce trigon Saturn 3. 7. – 19. 7.

Energie stability, rozvážnosti, praktičnosti a spokojenosti. Vidíme vše reálně a v naší pocitové rovině máme: „Přijímám sebe takového, jaký jsem. Jsem v pořádku a spokojen sám se sebou.“ Tento aspekt nám dodává sílu, abychom si v sobě uvědomovali svůj opěrný bod.

Tento aspekt je v tomto týdnu v největší síle.

Mars konjunkce Uran 3. 7. – 19. 7.

Mars je poslední osobní planetou, která projde přes Urana, aby mohlo proběhnout osvobození sebe na všech rovinách. Nyní se to týká změny naší vůle, reakcí, schopnosti rozhodnutí, zvládnutí své pudovosti a vzteku. Energie Marse je buď dobyvatel – ničitel, bez ohledu na dopad vůči druhým, kdy si chce naplnit svoje chtění, čímž se projevuje sobectví. Nebo je Mars již kultivován, je využíván k budování, ochraně a tvoření, nese zodpovědnost za to, jak to ovlivní druhé. Uran přináší silnou energii, kdy se nám ukáže, jak na tom jsme.

V druhé polovině týdne již energie začne výrazně pulzovat a vnášet nervozitu a neklid. Důležitá je fyzická aktivita, protože ta pomáhá uvolňovat vnitřní napětí. Snadno propadneme hněvu a vzteku. Konjunkce nám ukazuje, jak umíme pracovat se svou energií hněvu, vzdoru, rebelství, živočišné síly a sexuality. Pokud byl člověk někde dlouho potlačen, tam nyní může jít do afektu a vzít si to, co chce, více se projevit a prosadit. Může mít vnitřní pocit, „a dost!“ Člověk nebude čekat, až něco dostane, ale půjde a vezme si to sám. Proto se objeví náhlé a rychlé impulzy rozhodnutí a vykonání změny.

Venuše trigon Neptun 7. 7. – 17. 7.

Krásný aspekt propojení lidské a bezpodmínečné lásky. Obě planety jsou ve vodním znamení, tím to posiluje emočnost a intenzitu, která může vést až k dojetí. Je to krásný aspekt pro zamilování, oživení vztahu, navrácení se do romantiky, prohloubení vztahu, zásnuby a svatby.

Nejsilnější působení je v tomto týdnu.

Venuše opozice Pluto 8. 7. – 18. 7.

Zvětšuje se vášnivost, přitažlivost a magičnost lásky, citů. Krásný pocit blaženosti a být milován vede ale k touze tento pocit udržet, a tudíž udržet toho, kdo nám tento pocit dává. To však může vést k žárlivosti a majetnictví. V takové chvíli začínají mocenské hry v lásce.

Aspekt vrcholí a je v silném působení. Jde o naši volbu, které části prožívání dáme přednost. Aspektace Venuše je silná a jde především o harmonické energie. Přesto je dobré věnovat pozornost i svým zátěžovým emocím. Tento aspekt vynese to, co jsme v minulosti potlačili, abychom si to nyní uvědomili, své bolestivé emoce přijali, a tím je vyléčili.

Černá luna harmonie Venuše 8. 7. – 17. 7.

Toto spojení posiluje prožívání, sílu lásky a upevňuje naše hodnoty. Emoce jsou prožívány intenzivně až osudově. Můžeme mít pocit, že bez své lásky nemůžeme žít. Ženský princip, který vládne právě prožitkům, lásce, vztahům, potěšení, tvořivosti a radosti, je ve své plnosti, proto ženy mohou působit až magneticky.

Slunce harmonie Uran 10. 7. – 27. 7.

Uran vždy přináší svobodu, lehkost a nadhled. Jsou nám otevírány nové možnosti a máme k dispozici dostatek odvahy, abychom je využili. Je to období, které je aktivní, činorodé a přátelské.

Přichází nový impuls do života, protože jsme otevřeni ke změně. Všímáme si více nových podnětů, které jsou tady vždy, ale nyní k nim máme zaměřenou pozornost. Svým způsobem nové podněty vyhledáváme. Cítíme, že potřebujeme občerstvit, vnést něco nového do života, odhodit to staré. Jsme více bezstarostní a především odvážní.

Venuše vstupuje do znamení Lva 11. 7. – 5. 8.

Venuše v ohnivém znamení Lva je ve svém živlu, kde potřebuje pozornost, obdiv, koketování, a především užívání si života. Vše se prožívá silně, dramaticky, a především vášnivě. Je zde posilněna kreativita, hravost a spontánnost.

Slunce opozice Pluto 12. 7. – 2. 8.

Mezi dvěma velmi příznivými aspekty je jeden, který je pokušením, čemu člověk dá přednost. Je to o vlastním stínu, vnitřním soudci, mocenském principu, který chce mít vše v moci. Boj o moc, pozornost a nadvládu nad druhými. Nechte druhé, ať jsou sami sebou.

Podívej se na svůj stín a řekni mu: „Vidím Tě, patříš ke mně, děkuji, co jsi pro mě vše dělal, spolupracuj se mnou.“ Tím vás přestává mít v moci a vy rozhodujete, jestli svůj stín použijete či ho proměníte.

Slunce trigon Neptun 13. 7. – 30. 7.

Harmonický aspekt přináší jemně laskavou energii, která je o větší citlivosti a vnímavosti. Můžeme vnímat dojetí, vděčnost a tichý vnitřní hlas, který nás vede. Zesiluje intuice. Je to požehnaný čas, buďte pozorní na znamení.

Plynutí skrze stvoření, které je nekonečná hojnost a možnosti.

Venuše sextil Jupiter 14. 7. – 30. 7.

Krásný a bohatý aspekt, který symbolizuje lásku, hojnost a romantiku. Láska jen kvete, vztahy se rozvíjí, prohlubují a vznikají nové. Je to aspekt naplněné lásky, zasnoubení, svateb a radosti ze života. Ženský princip je naplněn, spokojen a požehnán.

Přeji vám krásný týden plný radosti a lásky. S láskou Nel