Prožívám, žiji!

Jsme v období Raka, kde cit a prožitky jsou silné. Více věnujeme pozornost tomu, jak se cítíme, více si všímáme spokojenosti své a druhých. Je pro nás důležité vytvořit příjemné a bezpečné prostředí. Vztahy a rodina mají hlavní slovo. Merkur a Venuše také stojí v Raku, tím je posílena energie prožívání.

Příznivě postavený Mars a Saturn dodávají dostatek energie, odvahy, aktivity a stability. Naše city se prohlubují a umíme se více soustředit na svůj cíl. Což nám pomáhá zvládnout poslední dny kvadratury Slunce a Neptuna, kdy se můžeme cítit tak trochu nejasně a neuchopitelně. Poslední dny jsou také pro Černou lunu – Lilith v Panně, kdy se ujasňuje a dočisťuje naše zkušenost a poznání. Máme veškeré zkušenosti, kterých bylo potřeba, aby se mohla věnovat pozornost vztahům, nalezení rovnováhy v polaritách. Můžeme vstoupit do interakce s druhými jako sebevědomá bytost, která díky tomu naváže rovnocenný vztah. Dvě individuality umí spolupracovat a jejich cílem je oboustranná spokojenost. Bez toho, že se musíme popřít a podřídit se druhému. Černá luna vstupuje do Vah 29. 6. v 11:24 hodin.

Příznivé aspekty v tomto týdnu ukazují na více pohody, těšení se na léto a zasloužený odpočinek. Je to doba završení a více to vnímáte, jestliže máte děti školou povinné. Přesto prázdniny jsou časem, kde je více uvolnění, svobody a zábavy. Je dobré mít na paměti, že jsme v době, kdy nám je pomáháno, abychom rozpustili své iluze, projekci a klam. Proto toto léto můžete vnímat, že je zvláštní, záhadné a neuchopitelné. Budou se dít zázraky, požehnání, ale také omyly, které nás vždy zavedou tam, kde máme být, i když jsme to neplánovali.

Venuše v kvadratuře na karmické uzly 24. – 28. 6. ukazují, že jsme vedeni udržovat rovnováhu mezi, být sám sebou a otevřenosti vůči vztahům a spolupráci. Milovat sebe, a tím být schopen milovat druhé.

Černá luna trigon Pluto 11. 6. – 28. 7.

Tento aspekt je o síle Ducha, projevení transformační síly, přerodu a proměně. Možno jej nazvat osudovou dobou, kdy síla vědomí hýbe s námi a světem. Je to harmonický aspekt, a tím bychom se v sobě měli dotknout svého potenciálu. Jde o sílu, po které saháme, až když je nejhůř. Nyní však se jí můžeme dotknout i bez potřebných krizí. Je to síla, která nás přesahuje, což může na někoho působit, že bude mít strach sám ze sebe. Je to také pudová síla, která v nás je ukryta a přirozeně lidstvo vede k udržení bytí. Proto bude i zesílena sexuální síla, což je síla tvořivá. Až Černá luna přestoupí do Vah 29. 6., tak začíná to nejsilnější působení tohoto aspektu, které je určující pro naši budoucnost lidstva.

Tento aspekt získává na síle.

Slunce kvadratura Neptun 16. 6. – 27. 6.

Jsou zviditelňovány naše iluze a sebeklam. Naše očekávání nás zklamou, protože se ukáže, že vše je jinak. Čemu lze vůbec věřit? Uvidíme kolem sebe, že naše projekce, a to, co je nám ukazováno, je určitým klamem. Jsme přecitlivělí a velmi otevření právě k mimosmyslovému a neviditelnému světu, který zahlédneme. A to nám ve skutečnosti změní pohled a realitu. Je to doba velmi zásadní, protože můžeme vystoupit z uzavřené bubliny svého vnímání. Je strháván závoj jedné úrovně reality, protože naše vědomí naplnilo již vše a nyní se otevírá nové úrovni vědomí.

Volání duše, následujte intuici, poděkujte za léčivé sny. Opatrně na podvodníky, budou v této době více aktivní. Můžete vnímat, že nejste „ve své kůži“ a nemáte věci ve své moci. Je to v pořádku, protože jsme více pod vlivem rozšířeného vědomí a vnímáme svůj vlastní přesah.

Tento aspekt každým dnem pomalu ztrácí sílu.

Konjunkce Merkur, Venuše harmonie Mars 17. 6. – 28. 6.

Aktivní období, které vnáší mnoho nových impulzů. Je zde harmonie mezi mužskou a ženskou energií, která přináší tvoření, spolupráci a soulad. Naše city, vůle a mysl je v harmonie a vzájemně spolupracují.

Mars v plné síle podporuje naše city a mysl. Získáváme více důvěry ve své pocity, a díky tomu můžeme snadněji dělat rozhodnutí, kam a jak zaměříme svou pozornost a aktivitu. Tento aspekt podporuje harmonizaci vztahů.

Saturn harmonie Merkur 24. 6. – 1. 7.

Střízlivá a praktická mysl. Naše mysl je moudrá a vidí věci realisticky. Je zde stabilizace a spokojenost.

Získáváme více moudrosti a zralosti, uceluje se nám pohled na sebe a svůj život. Máme větší potřebu trávit čas sami se sebou. Oceňujeme, co máme, co jsme dokázali vybudovat a o co se můžeme opřít. Což je především o své zkušenosti.

Saturn harmonie Venuše 25. 6. – 9. 7.

Stabilita a prohlubování citů. Naše hodnoty jsou nám opěrným bodem. Vztahy získávají více zralosti a můžeme si uvědomit, jak hluboká je naše schopnost lásky.

Vztahy získávají pevnost dle toho, jaký máme vztah sami se sebou. Síla lásky a schopnost milovat nám dávají celistvost. Venuše se dotýká Saturna v Rybách, láska nemá hranic, žádné omezení. Láska hory přenáší. Kde je láska, tam se překážky rozpouští. Láska k životu. Ženský princip získává více stability a zralosti, emoce jsou pro nás bezpečné.

Černá luna vstupuje do Vah 29. 6. v 11:24 hodin – 27. 3. 2025

Mění se nám téma karmy. Váhy jsou znamením samy o sobě karmickým, protože jsou o rovnováze dvou polarit, ze kterých je stvořen svět. Vnitřní a vnější, projevené a neprojevené, dobré a zlé, láska a nenávist, přijetí a soud. Tématem Vah je spravedlnost. Černá luna ve Vahách je o veřejném odsouzení a nepřijetí, a proto budeme velmi citliví na odmítnutí od druhých a společnosti. A jestli ztratíme sami sebe, jen abychom byli přijatí a milovaní. Vztahy dostávají karmickou přichuť, protože se zviditelní, jestli jsme na vztahu závislí nebo vztahy odmítáme či dokážeme žít rovnocenné vztahy.

Mars sextil Saturn 25. 6. – 15. 7.

Mars v Býku získává schopnost realizovat a zhmotnit své záměry. Zvyšuje se větší fyzická odolnost a houževnatost.

Jsme zaměřeni na výsledky. Mužský princip získává více stability, jistoty a zralosti. Mužský svět je pro nás bezpečný, protože se využívá na budování.

Přeji vám požehnaný týden. S láskou Nel