Magický čas

Tento týden můžeme nazvat osudovým či karmickým. Dny před letním slunovratem přinášejí stržení závoje iluze. Uvidíme to, co jsme nemohli vidět, protože nám nebylo dovoleno to uvidět. Ať je to nastavením naší mysli, našich projekcí a očekávání nebo vyšší vůle našeho nad Já. Obojí sloužilo k našemu vývoji, který se nyní naplnil, a tím může dojít ke stržení závoje. Uzříme pravdivou realitu, což může přinést buď zklamání či nadšení. Můžeme mít pocit, že jsme se probudili ze sna. Okolnostmi jsme zavedeni na určitá místa ve správném čase, abychom potkali toho, koho je potřeba pro naši další cestu.

Buďme bdělí ve svých myšlenkách, protože naše mysl je zaměřena na těžkosti, a ne vždy jsou ty myšlenky naše. Stejně tak pozor na svá slova, která mohou zranit. Slovem můžete léčit, když slova vycházejí z lásky.

Láska je také důležitým tématem tohoto týdne. Může se nás něco hluboce dotknout a zranit, jestliže nejsme sami sebou přijatí a milovaní. Tato doba nám zviditelní, co stále nemáme v sobě v přijetí a lásce. Naše hodnoty a radost ze života může být opomíjená. Co ti dělá radost? V čem se cítíš být šťastný/á?  

Letním slunovratem graduje energie a ve spojení s úplňkem a svatojánskou nocí nastává 20. – 24. 6. magický čas proměny. Věnujte pozornost svému vnitřnímu hlasu, odpoutejte se od vnějšího světa, ať uslyšíte promlouvání své moudré bytosti, která je spojena s různými světy. Ztište svoji mysl a své emoce, pozorujte rytmus svého dechu. Mezi nádechem a výdechem vždy na chvilku zastavte dech a v tomto zastavení vnímejte energii na hrudi.

Propojení Slunce s Plutem je v neutrálním aspektu, tudíž je to na nás, jestli energii prožijeme pozitivním způsobem nebo se budeme bránit tomu, co má proběhnout. Síla Ducha je nám otevřená nebo dáme přednost Vnitřnímu soudci. Můžeme si uvědomit, kde bojujeme s osudem. Ne vůle má, ale vůle Tvá se staň Pane.

Černá luna trigon Pluto 11. 6. – 28. 7.

Tento aspekt je o síle Ducha, projevení transformační síly, přerodu a proměně. Možno jej nazvat osudovou dobou, kdy síla vědomí hýbe s námi a světem. Je to harmonický aspekt, a tím bychom se v sobě měli dotknout svého potenciálu. Jde o sílu, po které saháme, až když je nejhůř. Nyní však se jí můžeme dotknout i bez potřebných krizí. Je to síla, která nás přesahuje, což může na někoho působit, že bude mít strach sám ze sebe. Je to také pudová síla, která v nás je ukryta a přirozeně lidstvo vede k udržení bytí. Proto bude i zesílena sexuální síla, což je síla tvořivá. Až Černá luna přestoupí do Vah 29. 6., tak začíná to nejsilnější působení tohoto aspektu, které je určující pro naši budoucnost lidstva.

Slunce, Venuše kvadratura Černá luna 14. 6. – 20. 6.

Zviditelňuje se nám naše nejcitlivější místo, kde se cítíme nedokonalí, špatní a nemilovaní. Jakou část sama sebe kritizuji, odmítám a vidím jako špatnou a „špinavou“? V této době nám někdo může říci, že nejsme pro něho dobří. Záleží na nás, jak to přijmeme a jestli na tom základě odsoudíme sami sebe. Uvědom si, že to neznamená, že jsi ty špatný, ale prostě ne s každým souzníš, a ne každý souzní s tebou.

Dochází ke krystalizaci našich veškerých zkušeností a poznání sebe sama. Slunce zviditelní, jaké informace a postoje si ponechat a jaké odložit. Nakolik věříme své moudrosti a jsme schopni komunikovat s druhými. Naše ega jsou více citlivá na kritiku a odmítnutí, proto můžeme my i druzí reagovat přemrštěně. Další téma, které prochází kontrolou karmy, je láska, vztahy a naše hodnoty. Jak hluboké jsou naše city? Pozor na malichernosti, které mohou poškodit vztah. Naše představa o lásce je v rozporu s realitou. Ideální představa vztahu je vymyšlená konstrukcí mysli, je ale opravdu reálné ji naplnit? Vztahy mohou skončit díky přelétavosti, kdy si člověk chce naplnit představu o lásce. Jaké jsou naše hodnoty?

Merkur kvadratura Černá luna 14. 6. – 18. 6.

Naše mysl je zaměřena na problémy, nezdary a díky tomu máme sklon k nespokojenosti a smutkům. Pozor na svá slova. Můžeme říci něco, co nás může mrzet nebo nás může někdo zranit slovem. Jak se necháte ovlivnit názorem druhého?

Slunce kvadratura Neptun 16. 6. – 27. 6.

Jsou zviditelňovány naše iluze a sebeklam. Naše očekávání nás zklamou, protože se ukáže, že vše je jinak. Čemu lze vůbec věřit? Uvidíme kolem sebe, že naše projekce, a to, co je nám ukazováno, je určitým klamem. Jsme přecitlivělí a velmi otevření právě k mimosmyslovému a neviditelnému světu, který zahlédneme. A to nám ve skutečnosti změní pohled a realitu. Je to doba velmi zásadní, protože můžeme vystoupit z uzavřené bubliny svého vnímání. Je strháván závoj jedné úrovně reality, protože naše vědomí naplnilo již vše a nyní se otevírá nové úrovni vědomí.

Volání duše, následujte intuici, poděkujte za léčivé sny. Opatrně na podvodníky, budou v této době více aktivní. Můžete vnímat, že nejste „ve své kůži“ a nemáte věci ve své moci. Je to v pořádku, protože jsme více pod vlivem rozšířeného vědomí a vnímáme svůj vlastní přesah.

Slunce konjunkce Venuše, Merkur v Raku 17. 6. – 24. 6.

Merkur se přidává k romantické konjunkci Slunce a Venuše a více do toho vnese přemýšlení nebo spíše mluvení o lásce. Tvoří se nové ideje a představy, čím bychom chtěli naplnit svůj život a své vztahy přátelské, rodinné a milostné. Zatím je to jen v mysli. Snadno se nám mluví o našich citech, hodnotách a vztazích.

Venuše a Merkur vstoupily do citlivého Raka, a proto tato konjunkce mění své působení, kdy naše přemýšlení o lásce jde do prožitků a skutků. Objevuje se více romantiky, krásná setkání a oživení vztahů. Tato doba je příznivá pro lásku, vztahy a užívání si života. Merkur s Venuší zůstanou v konjunkci bez Slunce ještě do 27. 6. Naše mysl je podpořena láskou, „růžovými brýlemi“, což nám pomáhá překonat nástrahy pesimismu a smutku.

Venuše vstupuje do znamení Raka 17. 6. – 11. 7.

Venuše vstupuje do citlivého Raka, kde je ve své přirozenosti, protože může spontánně projevit své emoce. City jsou zaměřeny na lásku, péči, rodinu, vztahy a vytváření bezpečí.

Merkur vstupuje do znamení Raka 17. 6. – 2. 7.

Merkur ve vodním znamení Raka ztrácí svou logičnost a intelektuálnost a více je ovlivněn pocity. Naše myšlenky jsou dle toho, jak se cítíme, když dobře, tak naše mysl je optimistická. Když se necítíme dobře, máme sklon k rozmrzelosti a nespokojenosti, kdy vše hodnotíme kriticky. Uvědomte si, v jakém prostředí a atmosféře se cítíte dobře?

Konjunkce Merkur, Venuše harmonie Mars 17. 6. – 28. 6.

Aktivní období, které vnáší mnoho nových impulzů. Je zde harmonie mezi mužskou a ženskou energií, která přináší tvoření, spolupráci a soulad. Naše city, vůle a mysl jsou v harmonii a vzájemně spolupracují.

Letní slunovrat nastává 20. 6. 22:51 hodin

Slunce vstupuje do Raka za neharmonického aspektu s Neptunem, což přináší vnímání toho, co jsme doposud nemohli vidět. Může to přinést zklamání, ale také úplně jiné vnímání reality. Božské vědomí zasahuje, aby člověk naplnil a pochopil to, co má, aby mohla být nastoupena ta pravá cesta jeho určení. Venuše s Merkurem jsou v harmonickém aspektu na Marse, a to značí harmonii mezi mužským a ženským principem, který tvoří realitu a je v souladu s naší myslí.

Slunce kvinkux Pluto 20. – 23. 6.

Neutrální aspekt ukazuje na možnost projevení síly Ducha nebo vnitřního soudce. Záleží, kam dáte svou pozornost. Počátek znamení Raka je vrcholem svatého Grálu v horoskopu, a proto můžeme vnímat a prožít Kristovo vědomí v sobě. Jestli ho neprožíváte, postačí si ho být vědomi. „Mám v sobě Svatý Grál – zápis Kristova vědomí a ve správný čas ho vědomě prožiji.“ Již tato pozornost postačí k odevzdání se síle Ducha. Zůstaňte v důvěře a víře, že ve správný čas Kristovo vědomí procítíte.

Slunce harmonie Mars 21. 6. – 20. 7.

Příliv energie, životní síly, která přináší aktivitu a seberealizaci. Tato doba přeje oživení a větší spokojenosti.

Úplněk nastává 22. 6. ve 3:07 hodin

Úplněk nastává den před svatojánskou nocí, která začíná 23. 6. před západem Slunce. Říká se, že je tato noc spojena s otevíráním pokladů, s kouzly a různými zázraky. A protože den před ní je úplněk, tak jsou tyto dny navzájem posíleny. Slunce v Raku a Luna v Kozorohu jsou na počátku znamení, kde leží body Svatého Grálu – symbolika poháru. Jde o propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti v prožitku božské podstaty Já. Vše nás vede k naplnění, objevení svého tajemství a požehnání uvnitř sebe sama. Jaký sebeklam má být rozpuštěn, aby mohlo být prozření čistě prožité?

Moji milí,

vidíte, že týden je to bohatý a vše je možné. Je potřeba se nechat vést svým pocitem, intuicí, protože jsme v době, kdy vše jde myslí a logikou těžko uchopit. Nelze se rozhodovat na základě analýzy a rozumu. Lze pouze dle citu.

Přeji Vám krásné a mystické dny letního slunovratu a svatojánské noci.

S láskou Nel