Materializace

Tento týden je velmi podnětný, inspirující a velmi různorodý. Je to, jako když se energie rozběhne do několika stran. Děje se toho hodně a záleží, čemu dáme pozornost. Na počátku týdne je potřeba si dávat pozor na pesimistickou mysl, která by mohla mít sklon překrucovat informace. Je třeba být pravdiví a upřímní. Merkur se spojuje s Černou lunou v harmonickém aspektu, a to značí, že naše mysl a slova mají velkou sílu. Zhmotňují se nám myšlenky. Když něco vyslovíme, hned to stvoříme. Proto je důležitá bdělost a pozornost. Jaký je náš záměr? Je to důležitý týden.

Venuše v harmonii se Saturnem je o kvalitním odpočinku, zhodnocení financí a uvědomění si svých hodnot. Prožití vděčnosti, co vše mám. Můžeme vnímat, že něco důležitého přichází do našeho života.

Novoluní je o novém impulzu, který značí zmaterializování duchovna skrze svou myšlenku, slovo a prožitek. Když něco vyslovíme, tím tvoříme matrici, která se následně projeví v realitě. A tato doba je o tom, že se to děje okamžitě.

Jupiter příznivě ovlivňuje také mysl, kdy přichází požehnání, optimismus a naděje na lepší časy. Můžeme se těšit na dny příští. Slunce v harmonii se Saturnem budou v největší síle příští týden, přesto již v tomto týdnu cítíme stabilitu, spokojenost se svým životem a důvěru ve svou moudrost a zkušenosti. Podívej se na vše, na každou samozřejmost, co máš ve svém životě.

Černá luna trigon Pluto 11. 6. – 28. 7.

Tento aspekt je o síle Ducha, projevení transformační síly, přerodu a proměně. Možno jej nazvat osudovou dobou, kdy síla vědomí hýbe s námi a světem. Je to harmonický aspekt, a tím bychom se v sobě měli dotknout svého potenciálu. Jde o sílu, po které saháme, až když je nejhůř. Nyní však se jí můžeme dotknout i bez potřebných krizí. Je to síla, která nás přesahuje, což může na někoho působit, že bude mít strach sám ze sebe. Je to také pudová síla, která v nás je ukryta a přirozeně lidstvo vede k udržení bytí. Proto bude i zesílena sexuální síla, což je síla tvořivá. Až Černá luna přestoupí do Vah 29. 6., tak začíná to nejsilnější působení tohoto aspektu, které je určující pro naši budoucnost lidstva.

Tento aspekt je v největší síle. Síla Ducha roste a projevení našeho osudu je jednoznačné. To, co se nyní děje v našem životě, je zásadní, proto buďte bdělí k událostem a zužitkujte příležitosti síly, které se vám dostává. Když si nebudete vědět rady či umět správně rozlišit, co udělat, uvědomte si: „Jdu s důvěrou, že vše je možné a poznám, kdy mám co udělat. Potkávám správné lidi a okolnosti na své cestě, abych došel ke svému potenciálu.“

Saturn harmonie Venuše 25. 6. – 9. 7.

Stabilita a prohlubování citů. Naše hodnoty jsou nám opěrným bodem. Vztahy získávají více zralosti a můžeme si uvědomit, jak hluboká je naše schopnost lásky.

Tento aspekt nám dává emocionální stabilitu.

Černá luna vstupuje do Vah 29. 6. v 11:24 hodin – 27. 3. 2025

Mění se nám téma karmy. Váhy jsou znamením samy o sobě karmickým, protože jsou o rovnováze dvou polarit, ze kterých je stvořen svět. Vnitřní a vnější, projevené a neprojevené, dobré a zlé, láska a nenávist, přijetí a soud. Tématem Vah je spravedlnost. Černá luna ve Vahách je o veřejném odsouzení a nepřijetí, a proto budeme velmi citliví na odmítnutí od druhých a společnosti. A jestli ztratíme sami sebe, jen abychom byli přijatí a milovaní. Vztahy dostávají karmickou přichuť, protože se zviditelní, jestli jsme na vztahu závislí nebo vztahy odmítáme.

Mars sextil Saturn 25. 6. – 15. 7.

Mars v Býku získává schopnost realizovat a zhmotnit své záměry. Zvyšuje se větší fyzická odolnost a houževnatost.

Tento aspekt stabilizuje naši vůli, odhodlání a dává podporu, i když se objevuje konjunkce Urana a Marse od 3. 7., která je o nestabilitě. Tato konjunkce rozmetá, co není pravdivé a autentické. Vydrží v naší vůli jen to, co vyšlo ze zkušenosti, moudrosti a pokory.

Merkur sextil Uran, Neptun 27. 6. – 6. 7.

Naše mysl je otevřena ke změně našeho postoje. Jsme ochotni udělat změnu a připustit, že náš postoj není správný.

Merkur opozice Pluto 30. 6. – 8. 7.

Náš vnitřní soudce se promítá v naší mysli, kdy více vidíme negativa, co není, co jsme nezvládli, co je ve světě špatně. Je to určitá destrukce v myšlenkách. Okolní zprávy a informace k tomu přispívají, protože chtějí udržovat v lidech určitou obavu a strach. Naše mysl je manipulována. Ne každá myšlenka je naše. Když se objeví negativní myšlenka, nechte ji jen projít, jako souseda od vedle, aniž byste se s ním zapletli do hovoru. Nechat ji prostě jít, a naopak vědomě zaměřte pozornost na pravý opak, něco hezké.

Merkur má příznivý aspekt od Urana a Neptuna a ten podporuje možnost volby a začít myslet nově. To se také týká naší komunikace.

Venuše harmonie Uran 1. 7. – 12. 7.

Venuše v Raku je v harmonickém aspektu na Urana, který oživuje, podporuje spontánnost, hravost a tvořivost. Naše city jsou intenzivnější a hravé. Tento aspekt je o lehkosti života. Naše srdce je otevřené a snadno se seznamujeme, projevujeme své city a do stávajících vztahů se více navrátí romantika a lehkost. Naše hodnoty si více ujasníme a proměníme.

Merkur vstupuje do znamení Lva 2. 7. – 25. 7.

Merkur ve Lvu miluje dramatičnost a pozornost. Naše mysl pracuje jako dramaturg, který potřebuje mít zajímavý život. Dát tomu všemu příběh. Proto vše, co se bude dít, naše mysl pojme velkolepě a vše vyhodnotí více důležitě. I naše komunikace je více zajímavá a poutavá. Jde nám o uznání.

Jupiter sextil Merkur 2. 7. – 15. 7.

Optimistická mysl, dobré obchodní smlouvy, nové příležitosti, které nám přinášejí zmoudření a nové poznání.

Slunce trigon Saturn 3. 7. – 19. 7.

Energie stability, rozvážnosti, praktičnosti a spokojenosti. Vidíme vše reálně a v naší pocitové rovině máme: „Přijímám sebe takového, jaký jsem. Jsem v pořádku a spokojen sám se sebou.“ Tento aspekt nám dodává sílu, abychom si v sobě uvědomovali svůj opěrný bod.

Mars konjunkce Uran 3. 7. – 19. 7.

Mars je poslední osobní planeta, která projde přes Urana, aby mohlo proběhnout osvobození sebe na všech rovinách. Nyní se to týká změny naší vůle, reakcí, schopnosti rozhodnutí, zvládnutí své pudovosti a vzteku. Energie Marse je buď dobyvatel – ničitel, bez ohledu na dopad vůči druhým, kdy si chce naplnit svoje chtění, čímž se projevuje sobectví. Nebo je Mars již kultivován, je využíván k budování, ochraně a tvoření, nese zodpovědnost za to, jak to ovlivní druhé. Uran přináší silnou energii, kdy se nám ukáže, jak na tom jsme.

Tento aspekt bude vrcholit v příštím týdnu. Proto využijte v tomto týdnu ještě určitý klid a odpočinek. Příští týden bude podstatně hektičtější.

Novoluní nastává 6. 7. v 00:57 hodin na sabiánském symbolu:

V přepychové jídelně hosté odpočívají po velkém banketu.

Klíčová myšlenka: Potřeba, která existuje v raném stádiu lidského růstu: zhmotnit pojem naplnění. Materializace myšlenky a duchovna.

Novoluní v harmonickém aspektu na Saturna ukazuje na schopnost zhmotňování. Co v nitru prožijeme, to materializujeme. Prožij v sobě vděčnost, že jsi tak bohatý člověk, protože tvé bohatství je vše, co jsi zažil, prožil, přežil, pochopil, vytvořil a také zhmotnil. Když toto prožiješ, přestaneš mít hranice, které tě omezují. Stejně tak prožij vděčnost za každou maličkost a „samozřejmost“, kterou máš ve svém životě. Možná pocítíš až posvátnou vděčnost sám k sobě a objevíš Nebeské království v sobě.

S láskou a vděčností, Nel