Do svého středu „Já“

Meditace

Jste zahlceni každodenním životem, kde panuje hektičnost, chaos, emoce, ruch a ztrácíte se sami sobě? Pojďte se v meditaci dostat zpátky do svého středu ,,Já”. Nalézt svůj klid, mír, moudrost a své světlo. Celý den bude věnován hlubokým meditacím, které Vám pomohou uvolnit napětí.

Téma: Smíření
– život se pro nás stane radostný, když dojdeme ke smíření sami ze sebou, se svým životem, se situacemi, které nás potkávají. Když dojdete do fáze, že jste vděčni za každou situaci, která Vás potká, ať je pozitivní či negativní. Prožili jste si smíření. Budeme pracovat na vlastnostech či situacích, které nemůžete přijmout. Co získáte? Přestanete tajit pocity sami před sebou a tím dojdete k osvobození a přílivu energie.

Téma: Odevzdání

Sdílejte ...