Karmu, kterou v horoskopu symbolizuje Černá luna, lze přirovnat k přírodnímu zákonu harmonie. V přírodě má vše stejnou důležitost a hodnotu. Černá luna zviditelňuje, kde není rovnováha, kde máme dluhy či něco povyšujeme.

Váhy jsou znamením samo o sobě karmickým, protože také v jejich principu je rovnováha a jestliže není, zákonitost duality spustí svůj proces vyrovnání. Můžeme si to představit tak, že je vše navzájem propojeno a jedno bez druhého nemůže být. Vše existuje v dualitě: světlo – tma, zima – teplo, dobro – zlo, viditelné – skryté, projevené – neprojevené, hmota – energie. V dualitě jsou také emoce: láska a nenávist, smutek a radost, lítost a vztek, boj a mír, klid a aktivita atd. Proto nám tranzitní Černá luna ukáže, jestli jednu část duality odmítáme nebo přeceňujeme. Obojí znamená, že tím vytváříme nerovnováhu a tudíž karmu, a proto s tím budeme mít „problém”. Buď to nebudeme moci mít, když si toho nevážíme, nebo s tím budou těžkosti, jestliže to přeceňujeme a jsme na tom závislí. A to tak dlouho, dokud to nevyrovnáme. Jde o to uznávat obě dvě polarity jako stejně důležité, jen někdy se nám do života hodí méně či více.

Také platí, že pokud něco povýšíme, zároveň něco ponížíme a naopak. Jedno souvisí s druhým. Představte si, že v sadu máte ovocné stromy, různé druhy. Přijdete k jabloni a utrhnete si jablko, protože vám jablka chutnají. Prostě si jen vyberete. Pokud ale o jablku začnete smýšlet či mluvit, že je lepší než ostatní ovoce, vytvořili jste nerovnováhu – karmu. Sebrali jste tím hodnotu všem ostatním ovocným stromům. Všem těmto stromům dlužíte „omluvu“. Jedním povýšením jednoho druhu odmítáte všechny ostatní. Tolik nerovnováhy jste vytvořili a jednou budete muset ocenit ostatní druhy ovoce. Bude vás to tak dlouho pronásledovat, dokud to nevyrovnáte. Když to neuděláte hned, přenáší si tato nerovnováha – karma do dalších životů, kde již nevíte, jak daná situace vznikla. Naprosto nechápete, proč vás pronásleduje nadřazené jablko a není vám dopřáno i ostatní ovoce, které byste rádi ochutnali.

Ve skutečnosti je stromům vaše hodnocení jedno, ale vaše vědomí, vaše božská podstata se nemůže rozvíjet, pokud ve vás panuje neharmonie, nespravedlnost a souzení.

Černá luna ve Vahách nás učí opustit HODNOCENÍ a SOUD, přestat DÁVAT či BRÁT hodnotu tomu, co bylo stvořeno Bohem jako jeho odraz dokonalosti a rozmanitosti. Protože to je také nejcitlivějším bodem Černá luny ve Váchách, že nás někdo odsoudí a poukáže, v čem jsme nepřijatelní, a že to vše se ještě stane na veřejnosti. Veřejná kritika, odsouzení jsou největším zraněním a bolestí. Avšak sami si neuvědomujeme, že stále vše a každého soudíme, třeba jen v myšlenkách. A víte, koho soudíme nejvíce? Sami sebe. Proto se tak moc snažíme zavděčovat druhým, abychom získali hodnotu a mohli se cítit dobře. Sami sebe přece neodsoudíme, když nás druzí ocení, pochválí, mají rádi. Jak často tak ztrácíme sami sebe, kdy se popřeme, jen abychom byli milování a přijatí. V podstatě to neděláme kvůli druhým, ale především kvůli sobě.

Což je jedním z témat Černé luny ve Vahách, vztah sám k sobě. Přijímám se nebo nepřijímám. Pozor, tady se také objevuje narcismus. Člověk se může tak moc milovat, že není schopen milovat nikoho jiného, nikdo není tak dokonalý a krásný, jako je on sám.

Dále je to téma hranic, nastavení prostoru. Je to ANO – NE, jasně říci, co je a není pro mě v harmonii, kdy jde o hodnoty, kvalitu života. Jak se vymezit a přitom nehodnotit? Hodnocení vyměňte za rozlišování.

Dalším tématem je krása a povrchnost, hledání lásky venku, v tom krásném. Venku lásku nikdy nenajdeme, jestliže neprožijeme lásku ve svém nitru. Pak může přijít i láska z venku. Černá luna ukáže, jak umíme milovat, jestli hluboce a pravdivě. Proto je to spojené s partnerstvím, vztahy, manželstvím. Zviditelní se, jakou kvalitu vztahy mají. Kde se přežívá a problémy se ve vztahu přehlížely, tak nyní se objeví a buď vyřeší nebo se vztah rozpadne. Jakákoliv závislost na partnerovi se projeví negativně, aby se tato závislost opustila. Stejně je to s odmítáním partnerství, okolnosti člověka donutí uznat hodnotu partnerství.

A dále také je zde téma politiky. Procházíme vyrovnáním karmy v oblastech společenského nastavení světa a politiky. Dluhy vytvořené v minulosti se vyrovnávají. Pokud si státy přivlastnily něco, co jim nepatřilo nebo na někom parazitovaly, tak v této době musí být vše navráceno. Týká se to také mezinárodní spolupráce. Jak umíme s druhými státy, národy spolupracovat? Kde panovala pozice nadřazenosti, kdo měl navrch, ztrácí. Kdo byl v pozici poníženosti, pod vlivem druhého, má v sobě objevit svou hodnotu, sílu. Má se postavit sám za sebe a opustit závislost na druhých. Bude ukázáno, že vše, co bylo přeceněno, nemá až takovou důležitost. A objeví se situace, kde bude třeba navrátit a uznat skutečnou hodnotu tomu, co bylo odmítnuto.

Astrologický dům, kterým vám prochází Černá luna, ukazuje na oblast života, kde se vám téma Černé luny ve Vahách projeví. V té dané oblasti funguje znamení Vah a Černá luna zkontroluje nakolik je to žité v harmonii, co odmítáme a kde jsme závislí. Jestli máme znamení Vah v dané životní oblasti v rovnováze, získáme pozitivní plody karmy.

Černá luna ve Vahách v 1. domě. Oblast, která je harmonizovaná, je spojena s tématem – Kdo jsem já? Přijímám sebe? Jakým způsobem se projevuji a prosazuji? Černá luna ve Vahách zviditelní, jestli sami sebe odsuzujete nebo přijímáte, protože vynášení soudu je jejím zásadním tématem. Tady se to týká souzení sebe, toho, jaký člověk je. Váhy v prvním domě jsou o velké potřebě mít kolem sebe harmonii, krásu a pohodu a být u druhých oblíbený. Rozhazuje tě to, když to nemáš? Má to vliv na vztah sám k sobě? Jak moc se popřeš, aby byla nastolena oblíbenost, přijetí od druhých a mohl ses cítit dobře? Viníš se, že není vše v pořádku? Potřebuješ dokazovat druhým, jak jsi hezký, dobře oblečen, v pohodě a oblíbený? Zviditelní se, jak člověk na tom se závislostí na druhých je, aby se cítil dobře. V této době je člověk velmi citlivý na posuzování, jak vypadá a jak se prosazuje. Právě toto má být pochopeno. Jestliže přijme člověk sám sebe, tak neharmonie venku a posuzování od druhých ho nechá chladným. Jaký máš vztah sám se sebou?

Černá lun ve Vahách v 2. domě. Zde se harmonizace týká sebehodnoty, svých potřeb, hospodaření s financemi, ocenění v práci, pocitu jistoty a hodnot. Ukáže se, jestli jsou potlačené potřeby, které jsou spojené s pohodou, uměním a komfortem. Aby se člověk cítil naplněně, potřebuje druhé lidi, vztah, spolupráci s druhými. Projeví se, jak moc je člověk závislý nebo vyrovnaný vůči druhým. Prověří se hodnoty, jaké jsou hranice potřeb. Jestli si je umí člověk nastavit, i když hrozí odmítnutí od druhých. Mohou se objevit větší výdaje, než si člověk dokáže vydělat. Jak hospodaříš? Neutrácíš moc za požitky, oblečení, zkrášlování a luxus? Jaká je tvoje sebehodnota bez toho? Oceňuješ sám sebe nebo jsi závislý na hodnocení od druhých? Hodnotu máš jen s někým, jen když tě někdo miluje, potřebuje? Pocit, já si nezasloužím nic dobrého… mám hodnotu pouze, jestli každému vyhovím, naplním jeho představy. Jak se projevuje tvůj pocit bezpečí? V čem spočívá?

Černá l. ve Vahách ve 3. domě. Harmonizace v oblasti vzdělání, schopnosti komunikovat se sourozenci, sousedy. Mysl a komunikace je zaměřena na poznání obou polarit. Pravdu lze objevit, pokud známe i druhý názor, poznání. Zde je komunikace zaměřena na dohodu, vytvořit společně s druhým soulad. Jak zvládáš, když nelze toho dosáhnout? Přijmeš to? Udržíš si svůj názor, když ho druhý odmítá? Necháš se ovlivnit názorem druhých? Jak moc jsi závislý na názorech druhých? Mohou se objevit nedorozumění se sousedy, sourozenci, učiteli. Nalezni, kde je tvoje hranice tvého názoru a kde je hranice názoru druhého. Umíš naslouchat a je ti nasloucháno? Pochybuješ o své pravdě a moudrosti? Černá luna ukazuje, jestli člověk mluví moc a sbírá drby ze všech stran nebo mlčí a nechce se podělit o své názory, protože se bojí, že se zesměšní. Mohou se projevit důsledky, kdy krátké cesty mohou provázet komplikace, jestliže člověk stále podléhá druhým a nedá na své rozhodnutí. Pozor na svá slova, člověk může někoho zranit anebo být zraněn nějakou informací. Tady záleží, jak člověk věří své moudrosti a umí přijímat odlišný názor bez reakce. Nemusíte s každým souhlasit, a tím být s ním za dobře a ten druhý s tebou. Důležité je, být v harmonii, sám sebou ve svých myšlenkách.

Černá luna ve Vahách ve 4. domě. Harmonizace v oblasti biologické rodiny, vztahu s maminkou a svými emocemi. Navrátí se staré vzpomínky na dětství, kde jsme necítili harmonii a přijetí. Kde jste byli souzeni a podmiňováni, abyste byli milováni. Jak jsi ve svém životě zakořeněný, cítíš stabilitu nebo nejistotu? Jaký máš vztah se svou maminkou? Jaký máš vztah k sobě, se ti odráží ve vztahu k ní. Přijetí i toho, co se ti na matce nelíbí je důležitý proces, protože to je také určitá část tebe samotného. Jak moc viníš a soudíš matku za to, co udělala a neudělala? Zde je vidět, že má být věnována pozornost rodičům, rodnému domu, a své rodině, kterou jste založili ve svém dospělém věku a má to souvztažnost s dětstvím. Je potřeba to vyrovnat. Buď dát hodnotu a ocenění svým rodičům, a především matce, nebo se odpoutat a osamostatnit. Pocit naplnění a bezpečí je spojen právě s dětstvím a domovem. Věnuješ pozornost svému duševnímu zdraví? Jestli se objevují nějaké úzkosti, je potřeba s nimi terapeuticky pracovat. Můžete mít pocit, že potřebujete přetvořit svůj domov, aby byl více s vámi v souladu. Také vztah ke své zemi se více zviditelní, kde máte kořeny a jak se cítíte zakořeněni.

Černá luna ve Vahách v 5. domě. Harmonizace kreativnosti, tvořivosti, radosti ze života a dětí. Tady prochází kontrola, jestli vše, co vytvoříte je dostatečně krásné, oblíbené a druzí to chválí. Opravdu to, co děláš, miluješ? Nebo to děláš, protože tě druzí skrze to obdivují a milují? Procházíte zkouškou, jestli vaše cesta životem je cestou srdce. Jestli ne, můžete cítit prázdnotu, apatii a nechuť cokoliv tvořit. Vaše srdce není naplněno. Jak si to kompenzuješ? Jak přijímáš své děti? Mohou se s nimi objevit nějaká nedorozumění a starosti. Přestaňte je soudit a hodnotit, přijímejte je takové, jaké jsou a podporujte je! Pozor na závislost na pozornosti od druhých, různých potěšení, hráčských vášních či koketnosti, protože tím se jen snažíte naplnit prázdnotu srdce. Nalezněte v sobě, kde a v čem je vaše harmonie, krása a láska. Opusťte čekání na potlesk a ocení od druhých.

Černá luna ve Vahách v 6. domě. Tento dům je spojen s tématy práce, zdraví, každodennost, služba. Neznamená to, že všechny najednou. Ukáže se, jaké téma je pro vás v této době v neharmonii. Tam se objeví okolnosti, kterým budete muset dát pozornost. Jestliže jste dlouho nespokojeni v práci, tak v této době může dojít k tomu, že to budete muset řešit, protože to už bude neúnosné. Mohou se objevit nedorozumění s kolegy. Lpíš příliš na vztazích s druhými? Jak moc jim vycházíš vstříc a přebíráš jejich povinnost? Dle toho se ukáže okolnost. Umíš si říct o pomoc druhým, jak v práci, tak doma? Jestli jste zanedbávali své zdraví, budete se jím muset více zabývat. Jakákoliv nerovnováha, závislost budou zviditelněny, aby vás to vedlo k opuštění toho, čeho je moc a doplnili to, čeho je málo. Můžete cítit, že potřebujete věnovat pozornost svému jídelníčku. Jak umíš prožívat svou každodennost? Je potřeba zde vyrovnat čas, který se věnuje práci, domácnosti a svému zdraví, a především kráse a pohodě života. Můžete vnímat, že člověk je volán více ukázat, co umí a jak umí být prospěšný druhým. Jestli to již žijete, a přitom zapomínáte na sebe, tak vás to vede, abyste si udělali čas a pohodu pro sebe.

Černá luna ve Vahách v 7. domě. Harmonizace probíhá přes partnerství, spolupráci a hledání svého místa ve společnosti. Přijetí a odmítnutí. Spravedlnost. Jestli máte příliš velká očekávání od partnera a partnerství, objeví se komplikace. Je potřeba opustit závislost na vztahu nebo odmítání vztahu. Hledání ideálního partnera může být až nereálné. Jak umíš přijímat pozornost toho druhého? Nastal čas vyrovnat důležitost vztahu. Neodmítat, ale ani nepřeceňovat. Protože potom člověk ztrácí sám sebe, jen aby měl vztah. Vše, co se teď děje, je zrcadlo vztahu sám k sobě. Je zde velká citlivost na odmítání, sklon vztahovačnosti. Máš pocit, že tě druzí nevidí, nerespektují a nepřijímají? Kde soudíš a odmítáš sám sebe? Kde se přizpůsobuješ a zavděčuješ druhému, jen abys byl přijat? Je zde také touha po spravedlnosti. Jsi spravedlivý sám k sobě? Na partnerovi a druhých můžete vidět negativní vlastnosti, které nepřijímáte u sebe a nechcete je vidět. Objevuje se strach z veřejného odsouzení, kritiky a zesměšnění, proto někdy můžete cítit paralýzu a nechuť se angažovat. Důležité je nastavit si zdravé hranice a zároveň respektovat hranice druhých. Na druhé straně můžete dostávat ocenění, pochvalu, na kterých už nejste závislí.

Černá luna ve Vahách v 8. domě. Harmonizace probíhá přes intimitu, schopnost transformace, ukončování a investice. Harmonie je hledána hluboko uvnitř sebe a v krizových situacích, kde jsou vám ukázány obě dvě strany mince. Umění a terapie vám pomáhají projít koncem jedné životní etapy. Potřebujete to s někým sdílet. Zviditelní se tajemství, které jste do této doby neviděli, a to vás velmi promění. Ideální doba na terapie a podívání se do své hloubky nevědomí, protože jinak se mohou objevit úzkosti, smutky, které by mohly vést k depresi. V této době je dobré nepůjčovat peníze druhým a být opatrní i na půjčky. Může se objevit téma dědictví či rozdělování majetku, kde by mělo být dbáno na spravedlnost, na oboustranné vítězství, jestli je to spojené ještě s někým. Jak moc podléháš závislosti naplňovat potřeby druhých? Můžeš se ze života radovat a mít potěšení? Zviditelní se téma sexuality a její přijetí či odmítání. Jakým způsobem ukončuješ vztahy, práci? Jaký postoj máš ke smrti? Váhy mohou vytěsňovat nepříjemné pocity a vztahy ze svého života. Může být vynesen nemilosrdný soud nad druhým. Buď spravedlivý.

Černá luna ve Vahách v 9. domě. Harmonizace probíhá přes vyšší vzdělání, cestování, spiritualitu. Vztah k prarodičům, tchýni a tchánovi, cizině a cizincům. Zde může proběhnout nějaké zklamání, jestli jste na tom člověku závislí. Také dochází ke zkoušce víry. Když nenaplní tvé očekávání, odmítneš ji? Potřeba se zdokonalit ve svém vzdělání, potřeba něco dostudovat, abys získal ocenění a prestiž od druhých? S tímto záměrem to nebude dovoleno. Zviditelnění přijetí přirozenosti v cestování nebo utíkání do ciziny za radostmi života, protože ve své zemi ji člověk neprožívá. Nebo strach a úzkostlivost při cestovní, které pak vedou k odmítání cestovat, protože to nenaplnilo očekávání. Jestliže ve vztazích je něco v neharmonii, objeví se situace nedorozumění, které vás budou nutit věnovat těmto vztahům pozornost. Vztah k Matce Zemi, Bohu, Universu. Jaká je tvoje pravda? Kde není žita rovnováha a spravedlnost, objeví se problém a těžkosti. Kde odmítáte a nedáváte tomu hodnotu, tak vám to nebude dáno, než si uvědomíte, že to pro vás má hodnotu.

Černá luna ve Vahách v 10. domě. Zde je téma kariéry, životní cesty, vztahu k otci a autoritám, které se prožívají přes úspěch, ocenění, slávu a potlesk. Hledání skutečné harmonie v životě, práce a osobního života, které je potřeba uvést do rovnováhy. Tématem kariéry je zkrášlování světa a člověka – umění, design, terapie, fyzická krása (kadeřníci, kosmetičky, zahradníci, módní návrháři apod.) Jak umíš přijímat oblíbené a úspěšné autority? Cítíš závist nebo tě to inspiruje? Bojíš se být úspěšný, bohatý, vlivný? Jaký je tvůj vztah k otci? Jak vnímáš svého otce, to, čeho ve svém životě dosáhl? Může se také objevit strach, že nechcete přijmout zodpovědnost a být autoritou, protože vás druzí neocení a nepřijmou. Strach z veřejného zesměšnění a odsouzení, že práci neděláte dobře. Zde může být pak upřednostněn pohodlný život. Žiješ skutečně svůj potenciál? Využíváš svou tvůrčí sílu a cit pro harmonii? Chceš obohatit svět nebo máš pocit, že nemáš nic, čím bys druhé obohatil?

Černá luna ve Vahách v 11. domě. Harmonizace probíhá v oblasti plánování budoucnosti, přátel a sociálních skupin. Ve Vahách jsou to přátelé a skupiny spojené s uměním, umělci, krásou, terapeuty, vizionáři, kteří chtějí zkrášlit svět. Černá luna zviditelňuje, nakolik je člověk odtržen od reality. Nakolik žiješ v budoucnosti a nereálných očekávání? Něco, co si člověk vysnil a měl pocit, že jenom to jediné je to pravé, získá. Ale je zklamán, protože to nepřinese, co čekal. Člověka to vede být v přítomnosti a zbavit se očekávání, která se velmi idealizují skrze růžové brýle Vah. Máš skvělé přátelství? Nebo tě přátelé zklamávají? Jakým umíš být přítelem? Jak zvládáš být vyloučen, odmítnut z nějakých skupin? Má to vliv na tvé sebevědomí? Projevuje se pak, buď sociální panika, odmítání lidí a sociálního kontaktu nebo závislost na lidech, nutnost patřit do nějaké skupiny i za cenu, že člověk nemůže být sám sebou. Jak jsi na tom ty? Žiješ ve svých představách nebo si radostně užíváš života v přítomnosti?

Černá luna ve Vahách ve 12. domě. Harmonizace probíhá přes přijetí svého nevědomí, samoty, askeze, čistoty a toho, co je neuchopitelné. Zviditelňuje se, jestli člověk utíká do samoty a svého světa, protože jen tam panuje rovnováha a pohoda. Nebo se cítí osaměle a má pocit, že harmonii nalezne až skrze někoho. Ukáže se, nakolik již máte přijaty dvě strany mince, polaritu. Když nelze něco úplně přesně naplánovat, tak můžete nahlédnout do struktury nevědomí a uvidět alchymii života. Skrze meditaci, ticho, rozjímání, regresi, může být vyneseno přesvědčení, proč nemůžete žít v naplnění a štěstí. Věříš na zázraky? Jaký máš vztah k neviditelnému a neuchopitelnému? Umíš nechat věci plynout? Toto vše Černá luna ve Vahách ve 12.domě prověří.

Téma Černé luny ve Vahách nás vede k:

Přijetí polarity

Přestat soudit a hodnotit

Opustit závislosti

Naučit se spolupracovat

Poznat oboustranné vítězství

Opustit kompromisy

Dát správnou hodnotu partnerství

Být spravedlivý

Být ohleduplný jak k sobě, tak stejně ke druhým

Nalézt lásku a harmonii v sobě

Opustit povrchnost

Uvidět rovnocennost ve všem

S láskou Nel