Černá Luna – Lilith

Postavení Černé luny – karmy v určitém znamení se netýká jen znamení, ve kterém stojí. SNĚNÍ

Například nyní Černá luna je ve znamení Štíra a týká se nás všech, protože my máme v sobě celý zvěrokruh, všechna znamení. V horoskopu není jen Slunce, které znáte jako své Sluneční znamení, ale v horoskopu je dále další světlo – Luna, 8 planet a několik citlivých bodů. To vše je zapsáno ve zvěrokruhu, tím máme v sobě všechna znamení. Když karma prochází určitým znamením, rozrezonuje téma, které se dotýká nás všech, každému jinak intenzivně. Není proto tento článek jen pro Štíry, ale pro všechny.

Černá luna (Lilith) ve Štíru 20. 5. 2016 – 12. 2. 2017

Téma tohoto postavení je světec a hříšník. V pozici svatého je odmítáno to negativní, hříšné. Především v našem nitru se ukáží tyto dvě polarity. Máme v sobě jednoho dobrého a druhého toho zlého, kterého nemůžeme přijmout, akceptovat. Tím se naše vnitřní nepřijímaná složka bude cítit nepříjemně, a o to více bude mít potřebu se zviditelňovat a bude mít větší sílu. Bude se dožadovat pozornosti a především uznání a přijetí. V některých životních situacích se proto nečekaně zachováte právě jako ten „neřád“, kterého jinak odsuzujete. Což se děje proto, abyste přestali odmítat u sebe i u ostatních negativní vlastnosti, které jsou silně spojeny s pudem sebezáchovy. Objeví se 7 základních „hříchů“. Proč se nám bude v našem nitru a ve vnějším světě stavět před oči negativita světa? Abychom v sobě nalezli nejsilnější a nejmocnější schopnost – ODPUŠTĚNÍ. Ten, kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Přijmout v sobě ty nejnižší pudy, které v sobě máme geneticky dané. Objeví se silně téma smrti, sexuality, proměny, touhy, žárlivosti, manipulace, zášti, nenávisti a pomsty. Oko za oko, zub za zub. Když mi někdo ublíží, vrátím mu to, pomstím se mu, budu chtít dostat zpátky svou hodnotu, úctu, dle toho co mi ten druhý provedl. Pokud budeme pokračovat v tomto systému, nikam se nedostaneme a celý život se budeme točit v ublíženosti a v touze po pomstě. Když dokážete odpustit, soucítit a přijmout nízké jednání člověka, vystupujete ze systému – oko za oko. Tím jste v sobě rozvinuli složky lidství. Pokud se necháte stáhnout ke stejnému jednání, jste vlastně úplně stejní jako ten, co ubližuje. Jen své jednání ještě omlouváte, že vy na to máte právo. Když se k vám někdo zachová negativně, možná to dělá proto, že někde v minulosti, v jiném životě, jste mu ublížili a on nedokázal odpustit. Teď můžete pochopit a odpustit vy, protože jinak se v této situaci budete společně setkávat stále, dokud si neodpustíte.

V Černé luně ve Štíru je též schována i pozitivní karma a ta se právě objevuje po prožití schopnosti odpuštění a soucítění. Je to dar hluboké proměny, transformace, síly a přerodu. Schopnosti smrti a znovuzrození. Zrodit se jako Fénix. Někteří lidé proto, udělají velký obrat ve svém nitru a v životě. Zrodí se v novém, že druzí je nebudou poznávat. Zároveň je potřeba se připravit, že budeme nuceni se něčeho vzdát, něco v našem životě skončí a záleží, jak budeme tento konec prožívat. Protože jak prožíváme konec, tak začínáme zrození. Pokud vám bude muset něco odejít ze života, odevzdejte to s láskou a s vděčností, že jste to mohli ve svém životě mít. Buďto se můžete trápit a zoufat nad ztrátou, nebo si s vděčností v srdci uvědomit to bohatství, které jste díky tomu dostali. Buď ve vás zůstane ztráta, nebo bohatství. Vidíte ten rozdíl? Život je plynoucí řeka a přirozeně se pocity, situace, hmota, lidé rodí a přirozeně odcházejí, když se jejich čas naplní.

Přeji vám hodně štěstí. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy a články Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

 

© všechna práva vyhrazena | Autor článku: Petra Nel Smolová | Astrologie Petra Nel s.r.o. | www.astrologiepetranel.cz

Veškerý obsah zveřejněný na těchto internetových stránkách je chráněn autorským právem.

Sdílejte ...