Zrání v oblasti partnerství

Přednáška

V říjnu 2009 vstupuje Saturn do znamení Vah a to znamená, že se před námi otvírá další životní téma, ve kterém se máme učit novým dovednostem. Bude to oblast zrání a potřeby, kde se máme rozvíjet. Saturn symbolizuje našeho vnitřního učitele, karmu, moudrost, ke které docházíme skrze omezení a překážky. Váhy symbolizují partnerství, spolupráci, místo ve společnosti a politiku. To znamená, že od října 2009 budeme muset věnovat více pozornosti těmto tématům, a to po dobu 2,5 let. Naším učebním úkolem je nalézt moudrost, zodpovědnost, spolehlivost a pokoru.

Nejvíce to zasáhne ročníky 1970 – 1983. Tito lidé díky své proměně a hlubokému pochopení, která získají v těchto tématech, budou velmi ovlivňovat druhé.

Jak tato doba bude probíhat?

Jak budou reagovat jednotlivá znamení?

Cyklus sluneční znamení

Sluneční znamení, ve kterém se narodíme nám dává do vínku energii, kterou se máme v životě realizovat. Když pochopíme svoje schopnosti a začneme je využívat, tím zvyšujeme svůj potenciál úspešnosti. Každý večer se budeme věnovat jednomu znamení. Podíváme se na mýtus, který charakterizuje konkrétní znamení. Poznáte příběh, ve kterém možná rozpoznáte svůj život a pochopíte hlubší význam svého znamení. Večer bude uzavřen meditací vztahující se ke znamení. Též se podíváme, co konkrétně znamení čeká v roce 2009.

Můj pohled (2005)

Hledáme svá poslání

Moře

V přírodě, jež nás obklopuje, se život rozvíjí od určitého vnitřního klíče. Všichni jsme součástí velkého celku, který má směřovat k vývoji, k poznání podstaty principu stvoření našeho života. Kolikrát jste si položili otázku: „Proč tu jsem? Jaké je zde mé poslání? Co mě udělá v životě šťastným?“
Má-li náš život být naplněný, úspešný a šťastný, musíme znát směr či plán tohoto procesu a vědomě se na něm podílet. Existuje však nějaký plán či mapa, která nás dokáže vést?

Ano, existuje. Takovou mapou je horoskop, pocházející z řeckého slova horoscopos, což znamená: „Vhled do času”, přeneseně – časová mapa.

Naše duše se rozhoduje, kdy přijít na tento svět. Kvalita času při narození odpovídá životnímu plánu zde na zemi. Kvalita času se nám zrcadlí v horoskopu vypracovaném podle data, místa a přesné hodiny narození. Zde nalezneme naše povahové rysy, vzhled, vnímání světa a také to, co si přinášíme z minulosti. Naše bolesti, nevyřešené učební lekce, ale také naše dary, nadání a poznání.

Tady leží klíč k pochopení naší nynější učební látky a cesty. Máme předurčené osudové události, které si musíme prožít. Neděste se! Máme plně ve svých rukou rozhodnutí, jakými žáky budeme.

Horoskop nám může pomoci pochopit naše silné stránky a odhalí naše slabé stránky. Uvědomění kým jsem a co se zde mám naučit, odvrátí nesmyslné bloudění a prodlužování naší cesty. Když přijmeme zodpovědnost za svůj život, vědomě můžeme ovlivňovat intenzitu svého učebního plánu.

Jak jsem již napsala, horoskop je časová mapa, díky tomu můžeme pochopit, kdy nasměrovat svoji aktivitu na určitou oblast v životě. Představme si, že máme určený směr své cesty, když z něho odbočíme narazíme na mantinely a ucítíme bolest a trápení. To je první signál, že jdeme špatným směrem, horoskop nám naznačuje, co se od nás žádá, co pochopit či změnit, abychom sami sebe rozvíjeli a stali se celistvějšími.

Je jen na nás jestli nasloucháme sami sobě a nebo se řítíme nesmyslně vpřed a ani nevíme kam. Pak nás stíhá jeden životní kotrmelec za druhým a my nechápeme proč. Proč se nám podobné situace opakují v životě a my máme stále pocit, že běháme do kolečka a nemůžeme se z něj osvobodit. Jen když změníme postoj, situaci řešíme jiným způsobem než doposud, dokážeme se vymanit a postoupit dál.

Ani si neuvědomujeme, že v přítomnosti je největší síla. Spousta z nás se snaží znát svou budoucnost dopředu a netuší, jak mohou být tyto informace zavádějící. Síla myšlenky je podceňována a informace o budoucnosti mohou být zkreslené. Vždyť svou budoucnost tvoříme svou přítomností a jen na nás je, jak s ní naložíme a co si vytvoříme. „To co jsi zasel, to sklidíš.” Budoucnost lze měnit našimi rozhodnutími v přítomnosti a nebýt otrokem předem dané budoucnosti. Tady a teď je největší klíč k tomu, co teprve bude.

Nerada předpovídám co bude i když je to z horoskopu samozřejmě patrné. Když vidím v budoucnosti nějakou bolestivou událost, snažím se rozebrat situaci s klientem právě v přítomnosti, aby se zmírnila intenzita zkoušky. A přitom ho nezatěžovala negativními upozorněními a zároveň neposilovala energii budoucích událostí. Klientovi lze nabídnout pohled na danou situaci, ale záleží jen na něm samém, jestli informace využije ve svůj prospěch či ne. V životě nejde o velká gesta, ale o malé krůčky poznání a pochopení sebe sama. Uvedu příklad, jak můžeme ovlivnit naší budoucnost.

Učební plán ženy, byl v daném okamžiku oproštění se od závislostí a sebedestrukce, totální vnitřní proměny. Pluto se v horoskopu u ženy dostal na hrot 4. domu. Pluto naznačuje proměnu vnitřních zatěžujících struktur na podvědomé i vědomé úrovni, ztráty a také fyzickou smrt. Když se Pluto dostane na hrot 4. domu, můžeme to interpretovat na několika úrovních. Právě záleží na vývojovém stupni majitele horoskopu.

Protože se žena již několik let předtím rozhodla jít cestou sebepoznání, prožívala tento aspekt jako hlubinnou očistu a to v podobě regrese, kde si zpracovala bolestné mentální návyky z dětství. Pokud by žena šla nevědomou cestou a netušila nic o příčinách programu z dětství, tato proměna by šla mnohem intenzivnějším prožitkem např. ztrátou zázemí či smrtí v rodině. Tato bolest a trápení by ji dovedly k vnitřní proměně a uvědomění si své cesty.

Tím, že se žena rozhodla již několik let před tím, jít cestou sebepoznání, dostala příležitost pomocné ruky v podobě lidí a informací, jak změnit svoji minulost a zároveň ovlivnit svou budoucnost a vědomě prožít přítomnost.

Pokud věříme sami sobě a umíme naslouchat svému vnitřnímu ,,vyššímu já”, tak nás štestí bude provázet na každém kroku.

Ohlédněte se za svou minulostí a všimněte si své vyjímečnosti, co druhým lidem pozitivního přinášíte do života? Vyhledávají vás pro váš optimismus, pochopení, podporu, naději, naslouchání či dodávání odvahy? To je váš dar, který jste přišli předávat dál.

Tam, kde se Vám nedaří, je Váším úkolem změnit pohled a přístup. Nejdříve odpusťte sami sobě a mějte v srdci naději, že příště situaci vyřešíte jinak a lépe.

Jedinečné kouzlo přítomnosti využijme k tomu, abychom svým blízkým řekli, že je máme rádi a tím zahojíli bolestivá místa v srdíčku svých nejdražších. Tento dar máme všichni.

S láskou Petra Nel Smolová

Můj pohled (2009)

Petra Nel SmolováPředávám jen to, co sama mám. Snažím se  v druhých probudit sílu, odvahu, pokoru a hlubokou víru, aby uměli zacházet sami se sebou a svým životem. Život je krásná a tvořivá hra, jen je potřeba ji umět hrát a k tomu vám pomůže poznání sebe sama, přijetí zodpovědnosti za svůj život a pochopení vesmírných zákonitostí.

Rozpoznáte, jaké hry hrajete především sami se sebou a následně se světem. Život je vaše projekce, proto máte možnost změnit jen svou projekci a tím se změní i váš svět. Vše, co je venku, je odraz vašeho nitra. Astrologie je schopna odkrýt vaši projekci, dary, karmu a směr života. Poznat sám sebe a uvidět své hry, své nevědomí, které nás ovládá. Poznat to, co odmítáte, co schováváte, k tomu je potřeba veliké odvahy. A když tu odvahu máte, radujte se, to je totiž ten nejdůležitější krok. Jste pak na správné cestě ….

Objevte důvěru odevzdat se životu a užívat si vše, co život přináší. Pak získáte schopnost brát život s lehkostí a radostnou tvořivostí. Dokážete se pak zasmát sami sobě a pochválit se, přijmout se i v bolestných (temných) situacích. Dojdete ke smíření vás samotných se sebou.

Těším se s vámi na dobrodružné objevování

Nel