Horoskop na období 23. – 30. 11. 2015

Bojovník – agresor nebo ochránce

Slunce vstoupilo do znamení Střelce a vytvořilo konjunkci se Saturnem a Merkurem, která je v kvadratuře na Neptuna (23. 11.- 6. 12.). Tato pozice symbolizuje omezení, zpomalení, těžkosti, stres , zklamání, sklon propadat strachu a marnosti. Objevuje se tíha bytí , pokud nemáte jasno ve své pravdě a víře. Bez toho se snadno propadne do strachu. Nastává větší potřeba vnést do věcí řád, systém, pravidla a pořádek. Více se obrátíme k sobě a přirozenější bude samota. Pozitivní je, že budeme mít potřebu hledat hlubší smysl života, důvěru a víru. Něco, o co se člověk může opřít, co přesahuje lidská omezení. Zviditelní se nejasnosti, lži a různé manipulace s informacemi. Dávejte si pozor na podvodníky, budou velmi aktivní. Můžou zneužít soucit, solidaritu druhých pro vlastní prospěch. Proto je důležité, aby bylo vše podložené a mělo veškeré náležitosti. Zpomalení je z důvodu, aby se vše udělalo krok za krokem, se zodpovědností a důsledností. Během této konstelace jsme vedeni ke své zralosti v pokoře, zodpovědnosti, skromnosti a pevnosti víry. Je důležité naučit se vidět podstatu věcí a více jít do prožitku než do lehkovážného mluvení a hluku. Když člověka obklopuje hluk, neslyší své nitro, intuici, duši, své svědomí. Lidé se bojí být o samotě a v tichu. Pocit zmatku a vnitřních rozporů lze rozpustit jen” já věřím” a nepotřebuji tomu všemu rozumět. Nesnažte se tomu rozumět, protože tak vás chytí mysl , která vás povede ke strachu. Úplněk nastává 26. 11. a jen toto vše zintenzivní.

Mars se v období 25. 11. – 6. 12. dostává do konjunkce s Černou lunou a zaktivuje se pudová část v nás. Velet budou instinkty a záleží jak máte přijato své ego, vůli, rozhodnost, soupeření, vztek- lítost, boj, hrubost, chtíč a agresi. Více to budou prožívat muži. Muži si procházejí ohrožením, protože v sobě po dlouho dobu museli potlačovat svého bojovníka. Neumí s ním zacházet. Proto muži budou ve velkém napětí, které každý muž individuálně “ovládne” nebo podlehne podrážděnosti, hrubosti a agresivitě. Mars, energie bojovníka, se využije k boření nebo k ochraně. Vzhledem k tomu, že tato konjunkce stojí ve Vahách, je důležité nalézt rovnováhu, vyrovnání jak zacházet s energií, která se používání k činu. Mars je vykonavatel toho, co se cítí v srdci (hodnoty) a co mysl vymyslí, tak to potom Mars vykoná. Člověka poznáte podle jeho činů, podle jeho života. Ať se v nás objeví jakékoliv pudy, instinkty, zloby a lítosti, tak přicházejí , aby nám pomohly k pochopení sama sebe. Tam, kde je vaše hranice únosnosti, a je jedno zda  útočíte či utíkáte, je to alarm: ” Tady je má hranice!” A tyto instinkty se vždy objeví, i když je ještě sami neznáte, nejste si jich vědomi, a proto přichází alarm – Mars – energie. Když se na ně takto podíváte, procítíte velkou vděčnost, že se objevují. Poděkujte a uvědomte si, čemu vás učí. Tak váš vnitřní bojovník s vámi začne spolupracovat. Uznat své hranice, potřeby a především znát sám sebe. Ženy si mohou uvědomovat, co je na mužích odpuzuje, děsí, a co na mužích nepřijímají, kde s muži soupeří a bojují.

Protože Mars symbolizuje energii(zhuštěná energie je hmota) jako takovou objeví se nehody, rozpad hmoty, často vám něco upadne a  rozbije se.  Též se aspekt projeví skrze finanční ztráty.  Pokud to půjde přes hmotné věci poděkujte, protože v horším případě to půjde přes tělo – zdraví, úrazy a nemoci. To napětí – agrese, které je zhomtněná tady na zemi, se nějak projeví a když to bude skrze hmotu je to ještě ta lepší varianta.

Buďte k sobě vstřícní, ohleduplní, ochotní si pomáhat a hledat nová společná řešení.
Přeji co nejvíce poklidný týden. S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Sdílejte ...

Horoskop na období 16. – 22. 11. 2015

Bdělost a rozlišováníPřístav

 
Venuše v konjunkci s Černou lunou stále působí dle popisu z minulého týdne. Projevení svých vášní, kdy se prosazují své hodnoty, které jsou povýšeny nad hodnoty druhých. Venuše se dostává do kvadratury s Plutem a tím vášně a touhy dostávají mocenský vliv. K tomu se přidává působení Marse, který přichází k Černé luně. Mars je bojovník, symbolizuje akci, rozhodnutí, vůli, agresivitu a boj. Rozhodnutí ega. Slunce, které prochází poslední dekádou Štíra (do 22. 11.), kde již by měl být znovuzrozen a osvobozen od touhy pomsty a odvety. Téma Štíra je světec a hříšník. Saturn v kvadratuře s Neptunem ukazují na problémy a těžkosti v oblasti náboženství, těžkých stavů duše a propadání do marnosti.

 
Moji milí,
to, co se děje je v nízkých úrovních ega, mysli a mocenských zákonitostí stále se opakujícího vzorce Kaina a Ábela, kdy bratr zabije svého bratra a bude se stále opakovat dokud jej nepochopíme. Dokud nepřestaneme žít odplatu za újmy (nehodnotu). Již nezjistíme, kdo byl první a kdo za to může. Ale existuje zákonitost, že oběť a viník jsou spolu spojeni. Jsou to dvě strany jedné mince. Neznáme celý příběh, a proto nelze soudit. Je potřeba udělat kroky ke své bezpečnosti a dodržování zákonů, tak aby jsme nepřekračovali zákonitosti lidství. Zároveň si uvědomili, co nás to vše učí. Co je ještě důležité, jak se k tomu postavíme, co v sobě procítíme a co začnu šířit. Je důležité nepopírat a nepotlačovat vztek a lítost, je to přirozená lidská reakce, a pokud si ji přiznám a nechám ji v sobě jen projít s pochopením, že je to přirozený proces, jsem osvobozen od nenávisti, zloby a bezmoci. Pokud svůj vztek v sobě potlačujeme jen se hromadí a sílí , ale hlavně nás ovládá a jednou nekontrolovatelně vybuchne a sám se stanu násilníkem. A tak vzniká v astrální úrovni dostatek energie k násilí a válkám, které se pak projeví ve hmotě skrze člověka, který sám vibruje nenávistí a zlobou. Stává se tak vhodným k projekci této zhmotněné síly. Právě v této oblasti vzteku, agrese, boje nás čekají silné neharmonické aspekty, kdy se rozrezonuje tato energie, a lidé budou náchylní k boji. Máme poslední dny Štíra, kdy můžeme pochopit a procítit v sobě smíření. Je důležitá bdělost, být bdělí a vnímat, co se děje kolem mě a u druhých. Tím mohu snadno reagovat, pokud někdo propadá frustraci, marnosti, bezmoci a podat mu pomocnou ruku, tím, že o něj projevím zájem, zájem o to co prožívá. Zároveň být v plné důvěře , že jsem pod ochranou tím, že šířím důvěru a naději. Šíření strachu, který se naplno rozrezonuje 23. 11. – 6. 12., kdy bude velmi snadné spadnout do strachu, omezení, pesimismu, marnosti , je potřeba být silný ve své bdělosti a víře. Ty, kteří zneužívají jméno Boha pro své zabíjení, po smrti stanou “tváří v tvář” v projevení Boha , aby duše skutečně poznala Boha a pochopil čemu ve skutečnosti v lidské podobě sloužil. A věřte, že stát přímo vůči Bohu je velmi náročné. Prozření, které vás může dostat na kolena, protože uvidíte všechny své hříchy, omyly , a přitom se vám jen zjeví. V tváří v tvář Bohu se dostáváme až, když jsme dostatečně očištění, abychom setkání “unesli”. Ty, kteří ve jménu Boha zabíjejí a tím zneužívají jeho jméno, zjeví se hned, aby vědomí duše mohla svůj omyl při další cestě na Zem napravit. Věřte, že se dočkají božské spravedlnosti a proto není potřeba na zemi se mstít či nenávidět.

 
Právě, když vy sami energeticky vibrujete na čistých úrovních, jste ochráněni a podporování vyššími energiemi. Pokud se dostanete do násilí, nízkých úrovní, propadáte nížším silám, které mají nad vámi moc a Bůh si počká až dojdete k pochopení, a pak se vás zase ujme.

 
Téma novoluní, které bylo 11. 11. působí po dobu celého cyklu Luny do nového novoluní. Proto po celou dobu jsme vedení k pochopení. Sabiánský symbol ,na kterém novoluní stojí : Žena odhrnující dva tmavé závěsy, které zakrývají vstup na posvátnou stezku. Klíčová myšlenka: Lidskému vědomí je zjeveno, co leží za hranicemi dualistického poznání. Žena symbolizuje duši – cítění, tušení, intuici, která strhává závoj z mysli plné “buď a nebo”, ” pro a proti”, “dobré a zlé”, kdy sama mysl není schopna vnímat nic jiného. Cesta k mystickému sjednocujícímu životu se otevírá po odstranění temnoty strachu, egocentrtricity a dualistické morálky. Pozitivní spoléhání na víru a intuici dodá odvahu projít tmou a dokázat pustit se všeho povědomého a tradičně známého. Tak může být rozhrnut závěs a vrhnout se do neznáma, co vaše mysl (program) nezná. Otevření nových možností.

 
S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Sdílejte ...

Horoskop na období 9. – 15. 11. 2015

Zrod pochopení

IMG_2541
Slunce ve Štíru se dostává do konjunkce s Merkurem a v harmonickém aspektu na Chirona. Merkur přináší dobré podmínky ke komunikaci, studiu a pochopení. Merkur je mysl- posel mezi dvěma stranami, proto se budou dařit uzavírat nové obchody, smlouvy, úspěšně skládat zkoušky a tam, kde nešlo něco vykomunikovat nebo bylo něco nepochopeno, tak je ideální doba na vysvětlení a pochopení. Vzhledem k tomu, že konjunkce je ve spojení s Chironem, je to léčení skrze slovo. Slovo má velkou moc a v této době se projeví moc slova. Jestli zraní nebo vyléčí, záleží na záměru, na základní myšlence. Slovo je projevení toho, co je skryté. Někdy je potřeba, aby něco bylo vysloveno nahlas, aby člověk mohl udělat krok dál. Když se něco nevysloví, je to jako lano, které nás nevědomě poutá k tomu, co nebylo projeveno. Zároveň je potřeba mít zodpovědnost za svá vyřčení, protože co je vysloveno, to již nelze vrátit zpět. Je to již zhmotněno, a. pokud jste v minulosti vyslovili něco, co vás nyní mrzí, nebo bylo pochopeno jinak, je nyní ideální čas na vysvětlení a potřebné rozpuštění. Komunikace, sdílení s druhými je nejpodstatnější v tomto týdnu. Na druhé straně je potřeba si uvědomit zbytečné „tlachání“ o něčem. Mluví se, aby se mluvilo, aby nebylo ticho. Protože když se mluví, člověk překřičí své nitro, své myšlenky. Být v tichu a o samotě je pro člověka nebezpečné. Slyšel by svou duši. Jestli budete promlouvat s lidmi nebo se svou duší záleží na vás. Ideální je činit obojí. V tomto období je dobré skrze slovo zviditelnit své zranění a zároveň se bude objevovat přiznání bolesti z ohrožení, ztráty smyslu, strachu ze ztracení se.

V nitru lidí je tolik bolesti, strachu, bezmocnosti, bez víry z celé situace, která se děje kolem nás. Tím nepřiznáním a snahou lidského řešení, které je odpojené od duchovních zákonitostí, to nikam nevede. Přiznáním své bezradnosti a nefunkčnosti lidských zákonitostí otevřeme cestu Božské síle. Znáte určitě u sebe, že až se dostanete na dno, teprve pak začnete hledat něco, co vás přesahuje, a začnete se modlit. Bohužel lidská přirozenost se musí dostat na dno, aby člověk objevil to, co ho přesahuje a toto vědomí mu na vždy zůstává. Objevení své sounáležitosti s Bohem. Pak záleží, jestli s tím je vědomě spojen, nebo si na to vzpomene, až když dlouho trpí. Stačí si vzpomenout a procítit spojení. Jedna myšlenka a jakou má moc!

Novoluní nastává 11. 11. před 19 hodinou, kdy Slunce a Luna jsou v konjunkci s Merkurem. Zrod nové myšlenky, přerození mysli, postoje, to je změna, která proběhne skrze rozhodnutí. Mars v konjunkci na Dračí hlavě značí rozhodnutí tak mocné, konstruktivní a jasnozřivé. Sabiánský symbol, na kterém novoluní stojí : Žena odhrnující dva tmavé závěsy, které zakrývají vstup na posvátnou stezku. Klíčová myšlenka: Lidskému vědomí je zjeveno, co leží za hranicemi dualistického poznání. Žena symbolizuje duši – cítění, tušení, intuici, která strhává závoj z mysli plné „buď a nebo“, „pro a proti“, „dobré a zlé“, kdy sama mysl není schopna vnímat nic jiného. Cesta k mystickému sjednocujícímu životu se otevírá po odstranění temnoty strachu, egocentricity a dualistické morálky. Pozitivní spoléhání na víru a intuici dodá odvahu projít tmou a dokázat pustit se všeho povědomého a tradičně známého. Tak může být rozhrnut závěs a možnost vrhnout se do neznáma, co vaše mysl (program) nezná. Otevření nových možností. To vše za podpory Chirona, moudrého duchovního učitele.

Když lidé ztrácejí naplnění, smysl ve svém životě, ukazujete to, že jejich cesta byla naplněna. Je potřeba vše s tím spojené s vděčností opustit a vydat se novou neznámou cestou. A když jsem ve strachu, stagnuji, tím se odpojuji od podpory, protože popírám základní vesmírný zákon a to je neustálé zdokonalování se (vývoj) a není proč, aby vesmír podporoval, to co se nechce vyvíjet. Tím pádem člověk bude v utrpení tak dlouho, jak se pro to rozhodne. Někdo i po celý život. Když vstoupím na novou cestu s odvahou, odvahou jsem veden a podporován. Vy nemáte rádi dobrodružství? Celý život je velké dobrodružství a objevování nekonečných možností.

Venuše vstoupila do znamení Vah, do svého znamení, a od 12. do 21. 11. se dostává do konjunkce s Černou lunou, a je to osudová doba pro lásku, vztahy, umění, hodnoty, naplnění a věčnosti. Objeví se touha, a touha je nejsilnější hybný pocit, právě k vývoji. Tak aby bylo něco naplněno, jste vedeni přes touhu, ta vás vede a ovládá. Touha jako taková je nástroj, jestli bude touha přes lidské vášně nebo touha přes božské, je zase otázkou vědomí člověka. V lidské přirozenosti se objeví osudová setkání, která jsou spojena s dluhy minulosti, a abyste splatili dluh, popadnou vás vášně, které vás budou ovládat. Nevidíte ve skutečnosti realitu, jen svou (nebo spíše vesmíru)projekci, abyste na konci s velkým rozčarováním objevili skutečnou pravdu. Proto je to doba velkých pokušení, sklon k nevěrám, závislosti na přijímání, finančním podvodům, dluhům. Vyrovnává se karma v oblasti lásky, tam kde jste ji neocenili, zneužili, odmítli, může přijít pochopení, co pro vás láska znamená a navrátíte jí uznání. Tam, kde jste ji právě přecenili, byli na ní závislí, je potřeba své závislosti odejmout. Je potřeba pochopit rozdíl mezi zamilovaností a láskou, to jsou dvě rozdílné esence. Ženy budou vyzařovat silně mystické ženství, které má být „zasvěcením“ pro muže, aby rozpoznali rozdíl mezi zamilovaností a láskou. Zamilovanost je spojena hodně s fyzickou úrovní, vášněmi a především představou o ženě. Jsou zamilovaní do své iluze. Láska je, že muž miluje ženu, protože je taková, jaká je, v realitě. Takže muž dostane možnost skrze patřičnou ženu „nástroj“ k pochopení, tak potká pokušitelku nebo láskyplnou ženu. Ženy si právě projdou pocitem, zda jsou přijímány a milovány takové jaké jsou. Často slýchám od žen to, že jsou milovány jen když jsou v pohodě. Ale když je něco trápí, muž raději uteče. Tím se ta žena necítí být milována taková jaká je a tím ani není schopna muži dát lásku v plné bohatosti.

Obojí je ve skutečnosti o hodnotě.

Přejí objevný týden s láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Sdílejte ...

Horoskop na období 2. – 8. 11. 2015

Posvátné Ticho    CAM00613

 
Stále působí Slunce v harmonickém aspektu na Neptuna , což přináší milost. Merkur 3. 11. začne též vytvářet harmonický aspekt s Neptunem, tudíž vliv Neptuna začne působit skrze myšlenky a komunikaci. Mysl je otevřena laskavosti, smíření, pochopení a odpuštění. Harmonický vliv Neptuna je o rozpuštění rozporu a pochybností v myšlenkách. Stále opakuji, že mysl je nástroj, posel , který informuje a záleží jak se s myslí ztotožníme. Zároveň naše vnitřní postoje, názory, domněnky a očekávání vytvářejí náš osobní filtr a skrze něj se díváme na život. A právě v této době může nastat příjemná změna, kdy opustíme své mentální vzorce a budeme vnímat mystiku a zázraky života. Můžeme pociťovat hloubku, posvátné ticho a smíření. Nedokážete logicky vysvětlit proč a kde se to ve vás bere, prostě tak to je. Mysl je otevřená k tajemství života a stvoření. Zintezivňuje se intuice, živé sny, vize, jasnozřivost a promlouvání vašeho vyššího vědomí, které na vás dohlíží. V této době jste nejblíže k propojení mysli a svého božství v sobě, které je spojeno s podstatou Božství.

Konjunkce Venuše a Marse v Panně se dostává do konjunkce se Vzestupným uzlem (Dračí hlavou) což předznamenává příznivou dobu pro tvořivost, hravost, spontánnost a lásku. Vztahy jsou to, co má dostat největší pozornost a je potřeba je naplnit radostí, tvořivostí a láskou. V této době si můžete uvědomit, co pro vás druzí znamenají a jak moc vám obohacují život. Zároveň se podívejte, jak vy obohacujete životy druhých. Chcete dávat nebo jen brát? Co druhým nabízíš? Jak jsi bohatý ve svém nitru?

Jupiter v opozici s Chironem (do 15. 11.) ukazuje na bolesti růstu. Říká se: „víra tvá tě uzdraví“ a nyní se můžeme dotknout toho, že nás uzdraví, ale ne podle našich představ. A v tom je důležité zůstat ve víře a v naději. A být ochoten vidět svoje uzdravení. Pokud chceme věřit a uskutečnit vnitřní růst, musíme za sebou nechat vše staré, omezující, lpění, chtění, představy a očekávání. Pokud se opustí víra a ztratí se naděje, propadne se marnosti. Co je lepší věřit nebo se uvrhnout do marnosti? To je vaše volba! To venku nezměníte dle vašich představ. Tam má každý sám za sebe svou volbu. Ano, je smutné se dívat, že ve 21 století se lidé ještě zabíjejí a nerespektují božství v sobě ani v druhém. Jsme tady proto, abychom jednou došli k poznání, že máme volbu uvnitř sebe Láska nebo boj. A vy to můžete vykonat hned! V každém okamžiku života si volíš. Záleží na Tobě víra nebo beznaděj?

Od 4. – 14. 11. se Slunce dostává do trigonu s Chironem, kdy procházíme samoléčbou, které předchází setkání  se svou bolestí. Přiznáš si své zranitelné stránky, slabosti své osobnosti a tím se smíříš sám se sebou. Pak se vyléčíš, tím, že se plně a bezvýhradně přihlásíš sám k sobě a projevíš se takový jaký jsi.

Hodně štěstí Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Sdílejte ...

Horoskop na období 26. 10. – 1. 11. 2015

MilostCAM00533

Slunce se dostává do plné síly aspektu s Neptunem, jak jsem zviditelňovala v minulém týdnu. Cesta jde skrze odevzdání se toku života, nechat věci plynout a nechat se inspirovat a vést. Všímejte si symbolů, znamení, intuice, vizí, inspirace, snů – bude k vám promlouváno, pomáhano a božský svět nemluví slovy, ale obrazy, symboly a prožitky. V tomto týdnu, to co není v souladu s vyšším záměrem božského vědomí, bude napraveno, opraveno, a to způsobem, že nastanou situace, které budou pro nás nepochopitelné. Nesnažte se to pochopit , jen důvěřujte, že se to děje v zájmu vás a směřování vašeho života. Pokud byste se vzpírali, odmítali , nastanou těžké stavy duše, smutek, zoufalství a deprese (Saturn kvadratura Neptun) .

Dalo by se říci, že jediná cesta v době podzimu je víra. Hledat vyšší záměr, hlubší smysl a upevňovat se ve své pravdě a víře. Když nevidíme smysl , snadno upadáme do marnosti a to je nejtěžší lidský pocit. A nyní přichází velká podpora k tomu, aby člověk nechal do sebe vstoupit božství, propojil se s božstvím a tím dal nový impuls svému životu. Díky tomu přijde obrovský příliv energie, nadšení a radosti .
Úplněk nastává 27. 10. Slunce ve Štíru v opozici na Lunu v Býku. Naplnění a ukotvení ve hmotě, důležité změny. Určité situace, pocity, karma se naplnily, bylo usazeno vše na své místo, aby mohlo být dokončeno, a tím opuštěno. V některých oblastech života budete cítit, že je hotovo. Toto dokončení jde až do prazákladu buňky(hmoty). Není to jen vlivem úplňku, je to celý proces, který probíhal, a během úplňku proběhne to potřebné usazení do hmoty. A začne nový proces, který je již na jiném základu.

Venuše s Marsem opustily konjunkci s Jupiterem a trigon s Plutem, ale stále zůstávají ještě v konjunkci v období 30. 10. – 13. 11. Aspekt tvořivosti, přitažlivosti, seznamování, jiskření a touhy po splynutí s druhým pohlavím. Doba přeje partnerským vztahům a vzhledem tomu, že konjunkce stojí v Panně, budou se vztahy zdokonalovat, vylepšovat. Tento aspekt též symbolizuje umění, zábavu, hravost, větší chuť k nakupování.
Je zde velmi silný vliv Chirona v opozici na Jupitera a Venuši. Chiron je léčitel a skrze nalezení příciny “nemoci duše” vede k pochopení z nevědomé úrovně do uvědomění a pochopení skrytých souvislostí, které přinášejí možnost uzdravení v oblastí víry, pravdy, hodnot, potřeb a lásky.

Jsme v období milosti a zázraků. Čím více tomu věříte, tím více vám může být pomoženo.

Krásný týden Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Sdílejte ...