Horoskop na období 1. 3. – 7. 3. 2021

Prohlédnutí

V tomto týdnu začíná působit až do 20. 3. konjunkce Slunce a Neptuna v Rybách.  Má nám pomoci, abychom byli schopni prožít přijetí, smíření a rozpustili vše, co nás potkalo v astronomickém roce, který začíná vždy jarní rovnodenností a uzavírá se před další jarní rovnodenností v následujícím roce.

Vrcholí aspekt Černé luny na Merkura, který se nám zviditelňuje pandemickou situací a řešením vlády neustálým vyhlašováním nových návrhů na omezování pohybu. Máme před očima černé scénáře, kdy zátěžové a negativní informace mají potřebu předvádět se jako na přehlídkovém mole, kam směřují veškeré pohledy člověka a čeká se, co se dále objeví za nový model – nápad. Jak se cítíme jako diváci při předvádění informací, které se mění jako šaty modelek na přehlídce? Právě díky rychlosti převleků je člověk schopen se dívat již jen bez emocí a možná i s úsměvem, jakmile na molu vyjde další model, protože ví, že za chvilku přijde zase nový, který bude jiný – a třeba i popře předchozí informační model. Kam nás to vede? K čemu to slouží?

Získat odstup, stát se pozorovatelem a osobně se neangažovat svou emocionální reakcí. Počkat si až na konečný a platný informační model.

Jupiter konjunkce Merkur kvadratura Černá luna do 5. 3.

Naše mysl je velmi aktivní a máme tendenci zveličovat své myšlenky až do absurdit. Kvadratura Černé luny ukazuje, že můžeme ve všem hledat problém, vidět jen negativní polaritu. Jsme velmi citliví na slova druhých a máme sklon být vztahovační. Zároveň bychom měli být bdělí na svá slova, protože můžeme být ve svém vyjádření kritičtí a necitliví, pokud zůstaneme pouze pod vlivem mysli.

Po skončení tohoto aspektu se zásadně objeví i jiné informace a naše mysl se stane více optimističtější a kreativnější.

Slunce konjunkce Neptun 2. 3. – 20. 3.

Tento aspekt má tři roviny projevení. Na jedné straně jde o zastřené vnímání, iluze a klam a člověk tak snadno podléhá bludům, falešnosti, nereálnosti, nezdravé naivitě. Není schopen vnímat skutečnou realitu, protože je velmi osobně vtažen do subjektivního vnímání. Je ztracen v subjektivním vnímání reality bez schopnosti nadhledu a vidění širší perspektivy. Na druhé straně můžeme záměrně před realitou utíkat do své fantazie, závislostí, jen abychom nemuseli nic řešit a prožívat. Nejčastěji se tady objevuje používání alkoholu či léků ke ztlumení nepřijatelných pocitů, které se v člověku projevují.

V této době jsme více citliví a vnímaví, otevírají se naše nevědomé programy a zkušenosti z minulosti. Mohou nás zaplavovat emoce, kterým nerozumíme a přímo nesouvisejí s okolnostmi přítomnosti. Dějí se v nás nevědomé procesy, které se mohou projevit přes naše sny nebo přecitlivé reakce na situace. Procházíme očišťováním prožitků, které jsme nasbíraly za poslední rok. Je nám pomáháno, abychom si uvědomili své emoce, bolesti, zklamání a nenaplněná očekávání. Přijali je, že je v sobě máme. „Tak to cítím.“ Přijetím je uznáme, že patří k nám, teprve až pak se s nimi můžeme vyrovnat a vyléčit je.

Třetí rovina je právě léčení skrze milost, bezpodmínečnou lásku a odpuštění, ať jsme udělali cokoliv. Energie této konjunkce je milost a navrácení se do nevinnosti. Je nám zastřen rozum, logika, aby nám mohlo být pomáháno. „Člověče jdi stranou, ať můžeš být správně nasměrován.“ Proto se často dělají chyby a omyly, zapomíná se, abychom byli přivedeni tam, kde máme být, mohli se potkat s tím, s kým potřebujeme. Vyšší vědomí „zasahuje“, aby nám co nejvíce pomohlo. Nakolik to dovolíme, je dle našeho ega a mysli. Záleží, nakolik budeme trvat na svém! Nebo, jestli se otevřeme tomu, co nás přesahuje a necháme se vést, inspirovat a léčit.

Slunce konjunkce Venuše v Rybách do 21. 3.

Konjunkce Slunce a Venuše symbolizuje vědomí sebe sama, které je spojeno s láskou, harmonii, soucitem, krásou a radostí. To nás povede k větší vnímavosti na neharmonické věci kolem sebe, které budeme mít potřebu zkrášlit. Proto se můžeme více zabývat našim domovem a změny v něm, svým zevnějškem a vztahy, které potřebujeme uvést více do harmonie. Více týdenní horoskop 22. 2.

Slunce v Rybách harmonie Uran v Býku 18. 2. – 6. 3.

Příznivá energie změny, posunu vpřed a pomoci vyšší moci, aby bylo změněno. Situace se začíná obracet a jsou vidět nové podněty a možnosti. Zásadní posun vpřed. Tento aspekt symbolizuje pohyb vpřed, vývoj a příznivé změny. Otevírají se nové možnosti. Zvýrazňuje se intuice a vize. Z pohledu kolektivního vědomí je zde vidět změna a otevření se většímu propojení s vyšší moudrostí, která může více zasáhnout do reality člověka, aby byla nastavena proměna.

K tomu se připojuje Venuše sextil Uran 1. – 10. 3.

Oživení a otevřenost citů, romantiky a změn v hodnotách. Dochází k různým uvědoměním a pochopením, které vedou ke smíření a odpuštění. Záblesky prožitků bezpodmínečné lásky, blaženosti a extáze. Uran rozšiřuje škálu prožitků a nových zkušeností. Návraty „ztracených“ lásek, přátel či věcí.

Slunce sextil Černá luna 2. – 9. 3.

Slunce v harmonii s Černou lunou podporuje sílu vědomí sebe sama, která koná v moudrosti a celistvosti. Příval energie, odhodlání a osudových okolností, aby mohlo být projeveno a naplněno. Sbíráme plody svých činů dle svých zásluh a konání. Přichází hojnost a ocenění. Kde jsme něco zanedbali, objeví se „dluh“. Má dojít k uznání toho, co jsme odmítli a znehodnotili.

Mars vstupuje do Blíženců 4. 3. – 23. 4.

Mars přestupuje do vzdušného znamení, což ukazuje na možnost lehkosti v konání. Realizuje se rychle, snadno, díky otevřenosti k různým možnostem. Opustili jsme omezení v konání. Mars je přizpůsobivý k okolnostem a rychle nalézá řešení, které dokáže okamžitě realizovat.

Připojte se k meditaci Ve-smíru srdce 1. 3. 2021 ve 20 hodin, https://youtu.be/Wp1endmO4nY.

Přeji Vám požehnaný týden, s láskou Nel

 

Náhled na březen bude uveřejněn 2. 3. 2021.

 

Horoskop na období 22. 2. – 28. 2. 2021

Z Lásky stvořeno

Slunce přestoupilo do znamení Ryb, a tím se zmírnila silná koncentrace planet Vodnářské energie. Do Ryb přestoupí 25. 2. také Venuše a bude Slunce doprovázet. Energie se nám tak v tomto týdnu pomalu přesouvá do znamení Ryb, která je v harmonii s obsazením znamení Býka a Kozoroha. Nastává více harmonie, plynutí a rozpouštění starých forem. Sluncem v Rybách nám nastala doba možnosti rozpuštění. Jestliže v sobě dokážeme přijmout věci takové, jaké jsou, přestaneme na ně emočně reagovat a mohou se rozpustit, protože již nejsou potřeba. 

Úplněk přinese milé překvapení a oživení. Stálé působení Slunce v Rybách v harmonii Uran v Býku ukazuje na příznivé nové možnosti. Přesto je naše mysl tak silná, že si dokáže přitahovat situace, o kterých jen přemýšlíme. Měli bychom být bdělí vůči svým myšlenkám a dávat si pozor na svá slova. Konjunkce Slunce a Venuše, která působí až do dubna, ukazuje, že k nám přichází pomoc, abychom mohli v sobě prožít lásku a smíření.

Slunce v Rybách harmonie Uran v Býku 18. 2. – 6. 3.

Příznivá energie změny, posunu vpřed a pomoci vyšší moci, aby bylo změněno. Situace se začíná obracet a jsou vidět nové podněty a možnosti. Zásadní posun vpřed.

Tento aspekt symbolizuje pohyb vpřed, vývoj a příznivé změny. Otevírají se nové možnosti. Zvýrazňuje se intuice a vize. Z pohledu kolektivního vědomí je zde vidět změna a otevření se většímu propojení s vyšší moudrostí, která může více zasáhnout do reality člověka, aby byla nastavena proměna.

Venuše vstupuje do znamení Ryb 25. 2. – 21. 3.

Venuše v Rybách symbolizuje, že naše emoce jsou silně intenzivní a hluboké. City a vztahy prožíváme pouze srdcem bez známky „rozumu a logiky“. Zasněná a romantická láska. To také přináší sklon k iluzím a růžovým brýlím, které mohou být příčinou zklamání. Ve vztazích se projevují nevyřčené emoce, a tím se mohou objevit nejasnosti. Je potřeba zůstat v bdělosti, aby se energie Venuše v Rybách mohla projevit s požehnáním vyšších světů. Požehnaná láska, kdy láska hory přenáší a každé nedorozumění a těžkosti láska rozpustí. Odpuštění, soucit, laskavost, to vše je obsahem Venuše v Rybách.

Venuše bude doprovázet Slunce až do dubna, kdy mu bude stále „dělat společnost“, aby se v našem vědomí dostatečně láska prožila a „usadila“.

Slunce konjunkce Venuše v Rybách 25. 2. – 21. 3.

Konjunkce Slunce a Venuše symbolizuje vědomí sebe sama, které je spojeno s láskou, harmonií, soucitem, krásou a radostí. To nás povede k větší vnímavosti na neharmonické věci kolem sebe, které budeme mít potřebu zkrášlit – zharmonizovat. Proto se můžeme více zabývat naším domovem a změnami v něm, svým zevnějškem a vztahy, které potřebujeme uvést více do harmonie. Člověk se stává více citlivější, ohleduplnější, romantičtější a přístupnější k projevování svých citů. Více nás budou dojímat hezké věci. Tato konjunkce v Rybách je nám nápomocná, abychom se dokázali s láskou dívat na přítomnost, s láskou přistupovat k sobě a k druhým. Pro nezadané se také může zviditelnit touha po lásce a vytvoření vztahu. Tato doba lásce a vztahům přeje. Stávající vztahy se více oživí, protože se do nich navrátí více romantiky.

Příliv lásky a pomoci je viditelnější a zřetelnější. Vždyť vše je stvořeno z Lásky a v době konjunkce je naše vědomí k tomu více otevřeno, abychom pocítili lásku, která k nám přichází.

Jupiter konjunkce Merkur kvadratura Černá luna do 5. 3.

Naše mysl je velmi aktivní a máme tendenci zveličovat své myšlenky až do absurdit. Kvadratura Černé luny ukazuje, že můžeme ve všem hledat problém, vidět jen negativní polaritu. Jsme velmi citliví na slova druhých a máme sklon být vztahovační. Zároveň bychom měli být bdělí na svá slova, protože můžeme být ve svém vyjádření kritičtí a necitliví, pokud zůstaneme pouze pod vlivem mysli.

Úplněk, který nastává 27. 2. v 9:17 hodin, zviditelní téma novoluní – jak jsme na tom se svými vášněmi, jak jsme bohatí díky svým zkušenostem a jak je umíme zužitkovat.

Při úplňku Luna v Panně vytváří harmonický aspekt s Uranem, což ukazuje na možnost zužitkování síly uvědomění, nového poznání. Něco důležitého se v nás rozpustí.

Pluto v Kozorohu harmonie Mars v Býku 11. 2. – 7. 3.

Toto je aspekt vnitřní síly, sily vůle a projevení síly Ducha. Fyzické tělo dostává příliv energie a probuzení odolnosti, pevné důvěry ve svou schopnost regenerace těla. Mocného prožitku dotknutí se své niterné síly Ducha v sobě. Přesvědčení, že jsme tak silní a odolní, že jsme schopni projít čímkoliv, aniž by se to dotklo těla. Toto je o hlubokém přesvědčení. Je to stejné, jako když víte, že máte projít nebezpečnou krajinou a vy cítíte, věříte, že krajinou projdete, nic se vám nestane, protože cítíte sílu svého Ducha. „Vím, že projdu a zvítězím.“

Tento aspekt je v největší síle 21. – 28. 2.

Připojte se na meditaci 22. 2. 2021 ve 20 hodin, https://youtu.be/9c0WNAAAPzA.

Přeji Vám láskou požehnaný týden. S láskou Nel