Náhled na srpen 2020

Musím se přiznat, že tento měsíc se mi zpracovával velmi těžce. Bylo náročné měsíc srpen nějak uchopit, protože se zde objevují aspekty velmi statické a zátěžové, které jsou k tomu ještě dlouhodobé. Působení aspektů na několik měsíců ukazuje na zásadnost v projevení ve hmotě. A ještě tím, že jsou v kardinálních znameních určují dominanci, která se projeví v událostech.  Na druhé straně jsou zde aspekty podporující a velmi proměnlivé. Významné novoluní a úplněk dávají srpnu až mystický význam, který je daleko za hranicí našeho chápání.

Měsíc srpen je měsícem karmy, kdy se nám zviditelňuje sbírání plodů nebo placení dluhů. V tomto roce je doposud veškerá konstelace o tom, že během tohoto měsíce se zviditelní, kdo je kdo! Zviditelní se podstata každého. Harmonickým aspektem od Slunce jsme vedeni k tomu, abychom projevili, kým skutečně jsme a odmítli to, čím nejsme. Okolnosti našeho života nám proto dají příležitost, abychom projevili naši osobnost a jasně a zřetelně řekli, s čím souhlasím a nesouhlasím, jaká je naše pravda a víra.

V podstatě, těžkosti a omezení z nás mají „vymáčknout“ to nejlepší, i to bolestné, které se v nás ukrývá a my o tom nevíme. Jak dobré, tak i zátěžové. Týká se to jak individuality, tak i lidstva.

Znova se objeví omezování a „nebezpečí“ virové nákazy. Nyní si budeme prožívat druhou polaritu již prožitého prvního přístupu. Tedy již více osobní zodpovědnost, jak se tomu postavíme. Omezení budou vedena spíše lokálně.

Navrácením těžké konstelace konjunkce Saturna a Pluta v Kozorohu značí zátěžovou situaci pro lidstvo a její nastavení, které se má přetvořit. Retrográdní Saturn v Kozorohu „dělá“ kontrolu zodpovědnosti a zralosti individuality a lidstva. Dotkneme se toho, co je pevné a dokáže nám dát oporu. Zviditelní se strach a omezení, kterými se škodíme.

Vstupujeme do srpna za konstelace Venuše na karmickém uzlu, což značí působení léčivé a podporující energie Božské Matky do 8. 8. Vstupujeme do srpna s milostí a podporou.

Venuše – Láska, ženský princip, harmonie, krása, radost a hodnoty se dostává do silné pozice projevení. Je zviditelněno, že zátěžové aspekty přejdeme, když si zvolíme lásku, laskavost, milost a soucítění. Tím vytvoříme více harmonie a povzneseme se nad těžkostmi Matrixu. Toto postavení značí silné působení energie Božské Matky, která podporuje své děti. Když dokážeme v sobě procítit lásku, soucítění, laskavost, tak přes tyto pocity k nám může přijít podpora od ženské Bohyně – Matky. Když konáme s hlubokou láskou, tak i to největší utrpení přejdeme v milosti a lehkosti Bytí. Prožíváme tak odevzdání se Lásce, a i když námi prochází bolest a trápení, neulpí na nás, ale projde v laskavém přijetí pozemské bolesti a utrpení. Tak navždy získáme soucítění s pozemskými starostmi, bez soudů a hodnocení, obohacen/a Milostí.

Zvol si cestu Lásky a Milosrdenství a buď „vysílačem“ svým bližním.

Nadále působí zásadní aspekt, který se nás bude osobně dotýkat.

Mars v konjunkci s Černou lunou v Beranu 27. 7. – 5. 10.

Tato konstelace je významná právě tím, jak dlouho trvá. Čím delší působení aspektu, tím zásadnější dopad na události. Konjunkce v Beranu přináší možnost najít v sobě sílu postavit se za sebe. Věřit sobě a uvědomit si, jak umíme zacházet se svým vztekem, hněvem, sobectvím a egem. Kdy je potřeba ustoupit a kdy je potřeba si stát na svém. Mars je mužská energie, která má ve své přirozenosti zacílení, určení směru, postup, řešení a realizaci. Být ochráncem. Na druhé straně mužský aspekt umí plenit, vzít si, co chce bez ohledu na důsledky. Sobectví a bezohlednost, které vede pudovost a libido.

Být silný muž znamená být pevný muž ve svém názoru, svém směru, pevný sám k sobě. Právě muži budou procházet zkouškou jejich mužské síly.

Ženy mají vnitřního muže, který rezonuje na chování mužů kolem nich a tam se ženám bude zviditelňovat, jak jejich vnitřní muž prochází testem mužské síly. A jaké jsou jejich slabosti a pevnosti.

Zviditelní se kolem nás více agresivity, sobectví a bezohlednosti. Jak na to budeme reagovat, poukáže, jaký máme postoj k těmto složkám.

Když se dívám se soucitem na to, že se druhý dostal do emocí či sobectví, tak není potřeba, aby se mě to již nějak týkalo. Jestliže reaguji s opovržením a soudem, mám sám tyto věci nepřijaté a musejí se mi v životě stále zviditelňovat tak dlouho, než je přijmu a projevím soucit s druhým a tím i se sebou.

Podle toho, jak se zvládne energie tohoto aspektu v našem vědomí, tak se určí úroveň naší budoucnosti.

Úplněk nastává 3. 8. v 17:59 hodin a vynáší na světlo, do vědomí, téma novoluní v Raku z 20. 7. v 19:32 hodin na sabiánském symbolu: Řecká múza váží novorozená dvojčata na zlatých vahách.

Klíčová myšlenka: Intuitivní zvažování alternativ.

Novoluní přináší téma na celý cyklus do dalšího novoluní, kdy jsme vedeni zvažovat pro a proti, hledat nové alternativy a nalézat co nepřirozenější způsob. Jsme vedeni zpátky k přírodě a ke své přirozenosti.

Energie novoluní je spojena s Uranem, s rozměrem nadhledu, a především změnou postoje. V tento den můžeme snadno uvidět dvě polarity a najít třetí možnost, ve které se polarita spojuje. Prožít si tak bohatost trojrozměrnosti bytí. Být nad polaritou života a vidět a vnímat svobodu bytí.

Slunce trigon Mars, Černá luna 5. – 23. 8.

Aspekt Slunce na zásadní konjunkci výše popisovanou je velkou podporou pozitivní energie této konjunkce. Je o uvědomění si sebe sama a plném přijetí se i se svými stíny. V této době se objeví zásadní okolnosti, můžeme říci, že osudové okolnosti, kdy se po nás bude chtít, abychom se prosadili a zviditelnili, kým jsme. Jsme podporování silou vědomí. Přirovnala bych to obrazu, kdy bych Bůh připravené pozvedne a podpoří, aby s jeho podporou byli zviditelněni a respektovaní. Na druhé straně ten, kdo příležitosti v minulosti promarnil, dojde okolnostmi k uvědomění svých slabostí a prohry, aby mohl vše napravit. Pokud za to přijme svou zodpovědnost a aktivuje svou odvahu, tak může dojít k zásadnímu obratu. Dostane se i jemu náležité podpory.

Tento aspekt značí příliv energie, odvahy, sebedůvěry, odhodlání a rozhodnosti. Na fyzické rovině zesílení libida. Silná energie na fyzické rovině nás povede více ke sportování a aktivitě.

Společensky se projeví mužské autority, které se projeví jako osobnosti. Důležité role mají prezidenti, šéfové, známé osobnosti.

Tento aspekt ukazuje na sbírání plodů své karmy. Co jsme zaseli, to sklidíme, a to především jako osobnosti. Buď respekt, úctu, ocenění nebo neuznání.

V této době je možné konat zásadní kroky, které zásadně ovlivní následné roky, proto je důležité konat co nejvědoměji a s plnou zodpovědností ke svého konání. „Ať každé vaše rozhodnutí je požehnané.“ Můžete o to požádat, abyste konali v souladu s tím nejlepším záměrem pro vaši cestu, vyčkali na okolnosti, které vás podpoří a popřípadě opustili to, co není požehnáno. Nejde o to prosadit si vše, co si zamanete, ale umět zacházet se schopností, jak a co tvoříte a kdy je potřeba se něčeho vzdát, protože to není ve vašem zájmu z pohledu vaší budoucnosti. Nechat plynout konání v souladu s energií, a přitom být aktivní, ale ne násilný.

Do harmonického aspektu Slunce se 9. – 27. 8. připojuje Merkur – mysl. Mysl je v souladu s vědomím, jdou ruku v ruce, je silnějším vlivem programového nastavení vlastního osudu. Podléháme více rozumové analýze, určitému kalkulu a omezení, co je možné a co ne. Zde záleží, jestli u člověka velí vědomí Já, které nabylo poznání skrze zkušenosti a tím proměnilo své vnímání sebe sama a života na tomto základu. Nebo velí rozum – mentální vzorce, které mu byly vštěpovány od dětství, stále se drží v přesvědčení a naučených vzorců, které člověka v dospělosti ovládají z nevědomí, protože si člověk již tyto vštěpované „pravdy“ o životě a chování plně nepamatuje.

Mars v Beranu kvadratura Pluto v Kozorohu 29. 7. – 6. 1. 2021

Touha mít to ve své moci, prosadit si své záměry bez ohledu na důsledky. Objeví se masová manipulace, proto zůstaňte v bdělosti a používejte kritické myšlení vůči informacím zvenku. Můžeme se cítit pod tlakem a být obětí „vyšší moci“, protože nám nejde něco změnit. Ve skutečnosti je to tříbení našeho ega a naší vůle, nakolik jsme silní a odolní a jak umíme zacházet se svou vlastní silou.

Vzhledem k tomu, že Mars je v konjunkci s Černou lunou v kvadratuře s Plutem, tak to více zvýrazňuje téma tohoto aspektu po dobu působení Černé luny do 27. 9., kdy je tento aspekt tím zesílen.

Mocenský boj, který je založený na manipulaci, aby mohlo být vše ovládáno. Zviditelní se téma Oběti a Viníka, Moci a Bezmoci, Světla a Temnoty.

Především jde o nás a ukáže se, jak umíme zacházet se svým egem, kdy se dostaneme do touhy a chtění mít to ve své moci a možno k tomu použít i manipulaci, aby člověk dosáhl svého. Prožijeme si okolnost, kdy se budeme cítit, že jsme obětí a jak umíme z této role vystoupit. Hledání síly v nás, která je spojená s tou silou nejvyšší a nejmocnější, kdy jsme s ní v souladu bez pocitu bezmoci a touhy mít to v moci.

Právě Černá luna v kvadratuře s Plutem zesiluje symboliku vylézání temnoty. Touha po zatemnění vědomí. Proto se v nás objeví naše stinné stránky, které budou vylézat ven a budou mít snahu přes negativitu ovládnout to dobré. Stinné stránky má každý někde jinde a je dobré vědět, jaké to jsou, protože tím snadněji rozeznáme tyto naše strachy, bolesti, které nás začnou zaplavovat a máme tak možnost tomu říct DOST! Je to o schopnosti vládnutí sám sobě. Když se znám a přijímám se svými slabostmi a stíny, tak se mohu rozhodnout a říci STOP. Nahlas si říci, čemu věřím a kam směřuji.

Můžete si nahlas říci: „Jdu cestou světla a lásky.“ To, že to řeknete nahlas, je důležité, vaše hlava to potřebuje slyšet. Uvidíte, jak se vám uleví. Když stále budete mít negativní myšlenky, doporučuji si jít umýt vlasy. Očistit hlavu.

Ve společnosti se budou více projevovat těžké osudy a osudové události, které člověka zasáhnout. Můžeme mít pocit, že se dějí jen samé negativní věci. Projevte soucítění se všemi zúčastněnými a nechte to být. Opatrně na hodnocení a soudy. Je to tak, jak to je a my neznáme vše, co s tím souvisí. Prozřetelnost zná pravdu a ví. Důvěřujme vyšší moudrosti a spravedlnosti. Nikdy nemůžeme vědět, jestli nějaká tragédie nakonec nebyla z pohledu Božského vědomí milost. Jsou nám opravdu skryty tak důležité informace, že je zbytečné se chytat do pasti analýzy, hodnocení a dělání si svých názorů.

Jediné, co můžeme udělat, je důvěřovat a naučit se mít vládu nad svou myslí a srdcem. Být u sebe. Procházíme zkouškou víry, odhodlání a pevnosti.

Mars v Beranu, Černá Luna kvadratura Jupiter v Kozorohu do 20. 8.

Značí zveličování a plýtvání energie. V člověku se více zviditelní slabé stránky, které se potřebuje naučit přijmout a pracovat s nimi tak, aby nezastínily ty dobré vlastnosti a nezmařily úsilí člověka.

Dostáváme se do karmické hry, kdy se dostáváme do situací, které jsme si již zažili, abychom je teď vyrovnali a osvobodili se.

Merkur 5. – 20. 8. vstupuje do znamení Lva

Merkur ve Lvu pracuje energicky, dramaticky, vitálně, jasně, osobitě, domýšlivě, ostře a dogmaticky. Posuzujeme vše ze subjektivního pohledu Já. Jasný osobitý názor, který zevšeobecňuje, že to tak je celoplošně.

Merkur se dostává do kvadratury – napětí s Uranem 7. – 15. 8., což ukazuje na nesoustředěnost, nervozitu a nepozornost. Mysl je těkavá a má sklon pociťovat chaos ve svých myšlenkách. Zde je jednoduché podlehnout stresu.

Merkur v konjunkci Slunce ve Lvu 9. – 27. 8., zde se zesiluje aspekt již popsaného aspektu Slunce a Marse, Černé luny. Merkur přestupuje 20. 8. do znamení Panny a následně do tohoto znamení 22. 8. i Slunce. Tím konjunkce změní projevení své energie, kdy se objeví více objektivity a schopnosti kritického myšlení.

Merkur v harmonii s Marsem, Černou lunou 12. – 18. 8., pozitivní aspekt k prohlédnutí, vhledu a prozíravosti. Příznivá doba k projevení svého názoru, pochopení a uvědomění.

Harmonický aspekt s Uranem 22. 8. – 31. 8. přinese nové pozitivní myšlení.

Venuše 7. 8. – 6. 9. vstupuje do znamení Raka

To přináší větší citlivost, vnímavost a citovost. Sklon k prožívání intenzivnějších citů, romantické lásky a rodinných vztahů.

Příznivý aspekt od Urana přináší oživení a zpestření ve vztazích, lásce a rodinách. Objevuje se více radosti. Ovlivní to až 14 dní v období 10. – 24. 8., více v týdenním horoskopu tohoto období.

Následně se Venuše dostane do opozice s Jupiterem 18. 8. – 3. 9., což přinese nadměrnou potřebu sladkostí života a sklony k většímu utrácení než naše peněženka unese.

Příznivé spojení Venuše a Neptuna 20. 8. – 4. 9. symbolizuje propojení pozemské a božské lásky, bezpodmínečnost, milost, milosrdenství a odpuštění.

Ke konci měsíce se Venuše dostane do opozice s Plutem 22. 8. – 6. 9., kdy se zvýrazní naše vášně a touhy, kdy se city budou prožívat osudově či bolestně, protože budeme pociťovat nespokojenost v lásce. Vyplavou potlačené emoce.

Podrobně popíši aspekty Merkura a Venuše v týdenních horoskopech, protože ovlivní především naše nálady v daném období, kdy na pozadí budou stále trvat dlouhodobé aspekty.

Vidíte, že Merkur i Venuše projdou několika aspekty, jak pozitivními, tak i zátěžovými. Dle toho se budou měnit i naše postoje, jak reagujeme na zátěžové aspekty v „pozadí“. Je tak zřejmé, že naše vnímání je „ovlivnitelné“, proto lze s ním vědomě pracovat a proměňovat, abychom zátěžové období prošli co nejlehčeji.

Novoluní nastává 19. 8. ve 4:41 hodin ve Lvu na sabiánském symbolu:

Záblesk svítání na východní obloze.

Klíčová myšlenka: Vzrušující nové možnosti na prahu nového cyklu

Symbolika duhy naznačuje konec krize, zatímco první záblesk svítání ukazuje na opravdový začátek nového období aktivity.

Hvězdná konstelace novoluní je Slunce, Luna a Merkur ve Lvu v harmonii na Marse, Černou lunu v Beranu a Karmické uzly a vytváří konfiguraci Velkého draka. Velmi silné postaveni Trojkonjunkce Slunce, Luny a Merkura je symbolika Vědomí, nevědomí a mysli, která propojuje a vytváří projevení „a na počátku bylo slovo“, které vychází z polarity Slunce a Luny, mužské a ženské, projevené a neprojevené, jing a jang. Trojkonjunkci si můžeme představit i jakou svatou rodinu – Panu Marii, Josefa a Ježíše. Když v sobě sladíme tyto tři archetypy, dostáváme se k celistvosti. Mars, který je v harmonii na tuto „svatou“ trojici, ukazuje, že vůle a konání je v souladu, nebo spíše celistvost je projevena skrz vůli a konání člověka, který realizuje a tvoří v každodennosti. Mars v konjunkci s Černou lunou značí karmické naplnění konáním v realitě. Tedy praktikování poznání a spirituality v obyčejném životě. Konat a jednat v souladu s trojjediností. Tím se člověk v realitě dostává nad polaritu, stává se svobodným a vědomím. Dostává se na cestu k osvícení. Je a není z tohoto světa. Velmi mocné a silné novoluní, které působí v tomto téma po celý cyklus Luny do dalšího novoluní, které nastává 17. 9. Do této doby pracuje síla novoluní a příznivé podmínky pro nás, pro objevení v sobě trojjedinosti, která nás dostává do pocitu celistvosti a vědomého konání v životě.

Slunce vstupuje do znamení Panny 22. 8. v 17:45 hodin

Energie Panny je dokonalá schopnost udělat pořádek. Podstatou Panny je umění rozlišení ve všech rovinách – hmoty, prožitků, mysli a víry, co je použitelné, co je k odstranění, co je k uskladnění, co je ještě k dozrání. Toto rozlišení přichází po zkušenostech pěti předešlých znamení od Berana. Sbírají se veškeré zkušenosti a poznání z uvědomění Já, z hodnot, komunikace, vztahů, tvořivosti a praktického využití všeho, co člověk prožil a poznal. To vše se setkává v Panně. Proto má Panna tak kritické myšlení a schopnost přesné analýzy, protože musí být velmi dokonale rozpoznána kvalita a čistota. Jen to nejčistší, bez poskvrny se ponechává jako bohatství našeho vědomí, než se spojíme s druhými. Když Slunce prochází znamením Panny, jsme vedeni k uvědomění si svých zkušeností a možnosti udělat si pořádek na všech rovinách.

Mars konjunkce Černá luna v Beranu kvadratura Saturn 20. 8. – 4. 10.

Strach, tíha bytí, která je prožívána přes povinnosti, co vše musím. Omezení našich povinností v práci, v rodině, k sobě, k přírodě a do toho ještě omezování nebezpečím virové nákazy. Je toho již trochu moc, což může způsobit propadnutí do viny, že nezvládáme nebo vzdoru vůči omezování. Strachy s člověkem cvičí a stírají objektivní pohled na věc. Tento aspekt podrobně proberu v týdenním horoskopu, kde budou návody na práci se svým strachem. Máme krásnou podporu Slunce a Urana a následně Merkura v harmonii se Saturnem, Plutem a Jupiterem. Síla mysli je určující! Proto když pojmenujeme konkrétně svůj strach, tak tím přestává mít nad námi vládu a můžeme s ním pracovat.

Slunce v Panně, Merkur trigon Uran v Býku 23. 8. – 10. 9.

Překvapivé události. Aspekt svobody, prozíravosti a pravdy. V této době se dostáváme ke schopnosti vidět to podstatné a udělat potřebné změny, rychle a střízlivě. Rozpoznáme pravdu od lži. Jsme vedeni být pravdiví, odvážní a realističtí. Tento aspekt nás povede k praktičnosti, protože harmonický aspekt je v zemském znamení, jde tedy o změny ve hmotě, v práci, ve stravování a financích. Je příznivé toto řešit v této době. Mysl je otevřená, konstruktivní a je zde schopnost otevřeně komunikovat. Nová řešení se sama nabízejí, přicházejí nové podněty, nabídky a inspirace, které přinášejí naději a pozitivní pohled do budoucnosti. Změna nás volá, naše mysl a naše vědomí je k tomu připravené. Je potřeba překročit omezení a strachy, které se nám zde objevují skrze dynamický aspekt Černé luny v kvadratuře se Saturnem. Buď podlehneme strachu nebo uděláme potřebné kroky ke změně.

Merkur v harmonii Jupiter, Pluto, Saturn 27. 8. – 4. 9.

Síla myšlenky. Síla mysli, která umí zhmotňovat své myšlenky. Jupiter dává naději, optimismus a víru, kterou si v této době uvědomujeme a stává se pro nás oporou. Spojení Merkura a Pluta je o síle a schopnosti prohlédnout informace. Podpoření telepatického spojení a zhmotnění toho, na co myslím. Vědomé zaměření své myšlenky. Merkur ve spojení se Saturnem dává odolnost, pevnost a porozumění sobě, druhým a okolnostem.

Přeji krásný čas a požehnání vás všech. S láskou Nel

 

Nikdy nejste sami

V životě nás potkávají různé výzvy a překážky. Často si sáhneme na prožitek pocitu osamělosti. Někdy si ani nevšimneme nepatrné i patrné podpory, které se nám dostává. Přes obraz vám popíši, jak pracuje energie stvoření. Bytí je stále přítomné, všechno je přítomné, jen naše vědomí buď to vnímá nebo nevnímá.

Představte si vysokou zeď a abyste mohli jít dál, tak ji potřebujete přelézt, potřebujete se dostat ZA zeď.  Sami to ale nedokážete. V tom přijde jiný člověk. „Náhodou“. Víme ale, že náhody neexistují. Kdo vám toho člověka poslal? Vyšší záměr. Teď máte druhého, který vám pomůže přelézt zeď. Vezme vás na svá ramena, ze zdola vás tlačí nahoru a vy se dostáváte na zeď, kde se posadíte. Co uděláte teď? Můžete se zabývat jen svým zájmem, přeskočit a jít, dosáhnout svého. Druhý zůstane na druhé straně zdi. Vědomě či nevědomě ve vás zůstane pocit nezodpovězené otázky a pocit dluhu. „Co ten druhý, šel stejnou cestou jako já, potřeboval také přelézt?“ Nebo, když sedíte nahoře na zdi, můžete projevit zájem, stejně jako on projevil zájem o vás. Jinak by vám přece nepomohl přelézt zeď.

„Chce ten druhý také na druhou stranu? Má stejnou cestu jako já“? Je třeba projevit zájem, abyste to zjistili. A pokud ano, můžete mu podat ruku a pomoci mu nahoru na zeď. Seskočíte na druhou stranu zdi a tam se rozhodnete, jestli je vaše cesta společná.

Když se vám v životě objeví nějaká překážka, vždy se objeví někdo druhý, kdo vám pomůže překážku překonat. Nikdy na ní nejste sami. Zároveň se i jemu dostává příležitosti naučit se službě druhému. I on je na své cestě a učí se překonat vlastní překážku – umět druhého podpořit. Obohacujete se vzájemně.

Stejně tak to funguje v jemnohmotném úrovni. Přijde velká energetická podpora, která vám pomáhá překročit vaše omezení – zeď. Poté je potřeba v sobě upevnit svou víru, propojení s vyšším vedením a vzít podporující energii s sebou. Když ji necháte „před zdí“, bude vám chybět, nebudete mít sílu naplnit novou cestu a museli byste se pro ni vrátit.

Potřebujeme si uvědomit, že tok energie je vždy obousměrný.

Překročením zdi oběti a vítěze (Ega), překročíme BOJ. A vytvoříme SPOLUPRÁCI.

 S láskou Nel

Horoskop na období 27. 7. – 2. 8. 2020

Skutečné je jen Láska

Slunce vstoupilo do Lva a tím se dotýkáme své vlastní síly, schopnosti, jak umíme být sami sebou. Jak umíme být pevní v sobě. Jak si věříme a projevujeme svou tvořivou sílu. To bude v nás prověřováno po dobu, kdy Slunce je ve Lvu. Také se nám zviditelní, kde jsme popřípadě v pýše, sebestřednosti a aroganci. Okolnosti, které nás budou potkávat v tomto týdnu, jsou o bdělosti a připravenosti umět konstruktivně řešit změny, které nečekaně přicházejí.

Aspekt Slunce a Urana přináší zrychlení událostí a nečekané změny, které mohou způsobit, že se dostaneme do pocitu chaosu.

Velmi krásný a podporující aspekt Venuše v konjunkci se Vzestupným uzlem je cestou, kterou se máme vydat. Vydat se cestou Lásky a tím překročit strach, který zde je. Naše mysl je pod tíhou omezení a strachu.

Merkur v Raku v opozici Jupiter, Pluto, Saturn v Kozorohu do 6. 8.

Naše mysl je pod velkou představivostí, která je spojena se strachem a zážitkem z minulosti, který spouští opětné nastolení ochranných opatření proti viru. Můžeme na informace reagovat s vekou nevolí, vzdorem a odporem či podlehnutím strachu a bezmoci. Objeví se překážky a komplikace, které budeme přijímat s nevolí a vidět je černěji, než ve skutečnosti jsou.

Je důležité udržovat svou mysl v čistotě a jasnosti, protože, jak upadnete ve své mysli do strachu, napojíte se na strach, který je v kolektivním vědomím. Pak můžete vnímat vše ještě hůře, než je to ve skutečnosti a zviditelní se vám různé strachy, které vám nepatří. Proto je tak důležité udržovat svou mysl v jasnosti a mít své myšlenky propojené se Světlem, vírou, důvěrou, nadějí a s milostí.

Slunce ve Lvu kvadratura Uran 24. 7. – 10. 8.

Zrychlení času a událostí, neklid, nervozita, která vytváří chaos. Rozdmýchá se energie, která roztočí to, co bylo v klidu. Budeme se cítit vnitřně nervózní a podráždění, protože přichází příliv velmi silné energie, kterou můžeme přirovnat k zapnutí silnějšího proudu. To nás povede více k přetlaku a rozvibrování. Máme pocit, že nic nestíháme a musíme spěchat, proto velmi opatrně na cestách. Objeví se technické závady, vypadávání mobilních sítí a nehody. Naše sebevyjádření dostane jasné trhliny, protože se ukáže pravá podstata naší osobnosti.

Mars v konjunkci s Černou lunou v Beranu 27. 7. – 5. 10.

Tato konstelace je významná právě tím, jak dlouho trvá. Čím delší působení aspektu, tím zásadnější dopad na události. Konjunkce v Beranu přináší, abychom našli v sobě sílu postavit se za sebe. Věřit sobě a uvědomit si, jak umíme zacházet se svým vztekem, hněvem, sobectvím a egem. Kdy je potřeba ustoupit a kdy je potřeba si stát na svém. Mars je mužská energie, která má ve své přirozenosti zacílení, schopnost určit směr, postup, řešení a realizaci. Být ochráncem. Na druhé straně mužský aspekt umí plenit, vzít si, co chce bez ohledu na důsledky. Sobectví a bezohlednost, které vede pudovost a libido.

Být silný muž znamená být pevný muž ve svém názoru, svém směru, pevný sám k sobě. Právě muži budou procházet zkouškou jejich mužské síly.

Ženy mají vnitřního muže, který rezonuje na chování mužů kolem nich. Ženám se bude zviditelňovat, jak jejich vnitřní muž prochází testem mužské síly, jaké jsou jejich slabosti a pevnosti.

Zviditelní se kolem nás více agresivity, sobectví a bezohlednosti. Jak na to budeme reagovat, tak to poukáže, jaký máme postoj k těmto složkám.

Pokud se dívám se soucitem, když se člověk dostane do emocí či sobectví, není potřeba, aby se mě to již nějak týkalo. Jestliže reaguji s opovržením a soudem, mám sám tyto věci nepřijaté a musejí se mi v životě stále zviditelňovat tak dlouho, než je přijmu a projevím soucit s druhým a tím i se sebou. Podle toho, jak se zvládne energie tohoto aspektu v našem vědomí, tak se určí úroveň naší budoucnosti.

Mars v Beranu kvadratura Pluto v Kozorohu 29. 7. – 6. 1. 2021

Touha mít to ve své moci, prosadit si své záměry bez ohledu na důsledky. Objeví se masová manipulace, proto zůstaňte v bdělosti a používejte kritické myšlení vůči informacím zvenku. Můžeme se cítit pod tlakem a být obětí „vyšší moci“, protože nám nejde něco změnit. Ve skutečnosti je to tříbení našeho ega a naší vůle, nakolik jsme silní a odolní a jak umíme zacházet se svou vlastní silou.

Více tento aspekt rozeberu v náhledu na srpen, protože tato konstelace ovlivní především následné měsíce.

Vzhledem k tomu, že Mars je v této kvadratuře v konjunkci s Černou lunou, tak je více zvýrazněna doba do 27. 9., kdy je tím tento aspekt zesílen.

Mocenský boj, který je založený na manipulaci, aby mohlo být vše ovládáno. Zviditelní se téma Oběti a Viníka, Moci a Bezmoci, Světla a Temnoty.

Především jde o nás a ukáže se, jak umíme zacházet se svým egem, kdy se dostaneme do touhy a chtění mít to ve své moci a možno k tomu použít i manipulaci, aby člověk dosáhl svého. Prožijeme si okolnost, kdy se budeme cítit, že jsme obětí a jak umíme z této role vystoupit. Hledání síly v nás, která je spojená s tou silou nejvyšší a nejmocnější, kdy jsme si s ní v souladu bez pocitu bezmoci a touhy mít to v moci.

Mars v Beranu, Černá Luna kvadratura Jupiter v Kozorohu do 20. 8.

Značí zveličování a plýtvání energie. V člověku se více zviditelní slabé stránky, které potřebuje se naučit přijmout a pracovat s nimi tak, aby nezastínily ty dobré vlastnosti a nezmařily úsilí člověka.

Dostáváme se do karmické hry, kdy se dostáváme do situací, které jsme si již zažili, abychom je teď vyrovnali a osvobodili se.

Venuše konjunkce Vzestupný uzel v Blížencích 28. 7. – 8. 8.

Venuše – Láska, ženský princip, harmonie, krása, radost a hodnoty se dostává do silné pozice projevení. Je zviditelněno, že zátěžové aspekty přejdeme, když si zvolíme lásku, laskavost, milost a soucítění. Tím vytvoříme více harmonie a povzneseme se nad těžkostmi Matrixu. Toto postavení značí silné působení energie Božské Matky, která podporuje své děti. Když dokážeme v sobě procítit lásku, soucítění, laskavost, tak přes tyto pocity k nám může přijít podpora od ženské Bohyně – Matky. Když konáte s hlubokou láskou, tak i to největší utrpení projdete v milosti a lehkosti Bytí. Prožíváme tak odevzdání se Lásce a i když námi prochází bolest a trápení, neulpí na nás, ale projde v laskavém přijetí pozemské bolesti a utrpení. Tak navždy získáme soucítění s pozemskými starostmi, bez soudů a hodnocení, obohacen/a Milostí.

Zvol si cestu Lásky a Milosrdenství a buď „vysílačem“ svým bližním.

S láskou na vás myslím a objímám vás. Nel