Náhled na březen 2020

Měsíc březen je pod vládou 3 – tvořivosti, kreativnosti, citlivosti, vnímavosti, zranitelnosti, komunikace, ženského principu tvoření a také trojjedinosti. Hledání třetí cesty, zvednutí se nad polaritu.

Do 20. 3. Slunce prochází posledním znamením zvěrokruhu, znamením Ryb, a dokončuje se jeden roční cyklus, kdy proces uzavírání, přijímání a rozpuštění, je hlavním tématem. Jarní rovnodennost nastává 20. 3. v 4:59 hodin. Slunce vstupuje do Berana a začínáme nový roční cyklus.

Během března nás čeká velmi mnoho hvězdných konstelací, které se dotýkají jak osobní, tak i společenské a politické sféry. Procesy, které probíhají, nás vedou k tomu, abychom si ujasnili, kým jsme a co chceme žít. Důležité je uvědomění, nakolik jsme v oddělení od něčeho vyššího, od něčeho, co nás přesahuje. Nakolik jsme ponořeni ve svém Matrixu, ve své hře a nakolik se dokážeme s nádechem povznést nad svůj příběh a tím vidět možnost osvobození se a pochopení svého příběhu. Je to opravdu tak bytostně skutečné? Co když vše je úplně jinak?

Co když jsme jen uzamčeni v nějaké hře? Co když je opravdu důležité jen poznání, kým opravdu jsem? Jakou hru hraji? Hra a Já jsou dvě rozlišné věci. Kdo je to Já? Nalézání, kým jsem za tou myslí, za tím příběhem, je cestou osvobození z uzamčení. Cesta existuje! Víra a odhodlání vám cestu otevřou. Nenajdete to ve své mysli. Cestu prožijete.

V náhledech rozeberu aspekty, které jsou delší a v týdenních horoskopech podrobně proberu aspekty, které ovlivňují kratší časový úsek.

Slunce v konjunkci s Neptun 1. 3. – 15. 3.

Slunce – vědomí se spojuje s Neptunem, který nám v nejvyšší formě symbolizuje Božské vědomí a v té nejnižší formě lež, klam, iluzi. Dle vědomí člověka se rozvibruje jeho vědomí, které na tuto konstelaci reaguje.

Venuše v kvadratuře Saturn 29. 2. – 10. 3. přináší nespokojenost v lásce, ve vztazích, hodnotách a v radostech života. Kam nám zmizela radostná tvořivost a lehkost ze života? Můžeme pociťovat, že nám chybí láska. Hůře se dostáváme ke své vlastní lásce a radosti. Utlačeni svými povinnostmi jsme sami sebe zahnali do kouta, nemáme čas a prostor na radost a lehkost. Proč? Opravdu je to vše tak důležité, co musíme udělat? Pokud vám chybí láska z venku, necítíte se být milovaní, tak je to jen zrcadlem, že jste se odpojili od svého zdroje lásky. Ukážou se problémy ve vztazích, tam, kde právě láska není, kde chybí.

Venuše v konjunkci s Uranem 3. 3. – 15. 3.

Venuše přejde 5. 3. ve 4 hodiny do znamení Býka, kde je ve svém znamení a spojí se s Uranem. Tím se zmírní kvadratura se Saturnem a Uran podpoří projevení. Může to být až emocionální „výbuch“ všech emocí, které se dlouho potlačovaly, jak dobrých, tak i frustrací. Tato konstelace proto ukazuje na velmi emocionálně bouřlivé období ve vztazích v obou rovinách. Náhlých rozchodů i nečekaných lásek na první pohled a možných nečekaných úletů.

Retrográdní Merkur v Rybách do 3. 3.

Naše mysl je nesoustředěná a zmatená. Je náročné logicky a analyticky přemýšlet. Vrací nás to k pochopení své minulosti, navrací nás to tam, kde jsme v minulosti uvízli.

Retrográdní Merkur ve Vodnáři 4. 3. – 10. 3.

Uranská vzdušná kvalita Vodnáře Merkuru velmi prospěje, protože mu dává široký prostor, aby se mohl v různých dimenzích času a prostoru cítit příjemně. Umožňuje to osvobozující pochopení, které vede k poznání. Zužitkování své minulosti, svých zkušeností, které se mají přenést do přítomnosti, aby mohly ovlivnit budoucnost.

Úplněk nastává 9. 3. v 18:47 hodin, kdy je Slunce v Rybách v opozici s Lunou v Panně.

Superúplněk – Luna je blízko země, proto Luna bude při jasném počasí větší než kdykoliv jindy.

Poslední 13. úplněk v astrologickém roce, v posledním znamením Ryb. Zde se nám zviditelní téma novoluní z 23. 2. Symbol ukazuje na podporu „boží přítomnosti“ v obyčejných lidských aktivitách.

Vnímáte ji? Uvědomujete si ji ve svém životě? Kde se Vám projevuje?

Slunce i Luna je v harmonických aspektech na Jupitera, Pluta a následně na Saturna, což ukazuje na požehnání, naplnění pocitem štěstí, spokojenosti a vděčností. Umíme to v sobě procítit. Celá konstelace úplňku je až magická. Tak velmi požehnaná, pokud si dovolíme, aby námi procházela boží přítomnost. Stáhnout svou pozornost z vnějšího světa. Kdo co dělá, jak to dělá, přestat hodnotit a soudit. Zaměřit svou pozornost na svůj vnitřní prostor Ticha. Ať já jsem tou cestou, skrze kterou se projevuje božské vědomí tady a teď. Ať jsem projeveným nástrojem, projevením nekonečného bytí celistvosti a lásky. Jsem hojností, jsem darem, jsem branou neprojeveného božské světa. Jen se dej, odevzdej a nech v Tichosti, ať se děje. Pozoruj svůj život, své okolnosti a usmívej se na ně.

Jarní rovnodennost nastává 20. 3. v 4:50 hodin, Slunce vstupuje do Berana a začíná nový astrologický rok.

Zrození se do nového, probouzející se síla země, jádra, která aktivuje velkou pulzující energii, aby probudila každé semínko v zemi, aby mohl začít zázrak stvoření, kdy ze semínka vyroste rostlina, zhmotní se stonek, listy, květy. Z čeho se zhmotňují? Kde se bere ten materiál? Tak veliká síla se zjevuje v říši rostlinné, v říši živočišné, v říši emoční a mentální. Počátek zrození ve všech rovinách, abychom prožitkem prošli další cyklus Stvoření.

Veškerý tento proces se děje ve společnosti Černé Luny a Chirona: Černá luna v konjunkci s Chironem v Beranu 27. 1. –  26. 4.

Černá luna symbolizuje přecenění nebo ponížení sebe sama. Chiron je léčitel, který zviditelňuje bolest, která je kořenovou příčinou zranění. Ve spojení těchto dvou energií je velký potenciál vyléčení nebo zatracení sebe. Zranění, která prosakují do vědomí, zviditelňují základní bolest z oddělení se od celistvosti, Boha a matky. Sebe odsouzení, že jsem se provinil/a, a proto musím opustit celistvost, Boha a lůno matky, je prvotní příčinou svého vlastního soudu nad sebou. Čím jsem se provinil/a, abych byl/a „vypuzen/a“? Je to vlastní soud, abychom si vysvětlili oddělení, místo toho, abychom viděli přirozený řád vývoje vědomí, lidstva. Dítě, které má svůj vlastní svět, v lůně matky dozrálo a vyspělo natolik, že může opustit lůno a existovat v novém světě sám. Není to trest, žádné provinění, je to přirozený vývoj. Je to uznání dozrání: JIŽ JSI PŘIPRAVEN! MÁŠ VŠE, CO POTŘEBUJEŠ!

Proto, když se objeví pochybnost, bolest, obrať svou pozornost k uvědomění: Mám veškeré schopnosti, které potřebuji.

Slunce se 20. 3. – 1. 4. přidává k této konjunkci v Beranu a tím zesiluje toto téma, kdy ho dostává do vědomí. Zviditelňuje celý proces léčení počátku a zrození, až Stvoření. Poukazuje až na osudovost celého procesu. Tvoříme si nové základy sebe a svého života. Dále v novoluní (viz níže) přispěje dalšímu počátku a k aktivování nového tématu na další měsíc. A především je to první novoluní v novém astrologickém roce. Mohli bychom ho nazvat startovací čarou, na které stojíme. Novoluní je výstřel, který odstartoval proces. Proto do této doby můžeme vnímat hodně neklidu, nervozity, napětí, potřeby se konfrontovat s druhými a špičkovat se. Potřebujeme se absolutně vyburcovat na svůj nejlepší výkon! Provokace a slovní přestřelky nám mají pomoci? Nebo je to uvolňování napětí a svých pochybností o sobě? O co jde v novoluní v následných dnech?

Novoluní v Beranu nastává 24. 3. v 10:28 hodin v konjunkci s Černou Lunou, Chironem a kvadraturách na karmické uzly.

Novoluní nastává na sabiánském symbolu: Okřídlený trojúhelník. Klíčová myšlenka: Schopnost sebetranscendence (sebepřesažení)

Je to symbol touhy po dosažení vyššího stupně existence, ryzí aspirace či oddanosti, symbol bhakti (oddanosti a uctívání Božství). Touha povznést sebe samu do rovin celistvosti. Přicházejí NOVÉ DIMENZE bytí, které vyvolává tvůrčí úsilí.

Hvězdná konstelace vede k prožitku a potřebě, jak být v celistvosti a v jednotě v polárním světě. Je to vůbec možné? Dualita světa je jasně daná. Jak se žije jednota v přítomnosti? Je to to, co člověka vede k povýšení svého bytí? Právě přes prožitky v nových dimenzích se do nás aplikuje možnost, cesta, že je to možné. Možnost, jak se k tomu dostat, co je potřeba udělat. Chci si nechat duální svět a prožívat extrémní emoce, které mají vždy druhou polaritu, které se mi záhy projeví? Někdo si je chce ponechat, má tak pocit, že žije. Někdo novým prožitkem boží přítomnosti s blažeností vystoupí z prožívání duality a zažívá jednotu bytí tady a teď.

Je to jen a jen na tobě! Rozhodnutí.

Saturn vstupuje do Vodnáře 22. 3. v 4:59 do 2. 7. 2020

Během této doby se Saturn 11. 5. stane retrográdní, a tak se 3. 7. vrátí do znamení Kozoroha, kde zůstane do 18. 12. 2020.

Díky tomu, že Saturn 22. 3. opustí znamení Kozoroha, tak se nám uleví. Nastavení řádu a pravidel nebudeme již cítit jako omezení. V čem začneme zrát, je oblast naší svobody, jedinečnosti, originality a individuality, kterou jsou dostali pro blaho celku. Kde a v čem leží má svoboda a jedinečnost?

Saturn kvadratura Uran 3. – 6. 2020. Objevuje se ale i konstelace, kde je v rozporu Uran – vládce Vodnáře a Saturn. Uran symbolizuje nové vize, svobodu a volnost a Saturn symbolizuje stáří, staré struktury a zkušenosti, základy, kostru. Dva principy vývoje jsou v disharmonii, kdy odmítat to staré, co fungovala, a nahradit to tím novým pokrokovým, není harmonickou cestou. Z kořenů a minulosti se rodí nové. Bez kořenů nemáme žádný základ. Nemůžeme popřít staré zkušenosti, potřebujeme je zužitkovat, abychom mohli proměnit svět, svůj život. Potřebujeme najít harmonii mezi starým a novým, mezi zkušeností – zvyklostí a změnou. V době působení této konstelace budeme hledat harmonický způsob, aniž bychom zničili to, co se nám podařilo vybudovat, jen proto, že teď chci žít jinak. Možná by to bylo odtržené od reality.

Jupiter konjunkce Pluto 28. 2. – 30. 8.

Tento aspekt bych vnímala jako projevení masové manipulace ke strachu. Mocná konjunkce na projevení masy a vynesení temnoty – strachu o svůj život. Pluto symbolizuje také smrt. Jak se člověk nejlépe dostane do strachu? Když mu jde o svůj život. Kdo v sobě má otevřené poznání přesahu, není tolik ve strachu. Tato konstelace krásně zviditelňuje, jakou máme víru a přesah. I kdybych měla odejít z tohoto světa, vím, že se jen navracím ke své podstatě, že se navracím domů. Okolnosti masově vedou lidi k probuzení své víry a hlubšího pochopení života. Jak dlouho se dá žít ve strachu a v panice? Až se jednou pohár strachu o život naplní, může dojít k probuzení. Ti, kteří se dotýkají svého probuzení, mohou zažívat sílu a „moc“ neprojeveného božského vědomí, které se jim začíná jasně zviditelňovat a zhmotňovat v obyčejném životě.

Mars konjunkce Pluto, Jupiter 9. 3. – 30. 3.

V této době se připojí Mars, který celé téma Pluta a Jupitera ještě zesílí. Mars je vůle, rozhodnutí, ale také ego, které se chce prosadit a vyhrát, zachránit se. Proto se objeví agresivní projevení lidí, kteří se chtějí zachránit. Projeví se jejich bezohlednost, zvířecí a temná složka. U lidí probuzených se projeví tvořivá síla Ducha ve hmotě.

Trigon Venuše 18. 3. – 31. 3. podporuje harmonické projevení této konstelace. Hojnost a naplnění, které je možné rozdávat. Přichází více radosti, kreativity a harmonie. Pocit, být naplnění láskou, vášní a tvořivou touhou. Zintenzivnění svých citů. Objeví se plodná spolupráce ženského a mužského principu, konstruktivnosti a hojnosti. Vzájemná vstřícnost a ohleduplnost, která napomáhá naplnit jasný společný cíl. Příznivé pro navazování vztahů, harmonizaci vztahů, počátek nových projektů, naplnění a projevení zhmotnění práce v minulosti. Můžeme říci, že se podaří zhmotnit, realizovat.

Mars kvadratura Uran 25. 3. – 12. 4.

V této době opatrně na zbrklost, unáhlenost, radikálnost. Velká dávka napětí může být velmi rušivá a dráždivá v následování svého cíle. Napětí a neklid způsobuje nepozornost a podrážděnost. Zde je potřeba velké opatrnosti na silnicích. Objeví se technické poruchy. Přetlak energie se projeví přes úrazy, řezné rány a agresivitu. Nenechte se vyprovokovat. Vzhledem k tomu, že to souvisí s konjunkcí Marse a Saturna, tak je potřeba zacílená a konstruktivní pozornost, která následuje jasný cíl.

Mars konjunkce Saturn 25. 3. – 12. 4. ukazuje, že pozornost by mohla být odvedena nepodstatnými vzruchy a podněty, které zkouší vaši skutečnou zralost v sebe disciplíně a sebekázni. Nakolik se necháte ovládat vnějšími vzruchy. Rozpoznáte, co je podstatné a čemu věnovat pozornost či ne?

Venuše trigon – harmonie Saturn a Mars podporuje harmonické projevení mužského a ženského principu, přitažlivosti a vzájemného obohacení se. Saturn dává zralost a stabilitu citům. Ideální doba k navazování a prohlubování vztahů. Tento aspekt končí březen a zároveň začíná duben, kde bude v plné síle bez Saturna působit po celý měsíc dubna až do 10. 5. Konečně se k nám navrátí harmonie, radost a láska? Máme se opravdu na co těšit. Více si dovolíme se v životě radovat a prožívat harmonii, jak v sobě, tak kolem sebe. Že by po stvoření přišla doba, Milujte se a množte se… ;-)?

Přeji vám krásný březen plný božské přítomnosti.

S láskou Nel

 

Horoskop na období 24. 2. – 1. 3. 2020

Pochopení

Na počátku týdne se Slunce dostává do konjunkce s Merkurem v Rybách, což ukazuje, že potřebujeme všemu porozumět a komunikovat o tom. Merkur je retrográdní a budou se nám tak navracet myšlenky, kdy díky pochopení můžeme snadno změnit svůj postoj. Snadné objevení toho, co nám v minulosti nedošlo. Bude se nám dobře komunikovat o svých pocitech a myšlenkách, které se týkají hlubokých vnitřních procesů. Nebude to mít nic společného s logikou. Konjunkce Slunce s Merkurem stojí v Rybách, kde probíhají spíše intuitivní procesy a schopnosti spojit se s myšlenkami druhých či si jako médium stáhnout informace. Může to vypadat zmateně a nejasně, ale příznivé aspekty Marse a Urana v zemských znameních podpoří praktické využití našeho uvědomění. Můžeme díky tomu druhému něco dovysvětlit, tak, aby se našlo společné pochopení.

Harmonický aspekt mezi Slunce a Uranem dává schopnost přizpůsobivosti a otevřenosti. Doba přeje ke změnám.

Příznivý aspekt Marse a Urana symbolizuje rychlé události.

V tomto týdnu je v podstatě jediný neharmonický aspekt mezi Venuší a Plutem. Můžeme pociťovat osudovost v lásce. Objevují se touhy a vášně. To, co bylo ve vztazích „zameteno pod koberec“, tak v tomto týdnu z toho potlačené emoce vylezou napovrch. Opatrně na žárlivost, podezíravost a potřebu mít druhého pod kontrolou. Venuše v Beranu má tendence být více sebestředná a je potřeba více nadhledu a tolerance. Pokud potřebujete něco řešit ve vztazích, počkejte s tím, nyní k tomu není vhodná doba. Situace by se jen více vyhrotila. Rozvíjejte více nadhledu, velkorysosti a vyhnete se nepříjemnostem s přeceňováním svých pocitů ve vztazích. Hledejte otevřenou komunikaci, která je spíše v přátelském tónu, kdy dokážete naslouchat a soucítit s druhým.

Příznivé aspekty v tomto týdnu nás vedou k tomu, že dokážeme překonat příliš sebestřednou představu svých očekávání – jak druzí se mají chovat a jak nás udělat šťastnými.

Chcete být šťastní nebo mít pravdu, aby bylo po vašem?

S láskou Nel