Náhled říjen 2019

Vstupujeme do 10. měsíce, který je pod vlivem jedničky a nuly. Nula zesiluje číslo před ní, tedy je zde posílena 1 – Božství – počátek, Já, impulz, rozhodnutí, první krok, sebevyjádření. Kdo jsem Já a kam směřuji? V tomto měsíci si budeme často klást otázku na sebe sama. Kdo jsem, co chci a nechci, kam jdu.

Budeme testováni v pevnosti sebe sama, svého Já, své pravdy, své moudrosti, svých schopností. Uvědomíme si, co není moje, co nejsem já a co již nejsem ochoten dělat. Procházíme pomyslnou smrtí a znovuzrozením.

Pusť vše, co k Tobě nepatří.

Zjevuje se nám čistá pravda, která rozpouští naše iluze. Proto se často objevuje zklamání. V té chvíli se radujte, byla zviditelněna vaše iluze. Vaše projekce se dostala do kontaktu s pravdou, podstatou jádra věci – člověka. Vše vede k vašemu osvobození se od projekcí, iluzí a očekávání.

Jsme směrováni ke správné cestě, proto jsme občas ve stavu vypnutí, mimo v pozornosti, nevím, nepamatuji si, nerozumím, co se to děje. Naše mysl, která vše zpracovává, vyhodnocuje a rozhoduje, jak budeme na situaci reagovat, je vypínána. Tak, aby mysl „nepřekážela“, aby se událo, co nám pomůže se osvobodit. V této době se vše ztrácí, rozpouští, aby mohlo být nové stvořeno a projeveno.

Stále trvá konjunkce Neptuna s Černou lunou, kterou jsem popisovala v náhledu na září. Na počátku měsíce tato konjunkce vrcholí a pomalu začne slábnou. Na konci října tato hvězdná konstelace bude již za námi. Přinese to mnohé změny.

Doporučuji si znovu přečíst v náhledu na září význam této konstelace: začátek a konec článku.

Jupiter ve Střelci kvadratura Černá Luna v Rybách 1. – 31. 10.

Celý měsíc nás bude provázet zkouška víry. Jak hluboce, a především čemu věříme. Důležité téma této konstelace je Pravda, podstata věci. Pokud jsme do svého filozofického názoru přijali nějakou iluzi, projekci, očekávání, tak nám to bude zviditelněno, aby se naše víra a pravda dostala do větší ryzosti. Jupiter je ve svém znamení, tím je v nejsilnějším postavení, které vede k prohloubení své víry, pravdy, svobody, smyslu života skrze zkušenost. Vše, co se v nás promění v naší filozofii a v postoji k životu určí dalších 12 let našeho vývoje v oblasti hojného naplnění života, štěstí, víry a pravdy.

Jupiter je v silném disharmonickém aspektu s Černou lunou – strážkyní harmonie, což ukazuje, že se dostáváme k vyrovnávání karmy v této oblasti. Pokud máme rozpor mezi naší vírou, svědomím a praktickým životem, tak okolnosti to razantně zviditelní.

Je mnoho lidí, co tvrdí, že jsou duchovní a život prověří, jestli je to pravdou, jestli to žijí v každodennosti. Je mnoho iluzí o duchovnu, vědomém člověku a životu.

Říjen začínáme s těžkostmi, překážkami a zastavováním, které zviditelňuje aspekt:

Slunce ve Vahách kvadratura Saturn, Mínusový uzel v Kozorohu 1. – 13. 10.

V této době se objevují omezení, překážky a především zpomalení. Dostáváme čas na přehodnocení. Snadněji podléháme pocitu strachu a tíze života, co vše musíme dělat.

Přehodnocování je v našich povinnostech. Opravdu to musíme? Co je podstatné a co ne? Co se stane, když to neuděláme? Jsme vedeni k přehodnocení našich kořenů, našich zkušeností a je třeba odhodit přesvědčení, co se smí a co se nesmí. Ponechat si v sobě jen ponaučení ze zkušeností a vše ostatní pustit. Zviditelňuje se naše zodpovědnost, pokora, skromnost a vytrvalost.

K tomu se přidává aspekt:

Slunce ve Vahách kvadratura Pluto v Kozorohu a sextil s Jupiterem 6. – 20. 10., který zvýrazní bezmoc a ego, chtění – mít to ve své moci. Jak umíme zacházet se sebou samým? Jak prožíváme složku manipulátora a na druhé straně složku oběti? Zde procházíme pomyslnou smrtí svého ega, kdy se dotkneme své temnoty a pokud ji dokážeme s láskou přijmout, vynese nás to k božské podstatě našeho Já.

Merkur vstupuje do Štíra 3. 10. v 10: 15 hodin

Naše mysl půjde do hloubky, intenzity myšlení a zároveň je zde nebezpečí chycení logikou a konstrukcemi. Člověk bude potřebovat zjistit, co je za … za myšlenkou, za pocitem, za událostí. Je třeba pochopit hlubší význam věcí. Může se podařit odhalit různá tajemství našeho života. Mysl je zprostředkovatel, který vyhodnocuje přijaté informace, zkušenosti. Vyhodnocuje vše, co nás viditelně, ale i neviditelně obklopuje. Pak z toho udělá výstup. Můžeme odhalit způsob, jak naše mysl vyhodnocuje informace a jak je popřípadě „překrucuje“.

Snadno ale také můžeme spadnout do různých domněnek a podezírání.

K tomu i Venuše vstupuje do Štíra, 8. 10. v 19: 06 hodin – naše city budou velmi intenzivní, vášnivé, hluboké až osudové. Slabé místo je majetnictví a žárlivost.

Konjunkce Venuše a Merkura ukazuje, že mysl a city jsou ve spojení, myšlení je ovlivněno emocemi. Venuše příznivě působí na mysl a naše myšlení se stává laskavější, jsme více schopni mluvit o svých citech.

Změna, která přichází, je zviditelněná konjunkcí Venuše s Merkurem v opozici s Uranem 3. – 17. 10. Může přijít nějakého překvapení, které nás citově zaskočí. Máme se osvobodit od přílišné připoutanosti a více se otevřít plynutí. Ukáže se nám, jak jsme přizpůsobiví. Budeme měnit svůj pocit a postoj, díky tomu něco zásadně přehodnotíme. Objeví se vnitřní neklid, nervozita, nespavost a emoční nestabilita. Emoce budou jak na horské dráze. Zintenzivní se puzení něco udělat. Díky odvaze udělat změny, může napětí, které v nás bude, přinést osvobození. Pozor na naše zbrklá a afektovaná rozhodnutí. K tomu, aby nebyla, nám může pomoci harmonický aspekt:

Merkur v harmonii – trigonu s Neptunem a Černou Lunou 10. – 23. 10.

Síla myšlenky, kterou můžete zhmotnit. Silný vhled, bohatá výřečnost, bystrý úsudek a jasná mysl. Silná intuice a vnuknutí skrze obrazy.

Úplněk nastává 13. 10. ve 23:07 hodin a zviditelní téma novoluní:

Novoluní nastalo 28. 9. ve 20:26 ve znamení Vah na sabiánském symbolu: „Člověk vnitřním zrakem zkoumá své ideály a vidí, jak nabývají konkrétních forem.

Klíčová myšlenka: Aby se sny či ideály mohly splnit, je nutné si je předem jasně představit.“

Proces vnitřní vizualizace je velmi podstatný. Snad jen s jednou výjimkou, kdy jde o tvůrčího jedince, který se stal přímým, čistým kanálem sestupu duchovní Moci a ryzí čočkou, skrze níž může Archetyp Lidské nebo Boží Mysli být bez zkreslení promítnut kamkoli, kde je potřeba. V ostatních případech je tvůrčí akt méně přímý: člověk promítá do světa to, co spatřil na obrazovce svého individualizovaného vědomí.

Jde tady o proces VNITŘNÍ FORMULACE.

Pokud naše paměť duše je plná nevědomých obrazů, vynášejí se na povrch a my opakujeme zapomenutou minulost. Pokud duše je již vědomá, tak prochází procesem celistvosti, vědomé propojenosti svého bytí s božským vědomím, kdy prožitky procházejí, aniž by v nich člověk uvízl.“

Úplněk přinese zviditelnění, jaké zanesení si neseme, v čem jsme „otroci“, kde jsme podřízení nějaké své mocenské struktuře. Co nám ve skutečně vládne. Kde žijeme v oběti a kde v roli viníka. Nakolik jsme schopni transformovat svůj vnitřní prožitek poznání sebe sama. Jestli v sobě věříme v sílu svého ducha, který dokáže temnou stránku a zkušenost proměnit do světla.

Venuše harmonie – trigon Neptun, Černá luna 17. – 29. 10.

Tento čas je velmi požehnaný lásce, vztahům, novým rozhodnutím, důležité komunikaci. Můžeme prožít pochopení, odpuštění, bezpodmínečnou lásku. Čeká nás čas velmi silných niterných, můžeme říci až mystických, prožitků. Nevysvětlíme je.

Jen si je ponechte ve svém nitru a důvěřujte, že je to skutečné a možné.

Mars vstupuje do znamení Vah 4. 10. – 18. 11. a v tomto znamení je nejslabší. Vůle a rozhodnost je oslabena potřebou klidu a harmonie. Nemáme dostatek energie na prosazení sebe sama, svých aktivit. Zde je potřeba jít přes spolupráci s druhými.

Mars kvadratura Saturn v Kozorohu 19. 10. – 2. 11.

V této době se objeví omezení a zastavování. Je zde velmi malá i fyzická odolnost těla. Měli bychom si „naordinovat“ odpočinek. Když nezastavíme sami, objeví se nemoc, která nás uvede do klidu. V tento čas je dobré pouze dokončovat a nic nového neaktivovat.

Slunce vstupuje do znamení Štíra 23. 10. v 19: 20 hodin 

Období Štíra je alchymistický proces proměny. Co je pro nás důležité, co si ponecháme a co odevzdáme do koloběhu života. Jde o prožití, procítění a transformaci. Dotknutí se své vnitřní síly proměny. K tomu nám pomůže aspekt:

Slunce opozice Uran 21. 10. – 3. 11., kdy nastane chaos, aby mohlo být stvořeno nové. Zrychlí se události. Neustálou změnou, že vše je jinak, jsme vedeni ke schopnosti být ve spojení pouze s přítomným okamžikem a být pružný k tomu, co v přítomnosti přichází. Ryzost, pravda, rovnost, jasnost – vše, co v těchto ctnostech není, se ukáže v pravém světle. Proto nastane tolik chaosu, neklidu a nervozity. Je to bouřlivý čas, který přinese mnohá překvapení. Důležité je nezadržovat napětí a neklid v sobě. Je třeba hledat uvolnění této energie.

Novoluní nastává ve Štíru 28. 10. v 4:38 hodin, v opozici – v napětí s Uranem.

Bouřlivé novoluní plné neklidu a revoluce. Počátek novoluní ukazuje na téma celého cyklu měsíce.

S ochotou udělat ve svém životě změnu a obrátit pozornost k zájmu celku. Místo zaměření se na své individualistické osobní zájmy. Pokud jedinec, a tím celé lidstvo, stále bude žít pouze v zájmu svého já, tak přijdou velmi bouřlivé časy změn. Změny přijdou z venku, které donutí nitro jedince se proměnit. Je jen otázkou vědomí každého jedince, jakou cestu si zvolí.

Novoluní nastává na sabiánském symbolu:

„Mohutný skalnatý pobřežní útes vzdoruje vlnám, které se o něj tříští.“

Klíčová myšlenka: Netečnost všech institucionalizovaných procedur.

Ukazuje, co je v nás hluboko zakořeněné a pevné, co vede k přežití a co ke zničení života. Co si ponechám ve svém nitru? Je potřeba plně přijmout svou zodpovědnost za svou volbu a důsledky své volby.

Uran nám pomáhá odhalit pravdu, co je v nás pevné, co k nám patří a co je potřeba opustit.

Končíme říjen bouřlivě s mnoha uvědoměními, co vše se v nás a okolo nás změnilo a změní. Ve spojení s aspektem Saturna v kvadratuře s Marsem je zde rozpor. Zastavení, blokace a chaos, zrychlení událostí. Lidé budou vnímat fyzické vyčerpání, kdy nebudou mít sílu svým egem okolnosti zrychlení ovládat a vyhýbat se mu. Změna je nevyhnutelná.

Buďte si stále vědomi, že vše děje pro dobro a vývoj. Jsme v bezpečí a v každém okamžiku je o nás postaráno.

S láskou Nel