Via-Harmonia: Proč je důležité být na akci fyzicky?


Odpověď od Petry Nel: 

Vysvětlím to několika způsoby.
Sama máš zkušenost, že když medituješ sama doma a nebo někde ve skupině pod vedením “učitele”, jaký je to rozdíl.
Ve skupině je několika násobná síla, protože se rozrezonuje vibrace kolem meditujícího člověka a ta se propojí s energií druhého a zesiluje naladění, v podstatě se tato síla násobí. Vedení meditace Mistrem – učitelem je kanálem pro energie, dle jeho úrovně otevřeného vědomí Mistra, která teče k meditujícím žákům a oni se mohou spojit s touto energií. Doma člověk medituje pouze dle své úrovně otevření. Snaží se přiblížit k “božskému vědomí”, zatímco přes Mistra sestupuje božské vědomí do hmoty dle nejvyšší jeho dosáhnuté úrovně vědomí. Je to opačný tok energie.
Je to o tom, že božské vědomí se spojí s vědomím člověka, které dosahuje určité kvality otevření a především čistoty. Takový člověk stojí božskému vědomí za povšimnutí. A věř mi, je to velmi mnoho práce, aby člověk zaujal božské vědomí, aby Ono se k němu sklonilo a protékalo ním. Je to člověk, který se dal plně do služby stvoření – Bohu, odevzdal své osobní, aby naplnil to kolektivní – zájem stvoření a pozvednutí lidí. Překročil své ego, překročil své požadavky, měl na prvním místě službu nejvyššímu principu a ne sebe. Těch, kteří to dokázali, je velmi, velmi málo.
Je mnoho lidí co dlouho meditují, ale z pohledu božského vědomí nestojí za povšimnutí, nesvítí a božské vědomí je nezahlédne. Je to stejné jako v noci, když se díváš na nebe, vidíš jen hvězdy, které svítí – vlastně září. A musí zářit tak silně, aby ze země byly vidět. Stejný pohled je na nás. Božské vědomí se spojí se svítícím člověkem.
Z toho vyplývá, že když lidé přijdou, mohou se spojit s vědomím lidí, kteří již svítí a tím se rozprostřít do jednoho vědomí a o to větší energie se vytvoří a může být o to více vnoření božského vědomí do hmoty. Čím více fyzicky lidí na jednom místě bude, tím silnější projevení božského vědomí se vnoří. Svým způsobem každý odejde s energií “Mistra”, který je spojen ze shora dolů, tím pádem osvobozenou od ega, kterou by on sám nedokázal dosáhnout možná i za celý život. Je to velká milost a příležitost, ale člověk musí pro to taky něco udělat. Vzdát se osobního programu, výmluv, namyšlenosti a především jde o překročení základního programu Matrixu oddělenosti – “já sám”, který mu vlastně nejvíce brání dosáhnout zásadního vývoje svého vědomí. Je potřeba něco dát – vyprázdnit se, aby mohl dostat. Svým způsobem je to i o zkoušce úrovně vědomí člověka.
A upřímně, právě doma je člověk nejvíce spojen s Matrixem a meditování tam je nejnáročnější. Člověk je strháván ke starým vzorcům, povinnostem a zvyklostem, ze kterých těžko vystupuje. Ano, doma se člověk připojí pouze z roviny “někam se napojit”, ne aby mohlo vstoupit božské vědomí.

To, že člověk je na místě, kde jsou vytvořeny podmínky k hluboké koncentraci, mu pomáhá vystoupit ze svého Matrixu a znásobí i svou schopnost prožitku Ticha, otevření se, kterého by sám nebyl schopen dosáhnout.

Více o akci Via Harmonia naleznete na webových stránkách https://viaharmonia.com/

Sdílejte ...

Horoskop na období 13. 5. – 19. 5. 2019

Pragmatická prozíravost

V tomto týdnu doznívají harmonické aspekty Slunce a Saturna, Pluta a Karmických uzlů. Do těchto harmonických aspektů vchází Merkur – tedy mysl. Naše soustředění se dostává do hloubky, je podpořena schopnost systematičnosti a stability. Naše myšlení, které zpracovává všechny impulzy, vědomé i nevědomé, je velmi odolné a pragmatické. Jsme schopni se dostat k hloubce moudrosti, k jádru věci. Naše rozhodování bude mít dalekosáhlé dopady. Máme jednat zrale, moudře, s přijatou zodpovědností za své činy. Střízlivost. Merkur v Býku je pomalý a potřebuje dostatek času, aby se rozhodl a začal konat. Můžeme si připadat tak trochu těžkopádní. Objeví se nám něco z minulosti, co bude potřeba dořešit, pochopit. Zviditelňuje se nám to proto, abychom si uvědomili, jaký k tomu máme postoj. Je již svobodný? Neutrální? V druhé polovině týdne Merkur v harmonickém aspektu na Pluta je o síle mysli, která si dokáže myšlenky zhmotňovat. Rezonance vlastních myšlenek, která bude v realitě až hmatatelná. Síla myšlenky je až neuvěřitelná a v této době si to zažijeme na vlastní kůži ve zhmotnění. Odhalení tajemství, skrytých schopností a síly, které v sobě máme. V tomto a příštím týdnu je velmi důležitá síla „masy“, která ovlivňuje kolektivní vědomí a tím nastavení společnosti.

Konjunkce Slunce s Merkurem do 28. 5. ukazuje na potřebu vše pochopit přes mysl, logiku, analýzu, praktické a použitelné principy v každodennosti. Síla této konjunkce je o tom, že Já se potřebuje sjednotit se svým nastavením, Matrixem a Já – vědomí sama sebe může toto nastavení přetvořit a tím změní realitu. Začne se dívat přes jinou projekci, jiný úhel pohledu a tím může vystoupit ze starého systému. Může tak přijít nové poznání.

Jak to ale udělat? Je to stejné jako s počítačem, když ho restartujete. Vypnout, restartovat a znova zapnout, kdy se v programech odstraní chyby a programy se načtou správně. Stejně tak je třeba, aby toto udělal každý člověk sám za sebe ve svém těle a ve své realitě.

Jak udělat vědomý restart své mysli? Je několik způsobů. Jeden je možné využít již o příštím víkendu – informace níže.

Konjunkce Slunce a Merkura je do 21. 5. v Býku a pak před 12. hodinou konjunkce přechází do Blíženců. Zde je Merkur ve svém vlastní znamení (Merkur je vládcem znamení Blíženců). Mysl se tak zrychlí a ulehčí se jí. Do té doby, kdy je v zemitém znamení Býka, nás tato konjunkce bude držet ve velmi pragmatických a praktických záležitostech. Více se zaměřte na dokončení, realizaci, co je teď potřeba udělat a na plánování své budoucnosti. Stojíme pevně nohama na zemi a jsme schopni jako správní hospodáři plánovat realizaci své práce, která má být v hojnosti a bezpečném zajištění. Tedy dojít k výsledku. Není to jen o hmotě, ale i o správném postoji ke svému rozvoji ducha. Často si lidé myslí, že energie Býka je jen o hmotě, přízemnosti. Není to tak. Když máme nádobu, tak je potřeba ji naplnit. Jinak zůstává prázdná. Hmota se má naplnit. Stejně tak člověk má naplnit tělo duchem.

Jestliže znáte symboly, tak víte, že Býk se znázorňuje jako kruh s rohy. Ve skutečnosti je symbol Býka složen ze symbolu Slunce – kruh a v horní části leží srpek Měsíce – symbol Luny. V symbolu znamení Býka je tedy propojení Slunce a Měsíce. Slunce – vědomí, impulz, teplo, mužský princip a Luna – nevědomí, pasivita, emoce, ženský princip, který přijímá impulz, aby se mohlo zhmotnit. Co ho zaplní?

Když je součet Slunce a Luny vznikne nám symbol Merkura. Matematické znaménko + je symbol součtu, které se přidá pod znamení Býka a vznikne Merkur. Merkur je plod spojení mezi Sluncem a Lunou. A momentální konjunkce Slunce a Merkura ukazuje na důležitost, jakými myšlenkami naplňuji své tělo.

Zákonitostmi, které jsou zviditelněny v postavení mezi Sluncem, Lunou a Merkurem, se podrobně zabývám na semináři Alchymie života.

Důležité je nyní uvědomění, že konjunkce Slunce a Merkura přejde do znamení Blíženců, tedy do projevení toho, co bylo zaseto jako semínko ve znamení Beranu (začátek astrologického roku – první jarní den), co bylo poté dáno do hmoty v Býku (do 21. 5.), co nám ze semínka vyrostlo – bylo zhmotněno, aby se poté v Blížencích skrze mysl projevilo a manifestovalo.

Je důležité využít tento proces, který se nabízí. Buďte si vědomi, že si tvoříte svou realitu a že od jarní rovnodennosti do konce znamení Býka (21. 5.) si tvoříte základy své přítomnosti a událostí, které pak budete řešit během celého roku do další jarní rovnodennosti. Máte tedy ve svých rukách, abyste svou nádobu naplnili něčím smysluplným.

Venuše 15. 5. v 11:46 hod. do 8. 6. vstupuje do svého znamení, kterému vládne, do Býka. Naše láska, vztahy, harmonie, krása, naplnění, hodnoty, požitkářství, hospodaření, se zviditelní. Tato témata získají více naší pozornosti. Venuše v Býku vytvoří harmonický aspekt s Lilith – Černou lunou a konjunkci s Uranem. Značí to silné dny, kdy se hodně změní. Konjunkce s Uranem 15. 5. – 22. 5. otevře nový pohled na všechna výše uvedená témata Venuše v Býku. Ukáže se, jak jsou stabilní vaše vztahy, harmonie, hodnoty a finance. Objeví se nečekanosti, různá překvapení, což povede k náhlým rozchodům a k ukončení různých vztahů. Přijdou nečekané výdaje a budeme mít tendence utrácet více než kdy jindy. Pocit, že si musíme něco užít, něčím se naplnit, povedou k většímu nakupování, přejídání a k podléhání pohodlnosti. Černá Luna 15. – 19. 5. podpoří ženský princip k přijetí sebe v plném rozsahu. Vynoří se tajemství, které pomůže uvědomit si svou podstatu lásky, ženství a své hodnoty. Pak přijdou proměny, které jsou symbolizovány v konjunkci s Uranem.

Období 15. – 22. 5. můžeme nazvat revolucí a osvobozením ženského principu, kdy se může dostat ke své podstatě.

Mars vstupuje 16. 5. po 5. hodině ranní do znamení Raka a vytváří harmonický aspekt 16. – 24. 5. s Černou lunou a do 28. 5. s Venuší. Síla vůle, impulzu, schopnosti se prosadit. Vzhledem k tomu, že Mars je v Raku, kde je v oslabení, je zde vše založeno na pocitu, prožívání a potřebě svou marsovskou sílu bojovníka používat k ochraně bezpečí, citů, rodiny, zázemí, zemi. Mužský princip se ukazuje ve své pravdě. Nakolik a k čemu je používána vůle, vědomí sám sebe, rozhodnost, síla, ale také sobectví. Jaký je záměr mužského principu? Čím je veden? Pudem, touhou vyhrát nebo budovat a ochraňovat? Je ve službě celku? Ukáže se nám kvalita muže a ženy, mužského a ženského principu v nás. Venuše a Mars jsou v harmonii, je zde tedy spolupráce, vzájemná podpora a respekt. Jeden princip bez druhého nemůže nic zplodit.

Během tohoto a příštího týdne jsou oba dva principy ve spojení s Černou lunou a Uranem.
Bude se nám tedy vyrovnávat karma. Především bychom měli sbírat dobré plody svých hodnot, vůle anebo budeme mít příležitost něco napravit a vyrovnat a tím založit si na pozitivní karmu. Záleží, co upřednostňujeme a čím naplňujeme svou formu života.

Úplněk, který nastává v sobotu 18. 5. ve 23:11 hod. zviditelňuje téma novoluní v Býku na sabiánském symbolu:

„Muž s hlavou pokrytou furiantským hedvábným kloboukem, zachumlán proti chladu, vzdoruje bouři.“

Klíčová myšlenka: Odvaha, nutná ke střetu s krizemi, způsobenými společenskými ambicemi.

Tento úplněk nese trochu jinou energii: Slunce v Býku a Luna ve Štíru je projevení jistoty a proměny, hmoty a prachu, země a vody, počátku a konce. To, co není naplněné Duchem je smrtelné a nesmrtelné to, co je naplněné Duchem. O úplňku je přesná konjunkce Venuše a Urana v Býku. Otevřené srdce, které se spojuje s rozšířeným vědomým, se dostává k podstatě lásky a naplnění Ducha ve hmotě. Gejzírem lásky, který sem v té době přichází, může být zasaženo každé srdce. Stejně jako když anděl Amor, který vystřelí svůj šíp lásky.

Volání lásky a podpory tady na zemi. Bohyně – božské ženství se projevuje ve hmotě, aby byla podpořena Matka Země. Život na zemi v lásce. Pokud ucítíte volání, které přesahuje vaši osobní rovinu, následujte ho. Ve všem ostatním vám bude pomoženo.

Přidejte se k nám a přijďte na Celosvětový den Ticha, v Praze 25. – 26. 5. 2019

https://viaharmonia.com/

Využijme příležitosti, která se nám nabízí, abychom žili ve větší spokojenosti ve svém nitru a ve svém okolí.

Těším se na setkání s Vámi.

Přeji Vám, ať využijete potenciál probuzení v srdci.

S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

Sdílejte ...

Uran v Býku

Vzhledem k tomu, že popisuji Urana, tak to vezmu trochu ze široka. Horizontálně i vertikálně.

Horizontálně – minulost, přítomnost, budoucnost a vertikálně – Země a vesmír.

Uran je planeta, která symbolizuje osvobození, pravdu. To nejvyšší, co lze v lidském vědomí dosáhnout, je osvícení. To je maximální projevení Urana. Proto tam, kam vstoupí, Uran přináší změny a podněty, které mají vést k univerzální pravdě, k vyššímu vědomí. Pravda, univerzálnost, přímost a ryzost je potenciálem Urana. Být svobodný napříč okolnostmi. Rozbořit staré řády a nastavení. Přechodovou fází, kdy staré končí a nové se tvoří, je chaos.

V přírodě se Uran projevuje výbuchy, zemětřeseními a různými projevy větru, jako jsou vichřice, hurikány a tornáda. Ve společnosti je to o vynálezech, technických vymoženostech, prozkoumávání vesmíru, dopravě, letadlech, médiích, ale také o shromáždění lidí, demonstracích a projevení své individuality ve skupině, která má jednotný názor. Energie Urana se projevuje i jako extrémy, rebelie, revoluce, vzdory a masové nepokoje. Projevení lidu! Uran podporuje vývoj lidstva, nastavení svobody projevu ve stanovené struktuře národa.

Vždy, když je objevena nová planeta, tak to značí, že přijde něco nového do vědomí člověka. Jak se nám odhaluje vesmír, tak se nám odhaluje naše uvědomění.

Uran byl objeven v roce 1781 a je pojmenován po řeckém Bohu nebes, Úranus. Uran symbolizuje svobodu. A po 8 letech se ve společnosti projevila Francouzská revoluce – konec monarchie a nástup nového uzpůsobení – republiky. Kdy osvobození bylo hlavním tématem a 8 let trvalo poznávání nového uvědomění v lidech, které se projevilo jako touha po svobodě a po jiném nastavení společnosti. Monarchie byla starým řádem a v lidském vědomí se projevila více individualita samostatnosti. Tedy být pánem sám sebe!

Objevením Urana se vědomí lidí velmi posunulo a začala revoluce vývoje.

Když začneme zkoumat historii, zjistíme, že od objevení Urana začalo přicházet velké množství vynálezů. Lidé si chtěli ulehčit práci (objevení různých strojů), chtěli se více bavit (rádio, film), zrychlit cestování (parní stroje, lokomotivy) atd. Započala průmyslová a technická revoluce. Vše se datuje kolem roku 1800 – druhá polovina 18. století a první polovina 19. století. Vývoj se urychlil.

Uran vládne Vodnáři a 11. domu. Jeho cyklus je 84 let, kdy projde celým zvěrokruhem a v každém znamení zůstává 7 let.

Uran symbolizuje chaos, ze kterého se rodí nové. Proto jeho působení může být vnímáno jako chaos a zmatky, které mají rozbořit starý status quo. Uran působí velmi rychle a přímo. Můžeme ho přirovnat k energii elektriky– chodí v impulsech a někdy se objevuje jako blesk z čistého nebe.

Jeho elektrizující energie velmi zasahuje nervový systém, proto je důležité naučit se uvolňovat napětí a neklid, které tato energie může způsobovat. Přináší to nespavost, podrážděnost a především nesoustředěnost. Můžete mít pocit, jako byste byli vytahováni z těla ven. Vaše pozornost je směrem ven, do rozšířeného vnímání života. Což si představte jako trychtýř, kdy se vidí větší fokus. Zároveň nadhled z ptačí perspektivy, který pomáhá poznávat širší souvislosti a propojenosti života. Uran vždy působí tímto způsobem, tak aby rozšířil fokus, otevřel nový pohled a pomohl změnit staré zvyklosti. Posunul vývoj v před.

Jak jsem již psala, jeden cyklus Urana, kdy v horoskopu projde celým zvěrokruhem a ve vesmíru oběhne jednou svou oběžnou dráhu kolem Slunce, je 84 let. V březnu 2011, kdy Uran vstoupil do znamení Berana, jsme započali nový Uranův cyklus uvědomění, pravdy a svobody.

Každý 84letý cyklus Urana má své „zaměření“. Pohybujeme se ve spirále.

A tady si můžeme položit otázku: „Jaký cyklus se v roce 2011 spustil?“

Zde je ale již potřeba brát zřetel na postavení všech planet – popíši jen v krátkosti.

Uran v konjunkci s Černou lunou ukazuje na osudový cyklus Urana, kdy budeme splácet dluhy a sbírat plody uvědomění za cykly předešlé. Dalo by se říci, že v tomto cyklu Urana se rozhodne, kam se jako lidstvo budeme vyvíjet dál, jestli ke vzestupu nebo do pádu. Stejně jako některé civilizace před námi, které žily na zemi dříve.

Vstoupili jsme do cyklu navrácení se do přirozenosti. Bude nám zviditelněno extrémními projeveními, jak moc jsme odchýlení od lidství, lásky, pravdy, moudrosti, svobody, přirozenosti, přírody a těla. Jakékoliv zneužití Urana se projeví. Tento cyklus je zároveň o povyšování individuality nad zájmy většiny, lidstva a země. Nedopadne dobře, když se propadne pocitu, že Já – jednotlivec má právo na všechno bez ohledu na druhé, na celek, na Zemi a vesmír.

Zneužití svobody, pravdy, ale taky experimenty, které jsou proti stvoření a životu, budou mít katastrofální následky. Jsme poučitelní jako lidstvo? Podpořeno bude vše, co pozvedá vědomí a Ducha člověka, kdy se rozvíjí bratrství, rovnost, spolupráce a vyšší zájem.

Ve skutečnosti člověk – jednotlivec je na posledním místě. Nad tím je rodina, nad tím jsou národy, nad tím je lidstvo, nad tím je planeta Zem a nad tím je vesmír. A nad tím je stvoření. A pamatujte, že vždy vyšší bere. Bude vždy zachráněn vyšší princip.

Jestliže jednotlivec začne pracovat pro vyšší princip, v zájmu stvoření, stojí za povšimnutí a nejvyšší princip ho podporuje a chrání. Tak jak se stará o vyšší zájmy a překročil svoji osobní rovinu, ve skutečnosti je o jeho osobní záležitosti postaráno a velmi pomoženo. Stvoření má zájem, aby tomu to člověku se dařilo, rozvíjel se a žil v dobrých podmínkách, protože pracuje pro nejvyšší energii.

Nyní se ale spíše nacházíme v absurdní situaci (absurdita – je také projevené Urana), kdy jednotlivec chce prosadit své zájmy proti vyššímu principu.

Posledních 7 let jsme toto prožívali v Beranu (Uran ve znamení Berana), tedy přes vědomí sebe sama. Kdo jsem já? Kde jsou mé slabosti a v čem je má síla? Jak se umím prosadit? Kam chci směřovat? Jsem vůdce, oběť nebo středobod světa?

Toto sebe poznávání probíhalo v období od 12. 3. 2011 do 15. 5. 2018 a 6. 11. 2018 – 5. 3. 2019 přišla kontrola, nakolik jsme sami sebe osvobodili a poznali se. Vydali jsme se tedy na novou cestu vědomější a schopnější? Nebo jsme upadli do sobectví a sebestřednosti, kde si hájíme pouze své osobní zájmy? Myslíme na prospěch celku nebo pouze na sebe?

Poprvé vstoupil Uran do Býka 15. 5. 2018 – 5. 11. 2018 a následně se vrátil na několik měsíců zpátky do Berana, pro již zmíněnou kontrolu sebe sama. Podle pochopení tématu v Beranu budou zakládány změny v oblasti Býka.

Uran vstoupil do Býka 6. 3. 2019 – 7. 7. 2025

Vládce Býka je Venuše – Afrodíté

Kvalita znamení Býka je žensky přijímající, je spojen se zemským živlem a dynamika znamení je stabilní a pevná (fixní).

V horoskopu vládne 2.domu.

Symbolizuje zemi, lásku, hojnost, bezpečí, plodnost, požitky těla, stabilitu, produktivitu, kreativitu, umění, zábavu, hmotu, vztahy s druhými, hodnotový systém, pocit naplnění, požitkářství, neřestnost, vášnivost, krásu – ošklivost.

Hmotným projevení je příroda, půda, tělo – pudy, majetek, peníze.

Den v týdnu Venuše ovládá pátek.

Tělo – šíje, krk, hrtan, uši, ohryzek, žlázy, svalstvo v krku, hlasivky.

Po dobu 7 let nás čekají změny v hodnotách, které se zásadně projeví ve hmotě, ve stravě, v přírodě, hospodaření s financemi, v celém nastavení společnosti. Tak, abychom naplnili starost a péči o bezpečí člověka a zemi.

Když se podíváme do historie, tak naposledy Uran vstoupil do Býka v červnu roku 1934. V Německu si nacistická strana upevnila svoji pozici a začalo se pomalu s přípravami k válce, která vzešla z Árijské rasy. Té vládne znamení Beran. Když Uran procházel Beranem (1927–1934), projevilo se to jako přesvědčení, že tato rasa je nadřazená druhým a jako touha ovládnout celý svět. Následně ve znamení Býka se toto přesvědčení začalo realizovat.

Je proto nyní důležité, co jsme si během působení Urana v Beranu uvědomili a co jsme jako lidstvo zaseli.

Před 84 lety začala příprava ke 2. světové válce, nebyl ctěn život, nyní je potřeba udělat opačnou věc. Naše vědomí, DNA, má v sobě tuto zkušenost zapsanou skrze naše předky. Nyní máme šanci udělat pravý opak. Ctít vše živé a vybudovat správné hodnoty lidství. Naplnili jsme hojnost a dostali se až k přebytku, je třeba překročit konzum. Za tak krátkou dobu jsme se dokázali dostat k tak velké hojnosti. Ve hmotě jsme úspěšní. Nyní můžeme hojnost a bohatství používat pro klid a mír, pečování o Matku Zemi a společenství, které spolupracuje v zájmu celku.

Jak se ale posunulo naše vědomí, vědomí člověka?

Když procházel Uran Beranem, tak se zásadně zviditelnilo téma klimatu, ekologie a potřeby změnit přístup k přírodě. Zároveň také téma muže a ženy a nového pohlaví. Popření přirozenosti. Rozpor mezi tělem a tím, kdo v těle žije. Kdy mužské tělo je nepřijímáno, protože se osoba uvnitř cítí jako žena a naopak. Bylo to tady vždy, jen se o tom nemluvilo a ze studu neprojevilo? Nebo je to důsledek našeho života, kdy se rodí osoby, které mají tak zásadní rozpor v sobě? Důsledek toho, jak žijeme oddělení od přírodních cyklů v umělých městech? Nebo, jak experimentujeme s tělem, buňkami?

Zásadně se nám zviditelní téma ekologie a jasně uvidíme dopady našeho života na přírodu. Změníme postoj ke stravě, kdy budeme hledat nové možnosti. Rychleji se rozvine vegetariánství a veganství. Naše tělo to bude požadovat. Změní se nám chutě a potřeby těla. A samozřejmě, jak procházíme vývojem, mění se i naše tělo a v období Urana v Býku to budeme cítit nejvíce.

Příroda se velmi promění, a hlavně klimatická pásma. Bude třeba si zvykat na jiné počasí. Díky tomu bude potřeba změnit i zemědělství. Pěstovat to, čemu se bude dařit v nových klimatických podmínkách. Promění se proto i naše prostředí přírody.

Důležité je a bude téma vody a jejich zdrojů. Rozložení půdy, stromů, veškerého rostlinstva tak, aby byla zadržována voda v půdě. Začneme více uvažovat v kontextu přírody a ochrany přírodních zdrojů.

Hodnoty

Uran v Býku nás povede, abychom nalezli skutečné hodnoty a opustili povrchnost a rozmary. Proto nám bude „sáhnuto“ na to, co jsme brali jako samozřejmost, tedy na přírodní zdroje. Náš konzum překračuje vyšší princip udržitelnosti planety. Přijde proto něco, co nastaví navrácení se k jádru bytí. Nejvíce vnímám, že to bude přicházet přes přírodu a živly – voda, oheň, vzduch a země. Různá zemětřesení, sopky, požáry, vichřice, hurikány, záplavy a na druhé straně nedostatek zdrojů pitné vody. Vše se již děje a záleží, jak rychle jsme schopni udělat změny. Uvědomit si hodnoty života.

Materiálno je odvozeno od slova Alma Mater – antické označení pro bohyni matku. Honba za materiální hojností a přebytku, ve skutečnosti pramení z nedostatku spojení s matkou, s Matkou Zemí. Touha po naplnění, které získáváme od spojení s maminkou a zároveň ve spojení s přírodou. Jsme odpojeni od základního zdroje naplnění, bezpečí a spokojenosti. Proto se tak snažíme zaplnit konzumem. A právě Uran nám přichází ukázat, že jsme vytvořili dostatek hmotných statků a zaplnili nedostatek, který si prožili naši předkové.

Máme se navrátit k přírodě, přirozenosti, k udržovatelnosti hojnosti a bohatství přírodních zdrojů. Tím se bude proměňovat i ekonomika. Neustálý růst není možný, a proto je potřeba nalézt, jak hojnost udržovat. Objeví se nové ekonomické směry, jiné zacházení s penězi. Ano, dotkne se to i hospodaření. Není to o šetření, ale o umění dobře hospodařit s tím, co mám. Uran v Býku může značit lehkovážné zacházení s financemi, které vede k rozhazovačnosti, kdy se nemyslí na zítra. Buďte rozvážní, zvažujte své investice a vždy si nechávejte něco na „horší“ časy. Peníze budou rychle ztrácet hodnotu a inflace bude mít velké výkyvy. Ve finanční oblasti se během těchto sedmi let zažijeme vzestupy a pády. Objeví se pocity přebytku, ale taky nedostatku a pocit nejistoty. Uran v Býku projevený ve hmotě bude jak projížďka horskou dráhou. Dotýká se to také i toho, jak se budeme cítit na těle. Občas pocity malátnosti, sklony ke kolapsu a na druhé straně extrémní výkonost, nespavost. Velký příliv uranské energie potřebuje tělo zpracovat. Nejcitlivější bude nervový systém, proto je důležitá relaxace, odpočinek a uvolnění stresu technikami jako je meditace, sport a pobyt v přírodě.

Svým způsobem je na Vás, jaké nové hodnoty si osvojíte. Podle toho se projeví kvalita vašeho života.

Umění

je další téma Býka a již při prvním vstupu Urana do Býka se objevili velmi kontroverzní představení, filmy atd. Oblast zábavy. Jak se člověk baví a co to s ním dělá. Jsme si toho vědomi?

Skutečné umění je to, co pozvedá Ducha, když se ve vás rozvine krásný a harmonický pocit. Když se do člověka vnese pocit štěstí a radosti, aby byl občerstven a rozpomenul se na své božství ve svém nitru a mohl dál zvládat každodenní povinnosti v hrubohmotném světě.

Když je v nás Duch více a více utlačovaný, tak potřebujeme silné a extrémní prožitky strachu, šokování, touhy, požitku a nebezpečí.

I tady přijde nové pochopení zábavy a umění. Na jedné straně se objeví až „nechutné“ věci a na straně druhé zas povznášející. Je na každém, čemu dá přednost. Poptávka určuje nabídku. Dostaneme také určitá vysvětlení, jak nás zábava a umění ovlivňují. Proto se mohou objevit i nové směry umění a zábavy. Budou to takoví průkopníci.

Zcela důležité bude pro nás téma krásy a harmonie. Budeme je hledat, potřebovat. Pozor proto na přehnané zkrášlovací metody, které jsou v důsledku nepřirozené. I tady jde o přirozenost.

Je zajímavé a nyní „do očí bijící“ například téma prsou u žen. Ženy mají potřebu si prsa zvětšovat či jinak upravovat, i když je příroda obdařila. Spojují to se svým sebevědomým. Neleží sebevědomí někde jinde?

Je to nastavením společnosti. Na jakýchkoliv reklamách, i když je třeba na kotel, se zviditelňuje žena se výrazněným poprsím. Zpěvačky, i když krásně zpívají, běhají po pódiu skoro nahé a demonstrují napěchovaný dekolt. Proč? A jsme zase u Alma Mater – mateřství, bezpečí a nasycení.

Není to o velkých prsou, ale o tom, že tam teče energie. To málo kdo ví. Energie, která energeticky, emocionálně vyživuje. Toho se nám někde nedostalo. Nejsme dostatečně nasycení mateřskou láskou. Stejně tak současný velký strašák – rakovina prsu, je opět o mateřství. Co nám dává matka? Lásku. Toužíme ve skutečnosti po lásce, přijmutí a bezpodmínečnosti.

Jak můžeme dojít k naplnění? Tak, že najdeme lásku v sobě. A pokud máme děti, začneme ji dávat nejen jim, ale i druhým.

Další fenomén poslední doby je zvětšování rtů. Co rty znamenají? Možná vás trochu pohorším. Anebo vás nepřekvapím? Rty jsou symbol ženského přirození.

Žena, která si zvětšuje rty, o sobě říká, „jsem málo přitažlivá, cítím se málo žensky, chci v mužích vzbuzovat sexuální touhu.“

Vidíte, za vším jsou skryté nevědomé postoje k sama sobě.

Vzhledem k tomu, že Býk je ženské znamení, tak se toto týká především ženy. Žena má změnit vztah k sobě, ke svému tělu a ke kráse. V dnešní době se považuje za přirozené měnit své tělo a někdy ze svého rozmaru se nechat „udělat“ krásnější. Vzhledem k tomu, že Venuše vládne kráse, je pravděpodobné, že plastické chirurgie a zkrášlovací metody získají rozmach. Otázkou je, jestli je to opravdu nutné a prospěšné? Jaké to bude mít důsledky, zatím málo kdo ví. Je v pořádku o sebe pečovat a zkrášlovat se v toku své přirozenosti, ve které je žena nejzajímavější.

Přesto se objeví typicky uranské projevení, tedy móda v kosmických stylech, neobvyklostech, pestrobarevných vlasů, až vlastně bude vzácná žena, která je přirozená. A otočí se to. Budou zviditelňovány ženy, které zůstaly ve své přirozenosti a k přirozené kráse se budeme pomalu navracet.

Když se něco stane běžné, co má většina, ztratí to punc zajímavosti. Takže abychom mohli něco opustit, musíme se tím „přejíst, přesytit“. Uran v Býku zafunguje zahlcením, aby nás to vrátilo k jednoduchosti a přirozenosti. Budeme toužit po klidném a jednoduchém životě. My jsme ti, kteří určují, co budou tvořit, dávat do hmoty. A nyní se nám jasně zviditelní, co umíme zhmotnit. Pokud již budeme v nějakém extrému, a přesto to neuvidíme, tak nás může upozornit tělo. A to přes tyto části – šíje, krk, hrtan, uši, ohryzek, žlázy, svalstvo v krku a hlasivky.

Uran a znamení

Urana nejvíce pocítí znamení Býka, u kterých se zásadně změní osobnost. Můžeme to nazvat – probuzení sebe sama. Přinese to rychlost, časté změny, chaos a nejistotu. To člověka vede pustit se toho, na čem lpí. Pokud je Býk na něčem závislý, může mu to být sebráno.

To je jeho osvobození. Býk má nalézt jistotu v sobě a uvědomit si pomíjivost hmoty. Má v sobě objevit svou duchovnost a propojit ducha s hmotou. Objeví své bohatství.

Ten, kdo má ve svém horoskopu Černou lunu v Býku, toho čeká osvobození se od karmy. Splatí dluh a karma je vyrovnána. Taktéž má dojít k vnitřnímu naplnění a odpoutání se od vnějšího.

Po splacení přichází objevení velkého daru, který v sobě doposud neviděl.

Černá luna v Býku se bojí nedostatku a téma je vztah k penězům. V této oblasti budou procházet proměny a osvobození. Ochota něco dát je důležitým procesem, protože hojnost člověka je nekonečná. Člověk s Černou lunou v Býku tomu ale nevěří a někde se bojí dát sebe, své vlastnictví. Proto je důležité – darování, pustit to, co „drží“ do oběhu, koloběhu života a život zase něco navrátí.

Dále se Uran v Býku dotkne znamení Štíra, Lva a Vodnáře – narozených na začátku těchto znamení. Téma Urana ovlivní tyto znamení tak na 2 roky. Štír, Lev, Vodnář, Váhy, Střelec projdou extrémy a změnami z venku. Jsou postaveni před hotovou věc a musí se přizpůsobit nové situaci. Změní to směr jejich života. Zrychlí se čas a události budou hektické, které prověří jádro osobnosti. Změny přinesou nové podněty a rozšíření obzorů. Člověk se má zbavit zlozvyků a všeho, co ho blokuje ve vývoji. Pozor na zbrklost a radikálnost.

Pozitivně Uran ovlivní Kozorohy, Panny, Raky a Ryby. Zde přirozeně přicházejí nové možnosti a člověk touží po rozšíření obzorů. Otevřou se nové cesty a člověk se osvobodí od strachů. Získá více odvahy a originality. Stane se více sám sebou a tím získá pocit svobody.

Na co je potřeba si dát pozor? Na tvrdohlavost, nezdravé vášně, perversní smyslnost, utrácení na dluh, na půjčování peněz druhým a půjčováním si, k následnému zastavování majetku, majetkové podvody, překračování hranic, jak půdy, tak hodnot druhých.

V jakém astrologickém domě v horoskopu Vám leží znamení Býka, tak v takové životní oblasti váš čekají změny a prozření. Tam si budete procházet určitou nestabilitou, která se bude vyznačovat extází a odtažením se do „uzavření“. Uran potřebuje samotu, aby silné energie dokázal dobře zpracovat. V oblasti vašeho astrologického domu to přinese nové podněty a výzvy a můžete si prožít bohatství a hojnost, kterou je potřeba nechat protékat. Hojnost a bohatství, které přichází, vás rozvine a je třeba je dát dál, aby mohla přijít další hojnost. Být tekoucí řekou. Přirozený koloběh. Jestliže to, co přichází chytneme a chceme držet, zastaví se přirozený tok energie. Přicházejí tak strachy plynoucí z touhy neztratit, přichází žárlivost, podezíravost, nedůvěra a smutek. Pokud v dané životní oblasti panují nějaké iluze a špatné návyky, budou vám odhaleny a zviditelněny, abyste mohli udělat změnu.

Vztahy

Ještě je potřeba zmínit vztahovou rovinu, i když z výše popsaného by to mohlo být zřejmé. Žena má v sobě najít nový vztah sama k sobě, nalézt podstatu ženství. Někde hluboce uvnitř našeho nevědomí, které jde až k první ženě Lilith, je v nás nepřijetí ženství.

Odmítnutí být pasivní, přijímající a doprovázející muže. Někde v nás ženách samotných je hluboké zranění, které odmítá sebe samu, podstatu ženy. Jestliže neprožijeme přijmutí a úctu samy k sobě a přijmutí jiných žen, nemůžeme ji dostat od druhých, a především od mužů.

Pozor, muži v sobě mají také vnitřní ženu. I oni mají dojít k uznání ženství, protože je také obsahuje.

Téma ženství, Alma Mater, je zásadní téma Urana v Býku. Nalézt úctu k matce, k ženě, k životu a k Matce zemi. Tím se zásadně promění vztahy, stanou se rovnocenné. Začneme vytvářet stabilní vztahy, které ctí základní principy stvoření a dokážeme dojít k naplnění sebe sama. Dojdeme k prozření, že hojnost, bohatství a bezpečí vychází z vlastního nitra.

Přeji Vám osvícení vaší Alma Mater ve svém nitru.

Žehnám každé cítící bytosti tady na zemi. 

S láskou Petra Nel

Sdílejte ...

Horoskop na období 6. 5. – 12. 5. 2019

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřejší dny

Po dlouhé době mohu konečně psát o harmonických aspektech, které nám přinesou úlevu a povzbuzení. Slunce se dostává 5. 5. – 17. 5. do harmonického aspektu se Saturnem, Plutem a Minusovým uzlem v Kozorohu a Vzestupným uzlem v Raku. Tyto aspekty přinášejí pokrok a posunutí se vpřed, kdy vykonaná práce v minulosti přináší stabilní výsledky. Vidíme je! To nás povzbudí k další činnosti a pracovitosti. Stojíme pevně nohama na zemi, jsme konstruktivní, systematičtí, spolehliví, pracovití a zodpovědní. Víme, že bez práce nejsou koláče a jestliže něco chceme, musíme přiložit ruce k dílu a v této době i hlavu, svou mysl a vědomí.

Projevuje se v nás síla, kterou jsme poslední dobou postrádali. Nyní se vrací a připomíná a především zasahuje. Zasahuje do našich životů tím, že sílu vůle umíme použít s moudrostí a zodpovědností. Schopnost sebeovládání dokáže urychlit naší vnitřní i vnější cestu.

Síla vyšší bytosti v nás pomáhá překračovat omezení našich mentálních programů. Odvážný duch překračuje to staré, zanechává to, co člověka brzdí. V této době uvidíte jasně a zřetelně, co za sebou táhnete jako kouli na noze. Ať už to jsou nějaké špatnosti či přesvědčení, jací jste. Znevážil/a jsem sebe a tím jsem ztratil/a důvěru sebe? Nebo mé strachy mě tak zatěžují, že se již neodvážím k dalším krokům? Ať je to z minulosti cokoliv, nyní to zříte.

Jak přijímáte svou minulost? Uznali jste a ocenili jste své zkušenosti? Poučili jste se ze své minulosti? Dokážete jít s důvěrou vstříc do budoucnosti a tvořit svůj život? Slunce osvětlí, kde se bojíte, kde se stavíte do role oběti, kde nejste ochotni udělat změnu. Je až neuvěřitelné, že lidé znají své slabé stránky, uvědomují si své neřesti, a přesto je vědomě žijí dál. Občas si posypou “hlavu popelem” a pokračují dál ve stejném. Co takoví lidé mohou očekávat, že přijde? Člověk dostává velmi dlouho příležitosti, aby sám pochopil a došel ke změně. Bez bolesti. Máme stále ještě šanci. Tato konstelace nám pomáhá uvidět, pochopit a rozhodnout se, jaký nový základ života chci vytvořit. Dostáváme moudrost, zralost a trpělivost. Hluboký klid, který pramení z přijetí zákonitostí života, které jsou tak naprosto jasné. Co zaseješ, to sklidíš! Vše je v nás, celý svět, naše minulost, přítomnost a budoucnost. Nikdo nemá takovou sílu a moc, aby tvořil váš osud než vy sami.

Dotknutí se svého Ducha ve svém nitru je dotknutí se božského vědomí, protože váš Duch je spojen s božstvím. Váš Duch vytváří určité okolnosti, “náhody” a zkoušky. On ví, jakou cestu si máte projít, jaké zkušenosti potřebujete. Je proto ideální, když se začnete se svým Duchem propojovat, opustíte výmluvy a budete naslouchat. A jednou vědomě skrze svého Ducha budete tvořit svůj osud. Je to možné. Je potřeba se vzdát starého, starých zvyků, výmluv, strachů a mentálních vzorců.

K tomu přispívá konjunkce Merkura a Urana 5. 5. – 11. 5., kdy vaše mysl prochází změnou, otevřením, inspirací a rozšířeným vědomím. Více se odosobníte a uvidíte sebe, svůj život z nadhledu a uvidíte souvislosti. Aspekt Slunce a Saturna s Plutem zaručuje uzemněnost. Neulítnete do nějakých idejí a vizí, ale otevře se vám pohled na sebe z jiné perspektivy. Dokážete poznání prakticky využít pro další kroky, které vedou ke stabilitě a pevnosti. Vše, co se v této době začne, má dlouhodobou progresi a zaručený stabilní výsledek. Jsou vám jasné systematické kroky k dosažení výsledku a je zde dostatek trpělivost a respektování řádů.

Nové nápady a inspirace roztřiďte a to, co ve vás rozvíjí nadšení a sebe zdokonalení, tak si ponechte. To, co vás rozptyluje a vede více k požitkům, odložte. Pamatujte, že sebeovládání urychluje cestu. Víte kam a za čím směřujete?

Mars v opozice na Jupitera značí mnohočetnost možností a cest. Roztříštěnost, pokud bychom se odevzdali chtíči a egu. Pokud chceme všechno stihnout, všechno vyzkoušet, prožít, tak ztratíme svou cestu, protože jsme jen sběrači zážitků, které ničemu neslouží. Je to snaha zaplnit vnitřní prázdnotu, která i přes mnohočetnost prožitků zůstává. Vyvarujte se plýtvání, marnivosti a poživačnosti. Držte se svého cíle a vyvarujete se zabloudění a ztráty času.

Mars v harmonickém aspektu na Venuši je příznivý pro lásku, vztahy, tvořivost a odlehčení života. Venuše, která prochází disharmonickým aspektem se Saturnem a Plutem, je o přehodnocování svých vztahů. To, co bylo potlačeno, zameteno pod koberec, vyvstane na povrch a projde proměnou. Pocit nedostatku lásky a harmonie vede k potřebě vztah proměnit, prohloubit. Nějaké city v nás zemřou.

Nedorozumění mužského a ženského principu mizí v druhé polovině týdne a nastává doba harmonie a plodné spolupráce. Ideální doba k navazování nových vztahů pro nezadané a prohloubení vztahů stávajících.

Měsíc květen je o svobodě, o bráně vstupu a výstupu. V tomto měsíci můžeme něco opustit a rozhodnout se, že necháme vstoupit něco nového. Procházíme velmi zásadní a významnou dobou! Je potřeba přenastavit naši mysl, postoje a otevřít se novému vědomí. Potřebujeme zastavit své „programy“, svůj Matrix, aby mohlo dojít k přenastavení našich programů. Když to udělá dostatečný počet lidí, dojde i k přenastavení kolektivního vědomí.

Přidejte se k nám a přijďte na Celosvětový den Ticha, v Praze 25. – 26. 5. 2019

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=acmjxZ18IrM

https://viaharmonia.com/

Využijme příležitosti, která se nám nabízí, abychom žili ve větší spokojenosti ve svém nitru a ve svém okolí.

Těším se na setkání s Vámi.

Přeji Vám, ať příznivý týden využijete konstruktivně.

S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

Sdílejte ...

Černá Luna (Lilith) v Rybách, působení od 2. 5. 2019 do 27. 1. 2020

Černá Luna – význam

Černá luna v tomto znamení je nejhůře uchopitelná a těžko vysvětlitelná, protože tady působí tajemství neprojeveného světa.

Nejdříve si připomeneme, co Černá luna symbolizuje. Celé stvoření, Universum je stvořeno na základě harmonie. Vše má stejnou hodnotu, význam a vzájemně se doplňuje. Nic není horší a nic lepší, důležitější či bezvýznamné. Jestliže něco povýšíme nebo odmítneme, vytváříme neharmonii. Porušili jsme tak absolutno, celistvost, jednotu a zaktivuje se zákon karmy, aby bylo navráceno do harmonie, co jsme z ní vyčlenili.

Znamení nám ukazuje, jakou část stvoření odmítáme nebo povyšujeme. Pokud uděláme jedno, tedy např. něco povýšíme, zákonitě to druhé ponížíme, a protože jsme v polaritě, jedno souvisí s druhým. Pokud řeknu například, že světlo je lepší, zviditelním to, tak neprojeveně jsem odmítla tmu. Světlu jsem dala větší hodnotu a tím jsem automaticky sebrala hodnotu tmě.

Černá luna tedy prověřuje, jestli je vše v harmonii a pokud jste něco vytěsnili z jednoty, zviditelní se vám to. Odmítnuté vás okolnostmi vede k tomu, abyste to uznali.

Splácíme dluhy a sbíráme přeplatky z daného znamení. Karma je zákon – strážce harmonie. Někdy se proto projevuje i absurdními situacemi, aby bylo vykonáno, prožito, uvědoměno a navráceno do jednoty.

Černá luna v Rybách

Černá luna v Rybách je projevením velké citlivosti a vnímavosti a záleží, jestli ji přeceňujeme nebo odmítáme. Může se tedy prožívat neustálá přecitlivělost nebo naopak jako necitlivost. Prožijete si to, čím pohrdáte. Takoví se stanete na dobu, než prožitek navrátíte zpátky do jednoty. Přijmete to, co jste odmítli. Když se budete vinit a karát sebe sama, jak jste přecitlivělí nebo necitliví, tak to nebude k ničemu. A není to ani záměrem, proč se to už děje. Jde o to, abyste to uznali, uvědomili si, že to k vám také patří a možná se i omluvili lidem, které jste za to odsoudili.  Pozor na slova: „Tohle bych já nikdy neudělal/a. Tohle by on, ona nikdy neudělala.“ Tím si tvoříte situace, které musíte prožít a ukáže se vám, že jste toho schopni. A stejně jako člověk, o kterém si to myslíte, „on by to nikdy neudělal.“ Udělá to! Schopni jsme všeho a možné je vše.

Znamení Ryb je spojeno s obětí a na druhé straně s viníkem. Oběť a viník, spasitel a mučedník, poutník a požitkář, svatý a podvodník. Jestliže je ve vašem životě zvolený nějaký postoj, zviditelní se. Ryby také ukazují, jak umíme být v přijetí života tady a teď. Jestli žijeme ve smíření sami se sebou, s druhými a se životem. Ryby jsou velmi soucitné a mají v sobě schopnost služby, přirozeně se obětovat. Dostaneme se do situací, kdy tyto schopnosti budou prověřeny a prožitím zaktivovány, abychom si uvědomili, jaký je náš postoj odmítání nebo povyšování. Pokud něco z toho povyšujeme, je potřeba se toho vzdát.

Jsme vedeni k tomu, abychom byli v určitých situacích pasivní, vyčkávající, odevzdaní a byli v plné důvěře, že je to řízeno vyšší moudrostí. Až přijde silný impulz, který půjde do prožitku, pak je potřeba jednat. Učíme se schopnosti odevzdat se!

Umíte obětovat něco ze svého osobního pro blaho celku – rodiny, kolegů, státu, lidstva?

Služba je nejvyšší energií Ryb a pokud jsme ve službě, přirozeně obětujeme své osobní zájmy pro druhé. Když jsme ve službě je přirozeně o nás postaráno. Nemusíme se bát o své osobní. Říká se: „Objev v sobě království nebeské a vše ostatní ti bude přidáno!“

Má to v sobě hlubokou moudrost a pravdu. Je to spojeno s vírou a odevzdáním. Tím se odhaluje tajemství života a neprojeveného světa. Může Ti být proto v této době odhaleno tajemství o tvém neprojeveném světě. Nevědomí se vynořuje do vědomí. Co bylo zasunuto, utajeno, zapomenuto, tak to se navrací zpátky do vědomí, aby se vrátilo do jednoty. Uvědoměním, co bylo skryto, vytěsněno, může člověk prožít celistvost, navrácení něčeho, co během své životní cesty a reinkarnací ztratil.

Během této doby často budeme mít pocit NEVÍM. Jak to přijímáte?

Je potřeba: Přijmout věci takové jaké jsou! Dokud to neuděláte, nemůže přijít žádné pochopení a tím pádem nějaká změna. To, že okolnosti jsou takové, jaké jsou, má hluboké příčiny, důvody, a záměr.

Dostat se k pocitu, že je vše v pořádku, je první krok, tak abychom projevené mohli navrátit do celistvosti. Jsme zvyklí na vše nějak reagovat, dělat si postoje, analýzu a následně názor.

Co kdybychom někdy zkusili být právě v té chvíli pasivní, místo být reaktivní a jen to prostě přijali. Tak to je! A nechali to na sebe pouze působit.

Klam a iluze

Ryby také symbolizují klam vědomý a nevědomý. Jaký je rozdíl? Klameme sami sebe nevědomě, tím že nevidíme skutečnost, máme určitý závoj, jednáme pod nějakou zkušeností. Tak jsou klam a iluze nevědomé. A jednou se rozpustí. Na chvilku budeme zklamaní, ale je to tím, že jsme něčemu věřili a nebyla to skutečnost, ale naše projekce. Vidíme to, co chceme vidět. Tím odhalujeme naše nevědomí a probouzíme se do skutečnosti.

Vědomá lež je, když uvádím sám sebe či druhé do lži, a tedy do podvodu. Tady se to již dělá záměrně. Překrucuje se pravda, zastírá se pravda. Tedy vytváříme dluh vůči pravdě a lidem, kterým lžu a klamu. Často lidé používají, že lžou, protože nechtějí ublížit, že neříkají celou pravdu. Vědomě klamou druhé a nejvíce sebe. Lžou sami sobě, vytvářejí si domněnky, iluze, očekávání a nechtějí si přiznat pravdu, protože by je bolela. Ukázalo by se, že pro druhé nic neznamenají, jsou neviditelní, nepřijatelní či prázdní. Nebo chtějí získat to, co mají druzí, dostat se k tomu podvodem. Ano, podvodníci mají Černou lunou v Rybách v horoskopu nejčastěji.

Samota a oddělenost

Energie Ryb v sobě také nese samotu a pocit oddělenosti od druhých. Pocit, že druzí mu nerozumí a on nedokáže vysvětlit, co cítí a co si myslí. Samota a pocit osamělosti jsou dvě rozdílné věci. Samota je přítomnost sebe sama, být v kontaktu sám se sebou. Osamělost je chybění druhých. Samota je pro vývoj člověka potřebná. V samotě si ujasňujeme život a navracíme se k sobě. Osamělost nás vede k druhým, protože nejsme v kontaktu sami se sebou. Vede tedy k pocitu prázdnoty a potřebujeme ho vyplnit druhými lidmi nebo nesčetnými událostmi.

Jak prožíváte samotu a osamělost?

Alkohol a omamné látky

Když propadneme závislosti, tak také žijeme určitý klam. Je to útěk z reality. Ve skutečnosti nepřijímáme realitu, svůj život a snažíme se rozpustit naše pocity ze svého života.

Zviditelní se závislosti, jaký máme vztah k alkoholu a drogám, ale také k lékům.

Ve společnosti – politice můžeme očekávat nějaký skandál s alkoholem. Nebo se objeví nějaká legislativa drog či problémy s léky, nemocnicemi a lékaři.

„Pod vládou“ Ryb nejsou jen nemocnice, ale patří k nim ještě domovy důchodců, dětské domovy, domy charity, hospice a věznice. A tam kde panuje neharmonie, tak se zviditelní.

Tělo

Ryby ovládají lymfatický systém a chodidla. Ty budu přetížené a pokud máte slabé místo v této časti, projeví se.

Vztah k Bohu – Universu

Nevěřící se budou modlit, věřící se osvobozovat, aby se od víry dostali k vím a k prožívání božství v sobě.

Zviditelní se, jaký je váš vztah k víře, Kristovu vědomí, k Bohu a všemu neprojevenému.

Jaká je vaše skutečná víra.

Sluneční znamení

Nejsilněji se to dotkne Ryb a pokud jsou v disharmonických aspektech znamení Blíženců, Střelce a Panny. Ty budou procházet zkoušku přijetí sebe sama, nakolik je ovládá ego, souzení sebe a druhých.

Černá luna příznivě ovlivní Raky, Štíry a také Býky a Kozorohy. Budou podpořeny, aby projevili své Já, ve své síle vědomí.

Kdo zná svůj horoskop, tak astrologický dům, kde máte znamení Ryb, ukazuje na životní oblast, kde se Černá luna – Lilith projeví. Tam máte zapsáno, kde (v jaké životní oblasti) vyrovnáváte a rozpouštíte karmu. Rozpuštěný – vypuštěný.

Prozradím Vám, že Černá Luna v Rybách přinese mnoho zázraků, mnoho zásahů božského vědomí, aby nám bylo pomoženo dokončit – naplnit a navrátit do jednoty téma, kterým se zabýváme posledních 9 let. Přijdou okolnosti, které budou určitou záhadou, jak se mohly stát. Víte, co se říká: „Člověk míní a Bůh mění.“ Ano, nastanou situace, abychom se objevili ve správných čas, na správném místě a potkali lidi, kteří jsou nám určení. Ne, že by se to nedělo v jiném čase, kdy Černá luna stojí v jiném znamení. Tam je ale ještě spolutvůrce vaše svobodná vůle a vy můžete svým rozhodnutím minout správný čas a místo. Jenomže v Rybách je již poslední možný čas, aby mohlo být pochopeno a navráceno do jednoty.

Proto je v zásadních „rozhodnutích “ člověk „vypnut“ nebo silně ovlivněn vnuknutím, aby se naplnil prožitek, který pomáhá určité vaše téma navrátit do jednoty.

Přeji Vám, ať se naplní vaše uvědomění a vy strhnete závoj, který Vám pomůže vynořit se v novém vědomí.

S láskou Petra Nel

 

Sdílejte ...