Horoskop na období 1. 4. – 14. 4. 2019

Zvolíš si důvěru nebo strach?

V první tři dny měsíce dubna jsou energie velmi podpůrné ke zdárnému konání. Pokud potřebujete něco vyřešit, využijte tyto první dny, protože od 4. 4. začíná působit disharmonický aspekt mezi Sluncem a Saturnem. Objeví se překážky, komplikace, hodně povinností a práce. Nic nepůjde úplně hladce a jednoduše. Následně nás čeká disharmonický aspekt s Plutem a karmickým bodem v Kozorohu. Slunce ozáří naše strachy, blokace, touhu po moci, ego a naši bezmocnost. Objeví se rozpor mezi „Já chci“ a tím, co je nám dovolené okolnostmi. Objeví se naše mantinely, omezení a povinnosti. Zviditelní se konec, symbolická smrt starých struktur, jak v nás, tak ve společnosti. V politické oblasti se mohou objevit další požadavky na sebrání svobody člověka. Zároveň se objeví informace, které budou vzbuzovat hodně strachu a pocitu bezmocnosti. Opatrně na informace, které jsou vám předkládány. Mohou být falešné a účelově vytvořené, aby způsobily ovzduší strachu a sebrání energie lidí skrze bezmocnost a ohrožení.

Je jedno, co se děje, důležité je, jak na to reagujete. Můžete na vše reagovat se soucitem, pochopením a láskou. Pak nemusíte řešit, co je či není pravda, kdy musíte být obezřetní. Když zůstáváte v lásce a soucitu za každých okolností, míjí vás jakékoliv negativní myšlenky, situace a nikdo vám nebere energii.

Dá se říci, že do Velikonoc vygraduje obraz lidského bytí, jak je těžký, náročný, nebezpečný a plný ohrožení ze všech stran. Tlak na nás bude gradovat a požadavky se zvětšovat.

Pomoc zviditelňuje harmonický aspekt s Jupiterem, který je o víře, o naději a ochraně skrze důvěru a optimistický pohled na svět. „Vše, co mi do života přichází, posiluje mou schopnost milovat, soucítit a odpouštět.“

Stále působí Merkur v konjunkci s Neptunem – popsáno v horoskopu minulého týdne. Od 6. 4. se do 14. 4. ke konjunkci připojí Venuše. Mysl, myšlenky se propojí s láskou, laskavostí, větší vnímavostí. Projeví se větší potřeba lásky a romantiky. Snadněji projevíme své city a dokážeme o své lásce mluvit. Naše mysl je bude naplněna laskavým pohledem.

Novoluní v Beranu nastává 5. 4. v 10: 52 hodin na Sabiánském symbolu:

Ve světle západu slunce je vidět duchy přírody a jejich působení

Klíčová myšlenka: Sladění s vnitřním nábojem neviditelných sil přírody.

Novoluním začíná nový cyklus, který ukáže, jak umíme překonávat překážky a jak podléháme strachu a omezení. Co nás dostává do bezmocnosti a kdy se snažíme mít nad druhými moc. Zviditelní se téma, kde potřebujeme opustit staré, nechat v sobě zemřít starý způsob chování. Pokud nejsme ochotni to udělat sami, bude nám okolnostmi dopomoženo.

Pokud žijeme v hluboké důvěře v Život, v lásku, v dobro, v Boha, snadno projdeme okolnostmi, které nyní mají člověka potkat. Vždy si z toho vezmeme zkušenost a obohacení. S lehkostí a moudrostí dokážeme překonat starý řád, který tím nad námi ztrácí moc.

Mars vstoupil do Blíženců, kdy schopnost nadhledu a rychlost rozhodnutí podporuje odvážný přístup. „Vidím vše z ptačí perspektivy a díky tomu umím nalézt správné cesty a řešení.“

Přeji dny plné moudrosti a lehkosti.

S Láskou Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 25. 3. – 31. 3. 2019

Světelné myšlenky

Slunce se odpoutává od Chirona, kdy se snadněji můžeme nadechnout a opustit přemítání nad tím, kdo jsem a kam směřuji a jestli život má smysl. Bylo nutné zůstat v důvěře v sám sebe, ať se děje, co se děje! Tlak na tuto schopnost odeznívá.

V tomto týdnu přebírá silnější vliv konjunkce Merkura s Neptunem v Rybách. Merkur je retrográdní do 28. 3. 14:59 hod. a do té doby stále přemítáme o starých záležitostech, těžko se nám komunikuje a vysvětlují naše myšlenkové pochody, které jsou svým způsobem zastřené a nejasné. Rozpouštíme staré mentální formy a děje se v nás něco neuchopitelného. Stále je zvýšená zapomnětlivost a sklon k omylům.

Jak přestane být Merkur retrográdní, uvolní se schopnost komunikace. Snadněji se vyjádříme. Vzhledem k tomu, že přesná konjunkce s Neptunem způsobuje stále zastření, nesoustředěnost a neuchopitelnost svých myšlenek, je potřeba počítat s tím, že čas podporuje spíše uvnitřnění, ticho, meditaci, tvůrčí práci o samotě. Neptun je božské vědomí, milost, blaženost a nyní dochází k rozpuštění starých mentálních vzorců. Tak, jak jsme si měli možnost prožít milost a požehnání na úrovni Já, nyní toto prochází přes mysl, kde jsou uloženy matrixové programy, které jsou spojeny se strachem, vypočítavostí a egem. Tyto programy, které máte ve své mysli, procházejí v určité míře vymazáváním, což může způsobovat pocit zmatku, pochybností a ztracenosti. Snadněji vás dostane dojetí, pocit nevím a nové reakce, kterým nebudete rozumět. Dovolte se otevřít novým možnostem. Celý týden působí přesná konjunkce, což je nejsilnější působení, kdy je možné projít branou laskavosti, odpuštění ve své mysli a přepsat své mentální vzorce a postoje. Nyní můžete pochopit, procítit lásku a změnit svůj postoj k sobě, ke své minulosti a všem událostem svého života, https://www.youtube.com/watch?v=acmjxZ18IrM&t=4s. Konjunkce působí do 13. 4. 2019.

Stále působí napětí mezi mužským a ženským principem. Venuše změní znamení, přejde do Ryb a Mars též změní svou pozici, přejde do Blíženců. Tím kvadratura zůstává a jiskřivost mezi principy pokračuje. Jen rozpor mezi ideou a realitou se promění na rozpor citu a mysli. Venuše vstupuje do Ryb 26. 3. před 21. hodinou. Ponořuje se tak do hloubky citů, prožívání hlubokých pocitů, touhy po romantice a odevzdání se v touze po splynutí. U Marse ale v tomto týdnu doznívá kvadratura s Černou lunou a přecitlivělost Venuše je ohrožující a nebezpečná. Mars vstupuje 31. 3. po 8. hodině do znamení Blíženců a o to více se zde objevuje touha po nezávislosti, svobodě i povrchnosti. Napětí bude působit do 6. 4., pak se Venuše více ponoří do svých hloubek a Mars si půjde více do světa. Již to nebude vytvářet napětí, každý se prostě bude dělat co potřebuje a druhý princip to přestane dráždit.

Významně přerodová a dlouho trvající konjunkce Saturnu, Pluta a Karmického uzlu v Kozorohu, která pomalu zesiluje a ukazuje na smrt a znovuzrození řádu a systému, se po celé Zemi projevuje osudovými událostmi, přírodními katastrofami a projevy negativního nastavení. Naše reakce na to všechno je velmi důležitá. Místo strachů a negativních emocí, vyšlete soucit, pochopení a podporu. Věnujte pozornost mírumilovnému řešení, lásce a soucitu, tím podpoříte mírné projevení této dlouho trvající konjunkce. Tak, aby ve vás zvítězil mír, láska a lidskost.

Ať se projeví v nás naše božská přirozenost a plně nás prostoupí.

Krásný a klidný týden. S láskou a vděčností Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Jarní rovnodennost 20. 3. 2019

Jarní rovnodennost nastává 20. 3. 2019 v 22:58 hodin. Následně nás čeká úplněk 21. 3. ve 2:43 hodin, kdy Slunce stojí v Beranu a Luna ve Vahách.

Tak, jak jsem v náhledu na březen zviditelňovala aspekty, které působí v době jarní rovnodennosti, nyní se podíváme na projevení nového počátku. Jsme na počátku nového astrologického roku i nového roku přírody. Proto i v nás se odehrává proces dokončení jednoho cyklu a otevírá se nový.

Dle sabiánské symboliky je jarní rovnodennost: „Žena, která právě vystoupila z oceánu. Objímá ji tuleň.“ Klíčová myšlenka: Vynoření forem a potenciality vědomí.

Mít individuální vědomí je vynořit se z moře – Ryby, kde jsme museli vše rozpustit. Poslední dny před 20. 3. jste mohli vnímat velké ticho, pasivitu a nechuť se do něčeho pouštět. Chtěli jste jenom být. Vstupem Slunce do Berana se vynořujeme z pasivity, neformy, z rodového a kolektivního vědomí do projevení sebe sama a bytí sám sebou.

Být si vědom, že Já jsem ten, kdo rozhýbává život. Uvědomění si sebe jako hybatele svého života. Nic se nestane bez Já, bez uvědomění, bez rozhodnutí, bez činu. Proto se může tak silně aktivovat potřeba být sám za sebe a projevovat své potřeby, názory a záměry.

Vzhledem k tomu, že Slunce je v konjunkci s Chironem, téma otázky: Kdo jsem Já? vede k nalézání svého pravého já a své přirozenosti. Když odhalím, kde se nepřijímám, co na sobě odmítám, a budu upřímný sám k sobě, bude vidět to, co doposud nebylo možné. Tato energie se nyní uvolňuje a je nám umožněno vidět podstatu sebe sama a objevit svou spiritualitu.

Tím, že v době konstelace hvězd, je konfigurace v pozici Velkého draka nebo-li Šťastný drak, přináší rovnodennost velký potenciál. Může projít silné projevení vědomí skrze uvědomění, které „počne“ nové semínko vědomí sama sebe a nového projevení života. Změna vaší reality. Můžeme to přirovnat, že žijete v nějaké kvalitě, kde panují určitá pravidla a učební lekce, které skrze nové uvědomění a pochopení této kvality můžete opustit a přestoupit do další kvality života, kde panují dokonalejší pravidla a žije se v harmoničtější kvalitě.

Co je potřeba udělat? Důležité je prožít vděčnost za vše, co máte v životě. Začněte přijímat a proměňovat to, co jste dlouho brali jako problém a měli jste potřebu tomu stále věnovat pozornost. Poděkujte za dokonalé projeví božské moudrosti, protože právě toto projevení bylo nejlepší pro vás. Tímto rozpustíte „problém“, který vás drží jen v určité kvalitě života, a budete schopni uvidět, že existují i další možnosti, další projevení. Tedy procítit sami sebe ve své dokonalosti, přijetí takový, jaký jsem.

Úplněk zviditelňuje téma milosti a odpuštění, a tam, kde je nitro připraveno, vstoupí milost a projeví se. To je to přijetí, smíření a tím přestoupení do nové kvality. Milost rozpustí starou formu života. Můžete mít pocit, že najednou je něco jinak, že i vy jste jiní. Na počátku je to hodně pocitové, než se to projeví v realitě.

Horoskop jarní rovnodennosti ukazuje na potenciál celého roku do další jarní rovnodennosti. Během roku uvidíte ve své realitě změny, vaše jiné reakce, rozhodnutí a změny vztahů.

Prozradím Vám, že se změnil kosmický řád a začaly fungovat jiná pravidla. Staré přestává platit a s tím novým se teprve učíme zacházet. Lidé vědomí a citliví k jemnohmotným energiím to vnímají jako zásadní proměnu reakce a příčiny. Na všech rovinách mysli, emocí a hmoty procházejí změny. To může způsobovat někdy zmatek a stav „nevím“.

Proto je důležité jednat tak, jak cítíte. Jděte cestou srdce a upřímnosti projevení sebe sama bez hodnocení špatně či dobře. Je potřeba odpoutat se od minulosti a ctít přítomnost. Pokud se objeví nějaký strach, plyne ve skutečnosti z minulosti ze špatné zkušenosti. Tím, že si to uvědomím, mě přestane paralyzovat a já mohu reagovat jinak. Vezmu si ponaučení ze zkušenosti a s důvěrou prožiji situaci nově a především pozitivně.

Přeji Vám krásný a požehnaný vstup do nového cyklu vědomí.

S láskou Petra Nel

 

Horoskop na období 18. 3. – 24. 3. 2019

Intenzita

Tento týden má několik zásadních konstelací, které ukazují na týden plný událostí a proměn.
Připravme se na silné energie, které nás „vyhodí“ ze starých kolejí a projeví se takzvaně karmický vítr. Tok událostí, aby byla uvolněna karma. Jak v dobrém, tak i ve splácení dluhů.

Slunce v kvadratuře s Jupiterem přináší nespokojenost a podrážděnost. Stav nevděčnosti a sklonu si stěžovat podporuje ještě úbytek. Důležité je dojít k prožitku vděčnosti k životu. Univerzální zákon je spravedlivý a dokonce milostivý, pokud je člověk pokorný, má snahu k dobrému životu. Vždy přijde pomoc a podpora. Pokud člověk je neuznalý a se vším nespokojený, tak tady není možné projevení milosti. Musí se počkat, až tento člověk se svými činy dostane do pochopení, kdy si uvědomí svou zodpovědnost za vše, co v životě má. Tato doba nepřeje smlouvám, dohodám a právním úkonům. Pokud někdo na vás parazituje a překračuje vaše meze, je potřeba se postavit za svá práva. Objevuje se to, co není ve spravedlnosti.

Slunce se dostává do konjunkce s Chironem 18. – 26. 3., kdy procházíme léčením svého Já. Naše vnímání sebe sama a jeho žití. Ukáže se zranění našeho ega, jak přijímáme sebe a jak žijeme v souladu s pravým Já. Zviditelní se nám, kde nejsme upřímní sami k sobě, kde sebe zraňujeme, odmítáme a jak věříme sami sobě. Jak jsme pevní ve své individualitě. Lidé vědomí si mohou prožívat silné mystické prožitky zasvěcení.

Venuše ve Vodnáři je v kvadratuře s Marsem v Býku, a to ukazuje na střet a nedorozumění mezi mužským a ženským principem. Tady vládne boj a nepochopení. Aspekt ještě zesiluje postavení Černé luny, což způsobuje osudovou dobu pro partnerství a vztahy mezi muži a ženami, vnitřní harmonii člověka. Vyvalí se potlačované emoce a nespravedlnosti.

Venuše v konjunkci s Lilith – Černou lunou 18. 3. – 26. 3. zviditelní postoje k ženskému principu. Zde jsou narušovány ideály lásky. Venuše ve Vodnáři má idealistické představy o lásce, vztazích, harmonii a hodnotách, které jsou v rozporu s majetnickým Býkem. Černá luna s Venuší zviditelní, kde je člověk „ulítlý“ nebo zavřený, kdy neprožívá žádné emoce. Nejcitlivější téma této konjunkce je odmítnutí a zviditelnění hodnot, podle kterých žiji. Zesiluje se touha být milován, milovaná se sklonem k závislosti na přijetí od druhého.

Mars je s Lilith – Černou lunou 20. 3. – 30. 3. v kvadratuře. Mužský princip si tedy bude prožívat v disharmonickém aspektu. Vynese se potlačený vztek, zloba, potřeba se bránit a prosadit si své ego. Zviditelňuje se tady sobectví a bezohlednost vůči ženskému principu, harmonii, emocím a hodnotám. Chránění si svého – to je moje, i za cenu obětování druhých.

Společensky se objeví více násilných činů. Vyleze na povrch více „zvířecí“ část v člověku. Boj mezi mužským a ženským principem vede k tomu, že je potřeba si určit nové pozice, které jsou více v souladu s pravdivostí a bezpečím. Uvědomte si, co s druhým tvoříte a tomu věnujte pozornost.

O mužském a ženském principu, o mužském a ženském úhlu pohledu je i přednáška Odhalení tajemství síly a moudrosti muže, https://www.astrologiepetranel.cz/kalendar-akci/, která se koná 2. 4. v Plzni a 10. 4. v Olomouci.

Jarní rovnodennost nastává 20. 3. 2019 v 22:58 hodin. Slunce vstupuje do Berana a začíná nový astrologický rok. Ve spojení s Chironem ukazuje na uvědomění si, kým jsem a co žiji.

Úplněk nastává 21. 3. ve 2:43 hodin, kdy Slunce stojí v Beranu a Luna ve Vahách. Zviditelňuje téma novoluní z 6. 3.: „V tichu své pracovny prožívá tvůrčí jedinec příliv inspirace“.

Novoluní se projevilo v trojjedinosti, kdy Slunce a Luna – novoluní prošlo Neptunem. Podle kabaly je Neptun korunou bytí, které je propojeno s božstvím, blažeností. Při úplňku se projeví možnost projít touto energií. Odevzdání se, ponoření do Neptuna – bezpodmínečné lásky, očištění se a smytí špatných pocitů. Procházíme branou odpuštění, milosti a zázraků. Dovolíme si je? Věříme v odpuštění? Odevzdám se a přijmu milost?

Konjunkce retrográdního Merkura a Neptuna ukazuje nato, že naše mysl prochází „vymazáváním“ a rozpouštěním starých vzorců, minulosti a bolestivých vzpomínek. Dochází k omylům a zapomínání, je náročné se na něco soustředit a být bdělý. Mysl je zastřena a neuchopitelná, komunikaci tím je nejasná a nepochopitelná. Dochází k nepochopením a k nedorozuměním. Mysl je více intuitivní a citlivá ke znamením, díky kterým může dojít k pochopení, k uvědomění a tím k rozpuštění postojů.

Konjunkce Saturn, Pluto, Minusový uzel v harmonickém aspektu na Marse podporuje konstruktivnost a odolnost. Je potřeba ukončit, uzavřít co již není potřeba sebou dále nést. Vede nás to k pocitu, že tohle už mít ve svém životě nechci. A právě Mars k tomu dodává odvahu a rozhodnost, aby tak člověk učinil. Může se projevit síla Ducha.

Celý týden je velmi intenzivní a zásadní, který vede k přehodnocení a k důležitým událostem.

S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz