Horoskop na období 18. 2. – 24. 2. 2019

Štěstěna a hojnost za odměnu

Slunce vstoupilo do znamení Ryb, do posledního znamení zvěrokruhu, které nás vede k přijetí, smíření a rozpuštění. Rozpuštěním se vše navrací do jednoty. Pokud přijímáme okolnost se smířením, tak tím na ni nevytváříme žádnou reakci. Tak je okolnost, forma, kterou potkáváme, rozpuštěna a naše prožívání vůči této věci se navrací do jednoty, do harmonie a rozpouští se tím naše učební lekce. Je naplněno.

Do 20. 3. máme proto možnost navrátit se emocionálně do jednoty. Máme ve zvyku na vše reagovat, mít ke všemu názor, hodnocení, výstup. V době Ryb se neděje nic špatného, když se dostaneme do pocitu „pasivity“. Prostě najednou k něčemu nemáme žádnou vazbu, ani negativní ani pozitivní. Svým způsobem to může vypadat, že je nám to jedno. V této době to je v pořádku.

Tato energie je podpořena do 23. 2. konjunkcí Neptuna a Merkura v Rybách. Mysl je nesoustředěná, rozpita do velké šířky, určité nepřítomnosti, do světa fantazie, odlehlého světa nekonečnosti a neuchopitelnosti. Často se vám může stát, že vaše myšlenky „ulétnou daleko“. Je těžké se soustředit na přítomnost, vnímat tady a teď, dávat své myšlenky a pocity do slov, jasně a srozumitelně komunikovat. Objevují se silné a živé sny, které vynášejí z nevědomí to, co již dozrálo k poznání a přijetí. Tato konjunkce také ukazuje na časté zapomínání a možné omyly. Opatrně na „podvodníky“. Lidé, kteří mají sklony ke lhaní a podvodům, budou velmi aktivní.

Slunce v harmonii s Marsem dává příliv energie, a především lepší odolnost proti nemocím, zvýšení vitality. Energie budou hezky plynout a Mars v Býku podpoří uzemnění, schopnost prakticky využít svou energii, nechat se inspirovat svou intuicí a mimosmyslovým vnímáním. Slunce se pomalu odpoutává od Urana, tím se turbulence změn a chaosu zmírňují a do konce týdne vymizí.

Venuše v konjunkci se Saturnem 11. – 23. 2., popisována již minulý týden, uzemní energii Ryb. Konstruktivní a střízlivá energie Kozoroha pomáhá realizovat krok za krokem a rozvíjet trpělivost a skromnost. Venuše se 20. – 25. 2. od střízlivé konjunkce více přesune do vášnivé konjunkce s Plutem a zesílí se potřeba řešit bolesti, které byly v citech, hodnotách a financích zameteny pod práh. V těchto oblastech procházíme smrtí a znovuzrozením, abychom se odpoutali od starých nánosů křivd, nepochopení a pocitu nelásky. Veliká touha po intenzivních a hlubokých citech probouzí vášeň, ale také žárlivost. Mohou nás zahrnout majetnické pocity vůči druhým a objevit se destruktivní emocionální vzorce ve vtazích. Touha vlastnit, držet nebo mít druhého ve své moci. V rovině vztahů si projdeme intenzivní a důležitou dobou. Venuše zároveň vytváří harmonické aspekty na Merkura a Neptuna, což podporuje harmonické myšlení a schopnost mluvit o svých pocitech. Pomocí je právě otevřená komunikace o svých citech.

Úplněk nastává 19. 2. v 16: 53 hodin a vynese téma novoluní, které nastalo na sabiánském symbolu „Velký businessman za svým stolem“. Klíčová myšlenka: Schopnost organizovat nejrůznější aspekty projektu zahrnujícího a ovlivňujícího velké množství lidí.“ Silný úplněk zviditelňující nové realizace a zhmotnění. Velmi plodné období, které vede k naplnění svých projektů.

Podrobně popsané téma úplňku a další informace najdete v členské sekci:  https://www.astrologiepetranel.cz/registrace-do-clenske-sekce/

Do 10. 4. působí harmonický aspekt Jupitera ve Střelci a Černé luny ve Vodnáři, kdy sbíráme pozitivní karmu, plody dobře odvedené práce. Pocit požehnání, bohatosti a naplnění svého života jsou ukazatelem, že správně používáte svého Jupitera – víru, expanzi, štěstěnu, hojnost. Podle dovednosti používání energie Jupitera se nám projevuje pocit štěstí, hojnost a bohatost, jak emocionální, duchovní, ale také hmotná. V této době se objevují příznivé nabídky a záleží, jestli je dokážeme ocenit a být za ně vděční, což určuje vnitřní nastavení archetypu Jupitera.

Pokud prožíváme pocit nedostatku, rozmrzelosti, frustraci a nespokojenosti, značí to, že jsme více v hodnotovém systému mysli, která má představy, jak to má být, co by mělo přijít a jak by to mělo přijít. To znamená, že jsme v očekávání a v podmínkách, které nám brání být otevření a v důvěře, že budou naplněny naše potřeby. Vděčnost a uvědomění, co vše v této chvíli mám.

Jupiter ve Střelci a jak s touto energií pracovat je také podrobně popsáno v členské sekci, https://www.astrologiepetranel.cz/registrace-do-clenske-sekce/

Moji milí příznivci, připravila jsem pro vás speciální členství, kde naleznete podrobné články a videa. Nyní je již uveřejněná i přednáška Co nám přináší rok 2019?

Zde naleznete vše, co najdete v členské sekci – videa, audio přednášky, články, meditace a další: https://www.astrologiepetranel.cz/clenstvi-na-webu-astrologie-petra-nel/

Přeji Vám požehnaný týden plné radosti.

S láskou Petra NelVelice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Pro zahraniční podporovatele: IBAN: CZ 95201 0000 000 2201383115, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX, příjemce: Petra Nel Smolová.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým. Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

Sdílejte ...

Jupiter ve Střelci – jsme na počátku nové cesty 8.11. 2018 – 2.12. 2019

Jupiter vládne Střelci, je tedy ve svém znamení a o to větší působení v této době má. Jupiter celým zvěrokruhem projde za 12 let a vždy navrácením se do Střelce, do svého znamení, naplňuje podstatu moudrosti, poznání, vývoje, expanze, hojnosti, štěstí, naplnění, které směřuje k tomu největšímu cíli, rozvíjení svého ducha a přiblížení se k Bohu. Objevit v sobě ctnosti božské, nadlidské, tedy osvobozené od ega, sobectví a strachů.

Podíváme se na Jupitera ve Střelci podrobněji. Nejdříve se podíváme na znamení. Je potřeba se na znamení dívat v komplexu celého zvěrokruhu, ve kterém je zanesen vývoj vědomí – vývoj člověka, přírody. Dané znamení ukazuje na jednu část vývoje, které má své učební lekce, výzvy, dary a mistrovství. Je proto dobré vnímat předešlé, co již prošlo a co ještě bude následovat. Jedno znamení je jedna výseč z 12 úseků, má 3 dekády z 36 dekád vývoje a 30 stupňů z 360 stupňů – kroků koloběhu života. V jednom znamení se skrývá několik vývojových úrovní, proto není celé znamení stejné a mohou se objevovat někdy i protiklady charakteristických vlastností.  K tomuto pochopení nám pomůže cyklický či jinak nazývaný – přírodní horoskop. Viz článek cyklický horoskop.

Znamení Střelce

Je deváté znamení a leží mezi Štírem a Kozorohem. Střelec je znamení určitého naplnění po vývoji Štíra, kde proběhla hluboká transformace nevědomí, přiznání a přijetí svých temnot. Přichází ohnivý Střelec, který se umí radovat, má v sobě lehkost a velkou touhu poznávat, prožívat a hledat možnosti, které život nabízí. Nechce se už trápit a procházet temnotou intenzivních pocitů Štíra. Je to stejné, jako když po dlouhé a těžké práci máme volno, čeká nás dovolená. Čas, který si zvolíme jen podle našeho pocitu, co bychom chtěli dělat a prožívat. Střelec je proto někdy ze všeho tak nadšený. Dlouho se těšil, až bude moci. Což zároveň přináší i to, že chce toho moc a hlavně všechno. To přináší nebezpečnou stranu znamení Střelce. Možností a chtění je tolik, že se v tom ztratí a vlastně neví, co má udělat. Na počátku vývoje tohoto znamení je poživačnost, nenasytnost, přehánění, „utržení se z řetězu“. Když jste dlouho omezováni ve svobodě a v nedostatku dobrého, tak se neznají meze.

Projeví se to na všech rovinách. Na rovině těla – chuti jídla, emocí – prožitků, mysli – informací, víry – duchovního poznání. Tady všude panuje nebezpečí přehánění až fanatismu.

Znamení Střelce přestavuje svobodu, nekonečné možnosti světa a vesmíru, hledání za hranicemi možností. Velká touha po expanzi a překročení omezení, které si vědomí prožilo v předešlých 8 vývojových úsecích. Nyní se dostáváme do pochopení, že naše víra, filozofie a poznání nás vede k tomu, abychom překročili to stávající. Abychom se osvobodili a následovali svobodu Ducha. Jen duch může být svobodný, protože vše, co je vázané k tělu, pozemské rovině, je omezující a konečné. Zde se objevuje hluboké nadšení nalézt a pochopit, co nás přesahuje. Existuje něco většího, než jsme my? Jak to, že je někdo bohatý a druhý chudý, že někdo je zdravý a jiný nemocný? Jaká je v tom spravedlnost a jaký zákon nás skutečně ovlivňuje? Povznést se nad, dostat se do vyššího vědomí. K tomu potřebujeme víru. Víru, že nás něco přesahuje. Vydáváme se na cestu za poznáním pravdy. Lze to chápat i tak, že Štír je znamením konce, „smrti“, přerodu – pozemské smrti a deváté znamení je za formou „smrti“. Něco pozemského necháváme za sebou. To, co je vázáno s biologickým procesem těla, země. Osvobozujeme se a začínáme rozvíjet víru, ducha. Začínáme hledat Boha – Božství. Archetyp všemocného, nekonečného a věčného. Tedy formu nesmrtelnosti, spravedlnosti, pravdy.

K tomu potřebuje moudrost, schopnost své poznání a informace správně vyhodnotit. Vidět podstatu věci. Symbolikou znamení je lukostřelec a rozvinutí jeho schopností. Umění lukostřelby je hluboké soustředění se na střed terče, aby se zasáhl cíl. Lukostřelec se nesmí nechat rozptýlit okolnostmi a děním kolem něho. Má se soustředit a vnímat pouze střed terče. Pouze tak trefí svůj cíl, nalezne podstatu věci, jádro pravdy, čímž získá moudrost. Schopnost Střelce je vidět podstatu věci. Věci zjednodušit – jednoduchost – jeden Duch. Poznáním a prožitkem cítit Božství, které jedno jest.

K tomu potřebuje umět rozlišovat, umět se vyvarovat nástrah a pokušení rozmanitosti života. Je třeba čestnosti, která mu pomůže vyvarovat se poživačnosti, pokušením sladkostí života, chvilkových pocitů štěstí a naplnění. Člověk tak nežije štěstí a sladkosti života z roviny sobectví, chamtivosti, požitků, které jsou vázány na malosti a tělo. Štěstí a naplnění člověk prožívá skrze svého ducha. Může tak žít v nekonečné hojnosti jak pocitů, ducha, tak i hmoty.

Zde platí hluboká moudrost: „Najděte království nebeské v sobě a všechno ostatní vám bude přidáno.“

Právě čest a spravedlnost jsou nejdůležitějšími atributy člověka a znamení Střelce tento vývoj vědomí symbolizuje. Pythagoras říká: ,,Čest je nejdůležitější ze čtyř ctností a je součástí dalších tří: odvahy v činech, moudrost v myšlení a umírněnost v citech.“

Jen tak dojde ke zlidštění a produchovnění zvířecí části v nás, která je symbolizována kentaurem – dolní část kůň a horní část člověk.

V tomto znamení proto můžeme najít i podvodníky, sukničkáře a lidi, kteří jen slibují, ale nic nedodrží, překračují meze a zákony. Ty, kteří nerespektují meze slušnosti mezi lidmi, zneužívají „pravdu“ a zákon pouze ve svůj prospěch a obohacení. Lidi, kteří mají pocit, že se může vše, jen aby se sami měli dobře.

Bez nalezení čestnosti v sobě se Střelec nemůže správně rozvinout a vědomí člověka se vyvinout, aby poté mohlo projít do znamení Kozoroha, kde se prochází zodpovědností a mistrovstvím.

Symbolika Jupitera

Je spojena se známým řeckým Bohem Diem (Zeus), který symbolizuje pravdu, filozofii, svobodu, hojnost, spravedlnost, víru, náboženství a majestátnost. Jupiter je planeta štěstí, velkorysosti, šlechetnosti a oduševnělosti. Skrze Jupitera získáváme moudrost. Poznání skrze zkušenost. Je to planeta humoru, optimismu, naděje, lehkosti a nadšení.

Dle Jupitera umíme využívat svou zkušenost z poznání, tím získáváme moudrost, rosteme a vyvíjíme se. Tak se proměňuje naše filozofie, důvěra a víra, která ovlivňuje pocit naplnění života, pocitu hojnosti a bohatosti.

Jupitera si můžeme představit jako mladého muže, dobrodruha, který se vydává na cestu do dalekých zemí, aby zjistil, jaký je svět. Může se z něho stát moudrý a vzdělaný muž, který je znalý života. Žije v pravdě, ve svobodě, v hojnosti a v hluboké víře v Univerzum.

Kde máme ve svém osobním horoskopu Jupitera, tam si neseme štěstí, o které jsme se zasloužili v minulosti. Štěstěna, anděl strážný a požehnání. Někdy slýcháme, že je nějaký člověk „dítě štěstěny“. To je spojeno s dobrým postavením Jupitera v horoskopu a ukazuje, že člověk měl v minulosti v sobě hodně šlechetnosti, štědrosti, velkorysosti a vděčnosti.

Danosti Jupitera můžeme také prožívat jako neustálou nespokojenost a chtít stále víc a víc. Jednou rovinou Jupitera je tak i nenasytnost. Nebo můžeme být vděční za to, co mám, můžeme se cítit bohatí a obdaření. Z pohledu božství, tomu prvnímu se bude ubírat, protože když dostane, tak je mu to stále málo. Ten druhý umí rozmnožit to, co dostal pocitem vděčnosti a spokojenosti. Rozmnožuje tak to, co mu bylo dáno, protože z pohledu universa „je to dobrý pracovník, který rozmnožuje“ a o to více mu je dáváno. To je tajemství hojnosti a bohatství jak na duchu, tak i ve hmotě.

Co nám přináší Jupiter ve Střelci 8. 11. 2018 – 2. 12. 2019?

Je to počátek nové cesty, a proto se nejdříve podívejme na svůj život před 12 lety. Tehdy byla započata naše pouť, která nyní došla k naplnění. Podle toho, jaký jsme udělali vývoj za posledních 12 let, tak se určuje naše nové směřování. Podle toho máme startovací čáru, protože se dostáváme na další stupeň vývoje, své moudrosti, smyslu bytí, naplněnosti, spokojenosti a pocitu štěstí. V neposlední řadě také na další stupeň svého osobního rozvoje svých darů, požehnání a vztahu k Bohu.

Prociť vděčnost za zkušenosti posledních 12 let, ať byly dobré či bolestné, vždy měly velký význam. Vedly nás ke zmoudření a k našemu rozvoji. Když si uvědomíme, jak obdařeni jsme v této chvíli, tak počátek naší nové cesty je s pozitivní energií.

Každý ve svém životě máme oblast, která spadá pod vládu Střelce – Jupitera. Tam si budeme zažívat zásadní růst, expanzi, hojnost a štěstí. Pokud jsme tam nezmoudřeli, tak budeme plýtvat, rozhazovat a cítit se nenaplnění, nešťastní a prázdní. (Pro ty, kteří znají svůj horoskop: V jakém domě je znamení Střelce a v jakém domě Jupiter? Tam budeme prožívat nejcitelněji popisovaný vývoj.)

Procházíme uzavíráním jedné vývojové etapy, což znamená dokončit, uzavřít, přijmout a smířit se s tím, jak věci jsou. Poděkovat. Vede nás to k novému rozhodnutí, k novým příležitostem, které se otevírají. Záleží na nás, jestli pochopíme, že v něčem jsme na konci cesty a že je potřeba za sebou dveře zavřít a vstoupit do dveří, které se nám otevřely. Buďte bdělí, protože štěstěna nám teď pomáhá. Chce nás nasměrovat správným směrem a někdy budeme potřebovat odvahu, abychom nabídku přijali, protože my sami bychom neměli sebedůvěru to aktivovat. Ale protože to přichází zvenku a podpoří nás to, posune v našem rozvoji, tak je to potvrzení, že na to máte a je čas překročit svá omezení a možná i své výmluvy.

Pokud by nabídka podpořila negativní rozvoj vlastností, tak je to pokušení. Je potřeba rozlišit, co nás obohacuje a co je pro nás již prázdné, protože vývojově jsme to již překročili. Umět říci ne, je také schopnost moudrosti a poznání. Nebudeme přece opakovat třídu, kterou jsme již úspěšně prošli.

Projdeme uvědoměním, kde jsme svobodní, úspěšní a ohodnoceni. Zároveň si budeme uvědomovat, co je pro nás důležité u druhých, čeho si u nich ceníme, vážíme a čím nás inspirují.

Pocit štěstí – v čem ho nacházím, jak si ho tvořím? Smysl svého bytí – jaký je můj smysl bytí? V každém případě příležitosti a nové podmínky, které nás čekají, přinesou pozitivní vývoj k růstu, expanzi a štěstí.

Důvěřujme a věřme, že můžeme roztáhnout křídla a skočit. Každý máme štěstěnu ve svém životě a v období Jupitera ve Střelci se projeví. Každý ji máme v jiné oblasti, dle našich zásluh. Nikdo nemůže říct, že v ničem nemá štěstí. Jen ho možná nevidí nebo není za něj vděčný, protože by chtěl to, co má ten druhý.

V tomto roce se můžeme potkat se svým štěstím, dívat se mu do očí. Umíme vidět? Umíme štěstí a hojnost přijmout a pustit do svého života?

Přeji Vám, až potkáte svého Jupitera, abyste ho poznali, otevřeli mu svou náruč a pohostili ho. Abyste s vděčností přijali jeho dary, které dokážete plně využít a rozvinout.

Jupiter ve znamení Střelce:           

24. 11. 2006 – 18. 12. 2007

11. 2018 – 2. 12. 2019

10. 2030 – 15. 11. 2031

Sdílejte ...

Cyklický horoskop

Příroda má svůj cyklus. Naši předkové si všimli, že lidé narození v určitém ročním období mají vlastnosti stejné jako příroda.

Přírodní cyklus začíná jarem, jarní rovnodenností 20. 3. Příroda se probouzí. Zmrzlá země potřebuje silnou energii k tomu, aby se probudila. Příroda má velikou sílu, aby rozhýbala vše, co bylo zimou uspané. Slunce zesiluje a vše se začíná ohřívat. Oživuje se aktivita, touha začít něco nového, být první a vše je soustředěné na začátek – start – projevení. Sázíme první semínka. Takoví jsou i lidé narození v tomto období 20. 3. – 21. 4. Slunce na začátku jara stojí v Beranu.

Zem se dostatečně zahřála a přichází období péče o semínka, která jsme zasadili. Půda je bohatství a hojnost. Zaléváme, hnojíme, okopáváme, prostě pečujeme, aby nám semínka vyrostla. Musí k tomu být velká trpělivost, pracovitost a důvěra, než semínko zapustí kořeny a vyroste. Je důležité, jaký bude výsledek. Jaká rostlina a kolik jich vyroste, protože až dozraje, tak z toho bude úroda. Buď hojnost nebo nedostatek. Příroda se v květnu projevuje ve své rozmanité kráse a bohatství, vše začíná rozkvétat. Takoví jsou i lidé narození v tomto období 21. 4. – 21. 5., kdy Slunce stojí v Býku.

Příroda je rozkvetlá a počasí teplé, což zve vše ven k setkávání a poznávání nového. Zvířátka se učí novým dovednostem, kdy poznávají svět. Setkávají se s novými podněty. Příroda je tak bohatá, že rozmanitost možností je nekonečná. Něco odkvétá a vytváří se plody, které budou dozrávat. A něco začíná teprve kvést, aby plody byly na konci léta. Jarní vítr ochlazuje zemi. Počasí přeje pobytu venku, kde se lidé setkávají s druhými a povídají si. Předávají si informace a poznatky, jak a co pěstovat. Co se povedlo a co ne. Takoví jsou i lidé narození v období 21. 5. – 21. 6., kdy Slunce stojí v Blížencích.

Letní slunovrat 21. 6. je dnem, kdy Slunce je nejdelší dobu na obloze. Začíná léto a slunce zesiluje. Příroda pasivně přijímá, aby mohly plody růst a zrát. Je to doba pečování a starání se o úrodu. Teplo vede k více odpočinku a užívání si sluníčka a vody. Zde je důležitý vodní živel, protože příroda potřebuje hodně vody, aby vydržela horké dny a rostliny mohly růst. Také zvířátka a lidé potřebují hodně pít nebo se vodou schladit. V předešlém období se člověk naučil poznávat a komunikovat. V této době se učí prožívat. Cítit a vnímat. Pocity jsou v této době důležité. Slunce stojí ve znamení Raka 21. 6. – 22. 7. a lidé narození v tomto období mají stejné vlastnosti.

Slunce se dostává do největší síly a horka jsou největší. Někdy je horkem vše znaveno a vyhřívání se na slunci přináší trochu lenosti. Když je slunce moc silné, tak oslepuje a vše spaluje. Také je ale vše vidět, protože slunce vše ozáří. Je silné, zářivé, hřejivé a přináší radost. Když svítí sluníčko, hned se zlepší nálada a vše vypadá krásnější. V této době je vše o sluníčku, aby ho bylo dost, aby vše dozrálo a nebylo moc, aby vše nespálilo. Slunce dává hojnost, plodnost a projevení tvořivosti přírody. Ukazuje, jak je příroda rozmanitá a krásná. A takoví jsou lidé narození v létě 22. 7. – 22. 8., kdy Slunce stojí ve Lvu.

Na konci léta přichází sklizeň. V přírodě vše dozrálo a je potřeba úrodu sklidit. K tomu je potřeba hodně pracovitosti a sebekázně. Teď není čas na lenošení, teď je čas udělat to, co je potřeba, aby úroda byla pod střechou. Když se úroda sklidí, tak se roztřídí, co bude na příští zasazení, co se uskladní, co se zpracuje a připraví na zimu. Jaké plody se zpracují hned a jaké plody jsou špatné. Roztřídění je pečlivé, musí se vybírat dokonale, aby přes zimu plody vydržely a bylo co jíst. Ve sklizené úrodě je třeba, aby byl pořádek a vědělo se, kde, co je a jestli to má správné podmínky. Takové vlastnosti mají i lidé, kteří se narodili v době 22. 8. – 22. 9., kdy Slunce stojí v Panně.

Podzimní rovnodennost nastává 22. 9., kdy den a noc jsou stejně dlouhé a den se začíná zkracovat. Po hlavní práci v přírodě, přichází doba uvolnění. Nastal čas zábavy a oslav. Oslavy společné práce a úsilí. Setkávání s druhými, více času na své blízké, a především na radosti. Je potřeba nastolit harmonii mezi prací a zábavou. Příroda se začíná krásně zabarvovat, listy stromů mění barvu a vytváří barevnou škálu. Vnímání barev a harmonie. Počasí v této době je mírné a pohodové. Babí léto. Lidé narození v době 22. 9. – 23. 10. mají stejné vlastnosti jako příroda, kdy Slunce stojí ve Vahách.

Příroda se začíná proměňovat, opadávají listy ze stromů, orá se a hnojí pole. Hmyz se schovává a hledá místo k zazimování. Schovává se hluboko do země. Některý hmyz svou etapu končí a zrodí se znovu, až přijde jaro. Nejvíce se toho děje uvnitř země, pod povrchem. Počasí je sychravé, trochu ponuré a smutné. Začíná tajemný klid a zároveň silný proces přípravy k uzavření činorodého děje přírody. Navrácení se ke svému domovu, kde je možno se schovat do tepla. Lidé narození v tomto období 23. 10. – 22. 11., kdy Slunce stojí ve Štíru, mají stejné vlastnosti.

Práce v přírodě již není tolik potřeba a tím se objevuje čas na nové možnosti. Nekonečné možnosti. Co vše lze ve světě poznat. Z ponurého počasí, které přináší někdy smutné nálady, je potřeba najít něco, co přinese rozveselení a zábavu. Humor a legrace. Také počátek těšení se na Vánoce. Plánují se dárky a obdarování. Je čas na čtení knih nebo vyprávění moudrostí v příbězích při ohni doma. Lidé narození v této době 22. 11. – 21. 12. mají proto v sobě silné touhy po poznání a prožití dobrodružných příběhů. Slunce stojí ve Střelci.

Zimní slunovrat 21. 12. je dnem, kdy Slunce je nejkratší dobu na obloze. Od tohoto dne se začne navracet světlo, dny se prodlužují. Je to doba adventního času a přípravy na Vánoce. Přivítání zrození nového světla. Příroda se uložila ke spánku a je třeba vše připravit na dlouhé období zimy. Tak, aby zvířátka měla co jíst a bylo vše uklizené. Dělá se jen to, co je opravdu důležité. Vše je třeba dobře naplánovat a důležitý je výsledek. Je třeba úspěch. Selhání nebo špatná příprava přináší nebezpečí, že zvířátka či rostlinky zimu nepřežijí. Dělá se proto vše s velkou zodpovědností a dle pevného řádu. Období tradic a slavností v rodinách. Setkávání s celým rodem. Soudružnost a pevnost rodiny zaručuje úspěch. Tyto vlastnosti mají lidé narození v tomto období 21. 12. – 20. 1., kdy Slunce stojí v Kozorohu.

Příroda spí, země je zmrzlá. Je hluboká zima, chlad a nepřízeň počasí. Studeno a chladno vydrží pouze to, co je velmi odolné. Brzo se stmívá. Čas pro přemýšlení, nové nápady, vize a snění. Plánování, přemýšlení v samotě, co se zasadí, opraví, čemu se věnovat, až nastane jaro. Také čas na potkávání se s druhými, povídání si o životě, filozofování a hledání odpovědí na různá proč? Čas na vymýšlení nových vynálezů, které usnadní práci nebo pomohou zahnat nudu a samotu. Originální nápady a myšlení. Takoví jsou lidé narození v této době 20. 1. – 20. 2., kdy Slunce stojí ve Vodnáři.

Přichází poslední část zimy. Příroda stále spí. Zima je dlouhá a vyčerpávající. Pasivita, nečinnost. Únava. Přemýšlení vede k znavenosti, zbývá už jen fantazie. Útěky do světa fantazie, kde jsou prožitky, které vzbudí radost a naději. Barevné a krásné snění, které se dá přenést do malování obrazů, krásné hudby či krásných příběhů. Přicházejí inspirace a múzy. Ve velkém tichu přírody, kde vše je v tomto čase nečinné, se ztrácí já. Hledá se naděje, vzájemná pomoc a sounáležitost. Vědomí, že existuje ještě něco jiného, než jen tento svět. Důležitá je víra a důvěra. Také k tomu, že až nastane jarní rovnodennost, se Slunce opět rozzáří, zem se probudí a začne vše zase Žít. Takoví jsou lidé narození 20. 2.- 20. 3., kdy stojí Slunce v Rybách.

Sdílejte ...