Horoskop na období 26. 9. – 3. 10. 2016

Požehnání   17

Stálé trvá konjunkce Slunce a Jupitera z minulého týdne. V tomto týdny se k této konjunkci přidá Luna, 1. 10. nastane novoluní. Děje se tak proto, aby vliv expanze, vývoje mohl vstoupit do emocí, duše, nevědomí a buňky. Tato energie bude pracovat s vaším nevědomím, se zápisy duše, které budou osvobozovány a uvolněny. V prvopočátku to může přinést zaplavení „negativními“ pocity. Jen je nechte projít, stačí je přijmout. Ano, i tohle v sobě mám, děkuji. A důvěřujte své vnitřní moudrosti, že dostanete impulz, co s tím a jestli je to vůbec potřeba řešit. Mars, který symbolizuje konání, čin, se přesouvá do dalšího znamení. Ještě před novoluním proto můžete ucítit změnu energie. 

Mars 27. 9. vstupuje do znamení Kozoroha a zůstane zde do 10. 11. 2016. Mars jako symbolika mužské energie, bojovníka, impulzu, ega, vede k rozhodnutí, k akci, činu, projevení vůle, síly. Také symbolizuje boj, vztek, hněv, sexualitu. Mars v Kozorohu se projeví zemitě, zrale a zodpovědně. Jedná systematicky, cílevědomě, odpovědně, eticky, seriózně, ctižádostivě, konzervativně, svědomitě a prakticky. Je motivován důvěrou, poctivostí, úspěchem a uznáním.

Rozzlobí se účelově a s pocitem viny. Jsou tady velké nároky, jak na sebe, tak i na druhé. Je zde nebezpečí ke konání bez citu, se sklonem k přísnosti a tvrdosti. Hlavním zájmem je zodpovědně naplnit povinnost. Mars v Kozorohu přinese více pocitu stability a uzemnění.

Mars v dynamickém spojení se Sluncem a Jupiterem je velkým impulzem, třeskem, silná energie, která se odráží na našich tělech. Bolesti hlavy, teploty, horečky, záněty, úrazy a nespavost. Energie je tak silná, že můžeme cítit tlaky na temeni, uprostřed čela, ve třetí – solární čakře nebo v první čakře. Tento aspekt bychom mohli nazvat početím, sice trochu neplánované, ale osudem dané. Zároveň se objevuje sklon k agresivitě, kterou uvolňujeme napětí. Kde jsou nižší energie, tam to vede k boji, násilí a útokům. Když překročíme ego, nemusíme bojovat a někoho ohrožovat, ani být ohrožován a bránit se. Je potřeba rozvíjet spolupráci, komunikaci a harmonii. 

Novoluní nastává krátce po půlnoci 1. 10. na sabiánském symbolu: “Staří Mistři” vystaveni ve zvláštním oddělení galerie. Klíčová myšlenka: V čase zmateného hledání nových hodnot v chaotické společnosti je potřeba se vrátit k pramenům. Je potřeba se navrátit k čistému Zdroji. K jednoduché pravdě, k přirozenosti.

Toto je téma na následující období do dalšího novoluní.

Do 30. 10. můžeme využít harmonického aspektu Pluta v Kozorohu a Merkura v Panně. Síla myšlenky, schopnost zhmotnění, síla Ducha v mysli. Myšlenka je počátek tvoření a projevené tvoření je slovo: “Na počátku bylo slovo.” Mohou se proto ve vaší mysli rodit nové nápady, vize, nové vědomí, pokud je mysl otevřená.

Venuše, planeta hodnot a lásky, je ve znamení Štíra. City jsou prožívány hluboce a intenzivně. Venuše v harmonickém aspektu na Neptuna (26. 9. – 5. 10.) ukazuje, že dochází k propojení lásky pozemské s bezpodmínečnou láskou “Nebeskou”. Přichází velký příliv lásky “Božské Matky”. Lépe řečeno – my se jí otevřeme, protože ona tady stále je. Snadněji otevřeme své srdce lásce. To napomůže harmonizovat vztahy, upevňovat, prohlubovat a vytvářet nové vztahy. Zároveň se objeví pocity naplnění, hojnosti a moudrých, lásky plných hodnot. Odpuštění, láskyplné přijetí a milosrdenství v sobě můžeme prožít a následně projevit.

Požehnaný týden, s láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 19. 9. – 25. 9. 2016

Oboustranné obohacení      img_0094

Slunce prochází posledními stupni Panny v kvadratuře s Marsem, což může přinést napětí, netrpělivost a agresivitu. Retrográdní Merkur vytváří v mysli neklid, kdy se nemůžete zbavit stále stejných myšlenek. V pondělí a v úterý nám pomůže praktická Luna v Býku. Věnujte pozornost praktickým záležitostem a přemýšlení o tom, co by mělo být. Jak to udělat, odložte. Jak se v realitě vše naplní, je už stejně rozhodnuto. Energie Luny v Býku podporuje trvalost, pevnost, uzemnění a blahobyt. Ve čtvrtek 22. 9. projdeme změnou energie a vše se vykrystalizuje. Slunce se přibližuje k Jupiteru, k planetě štěstí a naděje.

Podzimní rovnodennost nastává 22. 9., Slunce vstupuje do znamení Vah. Přicházíme do období přípravy na zimu, kdy se naše pozornost více obrací na společnost, vztahy a dohody. Slunce ve Vahách přináší potřebu harmonie, spravedlnosti a rovnováhy. Ve Vahách je velká citlivost na jakékoliv vychýlení do závislosti či odmítání. Hned vám bude zviditelněna druhá strana, aby byla zachována harmonie. Tím, že Slunce vstoupí do Vah, zesílí se působení konjunkce s Jupiterem – planetou vývoje, expanze a štěstí. Oduševnělost, naděje, optimismus a vyřešení toho, co dlouho stálo. Je to v každém případě o pohybu vpřed. Jupiter vždy „požaduje“ vývoj, zmoudření a prohloubení. A pokud se tak neděje, začnou lítat „hromy a blesky.“ Konjunkce Slunce a Jupitera bude působit do 4. 10., kdy bude příznivě ovlivněn vývoj. Je to čas Bohem – Universem požehnaný. Pozor na ego. Kvadratura s Marsem ukazuje, že můžeme svou netrpělivostí a sobectvím spadnout do nespokojenosti a nevděčnosti. Opatrně proto na ego, které by to chtělo řídit a získat něco pro sebe.

Vždy pamatujte, aby vše bylo vedeno v zájmu obou stran. Oboustranné vítězství. Pokud myslíte jen na sebe nebo se chcete zavděčit a myslíte naopak jen na druhého, vytváříte neharmonii, plýtváte energií. „Co je dobré pro nás oba?“, má úplně jinou energii než: „Co je dobré pro mě? Co je dobré pro něho?“ Když se budete dívat z pozice My, nepoškodíte sebe ani druhého. A to je poselství Slunce ve Vahách – spojené nádoby.

Merkur v Panně 23. 9. přestane být retrográdní. Může se tak lépe využít harmonický aspekt s Plutem, který poukazuje na sílu myšlenky a schopnosti zhmotňovat své plány. Především se zklidní a uvolní mysl.

Nyní sem přichází velká energetická podpora. Popíši vám ji přes obraz.

Představte si vysokou zeď, abyste mohli jít dál, tak ji potřebujete přelézt, potřebujete se dostat ZA zeď.  Sami to ale nedokážete. V tom přijde jiný člověk. „Náhodou“. Víme ale, že náhody neexistují. Kdo vám toho člověka poslal? Vyšší záměr. Teď máte druhého, který vám pomůže přelézt zeď. Vezme vás na svá ramena, ze zdola vás tlačí nahoru a vy se dostáváte na zeď, kde se posadíte. Co uděláte teď? Můžete se zabývat jen svým zájmem, přeskočit a jít, dosáhnout svého. Druhý zůstal na druhé straně zdi. Vědomě či nevědomě ve vás zůstane pocit nezodpovězené otázky a pocit dluhu. „Co ten druhý, šel stejnou cestou jako já, potřeboval také přelézt?“ Nebo můžete, když sedíte nahoře na zdi, projevit zájem, stejně jako on projevil zájem o vás. Jinak by vám přece nepomohl přelézt zeď.

Chce ten druhý také na druhou stranu? Má stejnou cestu jako já“? Musíte projevit zájem, abyste to zjistili. A pokud ano, podat mu ruku a pomoci mu nahoru na zeď. Seskočíte na druhou stranu zdi a tam se rozhodnete, jestli je vaše cesta společná.

Když se vám v životě objeví nějaká překážka, vždy se objeví někdo druhý, kdo vám pomůže překážku překonat. Nikdy na ní nejste sami. Zároveň se i jemu dostává příležitosti naučit se službě druhému. I on je na své cestě a učí se překonat vlastní překážku – umět druhého podpořit. Obohacujete se vzájemně.

Stejně tak to funguje v jemnohmotném úrovni. Přijde velká energetická podpora, která vám pomáhá překročit vaše omezení – zeď. Poté je potřeba v sobě upevnit svou víru, propojení s vyšším vedením a vzít podporující energii s sebou. Když ji necháte „před zdí“, bude vám chybět, nebudete mít sílu naplnit novou cestu a museli byste se pro ni vrátit.

Potřebujeme si uvědomit, že tok energie je vždy obousměrný.

Čím více lidí toto pochopí a dokáže uskutečnit do 4. 10, tím se nám podaří vytvořit novou formu, otevře se nová cesta. Překročením zdi oběti a vítěze (Ega), překročíme BOJ. A vytvoříme SPOLUPRÁCI.

Požehnaný týden Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

Horoskop na období 12.9. – 18.9.2016

MořeRealita, kterou vidím, je to skutečně Pravda nebo projekce mysli. Co vlastně vidím?

Slunce v konjunkci s retrográdním Merkurem (do 16. 9.) symbolizuje osvětlení mysli, osvětlení nějaké situace. Světlo, jasnost vstupuje do myšlenek, aby byl uviděn starý zápis, který je již nepotřebný. Když ho pojmenujete a nahradíte jiným, novým, tak se změní váš postoj a vaše projekce.

Silně se zviditelňuje Matrix, jak moc je člověk chycen myslí. Tato konjunkce ukazuje na vypočítavost. Pokud jsme jenom v mysli, snadno podlehneme kalkulu, co je jen výhodné, prospěšné a zištné. Dávejte pozor, abyste jednali podle pocitu. Mysl má jasné omezení dle výchovy v dětství. Toto se smí, toto nesmí, tohle je správné, tohle špatné apod. Nyní můžete prohlédnout, jak je forma mysli omezující. Ve vašem životě se může uskutečnit pouze to, v co věříte, že je možné, a že to existuje.
Při úplňku 16. 9. nastává polostínové zatmění Měsíce. Úplněk vždy zviditelní, ujasní téma novoluní.

Poslední novoluní bylo 1.9. na sabiánském symbolu: „Dvě hlavy vyhlížejí ze stínů a nahlížejí i za ně.“ Klíčová myšlenka: Růst skutečného chápání, jež se rodí z transcendence, i když je právě ve světě duality zcela ponořen.

Novoluní promlouvá o respektování duality. Když vidíme polarity, obě dvě strany mince, můžeme teprve vidět skutečnost. Uvidíme za. Když umíme vidět objektivně, vystupujeme ze subjektivity. Tím měníme pohled na sebe, na druhé a život.

A během úplňku můžete poznat, jestli dokážete na vše nahlédnout objektivně bez své projekce.
Luna se zároveň dostává do konjunkce s Chironem, proto je tento úplněk zraňující a léčivý. Přiznat si a procítit své zranění duše, umožňuje toto zranění léčit. Skrze nalezení prvotní bolesti, počátku zranění a uvědomění, co nás to učí, můžeme sami sobě léčit svá zranění. Polostínové zatmění Luny ukazuje, že můžeme přijít na odhalení tajemství v sobě či venku, nebo můžeme v sobě sami před sebou něco ukrýt, pokud nebudeme pravdiví. Kvadratura na Slunce a Lunu zviditelňuje vnitřní velké napětí, které potřebuje „prolomit“ či otevřít. Mars ve Střelci zviditelňuje rozhodnutí, akci, která má vést k rozvíjení vědomí, naplněné mírem a štěstím. Mars v harmonii s Uranem podporuje nalezení čistého impulsu, který vede k osvobození sám sebe. Pravda, odvaha a rozhodnost je důležitá.

Matrix se snaží zabránit k odhalení programu – postoje, který vám brání být svobodní sami v sobě. Objeví se proto nástrahy, abyste byli zastaveni nebo dokonce zastrašeni. Půjde to přes komunikační kanály, informace, zprávy, média a problémy na krátkých cestách. Mysl lidí je velmi rozkmitána, tím se zvyšuje napětí a nervozita. Překážkami, problémy, starostmi se zamezuje pohybu vpřed. Každý „problém“ proto přijměte pohledem z nadhledu. Když existuje problém, existuje i řešení. Uvědomte si, že Duch – Vědomí je nad hmotnou, proto se může vaše vědomí dostat nad problém a řešit ho s lehkostí a vírou. Ať se děje, co se děje, mějte na paměti, že jste vždy vedeni a pod ochranou. Když podlehnete mysli, začne se vše komplikovat, vše ztěžkne a přestanete ochranu vnímat.

Můžete mít pocit, že je manipulováno. Ano, je manipulováno s kolektivním vědomím. Je snaženo, aby do kolektivního vědomí byla vložena potřebná informace, která by zamezila k osvobozování člověka od forem mysli. Vědomý člověk se dostává do stále větší síly vědomí si sám sebe, své podstaty a schopnosti vystoupit z „otroctví“ mysli a vědomě a svobodně používat mysl.

Vědomí je voda. Když vodu nalejete do nádoby, přijme její tvar, když ji přelijete do jiné nádoby, změní svou formu podle nové nádoby. Vnímejte svou mysl jako nádobu s určitým tvarem. Poznáním jakou nádobou jste, vám umožňuje vnímat své vědomí, které je velmi tvárné, ale podstatou zůstává stále vodou – vědomím.

Kdo má větší sílu? Tvar nádoby nebo voda – vědomí? Vy rozhodujete, kam vložíte svou pozornost, jaký zvolíte tvar nádoby. Podle toho se projeví Vaše vědomí. Když si stále budete vědomi, že jste vědomí, a že momentální situace je tvar nádoby, nebudete cítit omezení. Situace je tvar, váš přístup k tomu je vědomí. Díky tomu víte, že můžete cokoli změnit. Haleluja.

Požehnané dny, Petra Nel


Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 5. – 11. 9. 2016

Nové cestyIMG_0139

V tomto týdnu již Mars opustil kvadraturu s Neptunem, odchází i z konjunkce se Saturnem a dostává se do harmonického aspektu s Uranem, což znamená konec zpomalení a fyzické únavy. Uran podporuje rychlost, rozhodnost a akčnost. Vše, co dlouho stálo a nemohlo se realizovat, nabere takovou rychlost, že nebudete stíhat. Pohyb vpřed je v tomto týdnu zásadně zřetelný. Tento aspekt také přináší lehkost, odvahu a originalitu při rozhodování. Objeví se nové možnosti, poznání a pohledy. Jděte novými cestami. Dveře jsou otevřené pro nové zkušenosti a jsme podporováni dělat změny. Trvat na starém a na starých způsobech je v tuto dobu strnulost, je potřeba jít dál. Zůstává jen to, co je funkční a stabilní, v jiných případech mějte odvahu reagovat, rozhodovat a konat nově.

Slunce opouští opozici s Neptunem a dostává se do harmonického aspektu s Plutem. Síla osobnosti, vědomí a individuality je podpořena k projevení. Pluto je planeta transformace, hloubky, tajemství a osudovosti. Harmonický aspekt podporuje v sobě cítit a projevit svou vlastní sílu individuality propojenou s něčím větším. Uvědoměním si své sounáležitosti s něčím, co nás přesahuje.

Slunce stále zůstává v kvadratuře s Marsem, což přináší určitou podrážděnost, impulsivnost a napětí. Pozor na plýtvání energie, vznětlivost a sobectví. Tento aspekt může symbolizovat sklon k hádkám či k úrazům, pokud svůj vztek destruktivně otočíte proti sobě. Vzhledem k příznivým aspektům lze tento aspekt zvládnout svou disciplínou a ohleduplností. Pamatujte, že pokud se někdo dostane do emocí, vzteku, v té chvíli je „nesvéprávný“, je zbytečné s takovým člověkem vést dialog a něco vysvětlovat. Počkejte, až tyto emoce projdou a on se uklidní, teprve pak vysvětlujte, domlouvejte se. Každý občas se dostaneme do vzteku, propadneme do tmy, v té chvíli se cítíme ohrožení, jsme zahnaní do „kouta“. Můžeme se proto na člověka, který se dostal do vzteku či lítosti, dívat s pochopením a soucítěním, víme, že se cítí ohrožený. Můžete mu lépe porozumět a podat mu pomocnou ruku. Každý máme práh nebezpečí jinde a u každého je vyvoláván něčím jiným. Co vám může připadat normální a bezpečné, druhého může přivést k pocitu ohrožení. Soucit a pochopení, je cesta, jak je možné vystoupit z hry boje a soupeření.

Od pátku se retrográdní Merkur (retrogradita potrvá do 21. 9.) dostává do konjunkce se Sluncem (do 17. 9.). Zde je důležitá mysl, rozum, logika, pochopení, komunikace. Retrogradita více vede k přemýšlivosti a neschopnosti se přesně vyjádřit. Potřebujeme mít čas, aby v naší mysli něco uzrálo, nespěchejte na sebe. Jak je Merkur – mysl retrográdní, a jde naproti Slunci – vědomí, má člověku něco dojít, přehodnotit z minulosti a změnit postoj díky novému pochopení. To se bude týkat především dalšího týdne, máte tedy čas na vyjádření.

Důležitá událost je 9. 9. – vstup Jupitera do znamení Vah, kde bude do 10. 10. 2017. Z pohledu vývoje, moudrosti a rozvoje jsme se posledních 6 let věnovali sebe rozvoji. V horoskopu, když planety postupně procházejí znameními od Berana do Panny, tak se to týká osobní roviny. Znamení od Vah do Ryb jsou zaměřena na společnost. Po dobu 6- ti let se proto budeme nejvíce vyvíjet přes spolupráci s druhými. V prvním roce, kdy bude Jupiter ve Vahách, to bude nejsilnější přes partnerství, spolupráci s druhými, právo, politika, soudnictví, diplomacie, smlouvy, úmluvami, oboustranným vítězstvím, harmonií, uměním, krásou a především mírem. Respektování hranic druhých, hledání společné cesty, která obohacuje obě strany. Váhy jsou symbolem rovnováhy, spravedlnosti a práva. Zde se objeví zákon karmy – zákon nastolení spravedlnosti a harmonie. Ten, kdo byl nespravedlivě povýšen, bude sesazen, ten kdo byl nespravedlivě ponížen, bude uznán. Pokud někde byla člověkem vytvořena nerovnováha, tak karmické znamení Vah nastolí spravedlnost, a bude napraveno. Jupiter je symbol PRAVDY, MOUDROSTI, VÍRY.

Také se to týká manželství. Je požehnáno manželství. I zde se nastolí spravedlnost, pokud jsou vztahy nerovnováze, pokud jeden žije na úkor druhého. Vztahy nevydrží nebo budeme nuceni vztah přetvořit. Nově vytvořená a přetvořená manželství a partnerství žít v nové energii, kde je rovnováha, rovnocennost partnerů, kde vzájemné obohacování a podpora je podstata vztahu.

Jupiter vždy „požaduje“ pravdu, hloubku, upřímnost a především vývoj. Podporuje růst, expanzi, štěstí a hojnost. Lidé, kteří mají v horoskopu obsazené Váhy, Vodnáře a Blížence, Sluncem, Lunou nebo jinými planetami, se mohou těšit na velmi podnětný a bohatý rok, který povede k růstu, vývoji a naplnění.

Lidé se znameními Berana, Raka, Kozoroha budou Jupiterem vyzýváni, aby svůj život dali do větší moudrosti a spravedlnosti, (opět znamení obsazené Sluncem, Lunou a dalšími planetami.)

Vše se bude dít tak, aby byl člověk posunut vpřed. Přes naučení se spolupracovat, udržovat sounáležitost a uvědomění, že ty jsi on a on je ty, „já jsem ty a ty jsi já“. Jeden bez druhého nic nedokážeme. Dál se dostaneme jen ve spolupráci, kde je společný záměr, který leží nad osobním prospěchem.

Přeji krásné dny Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz