Astrologické konstelace 1620 – 2016

Když jsme v roce 2014 aktivovali setkávání Kruhu ZeMě, bylo jeho záměrem směřování k roku 2016, kde jsme cítili významnost letopočtů 1620 – 2016. Od roku 2014 jsme se intenzivně věnovali tématu Bílé hory v roce 1620 a událostmi po ní. Několikrát se stavěly konstelace na zápisy vzniklé v tomto období. Vraceli jsme se k našim prazákladním kořenům a jasně se zviditelňovalo, že právě v době Bílé hory došlo k zásadním změnám, k našemu odpojení od prazákladní energie Bohemie – Čech, Moravy a Slezska. Věděli jsme, že v roce 2016 dochází k naplnění tohoto tématu a je možná zásadní změna.

Vysvětleme si proč, o co tady jde. V roce 2016 uplynulo od Bílé hory 396 let. Jsou to významná čísla, která ukazují na naplnění tématu. Došli jsme k potřebné zralosti a celistvosti. Celý součet dává číslo 9, a to je naplnění karmy a celistvost. V čísle 396 je skryta pyramida uvědoměného vědomí – sjednocení: těla, duše, ducha. Možná si řeknete: „Ale proč ne v době 369 let od Bílé hory?“ Což byl rok 1989. Bitva na Bílé hoře proběhla 8. 11. 1620 a 369 let poté, 17. 11. 1989, proběhla Sametová revoluce – kdy šlo o svobodu. V té době se naplnilo velmi důležité vědomí projevené akcí, získat zpátky svou svobodu. Bylo vykonáno. Přesto jsme ještě potřebovali 3 x 9 let, abychom nabytou svobodu během prvních devíti let prožili na úrovni hmoty, následně dalších devět let na úrovni duše – prožitků a posledních devět let na úrovni ducha – víry. Teprve v roce 2016 je naše vědomí celistvé, i s poznáním svobody v obou polaritách. Můžeme říci, že až teď, skrze zkušenosti posledních 27 let, jsme získali potřebné zkušenosti a můžeme teprve nyní bez iluzí správně konat. Uvědomit si, co nebylo uděláno dobře a moudře to začít napravovat.

Když bychom se podívali, kdy bude další vývojová fáze naplnění a celistvosti, tak zjistíme, že až za 270 let, kdy to bude 639 let po Bílé hoře. Mezi tím jsou samozřejmě další menší cykly. My se nyní zabýváme uceleným vědomím, kdy se „otevírá brána“ k možnosti vystoupení ze starých zápisů a vložení nové matrice. Podle horoskopu se dostává kolektivní vědomí svým vývojem do posledních 9 let. Planeta Neptun, která symbolizuje Božské vědomí, čisté vědomí, univerzální vědomí, prochází celým zvěrokruhem 164 let. Nyní Neptun prochází znamením Ryb, posledním znamením ve zvěrokruhu, kterému Neptun i vládne. Ryby symbolizují nekonečno, blaženost, kdy je vše navráceno do oceánu jednoty. Ve hmotné rovině to ukazuje na klam a iluzi, závoj, který zakrývá skutečnost. Člověk má skrze svůj prožitek rozpoznat iluze, klam a obohatit se ve svém prožívání o schopnosti ohleduplnosti, milosrdenství, odpuštění a sounáležitosti, že všichni jsme jedno. Přestat s druhým bojovat, ubližovat a ponižovat. Nečekejme, že se všichni začnou chovat „božsky“, ale v každém cyklu je vidět určité posunutí, tedy i v každém člověku.

Každých 164 let dochází k posouvání vědomí na další vývojový stupeň. Stoupáme po spirále a v době každých 164 let přestupujeme do vyšších vibrací. Na to ale člověk musí být připraven, protože tělo a mysl na vyšší vibrace může reagovat zátěžově. Kdyby do člověka vstoupilo čisté Světlo naráz, spálí ho to na uhel. Proto se naše tělo a mysl připravuje postupně na jemnější, ale silnější vibrace. Mění se tím jak tělo, DNA, strava, myšlení, tak následně i prožívání.

Když se podíváme, kde stojí Neptun v této chvíli, co článek píši, tak Neptun stojí na 10° 56´ Ryb a je zde od 21. 8. do 26. 9. Každé znamení má 30°, celý zvěrokruh 360°. Každý stupeň má svůj význam. Neptun je retrográdní, což ukazuje na zpětný chod, který je jen zdánlivý, přesto důležitý. Symbolizuje, že se více potřebujeme dostat do hloubky, více se obracíme do svého nitra, kde hledáme duchovnější otázky. Stupeň, na kterém stojí Neptun, se jmenuje: „Lidé, kteří se ubírají po úzké stezce a hledají Světlo.“ Tento symbol ukazuje, že každý z nás má v sobě Cestu Žáka, kterou jednou nastoupí, když je připraven. Tato energie je ve vědomí rozvibrována, proto se v této době lidé více sami sebe nebo druhých budou ptát, kam to celé směřuje. Bude je něco zevnitř volat, ukazovat a inspirovat k otevření se novému prožitku, poznání, každého dle své připravenosti.

27. 9. retrográdní Neptun vstoupí na 9° 59´ a zůstane zde až do 11. 1. 2017, což znamená velmi důležitou dobu. Každý symbol říká, jaké téma je rozvibrováno. Lidské vědomí se má dostatečně s touto energií vědomí spojit, prožít a ukotvit v sobě. Jaký význam skrývá v sobě tento stupeň?: „Na počátku letu vede pilot stroj vrstvou mraků clonících zemi.“

Pilot symbolizuje toho, kdo řídí a vede, mraky jsou překážky, myšlenky, mentální formy, která nám brání vidět realitu. Člověk musí překonávat obtíže, a tím se učí využívat své vlastní schopnosti, které díky mrakům aktivuje. Překračuje omezení a překračuje hranice dosavadního životního prostoru. Každý se učíme zacházet sami se sebou, se svými myšlenkami, emocemi, vůlí, egem. Když poznáme sami sebe, začneme využívat svůj potenciál a zmenšovat své nedostatky. Tím se stáváme Mistrem sám sebe. Tím nalezneme v sobě Mistrovství, které se v nás ukrývá. Pak člověk může být inspirací pro druhé a pozitivním obohacením lidstva, protože takový člověk nekoná v zájmu sebe, ale v zájmu lidstva.

12. 1. 2017 se do 10. 2. 2017 navrátíme na stupeň hledání nové cesty a znovu si projdeme už s novým poznáním symbol: „Lidé, kteří se ubírají po úzké stezce a hledají Světlo.“, kterému začneme více rozumět a najdeme správnou cestu pro každého z nás.

Na den 28. 9. 2016 jsme zaktivovali meditační setkání, kde se člověk může dát do služby, kdy skrze svůj prožitek z aktivuje prožitek sounáležitosti, zájmu a harmonie. Každý dle své možnosti. Je proto důležité, aby se setkal dostatečně velký počet lidí, aby energie vědomí, která je rozvibrována mohla skrze prožitek lidí vstoupit do hmoty. Aby se propojilo Nebe se Zemí. Právě o státním svátku jsou lidé více otevření k vlastním kořenům země, kdy nám může být navráceno to, co nám bylo odebráno. Nikdo nám to nebude nutit. Tady to je a buď si to vezmeme, nebo to necháme bez povšimnutí a necháme to ladem, kdy si počkáme na příště …

Těším se na setkání s Vámi, Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz     www.obrodanaroda.cz

PS: Pokud se ptáte, kdy Neptun dokončí svou pouť v Rybách a nastoupí svou novou 164- ti letou cestu znamením Berana, tak Neptun vstoupí do Berana 30. 3. 2025. Máme několik cyklů podle jednotlivých planet, např. Urana – 84 let, Pluta – 254 let, Saturna – 29 let. Každý cyklus symbolizuje určitou část poznání. Neptun je koruna vědomí – Božského vědomí, proto jsem věnovala pozornost tomuto cyklu.

Pamatujte, že největší síla a moc, kdy můžete něco změnit, je vždy jen v okamžiku Tady a Teď!

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

Bílá Hora 2016

Horoskop na období 29. 8. – 4. 9. 2016

Nevím

 DSC_1728

V tomto týdnu pokračují aspekty z minulého týdne a budou se zintenzivňovat. Slunce se dostává do kvadratury s konjunkcí se Saturnem a Marsem. Čímž se více zviditelní význam konjunkce. Trpělivost, zodpovědnost a zralost bude v tomto týdnu prozkoušena. Tak jak umíš, dozrál jsi?“ Mars se začíná pomalu od Saturna vzdalovat, a to symbolizuje, že se věci dostávají pomalu do pohybu. Dá se to připodobnit, jako když se vlak rozjíždí ze stanice. Tento týden jsou velmi aktivní strachy. Snadno se může propadnout strachu, obavám a nejistotě. Ano, nic není jisté. Slunce se dostává do opozice s Neptunem, a tím je vytvářena T-kvadratura.

Slunce v opozici s Neptunem (do 6. 9.) přináší nejasnosti, nekonkrétnost a zmatenost. Slunce je ve znamení Panny a má v sobě manažerské schopnosti. Schopnost řídit, plánovat, organizovat, ale v opozici s Neptunem tyto vlastnosti nejsou k dispozici. Neptun zamlžuje jasný rozumový úsudek a dává do přednosti emocionální prožívání. Objevuje se větší citlivost, která je až přecitlivělostí a labilitou se sklonem k pasivitě, smutkům a depresím. Je dobré si uvědomit, že se ve mně hlásí niterná složka, která podléhá jen citu. Když budete naslouchat svému nitru, respektovat svou intuici a dle ní se řídit, zjistíte, že vše do sebe zapadá a vy se nemusíte o nic bát. Necháte se prostě jen vést. K tomu ale potřebujete schopnost důvěry a víry. Je třeba opustit potřebu mít věci pod kontrolou a všemu rozumět, protože v tomto týdnu nebudete rozumět ničemu. Budou se dít tak zvláštní věci, tak nepochopitelné, až mystické. Pokud nebudete důvěřovat, budete se snažit vše řídit a rozumět tomu, tak jak moc to nepůjde, tak se budete dostávat do silných emočních reakcí a snadno propadnete strachu a nejistotě. Budete dělat chyby, omyly, budete zapomínat, ztrácet. Opusťte svoje představy, očekávání, jak a co by mělo být. Vše bude jinak.

Jak vysvětlit energii, která tento týden působí? Budeme se setkávat s: „Nevím, nevím co se to děje, proč se to děje, nevím, kam to směřuje, nevím, co mám dělat.Vyšší vědomí pracuje, proto v některých situacích budete „vypnuti“, aby se vše dostalo na své správné místo. Můžete se sami cítit bez formy, rozpití, vaše mysl se nedokáže na nic soustředit a můžete se cítit jako nepřítomní. Jsem a nejsem tady. Proto, když se s důvěrou odevzdáte plynutí, intuici a znamením, projdete toto období bez „šrámů a ran“. Ten, kdo se bude bránit, nakonec padne vyčerpáním a na stejné místo, ze kterého vyšel.

V hrubohmotných energiích se tato opozice projeví jako lži, klam, manipulace a podvody. Buďte opatrní a vše si překontrolujte.

Opozice je vždy o tom, abychom našli střed, aby se obě strany navzájem obohatily. Působí magnetičnost a zároveň rozpor. Když se budete držet Panenské analýzy (Slunce v Panně), budete chybovat a dělat omyly. Pokud se bude držet pouze Neptuna, ulítnete do nerealistických představ a iluzí, které přinesou zklamání. Propojte rozum a srdce, rozhodujte se s citem a na své pocity se podívejte s nadhledu.

Novoluní nastává 1. 9. v Panně v konjunkci z Dračí hlavou (Vzestupný uzel). Nastává prstencové zatmění Slunce, ale od nás není viditelné. Něco je nám skryto, abychom se více zaměřili na Slunce, svou cestu, seberealizaci, sebereflexi.

Novoluní nastává na sabiánském symbolu: „Dvě hlavy vyhlížejí ze stínů a nahlížejí i za ně.“

Klíčová myšlenka: Růst skutečného chápání, jež se rodí z transcendence, i když je právě ve světě duality zcela ponořen.

Vidíte, i novoluní promlouvá o respektování duality. Až když vidím polarity, obě dvě strany mince, mohu teprve vidět skutečnost. Uvidím za. Když umím vidět objektivně, vystupuji ze subjektivity. Tím se mění pohled na sebe, na druhé a život.

Každé novoluní je počátek něčeho nového. Nyní to bude zásadní pro školáky a studenty. Tento rok jim to přinese nový úhel pohledu na sebe a druhé.

Slunce se dostává 2. 9. – 11. 9. do harmonického aspektu s Plutem. Je to o schopnosti využít svou skrytou sílu k projevení sama sebe, své osobnosti a svého určení. Projevení svého charisma. Nalezení svého místa. Dalším týden nás čeká chopení se a projevení své individuality a síly osobnosti.

Přeji Vám dostatek důvěry a víry. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 22. – 28. 8. 2016

Síla vůle EDSC_0001455

Slunce vstupuje 22. 8. v 18 hodin 39 minut do znamení Panny. Přichází čas sklizně a roztřídění. V době Panny je vhodný čas udělat si jasno, pořádek skrze analýzu a zdravou kritičnost. Rozhodnutí, co je potřeba spotřebovat hned, co bude na uskladnění a co se ponechá, aby bylo co v příštím roce zasít. Pořádek je potřeba udělat na všech úrovních, ve své mysli, ve vnějším světe, ale také ve své duši. Znamení Panny se vyznačuje velkou pracovitostí, pečlivostí a schopností být ve službě. Na druhé straně si v Panně musíte dát pozor, abyste v zájmu náročnosti stihnout hodně povinností, nepopřeli své potřeby věnovat péči o sebe.

Konjunkce Marse a Saturna ve Střelci (do 3. 9. ) symbolizuje soustředěnost a opatrnost. Mars pod rozvážným vedením Saturna, musí být rozvážný a hluboce soustředěný. Jakýkoliv krok má být dobře promyšlen, aby energie Marse byla dobře využita. Mars je spojený s egem a tělem, fyzickou energií. Tělo bude oslabeno, bude více unavené, pomalé a náchylné k vyčerpání. Opatrně na přetížení, které by se objevilo bolestmi zad a velkou únavou. Pokud někde neuváženě budete plýtvat energií, nebo nebudete pokorní, budete okamžitě zastaveni. Právě překážky, komplikace nás vedou k tomu, abychom více vše promysleli. Co děláme a jak to děláme. Jsme tlačeni ke skromnosti, zralosti, pokoře, zodpovědnosti a trpělivosti, přes omezení a zásadní zpomalení. Pokud nepochopíte, že jde o rozvinutí těchto vlastností, snadno můžete spadnout do strachu a pesimismu. Je omezena naše svoboda a jsme více citliví ke všem povinnostem, což může způsobovat tíhu života. Na konjunkci působí kvadratura Neptuna, která přináší nevysvětlitelné hluboké smutky. Naše duše se dotýká emočních zápisů, kde je osamělost, marnost a beznaděj. Ano, ztratila se naděje. Je nám překryta. Proč? Je to záměr. Pro nás je důležité, abychom se naučili nepodlehnout těmto pocitům apatie, marnosti a beznaděje. Použít svou vůli a překročit pocity smutku a pasivity. Vstát a přes to jít konat užitečné. Pomůže vám, udělat praktickou činnost, kde uvidíte hned výsledek. To vám dá sílu a dobrý pocit. Uvědomte si, že Duch je nad hmotou a ducha nemůžete uvěznit, omezit a zničit. Duch ovládá hmotu. My žijeme v přesvědčení, že hmota je to, co vše ovládá. Tím se pak stáváte vězněm hmoty, a o to více na vás okolnosti života dopadají. Když vám bude těžko a budete mít pocit, že už víc neunesete, vzpomeňte si, že Duch – Světlo je nad hmotou, nemá nikde hranice, žádná omezení a vládne v něm „zákon“ Spravedlnosti. A toto Světlo je i ve vás, v každém z vás. Neexistuje člověk, který je bez Ducha, třeba jen spí, ale je tam. Postačí si v těžké situaci na něj vzpomenout. Když je vám těžko, tak velmi často, i když vlastně nejste věřící, začnete se dovolávat: „Pane Bože …“ a obracíte se k něčemu většímu. Začněte oslovovat svého Ducha – Světlo, skrze vlastní vůli se propojte se svým Duchem – Světlem a konejte.

Neptun v harmonickém aspektu na Černou lunu (do 1. 9. ), podporuje možnost zázraků, milostí a požehnání. Božské vědomí „zasahuje“, aby bylo dle vyššího řádu, dle řádu Spravedlnosti. Tam, kde se člověk zasloužil a je otevřen, bude pomoženo zásahem „osudu.“ Možnost vyléčení bolesti a zranění mysli a duše. Otevřete se odpuštění. Na to vždy musí být dvě strany. Ten, kdo je otevřený a rozhodnutý odpustit a ten, kdo požádá o odpuštění. Když jste připraveni odpustit a bylo vám ublíženo, tak na druhé straně je možnost, že dojde k uvědomění, že bylo ublíženo a bude žádáno o odpuštění, je-li naplněno – tedy pochopeno. Také bezpodmínečně přijmout v sobě své slabosti a „nedokonalosti“ je milost a odpuštění sám sobě, protože nejvíce ubližujeme sami sobě. Odpusť si. Lidé, kteří jsou otevření a schopni odpouštět a odevzdat se vyšší vůli, mohou začít prožitek Kristova vědomí.

Jupiter v konjunkci s Merkurem a Venuší (do 4. 9.) podporuje optimismus. Jupiter je vývoj a prohloubení Moudrosti. Právě přes víru a lásku je cesta. Věřit a silou vůle působit na udržování své naděje a lásky, i když venku ji nevidíte. Jupiter podporuje dobré podmínky ve vztazích, k otevřené a ohleduplné komunikaci. Objevuje se větší potřeba radosti, zábavy a tvořivosti.

V tomto týdnu je důležitá bdělost. Jsou aktivní podvodníci, lháři, zloději a nečestné formy, jak získat to, co chce získat ego, když se mu to nedostává přirozenou cestou. Pocit ublížení dává člověku pocit, že má právo si vzít, co mu náleží, i nečestnou cestou. Pomsta, lest a lež. Tato složka je uvnitř každého z nás. Pokud se objeví tato část, která nás bude nabádat k manipulaci, či lži, je potřeba jí svou vůlí říci „Ne!“ Spravedlnosti bude učiněno zadost z Božského vědomí. Když to dokážete, vystupujete ze zákonitosti karmy a prožijete si odlehčení. Budete cítit svobodu, lehkost a krásu života.

Přeji požehnané dny Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz