Horoskop na období 27. 6. – 3. 7. 2016

Srdce nemá hranice IMG-20160419-01952 (1)

Slunce v harmonii s Neptunem působí 27. 6. – 8. 7. Po náročných týdnech přichází úleva, načerpání nové energie, přes Neptuna, který vede k hlubinám duše, umět se uvolnit, nechat se hýčkat, plynout s proudem. Vzhledem k tomu, že Slunce a Neptun jsou ve vodních znameních, budeme citlivější, vnímavější a snadno si uvědomíme dojetí z obyčejných věcí. Neptun je bezpodmínečná láska, soucit a odpuštění. Toto má projít naším vědomím, uvědomit si, jak jsme schopni tyto pocity prožít. Zároveň si objevuje naděje. Věnujte pozornost hlubokým snům, protože k vám bude promlouvat vaše vyšší vědomí. V této době se bude s vámi silně kontaktovat, protože jsme otevření a více citliví než kdy jindy. Doba je vhodná k meditacím, které budou hluboké a časté mystické prožitky projdou lidským vědomím. Ideální doba pro rodinné dovolené a odpočinek.

Božské vědomí můžeme pociťovat kolem sebe tak silně, že až hmatatelně, proto se to dotkne každého. Prožitek, že existuje něco, co nás přesahuje, co je neviditelné, přesto to lze prožít. Cítit v sobě.

Merkur vstupuje do znamení Raka 30. 6. a vytváří trigon (harmonie) s Černou lunou 30. 6. – 2. 7. V této době je velmi silná mysl. Vaše myšlenky mají takovou sílu, že se mohou zhmotnit. Skrze mysl projde energie transformace Černé luny ve Štíru, v okamžiku můžete změnit svůj postoj k životu. Staré končí a nové začíná. Mysl je ta, která nakonec vše vyhodnocuje na základě pocitů, vnímání těla, působení nevědomí, informací zvenčí. Je to neuvěřitelné, co vše mysl dokáže vnímat a zpracovávat, vědomě a nevědomě, aby z toho udělalo výstup, reakci, rozhodnutí, postoj. Mysl je to, přes co uchopujeme život. V této době bude schopnost mysli podstatně zesílena a vedena k osudovému rozhodnutí, které později bude vyhodnoceno velmi pozitivně, i kdyby to tak v danou chvíli nevypadalo. Buď se to stane zevnitř, nebo nám bude něco oznámeno zvenčí. Zároveň se budou zásadní informace a události dít také kolem nás.

Tento nový prožitek nového rozhodnutí, můžeme to nazvat restartem mysli, se spojí od 3. 7. se Sluncem a Neptunem, aby došlo k ukotvení do vědomí a propojilo se s vyšším vědomím. Ve skutečnosti tento impuls ke změně vychází z vyššího vědomí. To vše se bude dít, aby byl naplněn „osud“ každého člověka, a tím byl naplněn prožitek, který je spojený s kolektivním vědomím a aby bylo naplněno směřování společnosti určitým směrem. V této chvíli jsme nástroji.

Naslouchejte proto snům, vizím, intuici a svým pocitům, jednejte dle svého pocitu. Dívejte se na ostatní s vědomím, že ty jsi on a on je ty, že jste nádoby propojené. Tím více dokážete druhé pochopit, soucítit s nimi.

Ve stejné době 30. 6. – 3. 7. Mars ve Štíru přestává být retrográdní a stává se direktivní. V těchto dnech má Mars ve Štíru větší sílu. Představte si, že jste stáli, a když se chcete rozhýbat, rozjet, musíte dát více energie do pohybu, a toto se v těchto dnech bude dít. Jak už se „rozjedeme“, rozpohybujeme, nemusíme do toho vkládat tolik úsilí. Můžeme proto cítit větší únavu a vyčerpání.

Jsme vedeni k rozhodnutí a hned ke konání, k činu. Bude to taková síla, že během tří dnů dokážeme přetvořit i nemožné.

Příznivý aspekt Venuše a Jupitera ovlivní partnerské vztahy. Slunce se dostane do harmonie s Jupiterem od 3. 7. – 17. 7., což přinese lehkost, optimismus, spokojenost a naplněnost. Najdou se nová řešení a domluva s druhými bude snazší. Tady jsme podpořeni k vývoji, k posunu a k vyřešení toho, co se dlouho vleklo.

V minulém týdnu jsem psala, že se stane něco osudového, co ovlivní i další směřování našich životů. Referendum o vystoupení Velké Británie z EU jen ukázalo, že lidé mají jiný názor než politici. Vnější spojování států a nucení ke ztrátě své kultury a suverenity již není potřeba. Ani tvořit zákony, pravidla, aby se státy spojily a vytvořily jednotu. Uměle vytvořená jednota, která se ukázala nefunkční při řešení migrační krize.

Černá luna, která působí až do února 2017, symbolizuje smrt všeho nefunkčního. A zde to bylo zviditelněno. Zemře vše, co již nemá vývoj, smysl, v individuálním životě i kolektivním – společenském. Politikům se bude vše hroutit pod rukama a budou muset udělat změnu, pokud chtějí fungovat. Síla lidí se projeví.

Viděla jsem krásnou reakci mladých lidí z Velké Británie z jedné univerzity, kteří vzkazovali svým evropským spolužákům: „My jsme s vámi, my vás nedáme, přijďte k nám studovat, protože tím obohacujete naší univerzitu. My se o vás postaráme. Vy jste naší součástí.“ Byla to velmi dojemná a spontánní reakce mladých lidí.

Vědomí mladých lidí, jejich srdce jsou propojena s druhými národy Evropy, cítí je jako svou součást, nejsou ohraničena hranicemi. Srdce nemá hranice.

Spojení vnitřního, to je skutečné propojení mezi námi. Všichni jsme jedno, ať mluvíme jakoukoliv řečí, ať máme jakoukoliv kulturu, když to cítíme v srdci, nepotřebujeme umělou formu vnější jednoty.

Hmotné nelze spojit, to je třeba respektovat. Hmotu můžete změnit pouze změnou její základní substance, musíte ji rozsekat, rozdrtit, rozpustit, aby přijala jiný tvar, aby změnila svou podstatu. Je to stejné, jako kdybyste chtěli udělat jednotu z muže a ženy. To lze jen vnitřním procítěním prožitku – láskou, ale těla nespojíte do jednoty. Vnější je potřeba přijmout takové jaké je, respektovat to. Jednotu můžeme procítit a žít v srdci.

V médiích je zviditelňováno pouze to, co se hodí politické situaci v zemi.

Náš svět není tak špatný, jak se nám snaží namluvit!

Krásný a požehnaný týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 20. 6. – 26. 6. 2016

Síla odpuštění  

SAMSUNG

Úplněk nastává v pondělí 20. 6. a vždy ovlivňuje den před a den po úplňku. Zde se zviditelňuje či naplňuje téma novoluní, které bylo 5. 6., a bylo o objektivitě a sdílení svého poznání. Hledání pochopení a ověření si svých subjektivních dojmů.

Slunce v době úplňku stojí na posledním stupni Blíženců, které promlouvá o nadcházející hodině rozhodnutí. Show a předvádění skončilo. Je potřeba odejít z povrchnosti slov, mysli, představ, očekávání a fantazií. Letní slunovrat je určitý zlom směru.

Letní slunovrat nastává 21. 6. v 0, 40 hodin. Slunce vstupuje do znamení Raka a vytváří konjunkci s Venuší. Prožitek lásky.

Venuše 18. 6. vstupuje do znamení Raka a začne vytvářet harmonický aspekt s Černou lunou 19. – 23. 6. Síla lásky, soucitu a bezpodmínečnosti jak k sobě, tak k druhým. Prožitek lásky rozpustí negativní myšlenky.

Konjunkce je v harmonickém aspektu na Černou lunu, a tím se zviditelňuje osudovost tématu celého letního slunovratu, který potrvá až do podzimní rovnodennosti. Slunce se dostává do svého vrcholu, nejsilnějšího působení. Není to otázka pouze tohoto týdne, ale celé doby. Jen v tomto týdnu svým rozhodnutím zasadíme záměr našeho směřování a následného cíle.

Podívejme se na to ze tří úrovní vědomí – 1. hmota – mysl, 2. emoční, 3. duchovní.

1. úroveň – hmota a mysl: tato konjunkce bude působit příjemně na tělo, požitky a touhy. Budeme potřebovat fyzický kontakt, dobré jídlo, pohodlí a objeví se i lenost. Dopřejeme si něco hezkého koupit a snadno utratíme více peněz, než kdy jindy. Snadno můžeme přibrat na váze a hlavně se objeví pohodlnost až lenost.

2. úroveň – emoční: velmi aktivní budou naše požitky, gurmánství a potřeba lásky ve formě naplnění se skrze druhého. Ideální doba pro navazování vztahů či oživení partnerství a hlubokých citů, které se mohou v této době otevřít. Ano, můžeme potkat osudovou lásku.

3. úroveň – duchovní: přichází velký příliv božské lásky, světla a ten kdo je otevřený, to může pociťovat přes velkou únavu těla, protože božská energie vstupuje do hmoty.

Je nám velmi pomáháno a jsme podporováni, protože tím, že se objevuje Kosmický kříž vytvořený z Merkura, Jupitera, Neptuna a Saturna v pohyblivých znamení, nám hrozí se zamotat do pavoučí sítě mentálních her mysli. Mysl je velmi citlivá ke strachu, pesimismu, díky Neptunu se může zviditelnit hodně klamu, lží, podvodů. Jupiter tomu všemu přidává zveličování a neobjektivitu. Je nebezpečí podlehnutí pouze mysli, slovům, představám a fantazii. Když se ale dostanete do středu Kosmického kříže, tak naopak umožňuje vystoupit ze starých mentálních vzorců a prohlédnout hru mysli, hru informací a manipulaci slov.

Důležité je tady a teď, čin, pocit. Dejte na intuici. V této době je dobré vážit každé slovo, čím méně slov, tím lépe. Někdy stačí pohled do očí, úsměv, objetí než tisíc slov. Je důležité poznat, procítit, než být zaměřen jen na to, co se říká.

Jupiter se dostává do přesné konjunkce se Vzestupným uzlem v Panně. Jupiter je o vývoji, expanzi a posunu dál, v Panně je to o každodennosti a realitě, o Tady a Teď. Když dokážete být jen tady a teď, vyhnete se strhnutí do zmatku informací, kde se ztratíte mezi slovy a mohli byste přijít o velkou šanci propojit se s božskou pomocí, podporou a vedením.

Jupiter v harmonii s Plutem umocňuje sílu víry a uzemnění, praktičnost, ukotvení své víry v každodenním jednání. Pomáhá také zvládnout kvadraturu Saturna a Neptuna, která symbolizuje hluboké stavy smutků, deprese a beznaděje.

Venuše je v harmonii s Neptunem (20. 6. – 3. 7.), kdy se aktivuje hluboká láska, až se vám z toho může zamotat hlava. Bezpodmínečná láska. Symbolizuje to silný vliv božské Matky, její péče a podpory.

Slunce v harmonii na Černou lunu (21. – 27. 6.) osvětlí „zkaženost světa“. Vystoupí z temnoty, sklepů a nevědomí to, co ještě není přijato, prosvětleno a očištěno. (Zviditelní se téma Černá luna ve Štíru – více v sekci Články.) Bude se to dít na všech třech úrovních, vždy se to děje současně. Podle úrovně vědomí člověka, se to každému objeví v určité intenzitě v každé úrovni – v mentální, emoční a duchovní.

Soudnost! Neukazuj prstem na druhého, ale zamysli se sám nad sebou. Druzí jen zrcadlo ti nastavují.

Nesuď a nebudeš souzen. Ten, kdo je bez viny, hoď kamen.

Hezký týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

 

Horoskop na období 13. 6. – 19. 6. 2016

Signály

S

Slunce v konjunkci s Venuší již opustilo neharmonické aspekty, a proto se může v plné míře projevit tato konjunkce plná lásky, harmonie, hravosti, tvořivosti, radosti a krásy. Vnímání, že život je radostný a snadný. Tím, že je tato konjunkce v Blížencích, tak dává schopnost sdílení, potřeby komunikovat a seznamovat se. Jde spíše o intelektuální spřízněnost, než o nějaká silné a hluboké vášně. Je to o lehkosti a kráse bytí ve společnosti druhých lidí.

Konjunkce je v harmonii s Uranem, který přináší nové možnosti a především pohyb vpřed. Schopnost se rozhodnout, prosadit, aktivovat a nalézt nové možnosti. Možností je nekonečně mnoho. Život je tak rozmanitý a nelze tvrdit, že jen něco je správné. Přesto bychom měli být bdělí, protože v těch všech možnostech lze snadno zabloudit. Kvadratura Chirona na Slunce a Venuši zviditelňuje, že můžeme uslyšet volání něčeho…. Nenechte se zmást rozmanitostí a různými nabídkami, držte se svého srdce, vnímejte svůj pocit a jděte pouze tam, kam vás srdce táhne. Když děláte vše srdcem, má to důležitost pro vaše vědomí, které to potřebuje prožít, aby se obohatilo.

Ne vždy to přinese jen krásné prožitky, ale i vaše vědomí potřebuje prožít to „nepříjemné.“ Tak si nevyčítejte, že jste něco udělali špatně. Všechno k něčemu slouží a možná zrovna takový prožitek potřebujete, abyste směřovali svou správnou cestou.

Kdybyste viděli, jak nás vždy obklopují bytosti, které pomáhají, jak je o vše postaráno a vše je pod ochranou, strach nemá šanci. Otázkou je, jestli člověk je dostatečně vnímavý, otevřený a v důvěře, aby to vnímal. Přesto tyto bytosti jsou kolem nás a dělají, co můžou, aby nám pomáhaly. Mluví přes znamení. Něco chcete a ono to nejde, stále se to komplikuje, tím vám jen říkají: „Opusť to, tady tvoje cesta nevede, tady ti hrozí nebezpečí.“ Když jste otevření a v plné důvěře, že jste pod ochranou, dostáváte jasné signály, co ano a co ne. A když se dostanete do osudové situace, kterou si musíte prožít, jsou vám též nablízku jako podpora.

Merkur vstoupil do znamení Blíženců, do svého znamení, kde je doma. Naše mysl je bystrá, otevřená, schopna se učit a dobře se vyjadřovat. Využijte příznivé podmínky. Přes mysl vám budou přicházet nové myšlenky, inspirace, jste schopni vnímat signály. Do pátku je velmi příznivá doba k občerstvení se optimismem, nadhledem a jednoduchostí. Od pátku začne působit velký tlak přes mysl. Zaktivují se strachy, pesimismus, nedorozumění a přehlcenost mysli. Objevuje se Kosmický kříž 18. – 24. 6. Nyní to půjde přes mysl – myšlenky, komunikaci, smlouvy. Je potřeba nespadnout do nástrah astrálního světa – Matrixu. Objeví se spousta myšlenek a informací, které budou zavádějící a klamné, které se budou snažit dostat lidi do strachu. Nenechte se mentálně manipulovat. Vy sami si udržujte bdělost a optimistickou mysl. Pokud vás budou obtěžovat myšlenky, které nemůžete dostat z hlavy, tak si můžete požádat o pomoc větou, vyslovenou nahlas: „To, co je mé, ať u mě zůstane, to co mi nepatří, ať odejde! Jdu cestou světla a lásky.“

Naučte se rozlišovat, ne hodnotit – dobré či zlé. Rozlišování znamená přestat hodnotit, něčemu dávat nebo nedávat hodnotu. Rozlišování je bdělost a schopnost rozhodnout se, čemu říci ano a čemu říci ne, bez vytváření polarity. V té velké škále možností a nekonečnosti stvoření, my lidé se učíme vyznat, vše je stvořeno Jedním. Volba je naše síla. Božská jiskra (vědomí), která sestoupila do hmoty, se přišla skrze prožitek zvědomit – uvědomit se: I tohle jsem Já, Božství. A strach byl vytvořen skrze zapomenutí, odpojení se od Prapodstaty. Právě mysl je nástroj spojit lidskou a božskou přirozenost. Lidskou přirozenost milovat.

Využijte proto tento týden k radosti, užívání si, spontánnosti a lásce. Načerpejte to krásné, uvědomte si, jak bohatý a krásný život je, abyste tím vším byli naplněni a dokázali si tento pocit udržet i v dalším týdnu.

Venuše 18. 6. vstupuje do znamení Raka a začne vytvářet harmonický aspekt s Černou lunou 19. – 23. 6. Síla lásky, soucitu a bezpodmínečnosti jak sobě, tak k druhým. Prožitek lásky rozpustí negativní myšlenky.

Připravujeme se na letní slunovrat, který nastává 21. 6. v 0, 40 hodin. Slunce vstupuje do znamení Raka a vytváří konjunkci s Venuší. Prožitek lásky. Ale o tom více příští týden.

Přeji vám láskyplný a radostný týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

Černá Luna – Lilith

Postavení Černé luny – karmy v určitém znamení se netýká jen znamení, ve kterém stojí. SNĚNÍ

Například nyní Černá luna je ve znamení Štíra a týká se nás všech, protože my máme v sobě celý zvěrokruh, všechna znamení. V horoskopu není jen Slunce, které znáte jako své Sluneční znamení, ale v horoskopu je dále další světlo – Luna, 8 planet a několik citlivých bodů. To vše je zapsáno ve zvěrokruhu, tím máme v sobě všechna znamení. Když karma prochází určitým znamením, rozrezonuje téma, které se dotýká nás všech, každému jinak intenzivně. Není proto tento článek jen pro Štíry, ale pro všechny.

Černá luna (Lilith) ve Štíru 20. 5. 2016 – 12. 2. 2017

Téma tohoto postavení je světec a hříšník. V pozici svatého je odmítáno to negativní, hříšné. Především v našem nitru se ukáží tyto dvě polarity. Máme v sobě jednoho dobrého a druhého toho zlého, kterého nemůžeme přijmout, akceptovat. Tím se naše vnitřní nepřijímaná složka bude cítit nepříjemně, a o to více bude mít potřebu se zviditelňovat a bude mít větší sílu. Bude se dožadovat pozornosti a především uznání a přijetí. V některých životních situacích se proto nečekaně zachováte právě jako ten „neřád“, kterého jinak odsuzujete. Což se děje proto, abyste přestali odmítat u sebe i u ostatních negativní vlastnosti, které jsou silně spojeny s pudem sebezáchovy. Objeví se 7 základních „hříchů“. Proč se nám bude v našem nitru a ve vnějším světě stavět před oči negativita světa? Abychom v sobě nalezli nejsilnější a nejmocnější schopnost – ODPUŠTĚNÍ. Ten, kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Přijmout v sobě ty nejnižší pudy, které v sobě máme geneticky dané. Objeví se silně téma smrti, sexuality, proměny, touhy, žárlivosti, manipulace, zášti, nenávisti a pomsty. Oko za oko, zub za zub. Když mi někdo ublíží, vrátím mu to, pomstím se mu, budu chtít dostat zpátky svou hodnotu, úctu, dle toho co mi ten druhý provedl. Pokud budeme pokračovat v tomto systému, nikam se nedostaneme a celý život se budeme točit v ublíženosti a v touze po pomstě. Když dokážete odpustit, soucítit a přijmout nízké jednání člověka, vystupujete ze systému – oko za oko. Tím jste v sobě rozvinuli složky lidství. Pokud se necháte stáhnout ke stejnému jednání, jste vlastně úplně stejní jako ten, co ubližuje. Jen své jednání ještě omlouváte, že vy na to máte právo. Když se k vám někdo zachová negativně, možná to dělá proto, že někde v minulosti, v jiném životě, jste mu ublížili a on nedokázal odpustit. Teď můžete pochopit a odpustit vy, protože jinak se v této situaci budete společně setkávat stále, dokud si neodpustíte.

V Černé luně ve Štíru je též schována i pozitivní karma a ta se právě objevuje po prožití schopnosti odpuštění a soucítění. Je to dar hluboké proměny, transformace, síly a přerodu. Schopnosti smrti a znovuzrození. Zrodit se jako Fénix. Někteří lidé proto, udělají velký obrat ve svém nitru a v životě. Zrodí se v novém, že druzí je nebudou poznávat. Zároveň je potřeba se připravit, že budeme nuceni se něčeho vzdát, něco v našem životě skončí a záleží, jak budeme tento konec prožívat. Protože jak prožíváme konec, tak začínáme zrození. Pokud vám bude muset něco odejít ze života, odevzdejte to s láskou a s vděčností, že jste to mohli ve svém životě mít. Buďto se můžete trápit a zoufat nad ztrátou, nebo si s vděčností v srdci uvědomit to bohatství, které jste díky tomu dostali. Buď ve vás zůstane ztráta, nebo bohatství. Vidíte ten rozdíl? Život je plynoucí řeka a přirozeně se pocity, situace, hmota, lidé rodí a přirozeně odcházejí, když se jejich čas naplní.

Přeji vám hodně štěstí. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy a články Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

 

Horoskop na období 6. 6. – 12. 6. 2016

V těžkosti je Dar

Černá luna

Kosmický kříž působí do 8. 6. a od této doby se bude pomalu uvolňovat. Co je potřeba ještě ke Kosmickému kříži říci?

Ego, které se brání přizpůsobit, potřebuje pokorně pokleknout před životem, uznat, že existuje něco většího, co nás přesahuje. Okolnosti, které nás dostávají do těžkých stavů, jak emocionálních, tak mentálních nebo fyzických a materiálních, nás vedou k využití své skryté síly. Těžká okolnost má vést k tomu, abychom probudili svoji vnitřní sílu.

Řeknete si: „Nel se to lehce řekne!“.

Moji milí, nikomu bych nepřála těžké zkoušky, které mě v mém životě potkaly. Přesto díky nim, umím to, co umím, každá těžká zkouška mi pomohla otevřít svou vnitřní sílu. Otevírala jsem své dary, ke kterým bych se nedostala, kdybych měla krásný a šťastný život. Proč? Nic by mě k tomu nenutilo. Když přišla „osudová rána“, mohlo mě to položit, kolikrát jsem si myslela: „Tohle už opravdu nezvládnu.“. Tím, že jsem věřila v to, že mě něco přesahuje, že to vše má hlubší význam, smysl a někam to má směřovat, mi pomáhalo, nevzdat to. Začala jsem se proto ptát: „Proč? Proč se mi to děje? Co mě to učí? Čím jsem si to vytvořila?“ Na počátku byla vždy pokora – pomáhá se vymanit z vlivu ega. Vše mě vedlo k mé vnitřní síle. Vše jsem přijímala, i když mě to bolelo a nedala jsem pokoj, dokud jsem neodhalila, k čemu mě to má naučit. V těžkých chvílích jsem měla na paměti, že je nám dáno pouze to, co uneseme. Rozvíjela jsem uvnitř sebe pochopení sama sebe a propojovala se s jemnohmotným světem. Stále jsem ho k sobě zvala, volala, promlouvala a tloukla na Nebeskou bránu, i když to vypadalo, že tam nic není. Já nic neviděla, ani necítila, ale stále jsem s ním promlouvala, nenechala jsem se odradit, (možná proto mi do vínku byla dána tvrdohlavost a vzdorovitost ;-)), protože jsem věřila, já věděla, že tam něco je…. Já jim dokonce i vyhrožovala a vztekala se. Nejdříve se mnou začalo mluvit moje nitro, moje podvědomí, mé archetypy, ale také mé strachy a bolesti, které jsem vytěsnila. Zjistila jsem, že vše je ve mně, že to začíná u mě, a pak se otevřel i jemnohmotný svět. Já ho začala vnímat, cítit, vidět a promlouvat. Začala jsem být vyučována.

A poté jsem jednou překročila práh, přestalo být zapotřebí potkávat těžké osudové rány. Samozřejmě, že přicházejí stále nějaké výzvy a učení. Ale můj život se zásadně změnil. Kolem mě se začaly dít „zázraky“, byť v prozřetelnosti jsou to „normální“ projevení. Tak to prostě v prozřetelnosti funguje, byť pro pozorující z „hrubohmotného světa“ je to zázrak a nadpřirozená schopnost. Přitom je to náš skutečný potenciál, když v sobě probudíme Světlo – Kristovo vědomí.

Nyní si v kolektivním vědomí procházíme tlakem, aby se uvnitř nás probudila vnitřní božská jiskra – Kristovo (Čisté) vědomí. K tomu, ale musí ego přijmout, že je něco nad ním a odevzdat se.

Slunce v konjunkci s Venuší se dostává do aspektu s Uranem (8. – 18. 6.) a přináší možnost vystoupení ze stagnující situace. Objevuje se nová cesta, pochopení a objevení souvislostí, které vedou k nové cestě. Pohyb vpřed a zrychlení řešení. Objeví se schopnost nadhledu a objektivity, udržte si ji. Příznivá doba pro nové kontakty a především pro oživení vztahů a lásky. Přesto pozor na přelétavost.

Merkur se dostává do opozice s Marsem, a pokud budete příliš spekulovat a chytračit, zamotáte se do pastí Matrixu. Tento aspekt vede k hádavosti, chtít mít poslední slovo a za vším vidět zisk. Lpění či strach ze změny může pomoci překonat příznivý vliv Urana. Dejte na intuici. Udělejte klidně i bláznivé věci, něco nového, rozbořte své každodenní zvyklosti.

Můžete mít v sobě silný pocit, že jste na konci cesty. To, co nám dávalo smysl, najednou je prázdné, překročené, naplněné. Co dál? Co teď? Kam směřovat? Nehledejte to venku. Nalezněte to uvnitř sebe. Na počátku můžete požádat: „ Ať mohu své vnitřní bohatství objevit a následně tím obohatit druhé.“ Dejte do této žádosti emoce, aby mohlo být uskutečněno. Z hlavy je to potřeba dostat do srdce, sejít emočně do prožitku, procítit, protančit, prozpívat…

Přeji vám radostný týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz