Horoskop na období 23. 5. – 5. 6. 2016

 

Nová smlouva IMG_0009

Počátek týdne je Slunce v konjunkci s Venuší v opozici na Mars. Slunce v konjunkci s Venuší je harmonie, krása, potěšení, láska, ale také pohodlnost. Venuše v úterý přejde do Blíženců, a tím má konjunkce silnější vliv. Touha po lásce, harmonii a klidu. Naproti ale stojí Mars a vytváří se rozpory mezi ženským a mužským archetypem, tedy mezi rozumem a citem. Objevují se nedorozumění a nemožnost najít společné řešení. Je pravdou, že konjunkce Slunce a Venuše v Blížencích je více povrchní – mít to hezké a harmonické v komunikaci, v mysli, ve sdílení, a pocity si držet na úrovni lehkosti a nezávaznosti. Mars do toho vstupuje s vůlí a potřebou si prosadit svou. Objevují se situace, kdy se rozboří, rozpadne to, co bylo doposud vybudováno. Mars je bojovník a v této chvíli boří. Objevují se proto situace, které naruší náš klid a pocit, že už to bylo dobré, objeví se problém. Opozice s Marsem v nás vytváří napětí, neklid, podrážděnost, která vede ke vzteku, pokud si ji nepřiznáte. Objevují se proto hádky, rozepře, nedorozumění a vzájemná konfrontace. Každá opozice ukazuje buď napětí, nebo magnetické přitahování. Pochopení opozice je otevřenost, nechat se druhou stranou inspirovat, obohatit se druhým. Neznamená to, vzdát se svého a přistoupit na stanovisko druhého. Nebo požadovat, aby ten druhý se přizpůsobil nám. Znamená to, vstřícnost ke hledání společné cesty, tedy nalézt to společné – o co nám jde? Toto mít na paměti a hledat oboustranně výhodná řešení. Tak, aby ani jeden nebyl poražený. Pokud se to podaří, dochází k mystické svatbě. Opozice se dostane do svého středu, každý vyjde na půl cesty a tam se zájmy setkají a dojde k mystické svatbě.

Když se ještě podíváme na význam konjunkce Slunce a Venuše v Blížencích, tak vědomí (Slunce) je spojeno s Láskou, harmonií (Venuše) a v Blížencích to je pochopení, sbírání informací a schopnost komunikovat, sdílet své poznatky, poznání a vědění. Venuše tomu přidává laskavé myšlenky a potřebu laskavé a ohleduplné komunikace, někdy až se sklonem k vytváření růžových brýlí. Mít to hezké a harmonické, aniž by člověk musel do hloubky a něco prožíval. Záměrem toho, co se následující dva týdny bude dít, je, aby naše vědomí si hluboko v sobě prožilo harmonii. Mentální úroveň se propojila se srdcem, aby se prožilo. Blíženci nám dávají lehkost a nadhled, ale nebezpečím je, že mohou „ulítnout“ do povrchnosti. V Blížencích jsou dva, jeden smrtelný a jeden nesmrtelný. Ten smrtelný má strach, aby všechno stihl poznat, a to vede k povrchnosti a přelétavosti. Nesmrtelný má v sobě nekonečné poznání – vědění, které předává, tam kde je potřeba.

Mars ve Střelci chce prožívat, chce zkušenost – o čem se mluví, potřebuje dát do prožitku. Chce prožít lásku, harmonii přes zkušenost, protože jen když se o tom mluví, je to pro něho o ničem. Tím, že Venuše symbolizuje i hodnoty, tak se též objeví rozpor mezi hodnotami, jak v sobě, tak s druhými. Právě kvůli hodnotám se lidé dostanou do pře. Opozice začne slábnout 27. 5. po 14. hodině, kdy retrográdní Mars se vrátí do znamení Štíra (do 29.6.). Téma retrográdního Marse ve Štíru je samo o sobě silné. Naše vůle bude procházet podléháním silným emocím a vnitřním bojům.

Výbojnost Marse (vůle, čin, muž) nedává člověku příležitost k odpočinku. Neustále má pocit, že se nedosahuje všeho, čeho by měl. Pokud člověk propadne fyzičnu, tak to v některých případech může přerůst až v nenasytnost. I v případě, že jde člověk duchovní cestou, může mít pocit, že musí neustále čelit pokušení, a že existují vnější síly, které mu brání dosáhnout cílů, a proto v sobě zmobilizuje intenzivní síly, aby tyto imaginární nepřátele přemohl. Je těžké přitom být spojen se svými skutečnými potřebami. Retrogradita (Marse ve Štíru) působí ve třech fázích – první je netrpělivost, druhá znuděnost, třetí neuspokojenost. Často si člověk v sobě nese zášť z minulosti, a přidává další, když potlačuje do nevědomých vrstev svůj hněv. Následkem toho se může stát sám sobě tím největším nepřítelem. Na místo toho, aby se naučil odpouštět těm, kteří ho zraňují. Co máme pochopit díky Marsu ve Štíru? Že můžeme využít velkou transformační sílu Štíra k proměně částí svého Já, které nás odcizují od druhých a zároveň se naučit odpouštět. Sobě i druhým.

Merkur přestal být retrográdní. Tím se snadněji projeví Velký zemský trigon, tvoření praktických záležitostí, zhmotňování, ukotvování, upevnění nových základů. Projeví se síla myšlenky, síla víry a naděje. Zároveň se vytváří Velký drak – pomocí Neptuna v Rybách (do 1. 6.), který vytváří vrchol, což ukazuje na odhalení iluzí a nalézání hloubky své podstaty, božství, milosti, odpuštění a zázraků. Schopnost odevzdat se s důvěrou Životu, ať se děje, co se děje. Je to podpůrná konfigurace k době, kdy se objevuje Velký kříž, nejdynamičtější konfigurace.

27. 5. – 8. 6. se vytvoří v horoskopu Velký kříž – velmi dynamický aspekt, který ukazuje, že se člověk setká s událostí, kterou musí projít. Nebude dovoleno cokoliv obejít, vyhnout se či přelstít. Jen projít, skrze přijmutí přítomnosti, tak, jak věci jsou. Velký kříž je tvořen ze Slunce, Venuše v opozici se Saturnem a opozicí Jupitera s Neptunem. Tyto dvě opozice vytváří na sebe kvadratury. Opozice Saturna na Slunce s Venuší vytváří zpomalení, komplikace, drhnutí, zastavování, aby člověk nešel do povrchnosti, není mu to dovoleno. Pokud budeme jednat rozvážně, moudře, trpělivě, s pokorou, skromností a především s respektováním vyššího řádu – pravidel, tak není důvod, aby bylo na nás tlačeno. Saturn přináší zrání a zmoudření – Saturn je učitel, který dohlíží na náš vývoj. Tím, že je ve Střelci, tak nás vede, abychom zůstali věrní své pravdě, víře a respektovali svobodu jak svoji, tak i ostatních. Vede nás k moudrosti, ohleduplnosti, zodpovědnosti v lásce a v hodnotách. Pokud budeme někde příliš lehkovážní či povrchní, tak nás Saturn zastaví. Je potřeba pokleknout a uvědomit si, že Život je dar, ne samozřejmost. Slunce a Venuše v kosmickém kříži je to, co má být naplněno. Jak vám to vysvětlit? Vědomí lidí nebo lépe řečeno ego lidí má projít zmoudřením, uvědoměním si, že člověk tady není jen sám za sebe a jen pro sebe, a život si jen zkonzumovat, užívat a brát. Je potřeba, aby ego člověka se proměnilo. Nemůžeme žít bez ega, to nelze. Jen když ego zmoudří, tak skrze sebe začíná jednat jinak, stane se vědomím, začíná být zodpovědným a moudrým tvořitelem. Proč se děje tolik extrémních situací v této době? Právě proto, aby ego se dostalo na svou hranici – dno, aby uznalo, že takhle to dál nejde. Samo sebe vede až k samotné extrémnosti, a dokud bude trvat na svém, půjde dál a dál, do stále větší extrémnosti, až jednou řekne – „už nemohu, musím se změnit.“ Sami sobě ubližujeme jenom proto, že chceme mít vše podle svých představ. Je třeba pustit se svých iluzí o sobě a životě. Přestat se vymlouvat.

V době Velkého kříže, pokud nepochopíme, dojde k odpojení. Komu není rady, tomu není pomoci.

Podpora a vedení už se naplnily, kolektivní vědomí je schopno se proměnit, teď záleží na nás. Každý sám za sebe, uvnitř sebe. Nemusíte zachraňovat svět, dělat gesta. Buďte si vědomi svého prožívání, vědomého vědomí i svého nevědomí, tím tvoříme náš svět, kolektivní vědomí. Každá částečka vědomí je stejně důležitá, každá. Tím můžeme být ohleduplní vůči druhým. Když někdo vedle nás prožívá něco bolestivého, můžeme ho podpořit, soucítit s ním, protože když on to zvládne, máme šanci to zvládnout všichni.

Jednou se mi líbilo přirovnání, které jsem slyšela. V pekle se krmí každý sám, a proto je tam boj, v ráji krmíme toho druhého, a proto tam panuje harmonie a důvěra.

Jednou když má dcera byla ještě maličká, ptala se mě: „Maminko, existuje peklo?“ Jen my lidé tvoříme peklo nebo ráj, temnotu nebo světlo na Zemi.

Je potřeba říci, že to, co se odehrává na nebi, se nejvíce děje v nitru. Pouze určitá část se projeví ve hmotě. Nečekejte proto nějaké velké katastrofy a konce světa. Vše se bude nejvíce odehrávat v nás. Jsme už dostatečně připravení, abychom ve svém nitru procítili nejhlubší cit – soucítění. Agapé. A tím odvrátili nebezpečí destruktivního Marse – chtít své nepřátele zničit. Když jsme spojeni s Egem, tak nepřítel je vždy venku, ti ostatní. Věřím, že je větší část lidí, kteří chtějí mír, než boj.

Když to dokážeme, dostaneme se do velkého přílivu energie propojení Země a Nebe, naše prožívání se promění a začneme svůj život vnímat jinak. A časem se to projeví i kolem nás.

Velký kříž se zesílí ještě novoluním v Blížencích 5. 6., působení je nejsilnější 4. – 5. 6. Téma novoluní – výměna zkušeností a poznání, hledání podobně smýšlejících lidí, schopnost zůstat objektivní. Toto spojení (Slunce, Luny a Venuše) – symbolizuje sjednocení v Lásce, sebe přijetí, smíření.

Vstupem do června se otevírá schopnost vytvořit si nové smlouvy – sami se sebou, se Životem, s druhými, s Božstvím.

Přeji Vám objevení bezpodmínečné lásky k sobě i k druhým.

S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 16. 5. – 22. 5. 2016

Pocit stagnace, který vede ke změně

DSCN4970

 

Slunce prochází posledními dny Býka, kde stojí i Merkur a Venuše. Především retrográdní Merkur „zamezuje“ pohybu vpřed. Nelze se pohnout vpřed. Ve spojení s retrográdním Marsem, retrográdním Saturnem i Plutem je mnoho planet zaměřeno do „minulosti“. Lze proto pouze dokončovat staré záležitosti a nové nejdou zaktivovat, rozhýbat. Což může způsobovat pocit frustrace. Především Merkur, který symbolizuje mysl a dává „příkazy“ Marsu – konání, si potřebuje ujasnit myšlenky a vyřešit v sobě staré rozpory a najít to, co v minulosti bylo nedokončené, co mu nedovoluje se pohnout vpřed. Kde člověk ustrnul ve svém názoru? Kde lpí na svém přesvědčení a není ochoten změny? Tento „ne posun“ (stagnace) se začal zviditelňovat přechodem Merkura přes Slunce – 9. 5., kdy mysl byla prozářena světlem, abychom jasně viděli naši stagnaci. A až když toho svého názoru, přesvědčení budeme mít „plné zuby“, tak se ho rozhodneme změnit velmi rychle a snadno. Zároveň si uvědomíte, co se již naplnilo a završilo.

Merkur je v harmonickém aspektu na Jupitera a Pluta. Plná síla harmonických aspektů se projeví v dalším týdnu, kdy přestane být Merkur retrográdní. V tomto týdnu nás tento harmonický Velký trigon vede k možnosti přepsat stará dogmata, názory, postoje, zápisy až v buňkách, v přenastavení hmoty. Energie je proto obrácena hodně „zpátky“. Zdánlivá stagnace je potřebná a je v pořádku, že to v nás spouští procesy nespokojenosti.

Merkur v Býku je na jedné straně spolehlivý, praktický, velmi trpělivý a na druhé straně pomalý, pohodlný, hlavně lpí na starém a nechce změny! Tak žádné změny nebudou a až toho budete mít dost, sami se pustíte svých starých názorů a rozhýbáte energii. A když už Býku dojde trpělivost, bouchne a nezůstane kámen na kameni (především v mysli). Což se může stát 21. – 22. 5. při úplňku, kdy je poslední působení retrográdního Merkura. K tomu se přidává 20. 5. vstup Slunce do Blíženců a vstup Černé luny do Štíra.

Slunce vstupuje 20. 5. v 16, 45 hodin do vzdušného znamení Blíženců a vytvoří opozici s Marsem, což je příliv energie, která je plná napětí, nervozity a výbuchů. Je to potřeba, aby se energie rozhýbala. Objeví se hodně stresu. Mars je retrográdní a zviditelní se jeho téma. Kam směřuji? Jaký smysl má mé konání?

Blíženci jsou spojeni právě s Merkurem a v době, kdy Slunce prochází tímto znamením, máme možnost pochopit, poznat nové možnosti.

Ve stejný den v 16 hodin vstupuje Černá luna do Štíra a zůstane tam do 12. 2. 2017. Téma je v polaritě – světec a hříšník, která má vést k odpuštění. Přijmout své nejhlubší pudy, negativní emoce, hříchy, odsouzení, zášti, kdy díky smíření se a přijetí těchto složek, se spustí transformace.

V Černé luně ve Štíru je též schována i pozitivní karma a ta se objevuje po prožití schopnosti odpuštění a soucítění. Je to dar hluboké proměny, transformace, síly a přerodu. Dar schopnosti smrti a znovuzrození. Zrodit se jako Fénix. Někteří lidé proto, udělají velký obrat ve svém nitru a v životě. Zrodí se v novém, že druzí je nebudou poznávat. Zároveň je potřeba se připravit, že budeme nuceni se něčeho vzdát, něco v našem životě skončí a záleží, jak budeme tento konec prožívat. Protože jak prožíváme konec, tak začínáme zrození. Pokud vám bude muset něco odejít ze života, odevzdejte to s láskou a s vděčností, že jste to mohli ve svém životě mít. Buďto se můžete trápit a zoufat nad ztrátou, nebo si s vděčností v srdci uvědomit to bohatství, které jste díky tomu dostali, že jste určitý čas s tím mohli být. Buď ve vás zůstane ztráta, nebo bohatství. Vidíte ten rozdíl? Život je plynoucí řeka a přirozeně se pocity, situace, hmota, lidé rodí a přirozeně odcházejí, když se jejich čas naplní.

(Připravuji pro vás podrobný článek – Černá luna ve Štíru)

Úplněk nastává 21. 5. po 23 hodině a naplňuje se téma novoluní na sabiánském symbolu: Symbolická bitva mezi meči (mysl) a pochodněmi (duch).

Klíčová myšlenka: Odmítnutím závislosti na minulosti se hledající stává válečníkem, znovu bojujícím ve věčné „Velké Válce“. Viz. horoskop 2.- 8. 5. 2016.

Úplněk je nabitý energií, odhodláním a především rozhodnutím, početím nového smyslu bytí – směřování.

Přeji požehnaný týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 9. 5. – 15. 5. 2016

Lásky plné myšlenky a komunikace 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hvězdné nastavení je velmi bohaté. Budu se odvolávat na předešlý horoskop, kde jsou popsány aspekty, které působí i v tomto týdnu. Nejdříve působení konjunkce Slunce a retrográdního Merkura v Býku symbolizuje, že jsme v silném spojení s myslí, potřebou rozumět, pochopit a analyzovat. Naše mysl je velmi rozkmitána, můžete mít až pocit, že nic si nemůžete zapamatovat a objevují se bolesti hlavy. Mentální programy, které máme v mysli a skrze které vnímáme, a tím si vytváříme různé projekce, můžeme nyní pochopit a změnit. Tato konjunkce je spojena s Plutem, který tomu dává sílu a hloubku myšlenky, schopnost transformace a změny. Ve spojení Slunce a Pluta je stále aktivní síla Ducha, která vynáší hrubohmotné energie z našeho těla. Dochází proto k určité očistě těla a záleží, jak na tom jste, protože to může přinést zkolabování, střevní potíže, bolestnou únavu, horečky, záněty. Ano, může nám to připadat jako bolestný proces, který je ale velmi potřebný. Všechny naše myšlenky, emoce se vždy nakonec zapisují do těla a skrze nemoc se tělo očišťuje a zbavuje nánosů.

Zůstaňte proto v klidu, a pokud se nějaká nemoc objeví, dovolte si odpočinek a očistu těla. Důvěřujte, že je vám pomáháno. Někdy děláme spousty povyku, vytváříme další stres, negativní prostředí. Místo toho můžeme přijmout situaci s důvěrou a klidem. Často spadneme do strachu, co jsme udělali špatně, že svět bez nás spadne, když nebudu v práci či fungovat doma. Omyl! Ono se vůbec nic nestane! Zjistíte, že to může fungovat i bez vás. Možná, že tohle je horší zjištění než neodvedená práce?

K této pozici se přidává Venuše, která již minulý týden vytvořila příznivý aspekt s Neptunem do 13. 5. V tomto týdnu zesiluje harmonický aspekt s Jupiterem (7.- 15. 5.), který přeje vztahům, lásce, romantice, seznamování, harmonii, nákupům a především vývoji ve vztazích. Tam, kde není vztah života schopný, tak tento aspekt to zviditelní. Najednou vám dojde, že váš vztah je k ničemu. Vztahy, které mají potenciál, se prohloubí a posunou dál. Venuše se dostane 10. 5. do trigonu s Plutem a zesílí se fyzičnost, přitažlivost, magnetičnost a touhy. Vytváří se Velký trigon, který je spojen s vývojem a zhmotněním lásky, vztahů, hodnot. Venuše je spojena se srdcem, láskou v srdci, srdce je spojeno s astrálním světem. Žijeme to, co máme v srdci. Můžete si uvědomit, jestli opravdu máte lásku v srdci, jestli si jen nemyslíte, že milujete. Zviditelní se hodnoty, které určují náš život, protože tomu, čemu dáváme hodnotu, tomu se věnujeme. Objeví se proto naše skutečné hodnoty.

Od 10. 5. Venuše vytváří konjunkci s Merkurem (do 18. 5.) a jdou naproti sobě. Láska se má spojit s rozumem. Lásky plné myšlenky, které mají vést k harmonii v mysli a k laskavé komunikaci.

A pod tím vším je stále T-kvadratura Jupiter, Neptun, Saturn, která vytváří pocity marnosti, propadání strachu a bezmocnosti. Děje se to na hlubší úrovni, někde hluboko ve vás, kde to nemáte možnost ovlivnit. Nechápete, odkud se berou pocity smutku, strachu, beznaděje, nespokojenosti, zklamání, nenaplněnosti a nedůvěry.

K tomu všemu stále působí retrográdní Mars (17. 4. – 29. 6.), viz horoskop 18. 4. – 24. 4. 2016, který je vykonavatel (čin) naší vůle, která je řízena od srdce, přes mysl k činu.

Z hlubin duše našeho nevědomí prosakují staré zápisy prožitků beznaděje, bolesti a smutků. Dění kolem nás je tolik podobné historii, která se již několikrát opakovala, a to vyvolává ty neuchopitelné stavy duše. A protože jsme to již tolikrát „pokazili“, tak se objevuje strach, že to znova nezvládneme.

Naše vědomí, je ale díky tomu podstatně dále. Lid, který si prošel utrpením, hladověním, válkami a tyto prožitky zůstaly v emočních zápisech duše, se nyní otevírají a zvědomují se skrze stejné emoce, bez jasného důvodu. Nyní tyto pocity procházejí i přes tělo, aby se očistily až do hmoty – buňky. Je proto tak důležité žít klid a mír ve své duši, přijmout s důvěrou proces, kterým procházíme a odevzdat se mu, místo plýtvání energie, když vytváříme další stres a napětí, když propadneme panice a začneme se procesu očisty bránit.

Dostáváme velkou podporu, abychom právě ve hmotě skrze svou mysl prožili nové myšlenky, které jsou spojené s důvěrou a klidem. A tím si prožili pocit důvěry a naděje, že nyní společenskou situaci můžeme zvládnout a prožít udržitelný mír. Mír ale nejdříve potřebujeme objevit v sobě, prožít ho. Tím ho vytváříte, vyzařujete ven a podporujete mírové řešení celé společnosti. Není to na pár lidech, kteří vládnou, oni jsou naším odrazem.

Nemohu chtít mír, když svým jednáním rozvibrovávám boj, soupeření, hádky, útoky, stres, paniku a strach.

Ano, někdy nás potkávají velmi těžké situace a čím jsme schopnější, tím těžší situace přicházejí, než překročíme práh mezi karmou a dharmou, (osvobození od karmy, strachu a utrpení).

Pomoci vám může, když si uvědomíte, že dostáváme pouze to, co uneseme. Mám na to!

Procházíme posledními dny, kdy vládne Černá luna ve Vahách (do 19. 5.), posledními zkouškami, jak jsme se naučili zachovávat mír v sobě, respektovat hranice, spolupracovat, přestat soudit sebe a druhé, a vzdát se závislosti na někom. Budeme schopnost udržet v sobě mír potřebovat, až vstoupí Černá Luna do Štíra, kdy se budeme dostávat do hlubin své duše, kde panují zátěžové emoce, které budeme přetvářet.

Požehnané dny, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

 

Horoskop na období 2. – 9. 5. 2016

Rozdělení kompetencí v zájmu celistvosti Zahrada JT

Květen je pod vládou 5 a to značí možnost rozhodnutí vystoupit ze starých schémat, scénářů, vzorců na všech úrovních – mentální, emoční a fyzické (hmoty). Zároveň můžeme nechat vstoupit nové. Dle Pansofie je 5 výstup a vstup. Energie vždy působí obousměrně. Když něco končí, zároveň něco začíná.

Dle nastavení hvězd je tento čas plodný a požehnaný, který vede k růstu a expanzi. Abychom mohli růst, musíme se zbavit nebo překročit to, co nám brání v růstu. Představte si rostlinku, která se prodírá skrze půdu ke světlu. Co musí „odhrnout“, aby si udělala místo ke svému růstu. Tím sílí, zpevňuje se, až nakonec se dostane na světlo a má volnou cestu k růstu, kde už ji neutlačuje půda – hmota, ale musí odolat větru. Musí být silná, aby vítr ji nezlomil. Vítr je mentální úroveň – mysl.

Velký trigon, který již působí z minulého týdne, stále působí a k tomu se ještě přidává retrográdní Merkur. Retrogradita je zdánlivý zpětný chod a tím se vytváří, že Merkur jde naproti Slunci. Jdou k sobě a vytvoří konjunkci. Merkur projde z pohledu Země před Sluncem, což se děje 9. 5. mezi 13. a 17. hodinou a při jasné obloze to bude to viditelné i z ČR.

Působení budeme cítit již několik dní před a po 9. 5. Jas Slunce prozáří, osvětlí, osvítí Merkur – mysl, která je spojovatelem – poslem dvou světů. Pozemského a jemnohmotného. Mysl nám pomáhá chápat, rozumět, komunikovat. Náš svět je nastaven dle naší mysli. Jak se díváme, uchopujeme, rozumíme světu, tak podle toho vidíme svět. Může proto dojít k důležitému prozření, pochopení, porozumění toho, co jsme doposud nepochopili. Nemusí to být vždy příjemné, protože můžeme z toho být až překvapeni, co jsme vlastně žili a hlavně – jak to, že jsme to dříve neviděli?

Můžeme odhalit to, co nám myšlenkově brání žít svobodněji.

Zvyšuje se tlak, abychom pustili to staré, a tato konjunkce k tomu dopomůže. Zároveň aspekty Pluta a Jupitera podporují správný vývoj, požehnání a aktivování síly Ducha, která v tomto týdnu zesiluje. Naše nitro je k této síle otevřené a může se ji každý dle svého nastavení dotknout, prožít. Proces, kterým procházíme, není vždy jednoduchý. Čím více lpíte na hmotě, chcete mít věci pod kontrolou a jste ve strachu, tím náročnější to je. Ten, kdo je spojen s důvěrou, vírou a věří, že nás něco přesahuje, ať se to pojmenovává jakkoli, tak díky tomu může vidět, že tento proces je požehnáním a vede k vývoji. Vědomě využijete proces k udělání kroku vpřed.

V neděli 8. 5. bude aktivováno hodně strachu a zahlcenosti negativními myšlenkami. Uvědomte si, že je to „ JEN“ ve vaší mysli. Bude vás to nutit opustit toto nastavení, protože bude neúnosné. Pustit myšlenky a odevzdat kontrolu, plánování, představy a očekávání. Vede to k prožívání.

V pátek 6. 5. nastává novoluní v Býku na sabiánském symbolu: Symbolická bitva mezi meči a pochodněmi.

Klíčová myšlenka: Odmítnutím závislosti na minulosti se hledající stává válečníkem, znovu bojujícím ve věčné „Velké Válce“.

Věčný boj v člověku – mysli a pocitu. Spirituální světlo uvnitř nás Duše – Duch musí bojovat proti vůli ega, které umí používat síly našeho materiálního a intelektuálního světa. Není úniku: statečný jedinec musí použít energii, která pramení z přítomného okamžiku – TEĎ.

Spasení lze dosáhnout jen tehdy, když najdu protipól dané myšlenky, pocitu, situace a přijmu oba protipóly, tím se dostávám do Dharmy – nad polarizaci hodnot.

Ten, kdo zná taroty, ví, že meč symbolizuje Mysl a pochodeň (hole) symbolizuje Duchovní sílu. Tím, že nastává novoluní na tomto symbolu, je to téma do dalšího novoluní. Slunce a Luna v Býku, v konjunkci s Merkurem vytváří trojkonjunkci Vědomí, nevědomí a mysli. Propojení Ega – Duše a Ducha. Propojení hmoty – mysli, prožívání a víry.

Venuše se dostává do harmonického aspektu s Neptunem 5. – 13. 5., kdy láska dostává hlubší a pevnější rozměr. Hodnoty dostávají hlubší podstatu a tím se dostáváme k většímu naplnění. Ve vztazích se láska zintenzivní, díky schopnosti žen oddat se citům a otevřít se. Muži mohou skrze svou partnerku přijímat lásku, protože jejich vnitřní žena je otevřená a laskavá. Snadněji se muži dostanou ke svým citům. Víkendem se Venuše dostává do harmonického aspektu s Jupiterem 7. – 15. 5., což je aspekt štěstí, naplněné lásky a spokojenosti. V každém případě přichází příznivá doba pro harmonizaci vztahů a nalezení větší spokojenosti.

Přeji Vám krásný týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

Zrušeno Sluneční cesta 3. 5.

Omlouvám se, z rodinných důvodů meditace 3. 5. v Plzni je ZRUŠENA. Děkuji za pochopení.