Retrográdní Jupiter v Panně 8. 1. – 9. 5. 2016

Jupiter se stal 8. 1. retrográdní (zdánlivý zpětný chod) a zůstane až do 9. 5. 2016.

Retrograditu můžeme přirovnat k tomu, když ve stanici sedíte ve vlaku a druhý vlak se rozjíždí, vy máte pocit, že couváte, přitom stojíte. Retrogradita planety vede více člověka do nitra v daném tématu symboliky planety. Tedy Jupitera v Panně. Jupiter je symbolika – PRAVDY, MOUDROSTI, VÍRY, NADĚJE, EXPANZE, SVOBODY, HOJNOSTI, ŠTĚSTÍ. V Panně je Jupiter projevován co nejdokonaleji. Panna symbolizuje čistotu, nevinnost, dokonalost a především udělat ve všem pořádek. Udělat JASNO! Retrogradita zviditelní rozpor mezi světskou a universální pravdou, mezi vírou a nevírou, různými náboženstvími, soudy a úřady. Důležité budou zákonodárné instituce. Panna je zaměřená na detail a schopnost vidět i ten nejmenší nepořádek, proto se objeví vše, co bylo skryto, neviděno, zastřeno a záměrně zameteno pod koberec. Jupiter v Panně odtáhne všechny skříně a koberce, aby se uklidilo tam, kde se dlouho neuklízelo, což může způsobit hodně nepříjemností. Možná bude právě na vás, upozornit, že tohle není v pořádku. Snadno se odhalí lidé, kteří kradou a to kdekoliv. Nečekejte jen velké kauzy, ale mohou to být i nepatrné krádeže v obchodě.

Každý musí začít sám u sebe, aby ti „nahoře“, kteří nám vládnou, nám nemuseli zviditelňovat rozkrádání. Uvědomte si, že pokud si vezmete něco, co vám nepatří, zaplatíte za to. V tomto životě nebo v příštím. Kdyby každý znal zákonitost karmy, tak nebude mít nikdo zapotřebí, si takovou karmu vytvářet. Mít ve všem pořádek a jasno, to je záměr Jupitera v Panně. Samozřejmě, že to bude probíhat i v našem nitru. Pořádek a jasno mít ve své pravdě, víře, svobodě, ve využití a rozvinutí svého potenciálu.

A každá strana má dvě mince, tak i nebezpečím u Jupitera v Panně je malichernost a vedení až ke sterilitě, dokonalosti, která je bez citu a prožívání. Pak se může objevit „manažer“, který chce mít vše pod kontrolou a despoticky vyžaduje poslušnost nebo náboženský fanatik, který se stane vykonavatelem Boží vůle.

Jupiter v Panně je velkou výzvou. Jupiter do 7. 2016 je v konjunkci se Vzestupným uzlem (Dračí hlavou) a zviditelňuje to, co máme naplnit. Udělat si v životě, ve státu, ve světě pořádek, jasno. Je to propojeno s Minusovým uzlem v Rybách, což znamená snést Božskou celistvost na Zem do praktického, obyčejného lidského života. Božské vědomí sídlí v člověku a čeká, až jej člověk v sobě objeví. Jupiter zviditelňuje vývoj a příznivé podmínky, abychom naplnili, co máme. K tomu potřebujeme žít pravdu a víru, projevit moudrost a vždy být spojeni s NADĚJÍ.

autor článku: Petra Nel Smolová                                                   www.astrologiepetranel.cz

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

 

Horoskop na období 25. 4. – 1. 5. 2016

Požehnání 

Anděl JT

Přelom dubna a května je ve znamení pozitivního aspektu Jupitera. Všechny dříve popsané
konfigurace stále platí. T-kvadratura – Jupiter, Neptun, Saturn, Mars, kvadratura – Neptun, retrográdní Mars, retrográdní Jupiter a Saturn, to vše je potřeba brát v patrnosti.

K tomu se v tomto týdnu rozpadá Velký zemský trigon Merkur – Jupiter a Pluto. Místo Merkura – mysli, tam pomalu vstupuje Slunce a do 11. 5. se vytvoří nový více citelný Velký trigon. Nejprve, se ale Slunce v Býku dostane do harmonického aspektu s Jupiterem, planetou štěstí, optimismu, pravdy, víry a hojnosti. Vzhledem k tomu, že Jupiter je retrográdní a Slunce je symbolika vědomí, světla, tak se zviditelní téma Jupitera. Viz článek retrográdní Jupiter. Přesto můžeme mít pocit úlevy a optimismu, najdou se nová řešení a vše se rozběhne v lehkosti a radosti. Nutí nás to k vývoji, k expanzi a projevování více důvěry sami k sobě, ke svým schopnostem, k druhým a k Životu. Je důležité důvěřovat, protože bez toho nelze jít dál. Důvěřovat druhému, že to s námi myslí dobře, důvěřovat životu, že to má smysl a nějaký směr, i když nám není úplně jasný.

Tím můžeme překročit velký tlak T-kvadratury, která přináší strach, vypjetí a marnost.

Slunce je v harmonickém aspektu na Pluta, projeví se síla Ducha, vyšší moci. Naplní se, zhmotní, to co má! Projeví se síla Universa… Skrze Slunce přichází velký příliv energie, aby se projevila, zhmotnila a uzemnila síla Ducha. Přichází impulz z Galaktického centra, který vstoupí do nejhrubohmotnější energie, aby rozhýbal a zaktivoval pohyb, vývoj k zjemnění energie. Jak to vysvětlit. Slunce symbolizuje vědomí, každý z nás má v sobě božskou jiskru, která je propojena s vědomím. Toto vědomí může spát a božská jiskra v nás se je snaží probudit a tato božská jiskra je propojena zlatým řezem až do galaktického centra, (je to zjednodušený popis). Když se vědomí probudí, začne objevovat své vědomí a začne se snažit, co nejvíce propojit své vědomí se svou božskou jiskrou. Stoupá svým vědomím po zlatém řezu do jemnějších úrovní vědomí celistvosti a snáší jej do své mysli a těla. Tím se člověku rozšíří vědomí, poznání a schopnosti využívat mimosmyslové vnímání. Zjistíte, že jak stoupáte svým vědomím po zlatém řezu, že procházíte určitými vrstvami vědomí a poznání. Nelze proto na něčem ulpívat a vytvářet dogmata. Každá úroveň vědomí má své pravdy a poznání, které jsou platné a nepopírají pravdy z nižší či vyšší úrovně, jen to vytváří ucelenou pravdu a poznání, celistvé vědomí. Je dobré mít vždy na paměti, že ZA vaší pravdou a poznáním je ještě něco dalšího, celistvějšího, tím se vyvarujete duchovní pýše, dogmatům, fanatismu a stagnaci. Až vaše poznání bude dostatečně ukotveno ve vás a své poznání začnete žít, bude vám zpřístupněna další úroveň vědomí. Kdyby to šlo naráz, zblázníte se. Vaše mysl se zblázní, protože by neunesla tolik informací, poznání a prožitků.

Nestane se ale všem to samé, i když energie bude pro všechny stejná, reakce bude dle vaší úrovně vědomí. Kdo je ještě neprobuzený, tak pokud je připraven, dostane impulz k možnosti otevření vědomí. Kdo je již otevřenější, dostane impulz k hlubšímu pochopení, které je potřeba ukotvit do každodenního života. Vzhledem k tomu, že je tato pozice v zemském znamení a vědomí stojí ve znamení Býka (také zemské), znamená to sestoupení vědomí do hmoty, realizace poznání skrze čin, jinak to nepůjde. Jinak impulz projde a nezanechá žádné významné stopy ve vás. Přichází požehnání a je na vás jestli ho přijmete.

Venuše v Beranu se dostává do opozice s Černou lunou 26. – 28. 4., kdy vyvstává téma touhy, vášně, sexuality, lásky, partnerství, sebestřednosti, hodnot, přijetí a odmítnutí, samostatnosti a nezávislosti. Nejprve se projeví vášně a touhy, které máme kultivovat, tím že je přijmeme. Ani je neodsoudíme, ani jim nepodlehneme. Přijetí je přiznání si a pojmenování, jaké touhy a vášně v sobě mám. A uznat je, ano patří to ke mně. Přijetím vystupujete z odsuzování a závislosti. Díky tomu vás to ovládalo. Na světlo se dostane potlačená část – ten kdo odmítal, zjistí, že je i závislý, ten kdo byl závislý, zjistí, že v sobě má i odmítání. Tím se stáváte svobodnými v touhách, v lásce, ve svých hodnotách, které určují, kam váš život povede a jak radostný a naplněný bude.

30. 4. Venuše vstoupí do svého znamení Býka, tím se stává silnou a pevnou. Otevírají se dary, dary země, srdce, lásky. Právě v tento čas můžete překročit svůj strach skrze lásku, péči a přijetí darů v sobě. Venuše 30. 4. a 1. 5. nevytváří žádný aspekt s jinou planetou. Můžete v sobě objevit čistou energii Venuše. Pokud budete vše, co popisuji, hledat venku, nic nenajdete. Láska, hojnost a Dary venku budou tehdy, až budou objeveny uvnitř.

Přeji vám Bohatý a Láskyplný týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

 

 

Horoskop na období 18. 4. – 24. 4. 2016

Hledání smyslu existence Zahrada

V tomto týdnu Slunce vstupuje do znamení Býka 19. 4. v 7,34 hodin. Můžeme očekávat trochu zklidnění, uzemnění a více praktičnosti. Slunce v Býku můžeme obrazně přirovnat k zahradníkovi, který pečuje o zasazená semínka v Beranu, v předchozím slunečním znamení. Zahradník potřebuje dostatek trpělivosti k pečování o semínka, která jsou ukryta v zemi a nejsou vidět, a ani neví, která semínka se uchytí a vyrostou. Proto má v sobě Býk i hlubokou víru a odevzdanost Boží vůli, schopnost přijmout věci tak, jak jsou. Vyrostou jen taková semínka, která jsou života schopná, tedy požehnána Bohem. Zahradník má silný vztah k půdě, přírodě, k Matce Zemi a ke hmotě, protože dostal dar zhmotňovat to, co je neviditelné. Umí zacházet s hmotou, s penězi, dostal dar plodnosti a hojnosti, a proto umí být dobrým hospodářem. Dobře ví, že musí pracovat, aby mohl sklízet. Má proto dar praktičnosti, velké pracovitosti a schopnosti k rozmnožování. Nebezpečím Býka je druhá strana pracovitosti, a to je lenost a poživačnost. Býku vládne Venuše, planeta lásky, harmonie, potěšení a radosti. Býk je gurmán a umí si vychutnat dobré jídlo, pití, pohodlí a sexualitu. Během měsíce Býka můžeme rozvinout svou praktičnost, trpělivost a naučit se dobře hospodařit se svými zdroji. Pokud podlehnete pohodlnosti a potěšení, pak si v budoucnosti nestěžujte, že vám něco chybí. Nevěnovali jste svou energii, péči, trpělivost této oblasti a proto nemůžete sklízet plody.

Doznívají aspekty k Venuši z minulého týdne. V tomto týdnu začne zesilovat konjunkce s Uranem (18. – 26. 4). Symbolizuje gejzír Lásky, jestli pozitivní či rebelský – osvobozující, to záleží, v jaké pozici ve vztahu jste. Konjunkce podpoří, aby se láska dostala do pravdy. Uran je svoboda, přirozenost. Tam, kde vztahy nejsou v pravdě a otevřenosti, nebo jsou partneři v nějaké závislosti, bude mít tato konjunkce za následek výbuch emocí, kdy pravda vyjde najevo a vztah projde revolucí. Pokud bude revoluce sloužit k přetvoření fungování vztahu, (protože oba dva chtějí), jde o počátek nové úrovně vztahu. Pokud revoluce nenastolí proměnu vztahu – rozpadne se a vztah bude ukončen za bouřlivých emocí. Tam, kde byla nová cesta vztahu nastoupena dobrovolně, přichází gejzír Lásky. Vzhledem k tomu, že tato konjunkce stojí v Beranu, jde o to, aby člověk miloval sám sebe, takový jaký je, aby mohl milovat ty druhé. Pokud nezačneme od sebe a zaměříme pozornost jen na toho druhého, co on by měl změnit, nic nezměníme.

Zároveň se pro nezadané objevuje dostatek příležitostí k seznámení a k zamilování se na první pohled. Tato konjunkce podporuje tvořivost, hravost, spontánnost, humor a lehkost. Také ale velkou lásku ke svobodě a nezávislosti, což se příliš se vztahy neslučuje. Je potřeba najít nové prožívání formy partnerského vztahu – v lásce a ve svobodě.

Mars ve Střelci se v neděli stal retrográdní (17. 4. – 29. 6.), což je optický zpětný chod. Co to znamená? Retrogradita planety působí otočeným směrem, tedy dovnitř, do nitra a také do minulosti. Mars symbolizuje muže, vůli, čin, ego, vnitřního muže ženy a je potřeba se obrátit do svého nitra, do minulosti a nají svou víru, pravdu, přesvědčení. Zbavit se svých pochybností, opustit příliš mnoho možností a zacílit na jednu správnou cestu. Je to jako fotbalista, který musí vědět, do jaké brány má dát gól. Potřebujeme vědět cíl své cesty, bez toho se nedá vydat na cestu. Když nebudete vědět, kam jdete, budete jen bloudit. Záměr a cíl je to, co je potřeba najít ve svém nitru a teprve pak se můžete vydat na cestu. Muži odejdou do své „jeskyně“, aby mohli rozjímat a nalézt svůj cíl a záměr. Možná si řeknete, co když ale zvolím špatný cíl? Lepší „špatný“ cíl než žádný, protože pokud se vydáte na nějakou cestu, může se váš cíl přirozeně změnit. Prvotně důležitý je ZÁMĚR – o co mi jde? Ten určuje cíl a nemusíme mít jasnou představu, jaký to je cíl. Během cesty můžeme přijít na to, že náš záměr nás vede k poznání našeho cíle. Můžeme objevit, že cíl je jiný, než jsme si představovali, ale to nezjistíme, dokud se nevydáme na cestu. Proto je prvotní ZÁMĚR! Mezi záměrem a cílem je cesta, která je tou podstatou. Ta vás učí, obohacuje, dostává do výzev a tím rostete, učíte se, zrajete a poznáváte sami sebe. Jde o cestu a cíl je završení cesty, kdy si chvilku můžeme odpočinout a nabrat dech, než se vydáme na zdolávání dalšího cíle.

Tento rok je astrologickým vládcem planeta Mars. Tím, že se stává retrográdní, má silnější význam. Jde o směřování lidstva. Dříve se muži scházeli v kruhu u ohně, kde se moudří a zkušení muži domlouvali, aby jejich kmen žil v míru, hojnosti a bezpečí.

Je potřeba opustit impulsivnost, boj, touhu mít a poznat všechno, a že včera bylo pozdě. Hluboký neklid pramení z toho, že si dostatečně neuvědomujeme priority svých potřeb. Tato roztříštěnost se vyskytuje jak u věcí, tak i u poznávání sebe sama. Pokoušíme si svoje motivace a touhy ospravedlnit, abychom sami sebe ujistili, že jednáme správně. Všechno zkusit, prožít, ochutnat, je cesta k bloudění a prázdnotě. Právě retrogradita vede k nalezení skutečné pravdy, smyslu existence.

Můžete mít pocit, že stojíte na místě, i když běžíte. A čím více máte pocit, že stojíte, tak svůj běh zrychlujete. Jsme jak na běžeckém pásu, kde uběhneme několik kilometrů, ale na místě. Když se zastavíte, běžecký pás vám podrazí nohy, takže jsme nuceni běžet, i když se nám nechce. Běžecký pás je jako život – Matrix, který jede bez ohledu na lidi. My jsme někde tento svět vytvořili, všechny ty zákony, pravidla, směrnice, požadavky, omezení, peníze …. A nyní to již nemáme pod kontrolou, jsme vláčeni, a pokud neběžíme, Matrix nás smete. Jsme jak novodobí otroci Matrixu, který jsme sami vytvořili.

Jaké je řešení? Uvědomit si, že jsem na běžeckém pásu, který mě vleče, nedává mi jinou možnost než běžet a vědomě z něho sestoupit. Tím, že vidím pravdu, můžu se rozhodnout sestoupit a jít tvořit něco jiného, když vím, co jiného. Nebo se stanete vědomým běžcem, který se pocitově nenechá stáhnout do pocitu „musím“ a běh si začne užívat, s nadhledem prožívat Život. Doba retrográdního Marse je o obrácení se do nitra a hledání smyslu existence. Navrátit do každodenního života duchovní zákonitosti.

Je jasné, jak moc se tato situace týká mužů, kteří tvoří strukturu života. Muži si mohou procházet určitou katarzí, krizí, prozřením, co a jak dál tvořit v životě, jak se seberealizovat. Ženy budou řešit, jaký vztah k mužům mají. Zároveň se to bude dotýkat jejich vnitřního muže. Žena nemůže být celistvá, pokud má neharmonický vztah se svým vnitřním mužem. Je načase, aby se ženy obrátily do svého nitra a poznaly svého vnitřního muže, místo zaměření pozornosti na vnějšího muže. Obě pohlaví procházejí katarzí energie Marse – bojovníka. Jak používám svou vůli, čin, tvoření a čím se nechám řídit, jestli egem nebo moudrostí. Mars je vykonavatel toho hlubšího v nás, našeho přesvědčení, které sídlí v srdci. Mars vykoná to, co je v srdci. Za člověka mluví činy.

Retrogradita znamená, že je to proces. V tomto týdnu nás i díky Slunci v Býku začne více zajímat to, co je trvalé, pevné a smyslu plné. Stále působí Velký zemský trigon – horoskop z minulého týdne. Síla myšlenky, kterou lze zhmotnit.

Úplněk nastává 22. 4. – Slunce v Býku a Luna ve Štíru naplňuje a zviditelňuje téma novoluní. „Kouzelný koberec“. Klíčová myšlenka: Užití tvůrčí představivosti. Nenucený a neulpívavý náhled na každodenní realitu.

Přeji vám bohatý a krásný týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 11. 4. – 17. 4. 2016

Zralá láskazápad slunce

V tomto týdnů stále působí konjunkce Urana se Sluncem. Konjunkce je rozběžná, což znamená odcházení Slunce od Urana. Vliv, který jsem v minulém týdnu popisovala, bude proto každým dnem slábnout.

K tomu se přidává Merkur v Býku, který vytváří Velký trigon s Jupiterem v Panně a Plutem v Kozorohu. Zemský velký trigon přináší stabilizaci, pevnost, praktičnost, trpělivost a pracovitost. Jsme schopní zhmotňovat. Více nás budou zajímat praktické záležitosti, kam budeme dávat pozornost a energii. Dáme věcem formu, která bude pevná, stabilní a dlouhověká. Mysl je podpořena Jupiterem, který přináší optimismus a dobré podmínky, nové smlouvy, které přinášejí bohatství, jak hmotné, tak emocionální i duchovní. V podstatě jsme vedeni k tomu, abychom dali všemu novou formu, která je spojena se štěstím a silou Ducha. Aspekt Pluta podporuje sílu myšlenky a schopnost myšlenku zhmotnit, realizovat. Komunikace bude konstruktivní, plodná, bohatá a optimistická. To, co je života schopné, se vám bude tvořit s radostí a požehnáním.

Venuše v Beranu se dostává do trigonu s Marsem (do 19. 4.), což je příznivé období pro seznamování, nové vztahy a oživení stávajících vztahů. Aspekt přeje přitažlivosti, radostnému tvoření, spontánnosti a harmonii mezi muži a ženami. V druhé polovině týdne se Venuše dostává do trigonu se Saturnem (13. – 18. 4.) – a lásky, hodnoty a ženy dostávají pevnost, trvalost, zralost a moudrost.

O víkendu začne působit dynamický aspekt mezi Venuší a Plutem (16. -20. 4.), které podpoří vynesení nevědomých přesvědčení o lásce a hodnotách. Můžeme opustit nějakou starou bolest v lásce, která je v nás uložena. Nepřiznání si nebo strach z prožití si bolestného pocitu, že jsem nehodný lásky, jsem odmítnutý, je možné vynést na světlo a vytvořit, díky příznivým aspektům Marse a především Saturna ve Střelci, nový prožitek. Jsem lásky hodný a mám v sobě schopnost milovat, jak sebe, tak druhé. Zralá láska.

Následně na to přichází konjunkce Venuše – Uran (19. – 25. 4.), který symbolizuje výtrysk lásky, nový prožitek kvality lásky Pro muže Mars v kvadratuře s Neptunem symbolizuje (vůli, čin), že je potřeba se propojit s city a se schopností respektovat něco, co nás přesahuje. Respektovat svou intuici a nechat se vést, opustit svou vůli. V opačném případě, při chtění stále si prosadit svou, se začnou využívat intriky, podvody, lži, aby tak člověk dosáhl svého. Spojení Venuše a Marse ukazuje na potřebu lásky, ženy mohou muže pozitivně ovlivnit, naplnit skrze svou lásku, aby muži (vůle, čin) zůstali na správné cestě.

Stále působí T-kvadratura Jupitera, Neptuna a Saturna, která nás bude provázet až do 30. 6. Vysvětlení v předešlém horoskopu.

Příznivé aspekty podpoří lepší snášení této dynamické konfigurace. Je to o optimistické mysli, která je spojená s nadějí, vírou a silou Ducha. Iniciativa a otevřenost v lásce, ve vztazích pomáhají překonat i nepřekonatelné.

O víkendu se Slunce dostává do opozice s Černou lunou a objeví se nová cesta. Černá luna ve Vahách potřebuje vyrovnání, nalezení správné hodnoty, navrácení se do harmonie. Přeceňovat (závislost) nebo ponižovat (odmítat) vztahy, manželství, spolupráci, hranice. V těchto tématech můžete řešit něco důležitého. V každém případě tomu věnujte pozornost a postavte se k tomu čelem. Pokud před tím utečete, stejně vás to dohoní a s větší intenzitou. Vyrovnání proběhne o víkendu, kdy máme velkou podporu, aby skrze naše vědomí prošlo vyrovnání.

Přeji vám radostný a láskyplný týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 4. 4. – 10. 4. 2016

Nadhled osvobozuje   

 

CAM00556Slunce se dostává na počátku týdne do kvadratury s Plutem, což přináší pocit moci (touhu po ovládání) nebo pocit bezmoci. Následně zesiluje konjunkce s Uranem, která nás bude provázet až do příštího týdne do 17. 4. Konjunkce Slunce a Urana symbolizuje rychlost, chaos, změny, nesoustředěnost, roztěkanost, unáhlenost a výbušnost. V pozitivním – svobodu, pravdu, nové možnosti, inovace, rozšířené vědomí, vystoupení z omezenosti. Ve spojení se Sluncem je to síla vědomí, síla představivosti a síla svobody. V Beranu to vede k uvědomění si své individuality, svého Já v celku stvoření. Tento aspekt podporuje boj za svobodu, respektování individuálních práv. Objeví se více protestů, rebelií a bojů. Nebezpečím je, že pokud se ztratí vědomí celku, vyšší zájem lidstva, začne si každý hájit svou individuální pravdu. Uran dává možnost nahlédnout nad lidské konání, podívat se na život z ptačí perspektivy a vidět souvislosti. Díky tomuto pohledu může dojít k uvědomění, která člověka osvobodí. Je to velmi podnětné období, kdy hodně záleží na stávajícím vědomí a poznání. Buď vám bude bořeno, když se nechcete pohnout z místa nebo budete vědomě konat a dělat kroky vpřed. I když do neznáma, ale s důvěrou a vírou, že je potřeba jít vpřed a opustit to staré.

Uran symbolicky ovládá techniku, elektrické přístroje, auta, letadla, mobilní sítě. Vše, co podléhá Uranu, se může chovat „podivně“. Poruchy, nehody, nefungování i nestandartní fungování přístrojů. Pozor na cestách, bude větší výskyt nehod, které budou z nepozornosti a rychlé jízdy.

K tomu odpovídá i téma novoluní, které nastává v Beranu 7. 4. na sabiánském symbolu: „Kouzelný koberec“. Klíčová myšlenka: Užití tvůrčí představivosti. Nenucený a neulpívající náhled na každodenní realitu.

Byť se snažíme ovládnout hmotu, tak hmota ovládá nás, hmota a naše tělo má dané zákonitosti, které nelze změnit. Místo toho máme nekonečnou sílu a moc v oblasti Ducha, který je nad hmotou. Lidé, pusťte se nízké energie hmoty, přestaňte bojovat s větrnými mlýny! Raději začněte pracovat na svém Duchu a začněte tak využívat nekonečné možnosti vědomí.

Jen skrze nalezení svého Ducha se osvobodíte od zákonitosti hmoty. Neznamená to, všeho se muset vzdát, ale vědomě používat hmotu, aniž by jí člověk byl pohlcen a ovládán. Takový člověk je skutečně svobodný. Máme velikou moc Ducha, kterou nevyužíváme a tím, že zůstáváme v zákonitostech hmoty, vytváříme stále dokola opakující se boj, boj o energii, zdroje, peníze a moc.

Existují tři zákonitosti – fyzická, duševní a duchovní. V každé oblasti panují jiné zákony.

Vymanit se z té energeticky nejtěžší – fyzické, hmotné, lze schopností nadhledu, vystoupením z ponoření se ve hmotě. Představte si, že se dostáváte nad sebe, stoupáte jako pták do nebe a vidíte své tělo dole na zemi, svoje reakce, svůj život. Vidíte souvislosti svého života. Podívejte se, jak váš život ovlivňuje vaši rodinu a následně, co vytváříte ve své pracovní oblasti, jaký to má vliv na místo, kde žijete, na váš národ, jak na celou planetu Zemi?

Merkur, který uchopuje všechny podněty, vstupuje 6. 4. do znamení Býka, aby nás podpořil v praktičnosti a selském rozumu. Ne, abychom ulítli do vesmírného vědomí, ale uměli prakticky využít svůj nový pohled na svět. Snést nový nápad, možnost, vizi, projekt na zem a umět ho dát do hmoty, zrealizovat ho. Ptejte se, když k vám přijde něco nového: „ jak to zlepší – zkvalitní život, můj život?“ Ne hmotně, protože to samovolně pak bude následovat, ale pocitově, duchovně.

K uzemnění a střízlivosti bude tento týden napomáhat Saturn – zodpovědnost.

Zesiluje vliv T-kvadratury: Jupiter – Neptun, Saturn (do 30. 6.). Pocity marnosti, prázdnoty, ztráty naplnění a smyslu. Kam to vede? K čemu to vlastně slouží? Má to nějaký smysl? Ano, hmota nás přestává naplňovat a my se dostáváme do pocitu prázdnoty. A právě konjunkce Slunce s Uranem dává možnost nadhledu a vidět souvislosti našeho Bytí.

I lidé, kteří se věnují své duši a Duchu, se dostávají do stavu, jako kdyby procházeli vyprahlými, pouštními oblastmi: nemáme chuť cokoliv dělat, vše nám připadá fádní a cizí. Je to nejtěžší stav, do kterého se duchovní člověk může dostat. Onemocnět, přijít o peníze není tak náročné, jako když necítíte lásku, nadšení a víru. Jelikož se to může stát každému, je dobré vědět, jak se k této situaci postavit. Inspiroval mě Mistr Omraam. I uprostřed pouště být schopen říct: „ Pane Bože (Boží Matko, Universum, Světlo, dle vaší víry), jsem ve Tvých rukou, vyznačil jsi můj život a ať mám vodu či nikoliv, jdu dál. Otče, Matko,… pomoz mi.“

Modlitba má nejvyšší moc a ve spojení s pokorou a láskou dokáže zázraky, které překračují zákony hmoty. Všichni jsme on-line a navzájem propojeni, stačí zavolat a navázat spojení!

Vidíme kolem sebe spousty bojů, utrpení, bolestí, ohrožení a nejistoty. To člověka může stále držet ve strachu, bezmoci a marnosti. Pošlete naopak do těchto situací světlo, lásku a lidem požehnání. Jen tak překročíme manipulaci, násilí, strach a beznaděj.

Poděkujte lidem, kteří na sebe vzali bolest a jsou v lidském světě obětmi násilí, bezpráví a války.

Z pohledu božského jsou to duše, které na sebe vzali službu pro lidstvo, (zároveň je tam i úroveň osobní). Díky médiím se to dotýká velkého množství lidí a vy můžete místo strachu, zloby a marnosti procítit lásku a vděčnost, poslat světlo jak obětem, tak i viníkům. Proč „viníkům“? Protože díky tomu se může probudit jejich božská podstata a přestanou ubližovat. Když budou v odsouzení a v nenávisti od druhých, jen jejich zlo bude posilováno.

Ve fyzickém světě je třeba naplnit zákon a zamezit jejich konání, na pocitové úrovni posilovat jejich světlo tím, že „viníkům“ pošlete světlo a lásku.

Když se dokážeme dívat na události z nadhledu, můžeme si uvědomit, že postačí procítění, uvědomění si sounáležitosti, abychom nemuseli utrpení každý zažívat sám na sobě. Oni, to dělají i pro nás. A tím ucítíme více vděčnosti a lásky k druhým.

Přeji vám, co nejvíce klidný a především bdělý týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

www.astrologiepetranel.cz