Příjem objednávek na vypracování horoskopu uzavřen

Vypracování horoskopu

Příjem  objednávek UZAVŘEN 1. 11. 2016 v 6 hodin 22 minut, byla naplněna kapacita do června 2017.  
 
Z důvodu velkého zájmu o vypracování horoskopů, není v lidských silách jednoho člověka a v mých časových možnostech vyhovět všem zájemcům. Proto bude čas od času příjem objednávek pozastaven bez tvoření pořadníků a jakmile budou stávající objednávky vyřízeny, bude příjem opět obnoven. O pozastavení či opětovném obnovení objednávek Vás budeme na tomto webu vždy informovat.
Děkuji za pochopení.

Horoskop na období 29. 3. – 3. 4. 2016

Prohlédnutí iluzí

Slunce v harmonii se Saturnem podporuje stabilizaci, upevnění, konstruktivnost a realismus. Tento aspekt vede, aby člověk stál nohama na zemi a uměl zhodnotit situaci a naplánovat si další kroky. Je o zodpovědnosti, houževnatosti, vytrvalosti a systematičnosti. Vede nás k trpělivosti a dělání kroku za krokem, nic neuspěchat. Budeme střízlivost potřebovat, protože se Merkur v tomto týdnu dostává do kvadratury s Plutem a konjunkce s Uranem, a tím se nám otevře mysl k novému vědomí.

Rozpadnou se nám mentální vzorce, staré postoje a otevře se nám nové uvědomění v mentální rovině, které může být až šokující. PROZŘENÍ jaké iluzi – projekci podléháme. Objeví se šokující informace, rychlá rozhodnutí, náhlé změny a chaos. K tomu potřebujeme něco stabilního, o co se můžeme opřít. To dodává právě aspekt od Saturna, jak na Slunce, tak i na Merkura a na Urana. Nalézání nové struktury života. Mysl je velmi rozkmitaná, proto se člověk bude těžko soustředit. V noci nebudeme moci spát. Na druhé straně, pokud chcete udělat změny v životě, je to doba, kdy budete schopni tyto změny vytvořit. Velmi rychlé tempo bude především v mysli, komunikaci, budete přijímat tolik informací, že se vám zrychlí čas.

Ve společnosti se objeví extrémnosti a nečekané události. Uran je planeta osvobození a pravdy, která je někdy tak ostrá, že by vás mohla přivést i „do blázince“. Kdybyste viděli skutečnost, neunesete to.

Proto Uran působí v impulsech, které v této době přijdou do myšlenek, mentálních vzorců a komunikace. Mysl je nástroj, spojovatel zemského a jemnohmotného světa. Podle nastavení mysli uchopujete svět, vidíte projekce a řešíte si svá témata. A nyní je čas změnit pohled, postoj k životu.

Proto můžete mít pocit, že se vám život otřásá v základech či dokonce hroutí. To vás má vést ke své skutečné podstatě sebe sama.

Postačí být otevřený k novým možnostem, pohledům a především být otevřen a ochoten ke změnám. Dostanou se vám velmi podnětné informace a pochopení, buďto se jich chopíte nebo je promarníte. Změna tak nebo tak přijde.

Mars se dostává do kvadratury s Neptunem a to značí, že vůle, která je řízená egem, nemá sílu, protože vyšší vědomí nastavuje rozmělnění, rozpuštění vůle pokud jdete skrze ego. Poté se můžete dostávat do apatie, kdy máte pocit, že nemůžete nic vykonat. Puštěno k realizaci bude jen to, co je v souladu s vyšší vůlí a s vyšším záměrem vašeho života. Tento aspekt naznačuje zklamání, rozpuštění iluze, sundávání závoje. Zklamání nastane tehdy, když se setkají vaše domněnky s realitou – pravdou. Pak jsme zklamaní, protože zjistíme, že je to jinak, než jsme si mysleli.

Pozor na alkohol a jiné závislosti, které jsou únikem před kontaktováním hlubokých složek osobnosti. Více aktivní budou podvodníci, lháři a zloději, protože ego se prosadí jen přes klam, lež a podvod. Získat, to co člověku nenáleží lze jen přes obelstění pravdy. Ve skutečnosti obelstění sám sebe.

Příznivé aspekty od Saturna nás vedou k moudrosti a zralosti. To, že se můžeme cítit ve stagnaci, že se nemůže v něčem dostat k růstu, tak to je nyní v pořádku. Začala působit kvadratura mezi retrográdním Jupiterem a retrográdním Saturnem a je potřeba, aby něco v nás ještě dozrálo. A právě v tom, kde se nám téma opakuje. K tomu dostaneme v tomto a v příštím týdnu potřebné informace a pochopení, která povedou k osvobození. Celé to vede být propojený se svou podstatou bytí. Být pevný a propojený s JSEM a TADY a TEĎ.

O víkendu se připojí aspekt opozice mezi Merkurem a Černou lunou. Buďte bdělí na svou komunikaci s druhými. Jednoduše můžete slovem ublížit. Právě hra mysli bude velmi silná a je potřeba svou mysl překročit.

Je to týden velmi bohatý, podnětný a rychlý. A rychlost v nás má podpořit reagování ze srdce bez kalkulů mysli.

Přeji vám laskavý týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Zvláště chci poděkovat Petrovi B. z Brna. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 21. 3. – 28. 3. 2016

Radostné Bytí v Lásce                                                                padá štěstí 90x60

Slunce vstoupilo do znamení Berana a vytvořilo harmonický aspekt s Marsem ve Střelci. Příliv energie, radosti, humoru a
odhodlání přináší jak Slunce v Beranu, tak i aspekt Marse. Mars ve Střelci podporuje odvahu, nadšení, cestování, rozhodnost, jít poznat nové zkušenosti. Otevírá se nové dobrodružství. Především se v nás otevře pocit, chtít jít novou cestou. Tato doba je proto ideální pro nové začátky, rozhodnutí, aktivování nových projektů. Potřebujeme více pohybu a aktivity.
Pokud máte pocit, že vám dochází psychická i fyzická síla, tak v tomto týdnu můžete dočerpat „plnou nádrž“.

Merkur vstoupí 22. 3. do Berana a vytvoří konjunkci se Sluncem a trigon s Marsem. Mysl dostane rychlost, zvědavost, optimistický pohled a urychlí úsudek. Konjunkce ukazuje na potřebu komunikovat, učit se nové věci a vše pochopit. Objeví se pochopení, pravda a především v nás něco dozraje. Jasné, pevné rozhodnutí, které vás posune dopředu. Pokud vám dlouho s něčím nešlo pohnout, tak od tohoto týdne se vše dostane do pohybu.

Úplněk nastává 23. 3. – dochází k naplnění, zviditelnění a pochopení významu novoluní v Rybách 9. 3., které stálo na sabiánském symbolu „Mistr učí žáka.“ Následně druhý den začínají Zeleným čtvrtkem velikonoční svátky.

Tématem Velikonoc je objevení vlastní síly, svého vědomí, vlastní schopnosti znovuzrození. Stejně tak, jak příroda, která v procesu znovuzrození, aktivuje své síly, schopnost tvoření a následného projevení. V nás je tento proces též zanesen ve všech třech úrovních (tělo=mysl, duše a Duch). Aktivuje se v nás síla k objevení svého pravého Já, své vlastní podstaty, síly tvořivosti a duchovního Mistra – Světla.

Být Mistrem sám sebe můžete být tehdy, když znáte své iluze o sobě, o světě, přijímáte své „omyly, chyby a nedokonalosti“. A přesto všechno objevíte v sobě své Světlo – božství, které překročilo omezení duality. Když se v této chvíli přijmete ve své dokonalosti i nedokonalosti, tak se tím dostáváte nad dualitu. A můžete dojít k prožití svého Světla, které obsahuje vše, i „nedokonalost“.

Dříve všechny svátky sloužily k posílení víry, Ducha. V pravidelně se opakujícím stereotypu každodenního život, se člověk jednoduše zacyklí a ztratí kontakt s hlubší podstatou Bytí. Pokud nejsme zvyklí si přirozeně udržovat každodenní kontakt s hlubší podstatou Bytí, tak právě o svátcích je čas se zastavit a uvědomit si posvátnost života. Jak jsme se odpojovali od přírody – přirozenosti a od Duchovnosti, tak duchovní svátky postupně získaly komerční rozměr, užívání si pouze volna a dobrého jídla.

Tradiční svátky jsou z kolektivního vědomí velmi důležité, protože ve stejný čas se vědomí lidí naladí na téma daného svátku a tím se může v kolektivním vědomí udát velká změna.

Je to, jako když omýváme své tělo. Tady se „myje“ – očišťuje kolektivní vědomí, které všichni společně vytváříme svými myšlenkami, prožitky a skutky, aby došlo k objevení spojení mezi lidským vědomím a Božskou energií – Světlem. To je hlubší význam svátků a týká se to jak Velikonoc, tak Vánoc či jiných méně viditelných svátků.  Záměrem je, aby co nejvíce lidí koncentrovalo sílu vědomí v jeden čas a mohlo dojít k očistě vědomí a k posunutí se. 

Ze širšího pohledu, pro pochopení čím lidstvo prochází, jde o dosažení kritického stupně a vědomí je natolik otevřeno, aby mohlo dojít k narození se do nového vědomí. Je to proces. Proto jsou kolem vás okolnosti „vytočené“ do extrémnosti, aby vás donutily pustit se, pustit vaše iluze, chtění, očekávání, lpění.

V letošních velikonocích přichází příliv energie k posílení vědomí, Světla, krásy a posvátnosti Života, které se má navrátit do propojení s tím, co nás přesahuje a zároveň do rozpoznání svého Světla v sobě. Vy rozhodujete, co skrze vaše tělo, mysl, duši a skutky projevíte na Zemi. V pátek se proto můžete dotknout své bolesti, kterou můžete přijmout. Je to silný den – den karmického vyrovnání. Ukáže, na čem lpíte a jestli se dokážete odevzdat a smířit se sami se sebou.

Sobota je o tajemství, mystičnosti, tichu, změně a přerodu. Cesta k nalézání Lásky k životu, sám k sobě, k druhým, k Bohu. To se týká i neděle, kde se ještě navíc projeví radosti ze života a oslava života.

Slunce se během Velikonočního pondělí dostane do harmonického aspektu se Saturnem, stabilizací, pevností a Mistrovskou energií moudrého mudrce. Lidské Bytí se může žít v radosti, v lehkosti, hojnosti a světle. Na jedné straně se objevuje radost, lehkost, humor a dobrodružství a zároveň ukotvení. Vše, co se v této době bude dít až 3. 4., má pevný a trvalý základ. Je to o zralosti, moudrosti, pokoře, zodpovědnosti a tvoření. Stabilita a pevnost Vědomí. Přijetí božství – Světla ve hmotě.

Velkým tématem je T-kvadratura mezi Venuší v Rybách – Jupiterem v Panně a Saturnem ve Střelci. Venuše symbolizuji lásku, radost, hodnoty a tvořivost. Jde o hledání lásky a naplnění. Mohou se objevit nespokojenosti ve vztazích, pocit že vás ten druhý nemiluje, že máte nedostatek lásky, naplnění potřeb a něco vám stále od druhých chybí. Pokud zůstanete v pocitu nedostatku a nespokojenosti, protože vám stále něco chybí, tak sami sebe uvrhnete do temnoty, kdy ani neuvidíte Světlo – Slunce a co se vám vše nabízí. Zůstanete ve svém vlastním vězení, kam jste sami sebe uvrhli.

Obraťte pozornost na to, co vše máte a uvědomte si, za co můžete být vděční. Najděte lásku v sobě. Jde o návrat ztracené lásky. Naleznete ji v sobě. Jedinou lásku, kterou máte, je ta vaše.

Udělejte si čas a na chvilku se vždy zastavte a věnujte pozornost k propojení se s vlastním Světlem a láskou. Stačí pár minut po probuzení, stačí pár minut během dne, před spánkem.

Můžete sami prožít, jakou máte v sobě sílu a jak mocné je vědomé prožívání. Zavřete si oči a obraťte pozornost k jemnohmotnému světu a řekněte několikrát „ Miluji vás.“ Čím více to budete cítit v srdci, tím větší účinek to má. Ve vašem těle ucítíte změnu, začne se rozlévat příjemný pocit, začnete jinak vyzařovat a v jemnohmotném světě zaktivujete světelné bytosti, které vám lásku pošlou zpátky. Ony čekají na vaše uvědomění lásky k nim, aby ji vám mohly dávat zpátky, protože ony jsou stvořeny z podstaty lásky. Když prožijete lásku v sobě, rozvibrujete v sobě energii Lásky a začnete ji přitahovat. Stanete se milovanými lidmi a jemnohmotným světem. Ony vás stále milují, jen to nejste schopni vnímat, dokud se lásce neotevřete.

Dívejte se na svět očima Lásky.

Přeji vám krásné, radostné, požehnané Velikonoce. S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

www.astrologiepetranel.cz

 

Horoskop na období 14. 3. – 20. 3. 2016

Existuje to, čemu věnujete pozornost

20160207_155102Silné obsazení Ryb planetami Slunce, Merkur, Venuše, Neptun a Chiron ukazuje na těžko uchopitelné dění. Ryby jsou k pochopení nejtěžším znamením, protože mají několik vrstev, které jsou především pro rozum nesrozumitelné. Energii Ryb lze pouze prožít, aby došlo k uvědomění, a toto uvědomění nedokážete lidskými slovy vysvětlit druhým. Dějí se v nás hluboké posuny na všech úrovních, kterým nerozumíme nebo o nich ani nevíme, nebo spíše neví o nich rozum. Proto se objevují nepochopitelné emoce, které nevíte, proč cítíte a co je spustilo. Prožijte je a přijměte s důvěrou, že je to v pořádku a něčemu to slouží. Navracíte své vědomí do oceánu vědomí – celistvosti, které přináší rozpuštění forem, vašich forem, vašich postojů, vašich představ a vašich očekávání.

Poslední dny Ryb jsou intenzivní a potřebujeme více ticha a klidu. Merkur v kvadratuře se Saturnem ukazuje na příliš snadné propadání strachu, na silný vliv mysli. Negativní myšlenky se vynořují z ničeho nic, bez jakýchkoliv příčin. Smutky, prázdnota, bezcílnost, marnost, strachy z neznáma a nejistoty vás mohou provázet v první polovině týdne. Uvědomte si, že vy jste ten, kdo rozhoduje, čemu dáte pozornost a co budete prožívat. Vy si volíte z té nekonečné škály prožitků, které jsou součástí oceánu celistvosti vědomí. Nakolik se necháte ovládat myslí a emocemi, které se objeví a dožadují se pozornosti, je na vás. „Ano, jsou tady, patří ke mně a já si mohu vybrat, co chci prožívat.“ Vědomé volení – rozhodnutí svého prožívání, jde skrze poznání své síly, která je spojená s uvědoměním: „Já jsem tvořitel svého prožívání.“ Vystoupení z oběti a bezmoci, nenechat se vláčet myslí a emocemi. Existuje pouze to, čemu věnuji pozornost. Pozitivní aspekt Pluta k Merkuru dává možnost použít vědomě sílu svého vědomí. 

Venuše vstoupila do Ryb a v druhé polovině týden vytváří konjunkci s Neptunem (do 27. 3.). Láska a vyšší oktáva lásky – Neptun se dostává do jednoty a možného překročení vnitřního a vnějšího rozporu mezi muži a ženami. V partnerství se zviditelňuje napětí a nedorozumění, jak jsem již popisovala v předminulém týdnu. Stále toto napětí trvá a právě konjunkcí s Neptunem, může dojít k prožitku bezpodmínečné lásky a smíření se, především sám se sebou.

Milé ženy, přestaňte být nazlobené na muže, ve skutečnosti se zlobíte na svého vnitřního muže, se kterým jste v rozporu a nevědomý strach z něho, vás vede do útoku nebo útěku. Stačí si uvědomit, že v té chvíli proti muži používáte svého vnitřního muže, protože nejste respektována. Když stojí muž proti muži, způsobí se jen boj. Tímto pochopením se uvolní místo pro ženskou energii a jinou reakci vůči muži.    

Mužům se zviditelňuje jejich „neschopnost“ otevřít se citům. Stejně jako ženy, tak i muži bojují – naopak se svou vnitřní ženou. Bojí se citů a své emocionality, proto se uzavřeli do strachu a bezcitnosti a nejsou schopni vnímat ženské emocionální požadavky. V té chvíli by mužům pomohlo si uvědomit, že stačí jen se ženou být, být s ní, jen pro ni. Být presentní. Tím přijmou svou vnitřní ženu, svou emocionalitu.

Retrográdní Jupiter v Panně se dostává do kvadratury se Saturnem ve Střelci (do 10. 7.). Zvětšuje se strach ze ztráty svobody, pochybnosti o tom, co je pravda a čemu vlastně věřit. Pochybnosti jsou na každém rohu. 

Zveličuje se rozpor mezi přijímáním a dáváním, bohatství a chudobou, plýtváním a skrblením. Rozhazuje ten, kdo nemá. Strach je používán k vykoupení svobody. Ano, dochází tady k vydírání. Pokud podlehnete strachu, ztratíte bohatství a stále budete platit, dokud budete mít strach. Pluto v harmonii s Jupiterem (do 9. 8.) ukazuje na sílu pravdy, jasnosti a „čisté“ hry. Ten, kdo zůstane ve své víře a nepodlehne strachu, zvítězí a ještě mu bude přidáno.

Jarní rovnodennost nastává 20. 3. 2016 v 6 hodin (Praha), nastává Nový přírodní a astrologický rok. Slunce vstupuje do znamení Berana. Největší energetický rozdíl je mezi znamením Ryb a Berana. Přesun Slunce do nového znamení můžete citelně vnímat. Beran je nový počátek, plný odvahy, energie, radosti a těšení se na nové možnosti. A počátek letošního Berana je opravdu radostný a požehnaný. Máme se v příštích dvou týdnech na co těšit. 

Přeji vám klidný a moudrý týden. Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

www.astrologiepetranel.cz

 

Horoskop na období 7. 3. – 13. 3. 2016

Léčení    20160116_115336 (2)

V tomto týdnu nás čeká zatmění Slunce, novoluní v Rybách na Dračím ocasu.

Zatmění Slunce, viditelné sice jen z Indonésie, působí stejně celoplošně. Nejvíce to ovlivní narozené děti a ty, kteří mají narozeniny.

Co symbolicky zatmění v Rybách přináší? Možný pocit ztracení se, neviditelnosti cesty dál, zastřené vědomí, kdy vystupují na povrch nevědomé zápisy, které jsou zviditelněné skrze Ryby – a to je zapomenuté tajemství. Z nevědomí bude vyneseno individuální tajemství a také se objeví tajemství kolektivního nevědomí. Své vlastní „tajemství“ přijměte a uvědomte si, že to je to, co vám bránilo jít dál. Nyní nastal čas, uzráli jste, aby se nevědomé mohlo dostat na povrch a vy pomyslnou „slepou“ cestu opustili. Slunce symbolizuje otce, muže, Boha, světlo, vědomí, Já jsem, impuls, životní cestu, projevení svého potenciálu – osobnosti. Slunce v Rybách je to o odevzdání se sám sobě, ženy – mužům, odevzdání se Bohu, světlu, vědomí, projevení.

Novoluní v Rybách nastává 9. 3. dvě hodiny po půlnoci, na sabiánském symbolu: Mistr učí svého žáka. 

Klíčová myšlenka: Přenos sil, schopností a vědomostí, v němž je uchován původní spirituální a tvůrčí Impuls cyklu aktivní a nezkreslený.

Aktivní Síla a archetypální vědění, uvolněné „na počátku“ každého cyklu musí být dále předáváno až po samotný „Poslední Den“- stav Omega. Tato Aktivní Síla je „niterným Já“ cyklického projevení, neměnným Tónem ÓM. Lze jej přenést z mistra na žáka při žákově Zasvěcení. Toto Zasvěcení probíhá podle obecného a neměnného postupu, zároveň však působí s ohledem na zvláštní a individuální okolnosti.

Každý dostane pouze to, jak je jeho vědomí otevřeno a pročištěno. Tak, aby se každý v sobě mohl posunout po pomyslném žebříčku růstu. S tím je spojeno potřebné objevení – „ztracení se, zapomenutí se, tajemství“.

To vše se děje za „asistence“ Chirona – duchovního učitele a léčitele, který zná veškerá mystická tajemství vědomí, duše, mysli, těla a stvoření. Ať vaše léčení probíhá na jakékoliv úrovni, odevzdejte se a nechte proběhnout to, co má. Vynechte analýzu a potřebu rozumět.

Merkur v Rybách se dostává do konjunkce s Neptunem a to ukazuje, že i naše mysl je spojena s něčím, co nás přesahuje. Rozpouští se mentální programy, přesvědčení a logika. V tomto týdnu budete více zapomínat a hůře se vyjadřovat. Logické myšlení je „vypnuto“. Je velmi silná intuice.

Do mysli vstupuje inspirace, poznání, božské vědomí, které vás má nasměrovat.

Koncem týdne opatrně na podléhání strachu, právě proto, že budete chtít všemu rozumět a logicky si to vysvětlit. Je dobré víkend věnovat rozjímání, obrácení se dovnitř k sobě, k samotě nebo meditacím.

Téma novoluní působí do dalšího novoluní 7. 4. 2016 a zasahuje i do Velikonoc.

I když se můžete cítit tak rozjitřeni a všechny své bolesti a zranění můžete vnímat podstatně citlivěji než kdy jindy, je to doba velmi požehnaná a léčivá, která vede k novému…

Laskavý týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

www.astrologiepetranel.cz