Horoskop na období 29. 2. – 6. 3. 16

Nejasnost   

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
autor: Libor Šmejkal – Duše

Slunce vstoupilo do znamení Ryb 19. 2. a mohli jste vnímat ponoření se do intenzivnějšího prožívání. Představte si, že jste v moři či v bazénu a když se pohybujete ve vodě, je vše náročnější a cítíte se více unavení. Každý pohyb vyžaduje více energie a úsilí.

Téma, které je v době Ryb aktivní, je přijmutí věcí, tak jak jsou. Tím dochází ke smíření. Smíření rozpouští emocionální postoje. Zjistíte, že se dostáváte do neutrality, která vám dovoluje pustit a odevzdat danou okolnost tomu, co nás přesahuje. Rozpouštíme lpění, očekávání a představy.

Navracíme se do moře vědomí, kde vše má svou sounáležitost a neutralitu.

Při rozpouštění může přijít zklamání a rozčarování, protože zjistíme, jak a v čem jsme se mýlili.

Slunce se dostává do konjunkce s Neptunem (24. 2. – 4. 3.) a proces Ryb je několika znásoben konjunkcí s Neptunem. Jsme tak citliví, že můžeme mít pocit, že ztrácíme konkrétní formu. Naše mysl, emoce, vědomí je rozpouštěno a my můžeme mít pocit nesoustředěnosti a určitého „omámení“. To vede k vytváření chyb a omylů.

Pozor na alkohol, léky a drogy, v této době mají silnější vliv. Zároveň se kolektivně zviditelní téma léků, drog a alkoholu. Může se objevit nějaká lež, která vyjde na světlo. Velmi aktivní budou podvodníci a spekulanti, proto v této době buďte velmi opatrní na podepisování smluv. Neptun v nízkém lidském vědomí se projevuje přes lež, podvod, klam a zamlžování skutečností.

Čisté působení Neptuna je Božské vědomí – milost, odpuštění a zázrak. Mystická doba pro lidi, kteří jsou otevření k vyššímu vědomí, hlubokých prožitků kosmického vědomí. Ten, kdo plně podléhá „Matrixu“, prožije dobu plnou nejasností,rozmrzelosti, klamu a neuchopitelnosti.

K tomu se přidává kvadratura Saturna (1. – 10. 3.), zviditelní se strachy a omezení. Ukážou se klamy o svobodě, pravdě a víře. Překážkami jsme zpomalováni, abychom šli více do hloubky, k zodpovědnosti, k moudrosti a k pokoře. K uvědomění si, že máme zodpovědnost k něčemu, co nás přesahuje, co tvoříme na Zemi. Máme více používat moudrost.

Objeví se pocit tíhy a marnosti.

Pozitivní aspekt mezi Jupiterem a Plutem ukazuje, že sílu můžeme nalézt pouze v pozornosti na tady a teď. V přítomnosti hledat nové struktury, jak zvládat „neuchopitelnost“ smyslu dění.

Bez nalezení hlubšího pochopení života, to půjde stále hůře a hůře.

Merkur ve Vodnáři je v kvadratuře na Mars ve Štíru (do 9. 3.) ukazuje, že je vytvářen velký mentální tlak, který se může projevit bolestmi hlavy. Rozum a vůle je v rozporu a tím se snadno člověk dostane do hádek sám sebou nebo s druhými. Slovní „přestřelky“ budou velmi časté. Je to aspekt hádek a potřeby druhé přesvědčit o své pravdě a především mít poslední slovo.

O víkendu kvadratura Merkura a Marse změní jen znamení a tím se rozpor objeví v jiné kvalitě. Merkur vstupuje 5. 3. do Ryb, tím se oslabí jasná argumentace, více se objeví intuice, ale také zasněnost a nepozornost.

Mars vstupuje 6. 3. do Střelce, více se projeví touha po konání, cestování, hledání pravdy a hlubšího smyslu. Intuitivně něco pochopíte, ale Mars ve Střelci bude volat: „dej mi důkaz, dokaž to!“ V tom se objeví rozpor. Merkur v Rybách je dobré médium, vnímá intuitivně. Jen ví, že ví. Logicky ale nedokáže vysvětlit, jak k pochopení přišel.

S Marsem se do rozporu dostane i Venuše ve Vodnáři, a to nepřeje partnerským vztahům. Objeví se hodně nedorozumění, nespokojenosti a rozchodů. Můžeme vidět, že mezi muži a ženami budou panovat až „alergické“ reakce na opačné pohlaví. V této době je lepší v partnerství nic zásadního neřešit, pokud můžete, odložte to na jindy.

Pokud máte partnerství jako smysl života, zažijete si během března jedno zklamání za druhým.

Jste pouze poutníci mezi světy a setkáváte se s druhým v tomto životě, kdy se vaše cesty setkají a mohou jít stejným směrem, ale každý na ni zůstává jen sám za sebe. Můžete se během cesty podporovat, pomáhat a obohacovat. A jednou, až se vaše cesty rozejdou, máte se rozloučit s vděčností, že část cesty jste šli společně. Pokud máte pocit, že ten druhý je váš, že k vám patří a skrze něho naplňujete svůj život, bez něho jste prázdní, zažijete si v partnerství pocit velkého osamocení a nepochopení, nemožnost splynutí s druhým, oddělenost, protože to je „bolest“ pozemského života.

Od 3. 3. pomalu začne zesilovat opozice Slunce v Rybách s Jupiterem v Panně (do 13. 3). Jupiter zveličí, nafoukne nespokojenost, nekonkrétnost, neuchopitelnost, přecitlivělost a osamělost. Ryby jsou posledním znamením. Symbolizují rozpuštění, poznání tajemství života, vědomí a pocit, že to druhým nelze sdělit, je to nepřenosné, protože to lze jen prožít.

Všechny rozpory a napětí dávají  dynamiku udělat krok k sobě a nalézat v sobě harmonii. Rozvíjí v nás soucítění s druhými.

Udržujte si důvěru. Přeji laskavý týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

www.astrologiepetranel.cz

 

Horoskop 15. – 28. 2. 2016

Moji milí,

jsem natolik zaneprázdněna, že nemám podmínky k vytvoření horoskopů na dva týdny. Z nějakého důvodu mi není dovoleno, vám objasňovat, co a proč se děje. Důvěřujte svým pocitům a nechte se vést vnitřním Světlem.

Přeji Vám požehnané dny prožité v důvěře. Petra Nel 

Horoskop na období 8. 2. – 14. 2. 2016

Bílá holubice přináší zprávuCesta 70x50 (2)

 

V pondělí po 15. hodině nastává novoluní ve Vodnáři na sabiánském symbolu: „Bílá holubice přináší zprávu.“

Tento symbol ukazuje na člověka, který odvážně a s nezlomným duchem prošel svou zásadní krizí a dostává se mu hlubokého duchovního požehnání z říše Duše: „Poslání je splněno. Mír s Tebou.“ V tomto požehnání snad bude moci bystrá duše a duchovně senzitivní mysl příjemce, zahlédnout tajné proroctví toho, co má přijít. Překročením fyzických, mentálních, emocionálních krizí může člověk v srdci prožít, že je cele „přítomno“ Božské.

K celému pochopení „proroctví“ působí tento symbol až do dalšího novoluní (8. 3.). 

Slunce je v harmonickém aspektu na Černou lunu do 10. 2. a ukazuje na zásadní dobu, viz minulý horoskop.  Do 16. 2. sextil od Urana podporuje otevřenost, přímost a silnou intuici, které vedou k projevení pravdy, vyššího vědomí. Ukáže se vám pravá podstata věcí a různé možnosti, které podporují rozvinutí vašeho vědomí. Prohlédnutí her svých i druhých může být trochu překvapivé, ale osvobozující.

Kvadratura od Marsu tomu všemu dává rozhodnost a dostatečnou drzost, abyste se s tím „dlouho nezabývali.“ Není čas stále něco omlouvat a hledat opravná řešení, nejde to. Nejde to! Přijmout věci tak, jak jsou! Nalézt pozitivum, co mě to naučilo a jít dál bez sentimentu. Pokud člověk toto nedokáže, bude plný podrážděnosti, vzteku a agresivity. Jednoduše se dostane do výbuchu vzteku, protože ten přetlak prostě už neudrží. A pak stačí už jen jedna malichernost a člověk vybuchne jak sopka.

Venuše v Kozorohu se pomalu vzdaluje od Pluta a začíná vytvářet harmonický aspekt s Jupiterem, který podpoří, po vztahové a hmotné krizi, příliv optimismu, naděje a bohatosti. Uděláme krok dále jak ve vztazích, tak ve zlepšení finanční situace. Merkur zůstává v Kozorohu do 13. 2. a to přeje finančnímu plánování. Je dobré si rozvrhnout finanční plán. Podívat se, kde plýtváte, kde můžete omezit své náklady a zároveň kam investovat. Kozoroh je stratég, dobrý matematik a bankéř. Tím, že je v horoskopu Venuše – hodnoty, hojnost a Merkur – mysl, tak si můžete správně naplánovat své finance, aby vedly ke stabilitě a hojnosti. Střízlivý přístup Kozoroha nedovolí jakékoliv plýtvání a rozmařilost. Aspekty Slunce výše popsané jen podporují správný směr a schopnost naplnění svých vizí, kdy právě praktický a strategický Kozoroh ví, jak zajistit zhmotnění Vodnářské energie. Stále působí Mars v harmonii s Venuší a Merkurem – dostatek energie a odvahy k tvoření.  Vhodná doba pro seznamování a vytváření nových projektů.

Stále působí Uran v opozici s Černou Lunou a Jupiterem na Vzestupném uzlu (Dračí hlavě), viz minulé horoskopy.

Týden je to převážně s harmonickými aspekty, které je možné využít k novým rozhodnutím a k počátku realizování. Fyzicky budeme trochu oslabeni, abychom zaktivovali sílu Ducha.

Dříve, když se rodily děti v době znamení Vodnáře, přežily jen ty nejodolnější, ty které byly požehnány silným Duchem. Zrozenci ve znamení Vodnáře tak dokážou přežít velmi extrémní okolnosti a podmínky, protože jsou silní Duchem. Využijte každý vlastní sílu Ducha, která je nad tělem, hmotou. Silou Ducha můžete léčit, posilovat své tělo. Tak se dostanete nad omezení přirozených procesů těla.

Požehnaný týden, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  2 podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

zdroj: www.astrologiepetranel.cz