Horoskop na období 28. 12. 2015 – 3. 1. 2016

Projevení

20150113_212600 (2)
autor: Libor Šmejkal

V tomto týdnu se objevuje několik „přechodů“ z jedné energie do druhé a vytváří se mnoho aspektů, což symbolizuje aktivní týden. Konec roku je ve znamení aspektu Slunce v Kozorohu v sextilu s Neptunem do 3. 1. Tento aspekt zesiluje vnímání, citlivost, dojetí, ohleduplnost a soucítění. Také je ale potřeba počítat se silnějším působení alkoholu.

Jupiter v konjunkci se Vzestupným uzlem v Panně, která bude působit až do konce února, symbolizuje naplněné prožívání každodennosti, služby, schopnosti žít tady a teď. Je možné vnímat a prožívat spokojenost v obyčejných, až někdy stále se opakujících povinnostech. S láskou a vděčností, že mohu právě to vše vykonávat. Dokud nenaplním vše láskou, nenaleznu skutečnou podstatu dané věci.  Kolektivní vědomí během tohoto roku bylo natolik otevřeno a došlo k zásadním změnám, kdy skončil „starý příběh“.

Pokud jste byli mezi lidmi, mohli jste si všimnout zásadní změny, jak lidé prožívají jinak přípravy na vánoční svátky. Stále jsem byla volána mezi lidi a vědomě jsem chodila na místa, kde dříve byl shon a stres před vánoci. Nevěděla jsem, proč jsem posílána mezi lidi. Už jsem nemusela nikam chodit, již několik dní před vánoci jsem měla vše hotovo. Když jsem procházela mezi lidmi a cítila v lidech jejich rozpoložení, jejich vědomí a nevědomí, byla jsem dojata. Tento rok bylo pochopeno, „štěstí bylo nalezeno“, naplnění pravdou, vírou a spokojeností. Růst a expanze Jupiterského roku byla splněna. Lidé jsou v kontaktu sami se sebou stále více a silněji.

Slunce 31. 12. (do 12. 1.) vytváří konjunkci s Plutem v kvadratuře s Uranem. S jakým pocitem „uzavíráme“ (umíráme) s takovým pocitem „otevíráme“ (rodíme se). Tato konjunkce je přerodová a transformační, plná změn a zvratů. Staré končí a nové má být vybudováno. Vstupujeme do roku, kterému vládne astrologický vládce Mars a dle numerologie číslo 9, to je číslo celistvosti, zodpovědnosti a nové učební lekce. 

Končíme rok při konjunkci Luny s Jupiterem a Vzestupným uzlem v harmonii s Merkurem, naplnění, moudrost, celistvost, přijetí „obyčejného“ života. Život je Dar. Tedy i na závěr roku se nám objevuje důležitost Luny – paměti duše (jak individuální, tak i kolektivní) je přepsána a sjednocena s vírou, pravdou, svobodou a štěstím, která je v souladu s rozumem. Cit a rozum jsou v jednotě. A s tímto novým vědomím a nevědomím v roce 2016 budeme vytvářet novou realitu.

Jak jsem na počátku článku napsala, planety z jednoho znamení přecházejí do následných znamení. Venuše (láska) přechází do znamení Střelce 30. 12., Merkur (mysl) do znamení Vodnáře 2. 1. a Mars (čin) do znamení Štíra 3. 1. To, co v životě milujeme (Venuše – láska, hodnoty) určuje, čemu věnujeme pozornost (Merkur – mysl) a to dává pokyny ke konání (Mars – čin). Získat to, co milujeme, protože nás to činí šťastnými, naplněnými. Každý milujeme něco jiného a podle toho vypadají naše životy.

Venuše ve Střelci miluje pravdu, svobodu, poznání, které je získáno přes zkušenost. Potřebuje mít pocit, že jeho láska má smysl. Nebezpečím Venuše ve Střelci je povrchnost, protože uvidí velkou rozmanitost možností a ztratí to, co miluje, protože chce všechno. Proto to, co skutečně není v hloubce pravdy, tedy ukotveno v srdci, zboří se vám jako domeček z karet. Merkur ve Vodnáři to uchopí vizionářsky a velmi originálně. Projevíte svou individualitu bez předešlých omezení, jak se věci mají dělat. Nové inspirace, nápady a neotřelé myšlenky, které často budou mít nádech drzosti a bláznovství, mají otevřené dveře. To, jak se mají projevit v realizaci, ukazuje Mars ve Štíru, který je o houževnatosti a odvážnosti vstoupit do tajemných sklepení, kde se nebojí ani temnoty ani smrti. Dokáže jít až na dřeň svých sil, jen aby zrealizoval vizi své mysli. Kdo jiný by mohl mít takovou sílu. Jen taková láska je opravdová, když dokážete za ni dát i svůj „život“. Jen, aby Láska žila.

Takže je to vlastně všechno o lásce. Venuše se dostává do kvadratury s Neptunem, sklon růžovým brýlím nebo marnivosti a povrchnosti. Počátkem roku je důležitá láska a podle toho, jestli je hluboká a pravdivá, tak na konci roku 2016 se budete cítit zaplaveni láskou nebo zjistíte, že to, co jste milovali, nebyla láska, ale iluze. Nový rok začíná v pátek a tomu vládne Venuše – láska. Láska má vést a inspirovat konání – projevení. Chcete vědět více?

Srdečně vás zvu na přednášky o roce 2016:

Hradec Králové 12. 1.

Královské Poříčí 14. 1.

Plzeň 19. 1.

České Budějovice 27. 1.

Saturn v trigonu s Uranem 1. 1. – 1. 5. 2016 přináší zmiňovanou změnu, novou strukturu společnosti. A v této době je to jen počátek, protože tento aspekt se ještě navrátí.

Saturn ve Střelci přináší moudrost v oblasti svobody, pravdy a víry. Uran v Beranu aktivuje nalezení vlastního Já ve vědomé úrovni vlastního Bytí. Nalezení vizionáře, který skrze vlastní Já projevuje vědomí celku a koná v zájmu celku. A tyto dvě planety se propojí a začnou spolupracovat. Moudrý poutník, který poznal svět, různé pravdy, různé víry, různé kultury nalézá vlastní moudrost ve svém nitru. Pravda, víra a svoboda neleží tam někde venku, ale uvnitř nás. Uran – vyšší oktáva mysli, která znamená překročit svou nižší mysl, tedy dostat se za mysl, za mentální programy (Matrix), bylo spojeno s Já, které má jednat a zasévat semínka skrze své jednání. Tento proces již probíhá od roku 2010 a bude dokončen 2018. Máme 2 roky na to, aby bylo projeveno vědomé Já. V aspektu se Saturnem je symbolizováno, že vědomé Já je schopno změnit zavedené pořádky a vytvořit novou strukturu společnosti. Nejdříve se to tvoří v jemnohmotné úrovni, pak následně v mysli a poté ve hmotě.

Od počátku roku se v nás strukturalizuje nové sjednocení srdce, mysli a činu. 

Požehnaný týden Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová    

zdroj: www.astrologiepetranel.cz

 

PF 2016

DSC_8244

Moji milí,
přeji vám všem, ať požehnání Světla a Lásky vás prostoupí a zažehne Slunce v srdci.
Ať se stanete projevenou Láskou na zemi, která hřeje a má otevřenou laskavou náruč pro ty, kteří prožívají trápení a bolest.                               Ať pro každého, včetně sebe, máte milé slovo a úsměv.

Děkuji vám za vaši přízeň a důvěru. S Láskou a hlubokou úctou Petra Nel

Horoskop na období 21. – 27. 12. 2015

Návrat Světla

 

Zimní Slunovrat nastává 22. 12. v 6 hodin, Slunce vstupuje do znamení Kozoroha. DSCN5100Zimní Slunovrat symbolizuje zrození světla.
Od letního slunovratu se dny (světlo) krátí. Dny kolem letního slunovratu trvají až 16 hodin 20 minut a každým dnem světlo ubývá a v době zimního slunovratu je světlo 8 hodin a dostává se na maximální minimum. Zimním slunovratem se zrozuje nové světlo a začínají se postupně prodlužovat dny. Vánoce jsou ve skutečnosti v lidské podstatě oslavou zrození (návratem) Slunce – světla. Slunce od pradávna symbolizovalo teplo, úrodu, tedy Život v bohatství. Lidé dostávají od božství Dary Slunce – podmínky k životu. Následně bylo světlo projeveno skrze narození Ježíše Krista, aby nám bylo ukázáno světlo v člověku. Sestoupení Boha na Zem. Lidé neuvěřili a nepochopili poselství Ježíše, že každý sám v sobě má božství a může být vědomým projevením Boha na Zemi a dle toho konat. Až po uplynutí 2 tisíc let je lidské vědomí natolik otevřeno, že jsme schopni nalézt a procítit své světlo – božství ve svém srdci, kde stále plápolá božská jiskra. A každý rok si ji Vánocemi připomínáme, stáváme se darujícími jako Slunce, které jen dává. Cítíme radost a štěstí, když vidíme, jak se obdarovaný raduje a je šťastný. Díky tomu jsme my sami šťastní. Už chápete podstatu Slunce – světla – božství? Porozuměli jste symbolice Vánoc?

Ano, je to velká zodpovědnost přijmout v sobě božství a dle toho konat. Slunce vstupuje do znamení Kozoroha, které symbolizuje přijetí zodpovědnosti za vlastní projevení božství v moudrosti a pokoře. Když se probudíte do božského vědomí, není to o „machrování“ a pocitu, že můžete cokoliv. Naopak je to prožití, že jste součást projevení božství v celistvosti a jste v pokoře, v moudrosti, v respektu a v úctě vůči druhým, vůči Životu a vůči Božství – matce a otci. Stáváte se projeveným Světlem v člověku na zemi.

Úplněk nastává na Boží hod 25. 12. po 12 hodině, Slunce v Kozorohu a Luna v Raku. Úplněk na Boží hod se objevuje po 38 letech a následně se objeví za 19 let v roce 2034. Během tohoto roku se Luna několikrát zásadně projevila. Luna překryla Slunce 20. 3. a vytvořila částečné zatmění Slunce, úplné zatmění měsíce 28. 9., objevil se „modrý měsíc“ a „krvavý měsíc“ a úplněk na Boží hod. Co to znamená? Nejdříve se podíváme na symboliku Měsíce, což značí nevědomí, emocionální potřeby, paměť duše, pocity, cykly, biologický proces, ženu, matku a vnitřní dítě. Během života se veškeré prožitky zapisují do duše, jak pozitivní, tak i bolestivé. Tím je vytvořena paměť duše a existuje pouze to, co si pamatuje. Ve skutečnosti je to symbolika Ega. Tedy ve vašem životě se zhmotní pouze to, co si paměť duše pamatuje. Existuje pouze to, co si pamatujete, ne v mysli, protože ta s lidským tělem umírá, ale prožitky – uvědomění, zkušenosti se ukládají do duše a ta je nesmrtelná. A tak si přenášíte veškeré své zápisy ze života do života a pak se vám zviditelňují (zhmotňují) vaše přesvědčení v realitě. Můžeme říci, že máme v duši scénář života, který se nám stále opakuje dokola, dokud neodhalíme, odkud pramení nějaké přesvědčení, které se v životě zhmotňuje. A nejvíce to vnímáme na bolestných zkušenostech. Zhmotňuje se vaše nevědomí a čeká, až ho zvědomíte a proměníte. Přepíšete bolestný zápis na nejlépe pozitivní. Teď se dostáváme k symbolice Luny v tomto roce. Zviditelnilo se nám naše nevědomí, zápisy duše. Tím, že se Luna projevila v různých pozicích, ale vždy byla v úplňku, tedy viditelná, obnažená, celistvá, projevená a vždy byla spojená se Sluncem – s vědomím. Docházelo k naplnění propojení nevědomí a vědomí. Různými projeveními Luny (zatmění, modrý a krvavý měsíc) bylo ukázáno, jak může vzít na sebe různé „šaty“. Stejně jako manekýnka, která na molu předvádí různorodost tvoření v oblečení, se nám Luna ukázala v různém projevu, který na sebe bere. Stále je, ale podstata stejná, je to LUNA. Tak i my v sobě máme různá projevení, postoje, prožitky, potřeby, ale podstata zůstává stejná. Záleží, co na Lunu svítí a ovlivňuje a podle toho se objevuje její tvář v projevení. To, co se dělo na nebi, dělo se i v nás. Propojovalo se nevědomí s vědomím a odhalovala se různorodost paměti duše. Dotklo se to nejhlubších zápisů ve vašem nevědomí, na které jste byli připraveni k projevení a pochopení, abyste se stali celistvými, (osvobodili se od bolestí). Tento rok je o růstu a expanzi a nemůžeme projít růstem, když neodhalíme, co nás drží ve stejných vzorcích chování. Proto jste mohli ze sebe svléknout „šaty“, které jste někdy v minulosti na sebe vzali a během roku jste jich mohli svléknout několik. Tím se dostáváte k naplnění a proměně svého života. Haleluja!

Když se podíváme na Sabiánské symboly úplňku je to až úsměvné s ohledem k výše napsanému.  Luna stojí na symbolu: „Kočka se dohaduje s myší.“ Klíčová myšlenka: Úsilí o sebe ospravedlnění. Slunce stojí na symbolu: „Skupina lidí se chystá vyplout na cestu s kánoí“. Připravují se na cestu. Klíčová myšlenka: Schopnost využití přírodních zdrojů a základních dovedností v zájmu společenského cíle. 

Luna symbolizuje, že tělesné potřeby a touhy stále ještě přehlušují hlas „nového člověka.“ Hádáme se sami se sebou a doufáme, že ty staré impulsy jsou ještě ospravedlnitelné. Přestaňte se vymlouvat, ten kdo nechce, hledá výmluvy. Ten kdo chce, hledá způsoby, jak jinak.

V horoskopu se nám objevuje Merkur v kvadratuře s Marsem a to jsou hádky. Je to jediný dynamický aspekt v tomto týdnu, když opomenu několika hodinové aspekty Luny. Merkur je v harmonii s Jupiterem – štěstím a Venuší – láskou. Můžete v sobě pociťovat dohadování, ale zvítězí láska a optimismus.

Tento týden je opravdu požehnaný a harmonický. Máte možnost načerpat klid a sounáležitost s ostatními. Využijte tento čas pozitivně. Další týden už bude naprosto jiný.

Rok 2016 se dá přirovnat, že stojíme na startovací čáře a vystřelíme vpřed.

Proto věnujte pozornost svým blízkým a také své duši, protože prošla tento rok bohatou expanzí zkušeností, kdy její paměť byla přepisována. Luna – Duše (nevědomí, neprojevené) se stala v našem vědomí rovnocennou se Sluncem – Božství, realizace Já (vědomí, projevené).

Naděje. Naděje. Naděje…

Moji milí,

přeji vám všem, ať požehnání Světla a Lásky vás prostoupí a zažehne Slunce v srdci. Ať se stanete projevenou Láskou na zemi, která hřeje a má otevřenou laskavou náruč pro ty, kteří prožívají trápení a bolest. Ať pro každého, včetně sebe, máte milé slovo a úsměv.

Děkuji vám za vaši přízeň a důvěru. S Láskou a hlubokou úctou, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 14. – 20. 12. 2015

Dobrodružná cesta

CAM00516

Slunce prochází poslední dekádou Střelce a stále působí kvadratura s Jupiterem z minulého týdne.  V tomto týdnu se pomalu ukončují dynamické aspekty z minulých dvou týdnů.Po tak energeticky náročných dnech se může stávat, že vaše tělo reaguje velmi citlivě. Snadno můžete onemocnět, protože tělo už nemá sílu se bránit. Objevuje se třes těla, tiky, křeče a různé reakce, které tělo dělá jakoby samo. Když to řeknu obrazně: „ jsme vytočeni na maximální obrátky“. A jaká je reakce? Buď „zkolabování těla“ nebo nekontrolovatelný výbuch emocí. Jsme na hraně únosnosti. Ten, kdo si dovolí vše pustit a odpočinout si, ušetří si spoustu stresu. A zjistíte, že se život nezhroutí. Ale můžete vypadat jako naprostý „blázen“.  Řešte pouze to, co je potřeba k normálnímu běhu života a ostatní může počkat.

Merkur v Kozorohu se dostává do konjunkce s Plutem a kvadraturou s Uranem (16. – 23. 12.) a to je nejzásadnější aspekt v tomto týdnu. Tato konjunkce se týká informací, mysli, komunikace a vědomí lidí (kolektivního vědomí). Síla myšlení a informace nabírá nejsilnější moci. Může se stávat, že se vám budou zhmotňovat myšlenky. Merkur prochází transformací, přerozením, které vede k ukončení starých mentálních programů, které již nepotřebujete. Již jste je prohlédli! Objevuje se také velká touha po moci a ovládání. Opatrně na manipulaci skrze informace. Vyjde najevo hodně manipulativních informací, které mají hned v záměru ovlivnění a získání moci nad druhými.

Černá luna se dostane do kvadratury s Merkurem (16. – 20. 12) a může se projevit nějaký skandál. Budeme v této době přecitlivělí na slova. Objeví se hodně nedorozumění v komunikaci. Buďte opatrní na svá slova, slovem můžete léčit nebo také zabít. Ironická, sarkastická komunikace má v sobě hodně jedu a v této době může ublížit více, než kdy jindy. Jak často dokážete ublížit slovem a to slovo nikdy už nemůžete vzít zpátky, i když se omluvíte. Proto buďte hodně bdělí ve svých myšlenkách a slovech. V mysli snadno propadneme pesimismu, negativizmu, černým, zákeřným myšlenkám. Uvědomte si, že myšlenky, které se objevují, nejste vy. Vy jste jiskra světla ukotvená v těle. Můžete si pomoci, když vás bude zahlcovat negativní mysl, uvědoměním: „Jsem světlo, jdu cestou světla a lásky.“

Bohužel se bude manipulovat s kolektivním vědomím, aby bylo staženo do strachu. Lidé ve strachu jsou dobře ovladatelní. Je potřeba se postavit do své síly a postavit se „svým“ negativním myšlenkám. Jsou tady a vždy se nějaké budou objevovat, neposuzujte je, nehodnoťte je, neanalyzujte je, jen se na ně usmějte. A uvědomte si protipól té myšlenky. A více se jimi nezabývejte. Pokud vás bude držet trudomyslná mysl a strach, pomůže vám strčit chodidla do teplé vody a strach se uvolní. Nebo vám pomůže sprcha, pobyt u vody a poslouchání tekoucí vody. To vše má blahodárný účinek na 3. čakru, která je spojena se šedou kůrou mozkovou, kde sídlí centrální nervová soustava. A tok energie se díky vodě zlepší a otevře se volné proudění energie. Strach a negativizmus vše stahuje, uzavírá a blokuje. Přestanete být „průchodní“.

Vzhledem k tomu, že se ke konjunkci přidává kvadratura s Uranem, připravte se na šokující a překvapující informace. Uran působí jako zmatek, chaos a nesoustředěnost. Často na něco zapomenete, nedokončíte a rozhodnete se naprosto nelogicky. Rychle budete měnit své názory a občas dorazíte někam jinam, než jste chtěli. Budete tak trochu blázniví, ale o to zábavnější. Berte to s humorem, v podstatě nic jiného nám nezbyde. Můžete se zlobit nebo se tomu zasmát. To je vaše volba a možná v tomto čase jediná. Stále procházíme rozbořením starých systémů a než se zrodí nové, bude chvilku panovat chaos. I vy budete hledat nové způsoby jak jinak. Vydejte se na cestu dobrodružství nalézání nové cesty.

Přeji vám klid a mír v duši. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 7. – 13. 12. 2015

Vděčnost

image1

Stále působí T-kvadratura z minulého týdne viz. předešlý horoskop. Tlak a napětí, které je na nás vytvářeno jak zevnitř tak i zvenku, nás „nutí“ být více důraznější ke svému vyhranění.  Kvadratura by se měla trochu uvolnit díky harmonickému aspektu mezi Sluncem a Uranem, který přináší poznání, pochopení a objevení nových možností. Minulý týden přišly do mysli nové impulsy a nyní se mohou projevit ve vnějším světě. Čeká nás rychlejší rozhodování a jednání. Slunce je cesta, seberealizace a tvoření. Máme využít vyšší vědomí k nové realizaci. Uran symbolizuje vyšší oktávu Merkura- mysli, tady je rozšířené vědomí, které nemá omezení. Existuje nekonečně mnoho možností realizace na jednu situaci. Která je ale správná? V podstatě všechny, protože každá vás dovede do stejného cíle. Některá je delší nebo strmější, ale všechny končí u Celistvosti. Slunce stojí ve Střelci a podstata Střelce je zaměření se na svůj cíl, který mohu určit na základě svého záměru. O co mi jde? Tedy je potřeba si pojmenovat záměr a tím poznám cíl. Pak je potřeba hlubokého soustředění lukostřelce, kteří zamíří na svůj cíl. Jeho soutředění je tak silné, že ho nerozptýlí dění kolem něho. Je tak ponořen a oddán svému cíli, že ví, jakou cestou se má vydat a čemu věnovat pozornost. Díky pojmenování svého záměru, znáte svoji cestu. A pamatujte, že podle kvality záměru, se naplní váš cíl. Jestli váš záměr bude povrchní, zmate vás první rozmanitost možností. Protože váš záměr se musí spojit se srdcem, s láskou a vášní (teď myslím duševní či duchovní vášeň).

Uran je symbolikou rychlosti, změny, idealismu, originality, svobody, pravdy, vizionářství, ale především rovnosti a bratrství. Být pravdivý, svobodný (mentálně, duševně, duchovně-víra) a inspirující.

Novoluní ve Střelci nastává 11. 12. 2015 na sabiánském symbolu: „Starosvětská vesnice na severu. Vesničané vysekávají na zmrzlém rybníce bloky ledu, aby si je uschovali na léto.“
Jde tady o prozíravost. Využití přírodních zdrojů k pokrytí potřeb v budoucnu. Buďte prozíraví. Tento symbol poukazuje na vztah mezi člověkem a přírodou. Příroda je kniha života, moudrosti a pravdy. Vše najdete v přírodě, veškeré cykly, procesy, filozofie a pravdy jsou souvztažné s přírodními zákony.
Je potřeba si něco odepřít, abych toho mohl využít v budoucnu. Je potřeba více pracovat, když se mi nabízí „dary přírody“, protože v budoucnu se mi budou hodit. Tedy obětuji třeba svůj klid, pohodlí. Vytvořením si zásob, rezerv, na které budu moci sáhnout v období, kdy příroda je v jiném cyklu.
Jsme před Vánoci a stačí být jen skromnější v oblasti finančních otázek. Je potřeba si něco „odříci.“

Slunce a následně novoluní vytváří kvadraturu s Jupiterem (8. – 20. 12.), která symbolizuje velikářství, nenasytnost, nespokojenost, nevděčnost a pocitu nenaplněnosti. Proto se člověk snaží zaplnit vnitřní prázdnotu zvenčí. Nakupováním, jídlem, milenci, milenkami, extrémními zážitky. Vděčnost! Konzumní společnost je stále zaměřena na zvětšování. Stále mít více a více. Lidem chybí vděčnost. A musí přijít velké probuzení. Máš stále málo? Tak ti sebereme to, s čím jsi nespokojen! Vesmír neplýtvá energií.
Jeden moudrý muž mi řekl: „Tam, kde panuje mír a lidé mají dostatek jídla, lidé mají podmínky k tomu, aby se věnovali duchovními rozvoji. Aby objevili své božství v sobě.“ Kdo jiný se tomu může věnovat, tam kde panuje válka nebo hladomor? Jsme vlastně za to zodpovědní. Dostali jsme veškeré podmínky k tomu, abychom mohli nalézat duchovní rozměr.

Bohužel tato nenasytnost celou společnost vede do „záhuby“. Představte si, že jste v hojnosti a otevřenosti dávat. Rozdáváte dary a chcete, aby druzí byli šťastní. A oni projevují nespokojenost! Proč jsem dostal modrý, když mám radši červenou. Nabízíte různá pozvání, kde člověk může být obohacen duševně, duchovně. Dostává se vám odmítání. Ještě to vyzkoušíte několikrát a pak si řeknete, dost. Raději se obrátím tam, kde z mého daru mají radost. Kde přijmou mé dary.
„Když si nevážíš mých darů, tak si vše vezmu zpátky.“ Zákonitě přijdete i o to, co máte, co jsme brali jako samozřejmost. A pak si teprve uvědomíte, co jste měli, ale pozdě. Nic není samozřejmost. Zatím, co člověk, který se umí radovat z toho, co dostává, stává se stále vesmíru milejší. Protože rozšiřuje štěstí, radost, vděčnost. Je tedy úrodnou půdou, která rozmnožuje a obohacuje dál. Život ví, co potřebujeme, a jestli máme dostat „modrou“ místo „červené“, tak dostaneme modrou. Přesně ví, co dělá. Proto se říká : „Darovanému koni na zuby nekoukej!“
Samozřejmě je potřeba umět stále rozlišovat, ne vždy jsou dary požehnány světlem. Ale to je již otázka své vyladěnosti, vnímavosti, protože pak snadno poznáte, co je požehnáno světlem a co je pokušení. No, ale stejně obě cesty vás dovedou do stejného cíle, jen to pokušení je trochu delší a s extrémnějšími zážitky.

Když si prožijete vděčnost za vše, co v dané chvíli máte, prožijete naplnění a dostaví se k vám blaženost. A ještě vám bude přidáno.
Tento rok je pod vládou Jupitera – duchovní růst, víra, pravda, expanze, vývoj, hojnost, štěstí a naplnění. Jde o to prožít vděčnost za to, co v životě máme tady a teď, ať jsme v jakékoliv situaci, protože máme spravedlivě právě to, co máme mít. Když důvěřujete Životu, ikdyž se objevují těžké situace, vždy vám to přinese ještě vnitřní obohacení, upevnění a sílu.

Venuše se dostává do harmonického aspektu s Neptunem (6. – 18. 12)- hluboká láska, bezpodmínečná láska, milost, soucítění. Tento aspekt je požehnáním pro vztahy. Nové lásky, odpuštění ve stávajících vztazích, ohleduplnost, soucítění. Působení Božské Matky, aby její děti pocítily, že jsou milovány, podporovány a bezpodmínečně přijaty.

Požehnaný týden,
s láskou Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz