Horoskop na období 1. – 6. 12. 2015

Nečekané zvraty

Strasbourg 2009 054

 

Stále pokračuje konjunkce z minulého týdne Slunce se Saturnem v kvadratuře na Neptuna. Z této konjunkce odešel Merkur, který symbolizuje mysl, a vytvořil nový aspekt s Uranem, což je příznivé pro vystoupení z tlaku, strachu a pesimismu. Naopak se objevují nové možnosti a příležitosti, jejichž pomocí se otevírají nová řešení. Jen je potřeba být ochotný ke změnám, přestat trvat na svých přesvědčeních, očekáváních a představách. Zároveň se Merkur dostává do kvadratury s Jupiterem v Panně. Novou možnost řešení nenajdete, pokud budete ve všem hledat pochybnosti, chyby a za každou cenu to budete držet v kontrole mysli. Vaše mysl je omezená a pokud se budete držet jen vašich představ, očekávání a potřeby všemu rozumět, nové řešení a novou cestu neuvidíte, i když bude před vámi. Je někdy až neuvěřitelné, jak sami sobě dokážeme zamezovat vidět nové možnosti. Tato řešení přicházejí z podpory Ducha, kde panují neomezené možnosti.

Mars v konjunkci s Černou lunou, která pokračuje z minulého týdne, se dostává do kvadratury s Plutem a Uranem, a tím celé působení ještě zesílí. Pluto v dynamickém aspektu symbolizuje mocenské síly, touhu po ovládání a manipulaci. Objeví se zde neovladatelná zloba, nenávist a bezohlednost. Uvnitř člověka se probudí tyto síly a tím pozná, nakolik má přijaty své instinktivní pudy . Není to o tom je potlačit, ale přiznat si je a přijmout. Jen tak prosvětlíte ty nejzákladnější instinkty, které jsou v prazákladu „zvířecí“. Naučit se s těmito energiemi zacházet je procesem vývoje člověka. Kultivovat své nejzákladnější pudy a postupovat k vědomému lidství. Mohli bychom přirovnat člověka se základními instinkty k vrahovi, který zabije vše, co mu překáží, aby si mohl vzít to, co patří někomu jinému, aby jemu bylo dobře. Je zde touha po moci a pocitu, že si mohu vše dovolit. Dalším aspektem je manipulace a ovládání. Tato energie se využívá již více s rozumem a schopností vypočítavosti. Člověk už nebude zabíjet (nebo na to už bude mít své lidi ), aby si vzal to, co patří někomu jinému, ale naopak využije manipulaci, ovládání a svou moc. Využije sílu moci, aby získal to, co chce. K tomu se přidává opozice Urana na Marse a Černou lunu, která dělá zkraty, nehody, poruchy, úrazy a výbuchy. Když zadržujete svou zlost, vztek nebo lítost a tyto emoce stále rostou, jak se dějí další a další situace, které je aktivují, jednou to neudržíte a nekontrolovatelně vybuchnete. Někomu vynadáte a možná tomu, kdo to vůbec nezpůsobil, ale už to bude neudržitelné. Nebo se nečekaně rozpláčete a zhroutíte se. V této době je velmi silné vnitřní napětí, kdy v sobě cítíme tlak, nervozitu, nesoustředěnost, roztěkanost a podrážděnost. Objeví se nespavost, která povede k podrážděnosti a vymezování si hranic. Když se ve vás nahromadí napětí, pak může přijít emocionální výbuch, úraz, nehoda nebo poruchy elektrických přístrojů ve vaší blízkosti. Kolem nás se objeví hodně podrážděnosti, lidé se budou na veřejnosti hádat, urážet a obviňovat. To, co byste dříve s klidem přešli, například do vás někdo vrazí, v této době okamžitě vyjedete do útoku a vzteku. Proto tam, kde bude více lidí, bude panovat dusná atmosféra plná možná nečekaných situací. Zkraty, unáhlenosti, hysterie a agresivita. Mohou kolabovat elektronické přístroje, internet, mobilní sítě. Objeví se na silnicích velké nehody.

6. 12. Mars opustí Černou lunu a celá konstelace T-kvadratura zůstane mezi Marsem- Plutem- Uranem, tato pozice je i možností válečného konfliktu. Záleží na nás, nakolik v sobě máme nahromaděný vztek a agresivitu. Pokud je v sobě nepřiznáme, nepřijmeme a budeme dál v sobě živit své nenávistné pocity a především pocity strachu, nahromadí se té energie tolik, že se bude muset vyventilovat přes válku. Celá tato konstelace je osudová záležitost mocenského principu mužů. Ovládá je Mars – bojovník, ničitel, nebo spíše touha po moci. V horoskopu minulého týdne jsem psala, že tato doba je o mužích a zároveň je pro ně osudová. To znamená, aby muž konal, potřebuje impuls, smysl pro koho to má dělat, což je žena a rodina. Žena naplňuje muže, buď ho podporuje a vede do „Nebe“ nebo do „pekla“. Pokud muži chybí cit od ženy, je krutý, bezcitný, nelítostný a podle toho bude jednat. Pokud muž je naplněn láskou a úctou od své ženy, je ohleduplný. Je potřeba podotknout, že někteří muži odmítají dostávat lásku od ženy, protože v minulosti byli ženou velmi zraněni. Takoví muži jsou odpojeni od zdroje a většinou se to projevuje vnitřní prázdnotou, kterou pak nahrazují nějakou závislostí, alkoholem, prací, majetkem, mocí, sexem, ale stejně je to nenaplní. Aniž by si to muži uvědomovali, tím to způsobem se mstí ženám, ale ve skutečnosti především ubližují sobě.

T – kvadratura působí od 1. – 18. 12. 2015, je to velmi náročná a hektická doba. Právě Merkur v harmonickém aspektu na Urana, který symbolizuje vyšší vědomí (svobodné, neomezené), ukazuje na jedinou možnou cestu, jak se otevřít nové cestě. Je potřeba konat JINAK. Přestaňte trvat na tom, že vše má zůstat tak, jak bylo! Stará doba skončila a my jsme před prahem nové doby. Vše staré, co již naplnilo svůj význam, naplnilo vlastní určení a tím tedy skončilo. Je potřeba otevřít se možnosti JINAK. Procházíme dobou, kdy se vše hroutí, můžeme to nazvat, že hmota prochází rozpadem. To znamená, že i mentální forma (Matrix) se rozpadá. Nečekané změny, unáhlaná rozhodnutí budou každodenní součástí. Tak, jak vše fungovalo doposud, již nefunguje. Jak jinak, to budeme objevovat, poznávat, učit se a realizovat. Je to dlouhodobý proces. Podporou a možnou inspirací bude doba od 3. 12., kdy se Slunce dostává do harmonického aspektu s Uranem – vyšším vědomím. Objeví se nová inspirace, vize, originalita, jedinečnost, nové vědomí a uvědomění. Každý máme v sobě vyšší vědomí, neomezené vědomí a od 3. 12 bude rozrezonováno, abychom mohli v sobě najít to nové, jak jinak tam, kde právě budeme ve své životní situaci. Zároveň se i společensky může najít nová cesta, jak celou situaci řešit bez válečného konfliktu.

Zviditelňuji i nebezpečí válečného konfliktu, ne proto, abychom propadali strachu, ale proto, abychom si uvědomili, že pokud se něco nezmění, může tato situace nastat. Zároveň je nutné, abychom byli zodpovědní za svůj vztek, nenávist, lítost a strach a vědomě je přetvářeli. Uvědomili si svůj stín, který tím, že ho uvidíme, poznáme a přijmeme, nás přestane nevědomě ovládat. Tím spojíme polaritu světla a tmy, plusu a mínusu a přestaneme se odmítat a odsuzovat. Sjednotíme tím v sobě polaritu a staneme se celistvými, podle toho začneme také konat. Pak nastane nová doba.

Přeji vám požehnané dny Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová

zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 23. – 30. 11. 2015

Bojovník – agresor nebo ochránce

Slunce vstoupilo do znamení Střelce a vytvořilo konjunkci se Saturnem a Merkurem, která je v kvadratuře na Neptuna (23. 11.- 6. 12.). Tato pozice symbolizuje omezení, zpomalení, těžkosti, stres , zklamání, sklon propadat strachu a marnosti. Objevuje se tíha bytí , pokud nemáte jasno ve své pravdě a víře. Bez toho se snadno propadne do strachu. Nastává větší potřeba vnést do věcí řád, systém, pravidla a pořádek. Více se obrátíme k sobě a přirozenější bude samota. Pozitivní je, že budeme mít potřebu hledat hlubší smysl života, důvěru a víru. Něco, o co se člověk může opřít, co přesahuje lidská omezení. Zviditelní se nejasnosti, lži a různé manipulace s informacemi. Dávejte si pozor na podvodníky, budou velmi aktivní. Můžou zneužít soucit, solidaritu druhých pro vlastní prospěch. Proto je důležité, aby bylo vše podložené a mělo veškeré náležitosti. Zpomalení je z důvodu, aby se vše udělalo krok za krokem, se zodpovědností a důsledností. Během této konstelace jsme vedeni ke své zralosti v pokoře, zodpovědnosti, skromnosti a pevnosti víry. Je důležité naučit se vidět podstatu věcí a více jít do prožitku než do lehkovážného mluvení a hluku. Když člověka obklopuje hluk, neslyší své nitro, intuici, duši, své svědomí. Lidé se bojí být o samotě a v tichu. Pocit zmatku a vnitřních rozporů lze rozpustit jen“ já věřím“ a nepotřebuji tomu všemu rozumět. Nesnažte se tomu rozumět, protože tak vás chytí mysl , která vás povede ke strachu. Úplněk nastává 26. 11. a jen toto vše zintenzivní.

Mars se v období 25. 11. – 6. 12. dostává do konjunkce s Černou lunou a zaktivuje se pudová část v nás. Velet budou instinkty a záleží jak máte přijato své ego, vůli, rozhodnost, soupeření, vztek- lítost, boj, hrubost, chtíč a agresi. Více to budou prožívat muži. Muži si procházejí ohrožením, protože v sobě po dlouho dobu museli potlačovat svého bojovníka. Neumí s ním zacházet. Proto muži budou ve velkém napětí, které každý muž individuálně „ovládne“ nebo podlehne podrážděnosti, hrubosti a agresivitě. Mars, energie bojovníka, se využije k boření nebo k ochraně. Vzhledem k tomu, že tato konjunkce stojí ve Vahách, je důležité nalézt rovnováhu, vyrovnání jak zacházet s energií, která se používání k činu. Mars je vykonavatel toho, co se cítí v srdci (hodnoty) a co mysl vymyslí, tak to potom Mars vykoná. Člověka poznáte podle jeho činů, podle jeho života. Ať se v nás objeví jakékoliv pudy, instinkty, zloby a lítosti, tak přicházejí , aby nám pomohly k pochopení sama sebe. Tam, kde je vaše hranice únosnosti, a je jedno zda  útočíte či utíkáte, je to alarm: “ Tady je má hranice!“ A tyto instinkty se vždy objeví, i když je ještě sami neznáte, nejste si jich vědomi, a proto přichází alarm – Mars – energie. Když se na ně takto podíváte, procítíte velkou vděčnost, že se objevují. Poděkujte a uvědomte si, čemu vás učí. Tak váš vnitřní bojovník s vámi začne spolupracovat. Uznat své hranice, potřeby a především znát sám sebe. Ženy si mohou uvědomovat, co je na mužích odpuzuje, děsí, a co na mužích nepřijímají, kde s muži soupeří a bojují.

Protože Mars symbolizuje energii(zhuštěná energie je hmota) jako takovou objeví se nehody, rozpad hmoty, často vám něco upadne a  rozbije se.  Též se aspekt projeví skrze finanční ztráty.  Pokud to půjde přes hmotné věci poděkujte, protože v horším případě to půjde přes tělo – zdraví, úrazy a nemoci. To napětí – agrese, které je zhomtněná tady na zemi, se nějak projeví a když to bude skrze hmotu je to ještě ta lepší varianta.

Buďte k sobě vstřícní, ohleduplní, ochotní si pomáhat a hledat nová společná řešení.
Přeji co nejvíce poklidný týden. S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 16. – 22. 11. 2015

Bdělost a rozlišováníPřístav

 
Venuše v konjunkci s Černou lunou stále působí dle popisu z minulého týdne. Projevení svých vášní, kdy se prosazují své hodnoty, které jsou povýšeny nad hodnoty druhých. Venuše se dostává do kvadratury s Plutem a tím vášně a touhy dostávají mocenský vliv. K tomu se přidává působení Marse, který přichází k Černé luně. Mars je bojovník, symbolizuje akci, rozhodnutí, vůli, agresivitu a boj. Rozhodnutí ega. Slunce, které prochází poslední dekádou Štíra (do 22. 11.), kde již by měl být znovuzrozen a osvobozen od touhy pomsty a odvety. Téma Štíra je světec a hříšník. Saturn v kvadratuře s Neptunem ukazují na problémy a těžkosti v oblasti náboženství, těžkých stavů duše a propadání do marnosti.

 
Moji milí,
to, co se děje je v nízkých úrovních ega, mysli a mocenských zákonitostí stále se opakujícího vzorce Kaina a Ábela, kdy bratr zabije svého bratra a bude se stále opakovat dokud jej nepochopíme. Dokud nepřestaneme žít odplatu za újmy (nehodnotu). Již nezjistíme, kdo byl první a kdo za to může. Ale existuje zákonitost, že oběť a viník jsou spolu spojeni. Jsou to dvě strany jedné mince. Neznáme celý příběh, a proto nelze soudit. Je potřeba udělat kroky ke své bezpečnosti a dodržování zákonů, tak aby jsme nepřekračovali zákonitosti lidství. Zároveň si uvědomili, co nás to vše učí. Co je ještě důležité, jak se k tomu postavíme, co v sobě procítíme a co začnu šířit. Je důležité nepopírat a nepotlačovat vztek a lítost, je to přirozená lidská reakce, a pokud si ji přiznám a nechám ji v sobě jen projít s pochopením, že je to přirozený proces, jsem osvobozen od nenávisti, zloby a bezmoci. Pokud svůj vztek v sobě potlačujeme jen se hromadí a sílí , ale hlavně nás ovládá a jednou nekontrolovatelně vybuchne a sám se stanu násilníkem. A tak vzniká v astrální úrovni dostatek energie k násilí a válkám, které se pak projeví ve hmotě skrze člověka, který sám vibruje nenávistí a zlobou. Stává se tak vhodným k projekci této zhmotněné síly. Právě v této oblasti vzteku, agrese, boje nás čekají silné neharmonické aspekty, kdy se rozrezonuje tato energie, a lidé budou náchylní k boji. Máme poslední dny Štíra, kdy můžeme pochopit a procítit v sobě smíření. Je důležitá bdělost, být bdělí a vnímat, co se děje kolem mě a u druhých. Tím mohu snadno reagovat, pokud někdo propadá frustraci, marnosti, bezmoci a podat mu pomocnou ruku, tím, že o něj projevím zájem, zájem o to co prožívá. Zároveň být v plné důvěře , že jsem pod ochranou tím, že šířím důvěru a naději. Šíření strachu, který se naplno rozrezonuje 23. 11. – 6. 12., kdy bude velmi snadné spadnout do strachu, omezení, pesimismu, marnosti , je potřeba být silný ve své bdělosti a víře. Ty, kteří zneužívají jméno Boha pro své zabíjení, po smrti stanou „tváří v tvář“ v projevení Boha , aby duše skutečně poznala Boha a pochopil čemu ve skutečnosti v lidské podobě sloužil. A věřte, že stát přímo vůči Bohu je velmi náročné. Prozření, které vás může dostat na kolena, protože uvidíte všechny své hříchy, omyly , a přitom se vám jen zjeví. V tváří v tvář Bohu se dostáváme až, když jsme dostatečně očištění, abychom setkání „unesli“. Ty, kteří ve jménu Boha zabíjejí a tím zneužívají jeho jméno, zjeví se hned, aby vědomí duše mohla svůj omyl při další cestě na Zem napravit. Věřte, že se dočkají božské spravedlnosti a proto není potřeba na zemi se mstít či nenávidět.

 
Právě, když vy sami energeticky vibrujete na čistých úrovních, jste ochráněni a podporování vyššími energiemi. Pokud se dostanete do násilí, nízkých úrovní, propadáte nížším silám, které mají nad vámi moc a Bůh si počká až dojdete k pochopení, a pak se vás zase ujme.

 
Téma novoluní, které bylo 11. 11. působí po dobu celého cyklu Luny do nového novoluní. Proto po celou dobu jsme vedení k pochopení. Sabiánský symbol ,na kterém novoluní stojí : Žena odhrnující dva tmavé závěsy, které zakrývají vstup na posvátnou stezku. Klíčová myšlenka: Lidskému vědomí je zjeveno, co leží za hranicemi dualistického poznání. Žena symbolizuje duši – cítění, tušení, intuici, která strhává závoj z mysli plné „buď a nebo“, “ pro a proti“, „dobré a zlé“, kdy sama mysl není schopna vnímat nic jiného. Cesta k mystickému sjednocujícímu životu se otevírá po odstranění temnoty strachu, egocentrtricity a dualistické morálky. Pozitivní spoléhání na víru a intuici dodá odvahu projít tmou a dokázat pustit se všeho povědomého a tradičně známého. Tak může být rozhrnut závěs a vrhnout se do neznáma, co vaše mysl (program) nezná. Otevření nových možností.

 
S láskou Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Sebepoznání & osobní rozvoj

www.ernestina.cz Mějme mír v mysli a radost v srdci.
www.marcipospisilova.cz/ Marcela Pospíšilová – individuální a skupinové sebepoznávací akce.
www.pruvodcepromenou.cz Jaroslav Nahodil – průvodce proměnou.
www.lenkabenesova.cz Regresní terapie.

meditacecoachingsebepoznání