Horoskop na období 26. 10. – 1. 11. 2015

MilostCAM00533

Slunce se dostává do plné síly aspektu s Neptunem, jak jsem zviditelňovala v minulém týdnu. Cesta jde skrze odevzdání se toku života, nechat věci plynout a nechat se inspirovat a vést. Všímejte si symbolů, znamení, intuice, vizí, inspirace, snů – bude k vám promlouváno, pomáhano a božský svět nemluví slovy, ale obrazy, symboly a prožitky. V tomto týdnu, to co není v souladu s vyšším záměrem božského vědomí, bude napraveno, opraveno, a to způsobem, že nastanou situace, které budou pro nás nepochopitelné. Nesnažte se to pochopit , jen důvěřujte, že se to děje v zájmu vás a směřování vašeho života. Pokud byste se vzpírali, odmítali , nastanou těžké stavy duše, smutek, zoufalství a deprese (Saturn kvadratura Neptun) .

Dalo by se říci, že jediná cesta v době podzimu je víra. Hledat vyšší záměr, hlubší smysl a upevňovat se ve své pravdě a víře. Když nevidíme smysl , snadno upadáme do marnosti a to je nejtěžší lidský pocit. A nyní přichází velká podpora k tomu, aby člověk nechal do sebe vstoupit božství, propojil se s božstvím a tím dal nový impuls svému životu. Díky tomu přijde obrovský příliv energie, nadšení a radosti .
Úplněk nastává 27. 10. Slunce ve Štíru v opozici na Lunu v Býku. Naplnění a ukotvení ve hmotě, důležité změny. Určité situace, pocity, karma se naplnily, bylo usazeno vše na své místo, aby mohlo být dokončeno, a tím opuštěno. V některých oblastech života budete cítit, že je hotovo. Toto dokončení jde až do prazákladu buňky(hmoty). Není to jen vlivem úplňku, je to celý proces, který probíhal, a během úplňku proběhne to potřebné usazení do hmoty. A začne nový proces, který je již na jiném základu.

Venuše s Marsem opustily konjunkci s Jupiterem a trigon s Plutem, ale stále zůstávají ještě v konjunkci v období 30. 10. – 13. 11. Aspekt tvořivosti, přitažlivosti, seznamování, jiskření a touhy po splynutí s druhým pohlavím. Doba přeje partnerským vztahům a vzhledem tomu, že konjunkce stojí v Panně, budou se vztahy zdokonalovat, vylepšovat. Tento aspekt též symbolizuje umění, zábavu, hravost, větší chuť k nakupování.
Je zde velmi silný vliv Chirona v opozici na Jupitera a Venuši. Chiron je léčitel a skrze nalezení příciny „nemoci duše“ vede k pochopení z nevědomé úrovně do uvědomění a pochopení skrytých souvislostí, které přinášejí možnost uzdravení v oblastí víry, pravdy, hodnot, potřeb a lásky.

Jsme v období milosti a zázraků. Čím více tomu věříte, tím více vám může být pomoženo.

Krásný týden Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 19. 10. – 25. 10. 2015

Přitažlivost

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Čekají nás poslední dny aspektu Merkura s Černou Lunou, který ukazoval na snadné propadání do negativního myšlení, chytání se za slovo. Přehlcená mysl, komplikace kolem nás a neustálé hledání řešení problémů – to vše ubíralo na možnosti se mít lépe. A ten, kdo si v sobě neudržel víru a naději, mohl propadnout těžkostem života. Ať dělám, co dělám, stejně je to k ničemu. Ten, kdo si udržel víru a překračoval nezdary s důvěrou, zjistil, že může být vše jinak. Záleží na úhlu pohledu. Zatížená mysl končí 21. 10. Merkur – mysl se dostane do kvadratury s Plutem a do opozice s Uranem. To symbolizuje, že opustíme a změníme starý způsob myšlení.

Dostává se ke slovu konjunkce Marse a Jupitera v Panně – tvoření. K tomu se přidává Venuše, kdy se zviditelní láska a potěšení. Tato trojkonjunkce působí 18. 10. – 29. 10.
Plně se může projevit trojkonjunkce, kdy se propojí ego, láska s moudrostí, štěstím a vírou. Je aktivováno oživení a harmonizování ve vztazích. Doba přeje oživení a navazování nových vztahů. V nitru se objeví touha po velké romantické lásce – po sjednocení, splynutí s druhou polovinou. Proto vztahy, které jen přežívají, mohou v této době skončit, protože dostanete odvahu jít si naplnit svou touhu. Najít svou lásku. Najděte ji nejdříve v nitru a pak ji objevíte i venku. Setkají se lidé, kteří mají stejný zájem, proto i v pracovní oblasti se objeví nové pracovní skupiny, které budou mít nové projekty. Vše bude založeno na inspiraci, touze po harmonii, dokonalosti a štěstí. To vše je podpořeno harmonickým aspektem od Pluta, Venuše dodá vášeň, magickou přitažlivost, touhu. Marsu Pluto dodá sílu vůle, nepřemožitelnost a velkou odvahu. Jupiter ve spojení s Plutem – zde se upevní víra, prohloubí se moudrost a poznání. V této době můžete najít a prožít ve svém nitru novou jiskru – impuls života. Nový smysl života.
Objeví se více radosti, lehkosti, humoru a zábavy. Vzhledem k tomu, že jsou to harmonické aspekty, nic člověka nenutí k akci, proto je velmi snadné je promarnit v lenošení, ve spokojenosti sebe sama se sebou, že konečně nic nemusím.

Slunce 23. 10. po 20 hodině vstupuje do znamení Štíra, které přinese intenzívní emoční prožívání, které vede ke schopnosti proměňovat. Slunce se dostává do aspektu s Neptunem (24.10. – 7. 11.) a další týden tento vliv bude zesilovat. Neptun je Božské vědomí v tvé nejvyšší vibraci. Božské vědomí se rozvibruje nebo spíše naše nitro se vyladí na vibraci citlivosti, abychom zarezonovali na stále přítomné Božské vědomí. Staneme se vnímavějšími, citlivějšími, intuitivnějšími, kdy uslyšíme vedení vědomí. Každý z nás má nad sebou moudré Já, vyšší vědomí. Nazývá se to různě, toto vyšší vědomí člověka má zapsáno nejvyšší možné směřování, projevení, určení člověka, čeho může dosáhnout v tomto životě a snaží se ho vést a inspirovat. Záleží, na kolik je člověk „otevřený“, citlivý a v důvěře, aby mohl naslouchat tomuto vedení. Toto vyšší vědomí člověka je propojeno s Božským vědomím, odkud přicházejí impulsy. Můžete si to představit jakou zlatou nit, která vede z centra božství. Projeví se více ohleduplnosti, laskavosti a schopnosti odpustit. Silné a živé sny vás budou vést nebo projdete skrze sen milostí rozpuštění toho, co v realitě již nemusíte odžívat a z vašeho nevědomí se to skrze sen uvolní. Objeví se hluboké mystické zážitky. Hmatatelně budete zažívat zvláštní atmosféru, božskou přítomnost kolem sebe.

Přeji vám láskyplný týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 12. 10. – 19. 10. 2015

Tvoření

Tvoření
Tvoření

 
Slunce v opozici s Uranem ukazuje na nečekané změny, poruchy technických zařízení, aut, mobilních a internetových sítí. Rychlé změny, které vedou k chaosu. Stále jsme v procesu změny. V tomto týdnu nelze s ničím počítat. Děje se to z důvodu rozbití starého systému, starých vzorců a zajetých kolejí.

Pokračující konjunkce Marse s Jupiterem v Panně (do 30. 10.) je příliv energie, nadšení a motivování k tvořivosti v radosti a s humorem. Tato energie se dá přirovnat k rychle se kmitajícím jiskřičkám, které svým pohybem podporují další aktivitu. Snadné je seznamování a vytváření nových vztahů. Tento aspekt je ideální k výletům a sportování. Je to všeobecně velmi plodné, hojné a tvořivé období. Pokud máte nějaké plány, pak je tedy ideální čas tvořit. V říjnu bude zplozeno hodně dětí, které budou radostí života.

Vzhledem k tomu, že Jupiter je vládcem roku, tak mu Mars dodává potřebnou dávku energie k projevení a ke vzestupu. Jupiter dodává Marsu smysl a moudrost. Mars je čin, který je projevením ega a toho, co máme v srdci. Podle činů poznáme člověka. A nyní Jupiter obohacuje Marse, tedy čin je prostupován smyslem, pravdou, vírou, moudrostí a hlubším zájmem o život. Budeme si klást filozofické otázky typu: Jaký má můj život smysl? Kam můj život směřuje? Co má pro mě smysl? V této době se dokážete podívat na svůj dosavadní život s humorem a udělat si legraci sám ze sebe. Pokud se i na bolestivé věci dokážete podívat třeba jako na tragikomedii a odlehčíte to, pak v sobě rozpustíte bolest, která je s tím spojená. Tímto způsobem svá zranění vyléčíte. Jsme vedeni ke konání, tvoření a zhmotňování. Tím, že je tato konjunkce v Panně, je tvoření praktické a prospěšné v každodennosti, s touhou po dokonalosti. Rozhodnost a jasnost vede k vítězství. Energie Panny zaměřuje pozornost na zdravou stravu a péči o tělo. Fyzická energie se zvyšuje a tím i odolnost těla.

Stále působí (do 22. 10.) vliv Černé Luny v konjunkci s Merkurem – síla slova, informací. Buďte bdělí k informacím v médiích. Černá Luna v konjunkci s Merkurem je síla slova, myšlenky a manipuluje se zde s vědomím, jak ovlivnit masově úsudek lidí. Tím jsou k tomu předkládány potřebné informace. Zároveň vyjdou na povrch lži a objeví se skandály. Vědomě používejte svá slova: jak ovlivňujete druhé skrze své informace a zároveň si uvědomte, jak se necháte ovlivnit slovem. Opatrně na lži, překrucování informací a povrchní informace typu „jedna paní povídala.“ Snadno se můžeme ztratit v tom, co si druzí o nás myslí, jak nás vnímají, kdo-co řekl atd. Mysl má tendenci padat do negativních myšlenek, smutků a pesimismu. Skrze mysl zpracováme svět a vytváříme si k němu postoje a názory. Tak uchopujeme svět.

Novoluní nastává 13. 10. ve 2 hodiny v noci, proto působení novoluní již bude ovlivňovat 12. 10. Slunce v konjunkci s Lunou ve Vahách na sabiánském symbolu: „Rabín vykonávající své povinnosti.“
Klíčová myšlenka: Schopnost čerpat sílu z tradice předků, pro inspiraci a službu svým bližním. Dotýkáme se ve svém nitru zděděné moudrosti našich předků a předešlých reinkarnací. Díky nim můžeme pochopit solidaritu jedince ke společenství a k propojenosti s vesmírem, s celistvým stvořením. Lidské vědomí má schopnost propojit se s kosmickým vědomím, nebo spíše ho v sobě objevit, protože je to součást každé bytosti. Každá bytost má v sobě vesmír. Když v se v noci díváte na nebe, tak vidíté hvězdy, stejně tak je pohled z vesmíru na Zem. Tam září lidé, kteří v sobě objevili své světlo a jsou světlem na Zemi. Z pohledu vesmíru takový člověk září stejně jako hvězda. Jeho světlo je tak zřetelné a viditelné až pro vesmír.

Tvořivý týden Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 5. – 11. 10. 2015

Jsem ve své síle a pevnosti

Síla
Moji milí,
chci vám všem poděkovat. Na jemnohmotné úrovni změny proběhly a byla zvědoměna a probuzena vnitřní síla čistého vědomí, která prošla skrze lidské vědomí. Mohu vás oslovit: „Synové a dcery Kristovi“, děkuji. 27. a 28. 9. jste mohli vnímat, že se hýbe energie sv. Václava, sv. Ludmily a našich kořenů, které vedou k navrácení se k podstatě slovanství.

Slunce ve Vahách, v kvadratuře na Pluta a v opozici na Urana symbolizuje proces uvědomování si své moci a bezmoci, která vede k nové cestě, k použití své síly. Dostaneme se do pozice, kdy se můžeme litovat. Muži mohou být v selhání a ženy v „chudince“. Je načase z této hry – starého vzorce – vystoupit! A chopit se své síly. Propojit se s vyšším záměrem. Pokud se dostanete v osobním životě do situace, kde byste si naběhli na pocit selhání nebo chudinky, podívejte se na situaci z vyššího záměru a ne ze svého osobního posuzování. Ptejte se, k čemu mě to vede, jaký je tady vyšší záměr? Když si uvědomíte, že ta celá situace má vyšší záměr, který k něčemu slouží a to celku, podaří se vám vystoupit z osobní roviny a tím vystoupíte z křivdy, chudinky a beznaděje. Je potřeba se odosobnit a vidět záměr celku – partnerství, rodiny, společenství v práci – zájem firmy, zájmy národa. Tím celou situaci povýšíte a spojíte se s vyšším záměrem, který vám dodá velkou podporu a sílu. Překročíte svou malost svých starých her a zvyklostí. Pamatujte: vyšší záměr – společenství je nad osobním zájmem. Když naplníte vyšší záměr, o vše osobní bude postaráno. Opozice Slunce s Uranem ukazuje, že vše se bude proměňovat velkou rychlostí a každý den vše bude jinak. Je to proces.

Buďte bdělí k informacím v médiích. Černá Luna v konjunkci s Merkurem je síla slova, myšlenky a manipuluje se zde s vědomím, jak ovlivnit masově úsudek lidí. Tím jsou k tomu předkládány potřebné informace. Zároveň vyjdou na povrch lži a objeví se skandály. Vědomě používejte svá slova: jak ovlivňujete druhé skrze své informace a zároveň si uvědomte, jak se necháte ovlivnit slovem. Opatrně na lži, překrucování informací a povrchní informace typu „jedna paní povídala.“ Snadno se můžeme ztratit v tom, co si druzí o nás myslí, jak nás vnímají, kdo co řekl atd. Mysl má tendenci padat do negativních myšlenek, smutků a pesimismu. Skrze mysl zpracováme svět a vytváříme si k němu postoje a názory. Tak uchopujeme svět.

Mars v konjunkci s Jupiterem a opozicí s Neptunem ukazuje na početí nového. Můžete mít pocit, že se něco nového ve vás zrodilo. V opozici je Neptun, což způsobuje větší únavu a pocit, že vše, co se dělá, je energeticky náročnější. Můžeme to přirovnat k pohybování se na moři. To nové, co se ve vás zrodilo, potřebuje hodně energie, aby to sílilo, než se plně projeví. V druhé polovině týdne již únava bude ustupovat a naopak bude přicházet příliv energie. Konjunkce Jupitera s Marsem se dostává do harmonického aspektu s Plutem: tedy se silou, mocí, odhodláním, nezlomností a poznáním. Objevuje se síla víry a poznání, čemu věřím a jak silná je tato víra. Aktivuje se vnitřní síla a pevnost, která je propojena s vyšší vůlí.

Čeká nás říjen – měsíc, který je velmi plodný, tvořivý, a který přeje novým začátkům, jenž přinesou odlehčení.
Když vás ještě budou zatěžovat staré postoje, negativní myšlenky či emoce, pak se postavte a pravou nohou vykročte doprava vpřed a v mysli či nahlas si řekněte: „Stoupám si do své síly, která je spojena s vyšším záměrem mého života (Ducha svatého).“ Pak přikročte levou nohou: „Jsem ve své síle a pevnosti.“

Radostný týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. 
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz