Meditace Vnitřní dítě

O Vnitřním dítěti

Meditace Vnitřní dítěVnitřní dítě je moudrost a láska, která nám pomáhá léčit vnitřní bolesti, které si neseme z našeho dětství. Obracíme-li pohled k sobě, pak by „práce“ s naším vnitřním dítětem, měla být prvním a základním kamenem na cestě za hledáním bezpodmínečné lásky. Naučíme-li se celým srdcem i duší hluboce milovat sami sebe, budeme mít více pochopení a lásky i pro své bližní.

Vnitřní dítě je nejčistší část našeho nitra. Skrze vnitřní dítě, se dostáváme do kontaktu se svou podstatou. Malé děti jsou přirozené a ve své čistotě nepopsané, jako list bílého papíru. Všichni máme tuto dětskou část hluboko ve svém nitru. Pravdu o sobě samých známe ve vědomí svého srdce. Navázání láskyplného vztahu se svým vnitřním dítětem je hluboký samoléčebný proces. Během meditace poznáme i to čeho se skutečně bojíme.

Ukázky z meditačních nahrávek na téma vnitřní dítě:


Meditace Vnitřní dítě se skládá ze dvou částí:

1. Meditace: Setkání s Vnitřním dítětem
2. Meditace: Vnitřní dítě a radost

Videonahrávky jsou vytvořeny tak, aby umocnily prožitek z meditace. Jako BONUS obdržíte zdarma 2 audionahrávky.

Exkluzivním bonusem  pro návštěvníky webu astrologiepetranel.cz je sleva ve výši 7%.

Pro uplatnění slevy sdílejte tuto stránku (klikněte na ikonku níže) a následně zadejte  kód: astrologiepetranel7 v eshopu sebepoznani.com

Platnost kupónu je do 11.1.2016.

Nelze kombinovat s jinými slevovými kupóny.

 

 

Slunce a Lilith

Petra Nel Smolová a Jan Dubanič
Jan Dubanič a Petra Nel Smolová

Seminář se zabývá karmou jedince. Dle horoskopu klienta se pracuje s nejcitlivějším tématem jeho duše, s karmou.
Lilith značí v horoskopu, to co jsme vyčlenili z harmonie, znamení a astrologický dům ukazuje, co jsme vyčlenili a v jaké životní oblasti.

Karma je přírodní zákon, který se snaží navrátit do harmonie, to co bylo vámi odmítnuto nebo nadřazeno vůči ostanímu. Díky tomu vydělení se stále vracíme do reinkarnací, aby jsme vše dali do celistvosti. Karma přináší situace, které mají pomoci k pochopení a navrácení do harmonie.

Slunce je božská jiskra, cesta skrze kterou se máme seberealizovat a nalézt možnost naplnit a vystoupit ze své karmy.
Sluneční znamení nám ukazuje jakou energií se dostaneme do vyrovnání karmy.
Skrze poznání, jaké téma má vaše Lilith pomocí meditace, konstelace a rituálů můžeme se dostat k ryzosti svého Slunce a naplnění své cesty.

Lilith je „puzení“, prvotní záměr, který nás vedlo do vtělení. Tady leží odpověď, proč?
Sluneční znamení je forma , skrze kterou má zářit jedna tvář božství z dvanácti a tím nalézt propojení se „zdrojem“. Tady leží odpověď, jak!

Požádala jsem Jana Dubaniče o spolupráci na semináři. Protože se budeme dotýkat nejcitlivějších míst své duše, Jan svým darem, který skrze něho plyne, podpoří sílu duše k co nejhlubší práci, která je pro klienta v dané chvíli možná.

 

Nejbližší semináře:

Datum / čas Akce
04.12.2020 - 06.12.2020
Celý den
Nová cesta ženství - seminář pro ženy
Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo, Horní Bradlo

Černá luna v domech radixu a tranzity Černé luny

Černá luna
Černá luna

Černá luna vyrovnává nerovnováhu, kterou vědomě či nevědomě žijeme. V době tranzitu Černé luny se uvolňuje (ne) vědomí,  které již můžeme opustit a tím se vymanit z části karmy. Jak vědomě pracovat a využít tranzity? Podělím se o své poznatky a zkušenosti, z propojení astrologie a hlubinné terapie.

Přednáší: Petra Nel Smolová
Vstupné: 50 ,- Kč
Přednáška v rámci: Plzeňské astrologické společnosti
www.ceskaastrologie.cz/plzen.htm

Nejbližší přednášky:

pro tento typ akce není naplánován žádný termín

Horoskop na období 7.9. – 13.9.2015

Cesta

cestaSlunce v harmonickém aspektu na Pluta působí do konce týdne, toto postavení je o síle vědomí, projevení své božské jiskry v sobě. Vede k ujasnění své cesty, využití své síly vědomí. Černá Luna je v konjunkci se vzestupým uzlem. Její působení přináší vynesení zátěžových myšlenek, postojů, emocí a traumatů. Slunce s Plutem nám pomáhají projít touto náročnou cestou. Přichází možnost si sáhnout na sílu svého vědomí, na schopnost v sobě rozsvítit pochodeň světla, když procházíme svým „sklepením“, kde se dostáváme až do stavu beznaděje, bezvíry, marnosti, pochybnosti a otázek: „Jaký to vše má smysl?“. Vnímáme NE-smysl života, bytí, existence. (Jupiter v opozici na Neptuna působí do 6. 10. ). Těžce se prochází cestou, když nevěříte. Najednou ztrácíte smysl své cesty, vlastně ani nevíte, kam vaše cesta směřuje, a proč jste se najednou ocitli ve tmě. Mělo to vše vůbec nějaký smysl? Kde je naplnění? Začnete pochybovat i o všem předešlém.

V tomto týdnu se objevuje Merkur v kvadratuře na Pluta a to je velmi zatížena mysl, která je negativní, destruktivní a mocenská. Vše vás má vést k tomu, abyste hledali své vědomí a rozsvítili svou pochodeň božské jiskry. Každý z vás ji v sobě má. Záměrem je rozšíření vědomí, a proto jsme vedeni k tomu, abychom přiložili ruku k dílu. Každý sám za sebe (ve svém nitru) a ten, kdo má možnosti a prostředky, tak přiloží ruku k dílu vůči druhým. Proto jsem byla vedena k tomu, abych otevřela astrologické kurzy pro ty, kteří se chtějí ode mně učit astrologii. Stejně i tak ostatní lidé, kteří mají co nabídnout, budou vedeni k projevení nabídky. Je to odraz Božství, které je v zesíleném působení na probuzené vědomí. Nikdo vám nebude nic vnucovat, přemlouvat, přesvědčovat. Přijde k vám tak, jak se dříve vítalo chlebem. Stejně tak k vám přijde chléb a záleží na vás, jestli si vezmete či ne. Ten, kdo přijme, bude nasycen. Ten, kdo odmítne, zůstane hladový – prázdný. Ani jedno není špatně. Ten, kdo zůstane prázdný, bude znova hledat to, co ho nasytí, až to jednou najde.

Dostáváme se na křižovatku svého života a čeká nás rozhodnutí, jakou cestou se vydáme. Co chceme žít? Proto se nám zviditelňuje vše zátěžové, abychom to mohli odložit a jít novou cestou. Místo abychom došli k cíli, ke kterému jsme se vydali, došli jsme na křižovatku. A to může být „zdrcující“. Tím můžete přestat věřit, můžete mít pocit, že už nemáte sílu jít dál. Odpočiňte si, můžete zde zůstat do té doby, než vám přijdou všechny potřebné impulzy k nové cestě. A Prozřetelnost má zájem, abyste nastoupili novou cestu, proto vám pošle dostatek podnětů, abyste zvolili správně.

Jak vidím lidské vědomí v této době: v okamžiku, kdy dorazí na křižovatku místo do vytouženého cíle, se dostane do paniky a strachu a začne tam zmateně pobíhat. Plný strachu se vydá doleva, ale po chvíli se vrátí. Pak se zase plný strachu vydá doprava, ale vrátí se. Co kdyby zvolil špatně? Z rozcestí se stále vydává různými směry a stále se k němu vrací. Je zahlcen panikou, pochybnostmi, selháním a strachem. V tomto nastavení nemůžete poznat správnou cestu. Potřebujete se zastavit, sednout si a vyčkat. Je to stejné, jako když zaděláváte těsto, hnětete, hnětete, a když je dostatečně promíseno, odložíte ho, dáte na teplé místo a dáte mu čas, aby vykynulo. Ale už do těsta nezasahujete. Nemůžete, protože by nevykynulo. A pak můžete z těsta začít tvořit. A stejné je to s naším vědomím. Když stále situaci řešíme, analyzujeme, zkoumáme, měníme, je to pod vládou osudu. Až když to odevzdáme, odložíme, přijmeme věci tak, jak jsou, vzdáme se chtění to změnit, teprve tehdy může začít pracovat Prozřetelnost – až když jsme „těsto odložili do klidu“, začne přirozený proces Existence.

Díky zastavení si můžete uvědomit, co vás stará cesta, vše zátěžové naučilo. Čím jste bohatší?
Ano, vidět své hry, které člověk hrál, může přinést pocit zklamání ze sebe. „Tohle všechno v sobě mám?“ Ale když to vidíte, radujte se. Už jste mimo hru a stáváte se pozorovateli a zároveň tvůrci své nové cesty. Poznání: „Tohle nejsem Já.“ Byla to jen potřebná forma k tomu, abyste se něco naučili. Slunce v opozici s Chironem 9. 9. – 14. 9. ukazuje naši bolest, když máme pocit ztracení se, nejistoty, selhání a nenaplnění své cesty. Procházíme Chironským léčením naší oddělenosti, osamělosti. Část naší cesty je to, že to musíme udělat sami, že jsme na to sami, je to základní pocit oddělení se od Božství. Tato bolest v nás zůstala a stále nás vede k touze po naplnění, splynutí s druhým, s něčím, dokud tento pocit nerozliším na dvě úrovně: na osamělost (absence druhého) a na samotu (přítomnost sebe sama). Právě oddělení od Božství vede k cestě poznání přítomnosti sama sebe, v sobě rozpoznat Božství a tím se propojit v jedno. Když si prožiji Boha v sobě, zmizí i bolestivé pocity s oddělenosti. Léčení prochází skrze hluboké, živé sny, silné meditace, mystické prožitky. Uvidět dar v samotě, v pocitu osamělosti, čemu mě učí?

Novoluní nastává 13. 9. v Panně na sabiánském symbolu: Dívčí basketbalový tým. Klíčová myšlenka je poznání – vědomé vnímání vůči kolektivním silám.

Venuše v konjunkci s Marsem, v trigonu s Uranem přináší nové impulzy, nové možnosti, vědomé tvoření, schopnost rozhodnout se, nalézt svou odvahu jednat s vyšším záměrem. Být veden a naslouchat vedení. Tato konjunkce vede i k možnému řešení v partnerství, kde nastávala mnohá nedorozumění. Nyní se můžete pohnout vpřed.
Požehnaný týden. Petra Nel


 

Velice si vážím a děkuji 5-ti podporovatelům článků za uplynulý týden. Obohacujete tím i všechny ostatní. Děkujeme.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz