Horoskop na období 31.8. – 6.9.2015

Síla vědomí

moře
Autor obrázku : Jiřina Trkulja
Stále působí konjunkce – expanze (Slunce a Jupitera), koncem týdne bude vliv slábnout. Slunce v konjunkci s Jupiterem ukazuje na požehnání, hojnost, štěstí a expanzi. Cítíme v sobě potřebu se posunout vpřed, hledáme hlubší smysl věcí.
Slunce se dostává do trigonu s Plutem, což přináší sílu vědomí, sílu Ducha, která vede k odolnosti a k rozhodnutí. Vše, co je v souladu s vyšší mocí, dostane zelenou. Projevení mocenského principu. Ten, kdo vládne moudře sám sobě, je podporován vyšší mocí. Ten, kdo je ovládán mocí a touhou po moci, se stane více sebestředným.

Dobíhá vliv Merkura s Černou Lunou z minulého týdne. Merkur již od 3. 9. odchází a zůstává konjunkce Černé Luny a Vzestupného uzlu (Dračí hlavy), což přináší vynesení negativních vlivů. Zviditelní se negativita světa, myšlenek a pocitů. My budeme postaveni do pozice toho zlého a špatného. Ve skutečnosti je to karmické vynesení, vše, co má již být zvědoměno: „I tohle mám v sobě „, bez odsouzení a viny. Týká se to především významu Černé Luny ve Vahách, která je vysvětlena v dlouhodobých aspektech na mých stránkách. Přijetím svého soudce a viníka máme možnost osvobodit sebe sama. Ne, že nás NĚKDO osvobodí. To my máme tak velikou moc, že dokážeme osvobodit sami sebe. A věřte, že vždy budete v obou pozicích: když jste v roli soudce, tak si někde ve skrytém – nevědomém toku života prožijete viníka a naopak. Když se již dobře poznáte, rovnou si uvědomíte i druhou nevědomou část a nemusíte si druhou polaritu odžívat. Když se dostanete do soudce, pak následně přijde situace, kde budete viník. Když ale dokážete vidět hned obě polarity najednou, pak již ta druhá nemusí přijít. Vstoupili jsme nově do karmy – Černá Luna ve Vahách, proto se nás to nyní bude dotýkat nejintenzivněji.

Již od 18. 8. do 21. 9. 2015 (vrchol 27. 8. – 18. 9.), kdy se Černá Luna dostane do konjunkce se Vzestupným uzlem, procházíme osudovou dobou. Projeví se osud, pravda a Prozřetelnost. Jsme vedeni k uvědomění si, co jsme udělali pro mír, harmonii, rovnováhu, spolupráci, spravedlnost jak ve svých životech – vztazích, tak i ve svém okolí – společenství. Projevíme, žijeme, tvoříme mír nebo hájíme jen své?

Stále působí aspekt konjunkce Slunce s Jupiterem, v opozici s Neptunem. Viz. horoskop minulý týden. Slunce se již z této konstelace na konci týdne uvolní a zůstane jen aspekt opozice Jupitera s Neptunem, který bude působit do 6.10. Samostatný aspekt symbolizuje klamné naděje, zklamání, iluze, mylné spekulace, potíže s politiky a nepokoje v náboženství. Hrozí poškození pověsti, rozchod se společníky a potíže v manželství. Je dobré být v bdělosti, protože podvodníci budou velmi aktivní. Objeví se nejasnosti a iluze. Propojením Jupitera a Neptuna jde o produchovnění pravdy, moudrosti a víry. Přiznání pravdy čemu věřím a co je můj smysl života. Zvyšuje se citlivost k jemnohmotnému světu, silnější intuice a vhledy. Dostaneme se za určité závoje, což může způsobit zmatek a nejasnost. Nemusíme všemu rozumět, postačí uvědomění: VĚŘÍM. Tento aspekt bude působit velmi nenápadně a to především v duši a živých snech.
Konjunkce Venuše s Marsem ve Lvu, kdy 5. 9. končí téma retrográdní Venuše ve Lvu. Retrográdní Venuše ve Lvu 1. 8. – 5. 9. 2015 ukazuje na téma přehodnocení svých citů. Je naše láska pravdivá, ryzí nebo „mučednická“- neopětovaná? „Ach, jak je to hrozné nebo romantické, když já ho miluji a on mně nemiluje.“ Retrográdní Venuše v sobě nese téma dominance a nadřazenosti v lásce. Je tady skrytá hra – já miluji – jsem schopen úctyhodného citu, tedy jsem lepší a ten druhý, který lásku neopětuje, je ten horší – neschopný lásky. Kde a jak si snažíte držet svou dominaci v lásce?
Mars tomu dodá potřebnou jiskru jak toto téma dokončit. Od 6.9. konjunkce dostává extrovertní projevení své tvořivosti, vášně a spontánnosti.

Dopřejte si lehkost a zábavu, i když začíná nový školní rok. Začátek školního roku dle horoskopu je radostný, hravý , optimistický a jako každý rok také hektický. ;-)
Prožívejte s úsměvem a radostí.
Petra Nel


 

Velice si vážím a děkuji 19-ti podporovatelům článků. Obohacujete tím i všechny ostatní. Děkujeme.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 24. 8. – 30. 8. 2015

Síla myšlenky a slova

transformace

Slunce vstoupilo do znamení Panny a vytváří konjunkci s Jupiterem. Slunce v Panně je téma: udělat si pořádek ve svém životě, dojít k jasnosti. Božství, které se projevuje skrze panenskou energii, je přirozená dokonalost. Velký dar Panny je vidět detail, kde se skrývá to, co nedovoluje člověku postoupit dál. Druhá polarita je kritičnost a nespokojenost, která vede v extrému až k pedantství. To, co se máme naučit v období Slunce v Panně, je být v přítomnosti, tady a teď. Řešit pouze to, co je v této chvíli a být plně přítomný v každodennosti. Konjunkce s Jupiterem ukazuje na požehnání, hojnost, štěstí a expanzi. Uvolňuje se kvadratura se Saturnem, a tím se začnou zviditelňovat řešení. Pokud jste ochotni se posunout dál, ale přitom budete trvat na ponechání všeho tak, jak je, jdete proti přirozenosti této konstelace a žádné řešení se nenajde.

Jupiter stále zůstává v kvadratuře na Saturna, což je rozpor mezi přijímáním a dáváním, růstem a posunem vpřed. V tomto týdnu se právě může zviditelnit detail, který nám brání v růstu a v nastolení stability.

Konjunkce Slunce s Jupiterem se dostává do opozice s Neptunem, což zintenzivňuje prožívání a možnost propojení analýzy a hlubokého vhledu. Propojit božské a lidské. Opozice Neptuna bude prohlubovat intuici, sny a zesilovat působení vlivu alkoholu, léků a drog. Lidé budou mít větší sklon utíkat k nějaké závislosti místo toho, aby se podívali pravdě do očí. Nebude nám dovoleno vše si jen “propočítat”. Na druhé straně pak ten, kdo se staví do pozice: “Mé potřeby nejsou důležité”, tak ten bude muset tyto potřeby přiznat. Nejdříve přiznat sám sobě a následně uznat . To je harmonické propojení Panny a Ryb. Tím se zviditelní to, co je iluze a co je reálné. Aspekt od Neptuna právě přinese možnost rozpouštění závoje a hlubší pochopení. V té nejnižší formě se objeví klam, lži, podvody, krádeže, nejasnosti a neprůhlednost.

Komunikace se dostává do popředí, protože Merkur přichází do konjunkce se Vzestupným uzlem a Černou Lunou 24. 8. – 2. 9. Merkur vstupuje do znamení Vah 27. 8., a tím se zesílí význam konjunkce. Uvědomíme si, že tvoříme myslí a následně slovem. V této době bude velmi silně aktivní mysl, která snadno podlehne negativním myšlenkám, pochybnostem, strachu a závislostem, které povedou k hádkám, pomluvám a vynesení falešných informací. Buďte velmi opatrní na média, která zviditelňují, jak je náš svět nebezpečný, krutý, násilný a negativní. Záměrně je vyvolávána negace, aby lidé propadli marnosti. Tato konjunkce je o zamlčování informací. Nebo zase naopak bude příliš mnoho informací, které mají člověka zmanipulovat. Uvědomte si, co vytváří myšlenky, informace nebo komunikace. Strach, rozbroje nebo mír? Podle toho můžete poznat skutečnou podstatu informací. Někdy dáváme až přílišnou vážnost tomu, co druzí říkají. Věnujte pozornost více činům než slovům. Vzhledem k tomu, že tato konjunkce stojí ve Vahách, je důležitá rovnováha, spravedlnost, oboustranné vítězství a mír. Opatrně na vyřčené soudy k něčemu či k někomu. Někdy je lepší být v Tichu. Pozorujte své myšlenky a učte se s nimi “pracovat”. Uvědomte si, kde zamlčujete a tím vytváříte disharmonii? Kde manipulujete slovem a vytváříte disharmonii? A kde mluvíte v zájmu souladu a harmonie? Skrze myšlenku a slovo jsme tvůrci vesmíru. Každý z nás je zodpovědný za své myšlenky a slovo. Každá myšlenka a slovo se zapisuje do kolektivního vědomí. Když si to uvědomíte, vaše myšlení se změní, začnete k myšlenkám a slovům přistupovat jinak. Prvním krokem k osvobození je prohlédnutí svých mentálních her, díky kterým se dostanete za mysl… Věříte, že vaše myšlenky, jsou vaše myšlenky? Není to pravda. Vy nejste tyto myšlenky. Myšlenky jsou právě aktivní z kolektivního vědomí, jsou vytvořeny již dávno a jen skrze vaši mysl “proběhnou”. Stejné přitahuje stejné. Pokud ve svém vědomí (zápisu těla – mysli) máte třeba pochybnost o sobě, budete jako magnet přitahovat negativní myšlenky tohoto typu. Abyste si uvědomili, že takoví nejste. Bohužel mají lidé sklon se s myšlenkami ztotožňovat.

29. 8. nastává úplněk Slunce v Panně, v konjunkci s Jupiterem, naproti Luně v Rybách, v konjunkci s Neptunem. Luna – nevědomí se propojí (Neptun) s božským vědomím – milost a zázrak. Slunce – probuzené vědomí – světlo, božská jiskra je prostoupena (Jupiterem) požehnáním a štěstím. Navzájem bylo propojeno Vědomí a nevědomí, v duši bylo odpuštěno, nastolen smír a skrze osobnost člověka mohla být projevena božská podstata.

Mars je v konjunkci s Venuší ve Lvu, což symbolizuje tvořivost, hravost, spontánnost. Tím, že je stále Venuše retrográdní, nás to vede přehodnotit své city a vášně.

Moudře volte slova.

Požehnaný týden

Petra Nel

Velice si vážím a děkuji 19-ti podporovatelům článků. Obohacujete tím i všechny ostatní. Děkujeme.

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
zdroj: www.astrologiepetranel.cz

Astrologické kurzy

Astrologické kurzyZáměrem kurzů je naučit klienty techniku, jak kombinovat a propojovat jednotlivé znalosti. Kurzy jsou pro zájemce o astrologii a výuku přizpůsobím dle znalostí přihlášené skupiny. Dále budu výuku směřovat k naučení, jak používat astrologii. Astrologický kurz je veden tak, abyste se naučili planety nejen znát, ale je i vnímat, cítit, prožívat a poznali zákonitosti, propojenosti stvoření a lidského vývoje. Abyste byli dobrým astrologem, je potřeba nejdříve pochopit sebe, proto skrze astrologii budete na semináři pracovat i sami se sebou. Budeme používat astrologické a archetypální konstelace, meditace a formy práce se Světlem.

Budu předávat své zkušenosti, znalosti a poznání. Nemohu vám předat své schopnosti, vhledy a intuici. Povedu vás však tak, abyste vy sami v sobě probudili své schopnosti a dary.

Kurz je určen lidem, kteří mají astrologický základ, který budeme prohlubovat a nahlížet na něj z několika stran. Zároveň se navzájem budete obohacovat svým vlastním poznáním a zkušenostmi.

Astrologické kurzy se konají 4 krát do roka, navzájem na sebe navazují, nelze absolvovat jednotlivé kurzy. První kurz je otevřený a můžete si přijít prožít, co obnášejí mé astrologické kurzy a následně se rozhodnout, jestli vstoupíte do uzavřené skupiny astrologů, kteří se u mne chtějí učit.

Astrologie je velmi specifický obor a chci být se svojí výukou dostupná pro všechny, nejen pro ty, kteří bydlí ve velkých městech, kde je nás největší koncentrace. Zároveň má vytíženost mi nedovoluje, učit jednu věc na několika místech, proto jsem zvolila místo konání Duchovní centrum Oáza Srdce – Vršov v Horním Bradle na Vysočině. Místo konání je uprostřed republiky, aby mohlo přijet co nejvíce zájemců. Na všechny mé semináře to funguje tak, že propojíme elektronicky účastníky, aby mohli případně cestovat spolu a tím zmenšili náklady na cestu do místa konání a kurzy se staly dostupnými.

 

Nejbližší termíny kurzů:

 

Datum / čas Akce
26.02.2021 - 28.02.2021
Celý den
Astrologické kurzy III. ročník, 2020/2021 - ZRUŠENO
Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo, Horní Bradlo

Horoskop na období 17. 8. – 23. 8. 2015

Vzestup nebo pád

throon

Slunce v konjunkci s Venuší působí do 20. 8. (viz horoskop z minulého týdne), kdy bude zmírňovat nastávající kvadraturu se Saturnem ve Štíru. Začnou vylézat štíři z hlubin. Slunce osvětlí strachy, vaše špatnosti, slabosti a to, co tajíte, aby o vás nikdo nevěděl. Uvidíte i to, co tajíte sami před sebou. Až se tak stane, pak tedy vše, co uzříte, ať již utajované před sebou nebo před druhými, s radostí přivítejte, protože prosvětlujete nevědomé a temné stránky svého vědomí. Z pohledu božství je to radost. Zasloužili jste si to uvědomit a osvobodit se. Prvotně to nechte skrze sebe projít – prožít, pojmenujte to, přijměte to. I tohle ke mně patří. A položte si otázku: Co mě učíš? Nalezněte v tom “špatném” dar obohacení. Pak poděkujte a uvědomte si, že vše je božské, stvořeno Božstvím a jděte dál. Tím to prostoupí Láska.

V okolnostech se objeví zpomalení, překážky a komplikace. Je potřeba projevit více trpělivost, pokoru a skromnost. Jsme vedeni k rozvážnosti. Uvědomte si, jestli vás brzdí strach.

Slunce ve Lvu začne vytvářet konjunkci s Jupiterem v Panně od 19. 8. a dokud Slunce nevstoupí do Panny, konjunkce se projeví roztříštěně. Jupiter podpoří větší jasnost v uvědomění si svého bohatství individuality – vědomí. A Slunce dodá větší odvahu k projevení své niterné čistoty.

Slunce vstoupí 23. 8. před 14 hodinou do znamení Panny, a tím se konjunkce může projevit v plné síle. Slunce v Panně je o záměru udělat pořádek a zviditelnit i ty nejmenší detaily. Můžeme pociťovat touhu udělat skutečně velký úklid kolem sebe a následně uvnitř a zároveň i mezi lidmi, kterými se obklopujeme. Konjunkce Slunce a Jupitera vždy značí prohloubení, které vede k expanzi, vývoji a vzestupu. Je to velké požehnání, hojnost, plodnost, bohatsví, které nalezneme skrze energii Panny. Konjunkce v tomto znamení nastává jednou za dvanáct let. Můžeme tedy říci, že v oblasti čistoty, nevinnosti, čistoty duše, služby, skromnosti, střízlivosti, jasnosti, přirozenosti a obyčejného života uzavíráme jeden 12-ti letý cyklus a otevíráme nový. Tato konjunkce působí do 6. 9. A taková maličkost: tak, jak byla prezentována čistota Panny Marie, kterou lidé vnímali jako neposkvrněnost fyzickou, ve skutečnosti šlo/jde o nevinnost duše Panny Marie. Nevinnost duše znamená být bez ega, karmických zápisů, být osvícená.

Již od 18. 8. do 21. 9. 2015 (vrchol 27. 8. – 18. 9.), kdy se Černá Luna dostane do konjunkce se Vzestupným uzlem, procházíme osudovou dobou. Projeví se osud, pravda a Prozřetelnost. Jsme vedeni k uvědomění si, co jsme udělali pro mír, harmonii, rovnováhu, spolupráci, spravedlnost jak ve svých životech – vztazích, tak i ve svém okolí – společenství. Projevíme, žijeme, tvoříme mír nebo hájíme jen své?

Černá Luna vstoupí do Vah 25. 8. a jde naproti Vzestupnému uzlu ve Vahách, který toto znamení opustí 10. 10. 2015 po roce a půl, kdy jsme se měli naučit a naplnit Váhy – spolupracovat, nalézt rovnováhu, harmonii, mír, naplnit spravedlnost a nalézt oboustranné vítězství. Právě poslední čas Vzestupného uzlu ve Vahách bude procházet karmickou zkouškou, jak jsme toto téma naplnili. Černá Luna, která vstoupila do Vah, projde skrze Vzestupný uzel 27. 8. – 21. 9.(pohyb jde proti sobě). Téma Černé Luny ve Vahách (25. 8. – 20. 5. 2016) je nastolení karmy v oblasti harmonie, vyrovnání, míru, spravedlnosti, práva, politiky, spolupráce, vztahů, manželství. Ve všech těchto oblastech budeme prověřováni, jestli jsme něco povýšili nebo ponížili, a tím vytvořili nerovnováhu, kterou budeme muset vyrovnat.

Průchod Černé Luny skrze Vzestupný uzel je symbolika ukončení jednoho cyklu. Končí pasivní přístup k životu a k dění kolem nás. Od znamení Berana do Panny je zaměřena na rozvoj individuality, následně je člověk zralý a je schopen vstoupit do společenství a podílet se na vědomém tvoření společnosti. Vývojově je člověk veden přiložit ruku k dílu pro blaho všech. Když si cokoliv přejeme, toužíme, tak nám to není dáno, ale jsou nám dány okolnosti, abychom to mohli v sobě objevit a ve svém okolí vytvořit.

Černá Luna v sextilu se Saturnem značí možnost se propojit se svým Mudrcem ve svém nitru. Je to o zodpovědnosti za svůj život.

Zdá se vám, že se toho děje velmi mnoho, a že je to zásadní? Vidíte, co se vše děje kolem vás a ve světě? Ano, máte pravdu. Procházíme bodem zlomu našeho vědomí a změnou lidského vývoje. Proč se objevuje takové horko, oheň a výbuch? K tomu připravuji nové Promluvy, kdy se podíváme na komplexní význam událostí.

To, co mi bylo zviditelněno před několika měsíci při zatmění Slunce, se nyní naplňuje. Již tam byl “začátek” celého procesu…”sestoupení Boha na Zem”. Napíši to v symbolech. Bohu došla trpělivost a začal tlačit, abychom zvedli své vědomí a naplnili to, co naplnit v tomo čase máme. Lidé ale nechtějí udělat změnu a drží se svých her, lpění, závislostí, strachů, svého “ďábla”. Je pro ně lehčí odevzdat se temnotě (strachy, závislosti, očekávání, touhy, chtění, nevědomost, zvolení si jednodušší cesty), než se odevzdat Lásce a svobodě. Proto je zvýšeno působení božské energie na Zem a objevují se horka, sucha, blesky, ohně a výbuchy. Ve skutečnosti naše vědomí dostává “malé dávky” světla, pomalu se připravujeme. Kdybychom dostali čistou esenci božství, spálí nás to. V této době je zesíleno působení světla, aby nám bylo pomoženo k pozvednutí. Jenomže ten tlak je veliký. Z pohledu Boha: už toho má dost a rozhodl se sestoupit a prostoupit nás… K tomu Božská Matka vytváří ochraný štít z mateřská lásky k nám. Mírní Božské “rozzlobení”. Je to stejné, jako když otec rodiny, za kterou má zodpovědnost, přijde s něčím novým/se změnou, do které se nikomu nechce. A když to nejde po dobrém, začne “pouštět” hrůzu a matka své děti chrání a muže mírní. Jupiter – Zeus dává příležitosti, které vedou k růstu kolektivního vědomí, ale když toho není využíváno, začne pouštět hromy a blesky. Jemnohmotný svět má “pohotovost”, působí zde všichni Mistři, aby bylo naplněno to, co do konce roku naplněno má být. Proč se to děje u nás a v okolí? Protože Slované mají nejblíže k Čistému Vědomí. Když se vám budou dít z pohledu lidského bláznivé věci, důvěřujte… Můžete cítit, vidět obrazy, vhledy, uvědomění, ve snech promlouvat s jemnohmotnými bytostmi, někdy zviditelnění jako mimozemšťané. Pracuje se na našem vědomí – nevědomí, bunečné paměti, DNA. Naslouchejte jim a nechte se vést… Můžete si vždy nahlas říci: Otevírám se Světelné Lásce a Svobodě. Tak jste stále pod ochranou. Zároveň nečekejte osvícení celého světa, protože každý má volbu, jakou cestou se vydá. Největší změna nastane v nitru a projevení se vůči světu, a tím teprve začnu proměňovat svět. V našem nitru existuje ještě jeden svět, který ve skutečností pouští projekci na vnější svět. Když se změní vnitřní svět, změní se vám ten vnější.

Požehnaný týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji 17-ti podporovatelům článků. Obohacujete tím i všechny ostatní. Děkujeme.

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Můj pohled (2015)

Petra Nel Smolová
Petra Nel Smolová

Vítám Vás milí poutníci mezi světy.

Mou doménou je porozumění vesmírným a pozemským zákonitostem, které se střetávají v astrologii, aby pomohly v člověku probudit jeho pravý potenciál, jenž ho dovede až k probuzení vlastního božství v sobě. Jsme uvnitř ve vesmíru (ve ­ smíru) a zároveň vesmír je v nás. Jsme vzájemně propojeni a to co se děje ve hvězdách, to se zároveň děje i uvnitř nás. V nás samotných je celý vesmír a proto rezonujeme na pohyby planet.

Astrologii jsem začala studovat v roce 1997. Od 17. 10. 2005 se astrologii a terapeutické práci věnuji profesně. Díky spojení astrologie a vlastní zvolené cesty sebepoznání, která mi odhalovala tajemství o mně, se mi postupně otevíralo vědomí. Díky této cestě se mi dostalo probuzení mých darů. Astrologie, bez pochopení hlubokých principů těla, mysli, duše, psyché, fyzikálních zákonitostí a celistvosti stvoření, zůstává pouhou technikou. Proto mě nejvíce oslovila karmická astrologie, která odhaluje příčinu a následek, vede k pochopení vlastního života, možnému vysvobození ­ vyrovnání karmy, probuzení potenciálu a darů. K tomu používám různé techniky: meditace, konstelace, rituály a působení Světla.

Vytvořila jsem desítky prožitkových seminářů a meditačních večerů, kde učím jak porozumět sám sobě, zákonitostem života, jak zacházet sám se sebou a v každodennosti vše používat. Což je nejdůležitější součástí poznání, praktikovat v životě, jinak poznání zůstává pouhou informací. Zároveň pracuji s tématy, které jsou v dané chvíli, z pohledu kolektivního vědomí, nejaktivnější. Kvalitu času popisuji v pravidelných týdenních horoskopech.

Důležitou součástí je pro mě zpětná vazba mých klientů, tam nacházím velké obohacení a projevení nekonečné pestrosti života. Jak jeden aspekt se může projevit nesčetnými způsoby. Proto je pro mě velmi důležitý individuální přístup ke každému klientovi. Jsem vděčná, že se klienti ke mně vrací a já mohu pozorovat jejich vývoj. Zkušenosti dále prohlubují můj vhled do horoskopů a do práce s klienty při seminářích.

Uvnitř nás je vědomá bytost (Duch), která je stále spojena s božstvím. Bohužel je překryta různými mentálními vzorci, strachy, traumaty, iluzemi, domněnkami, které jsme nasbírali zkušenostmi během různých životů. Právě v horoskopu každého člověka je zapsána minulost, přítomnost a budoucnost. Porozuměním a odhalením těchto vrstev, které překrývají naše božství v nás, se stáváme probuzenými, vědomími lidmi, kteří využívají svůj potenciál. Stávající se zářícími bytostmi na Zemi, úspěšnými lidmi, kteří obohacují a inspirují druhé. Stávají se tvůrci vlastního života, přítomnosti i budoucnosti a konají v zájmu VE SMÍRU.

Vítám Vás na cestě poznání…